English    Türkçe    فارسی   

4
2085-2109

 • بعر را ای گنده‌مغز گنده‌مخ ** زیر بینی بنهی و گویی که اخ 2085
 • Deve pisliğini burnunun altına koyuyor, bir de oh oh diyorsun a beyni kokmuş kişi!
 • اخ اخی برداشتی ای گیج گاج ** تا که کالای بدت یابد رواج
 • A akılsız şaşı! Kötü kumaşın revaç bulsun diye bir de oh ohtur tutturmuşsun!
 • تا فریبی آن مشام پاک را ** آن چریده‌ی گلشن افلاک را
 • Bu suretle bu tertemiz burnu aldatmak, o göklerin gül bahçelerinde yayılan eri kandırmak istiyorsun!
 • حلم او خود را اگر چه گول ساخت ** خویشتن را اندکی باید شناخت
 • Onun yumuşaklığı, kendisini ahmak göstermede ama senin de kendini bir parçacık bilmen lazım!
 • دیگ را گر باز ماند امشب دهن ** گربه را هم شرم باید داشتن
 • Bu gece de tencerenin ağzı açık kaldıysa kedinin de utanması icap eder!
 • خویشتن گر خفته کرد آن خوب فر ** سخت بیدارست دستارش مبر 2090
 • O ışığı güzel arif kendisini uyuyor göstermede ama adamakıllı uyanıktır... Sakın sarığını aşırmaya kalkışma!
 • چند گویی ای لجوج بی‌صفا ** این فسون دیو پیش مصطفی
 • A pis inatçı, bu Şeytan masalını Mustafa’nın huzurunda nice bir söyleyeceksin?
 • صد هزاران حلم دارند این گروه ** هر یکی حلمی از آنها صد چو کوه
 • Bunların yüz binlerce hilmi vardır... Bir tek hilmleri bile yüzlerce dağa bedeldir!
 • حلمشان بیدار را ابله کند ** زیرک صد چشم را گمره کند
 • Hilmleri, uyanık adamı bile aptal eder... Yüz binlerce gözü olan zekâ sahibini şaşırtır, yolunu kaybettirir, sapığa döndürür!
 • حلمشان هم‌چون شراب خوب نغز ** نغز نغزک بر رود بالای مغز
 • Hilmleri, güzel ve lâtif bir şarap gibi tatlı ta beynin üst yanına gider, bütün bedene yayılır!
 • مست را بین زان شراب پرشگفت ** هم‌چو فرزین مست کژ رفتن گرفت 2095
 • O sert şaraptan sarhoş olana bak! Sarhoş Ferzin gibi eğri büğrü gitmeye başladı!
 • مرد برنا زان شراب زودگیر ** در میان راه می‌افتد چو پیر
 • O adamı çabuk alan şarabın tesiriyle genç, bir ihtiyar gibi yol üstünde düşüp kalmada!
 • خاصه این باده که از خم بلی است ** نه میی که مستی او یکشبیست
 • Hele şu “Belâ” küpünün şarabı yok mu? Öyle sarhoşluğu bir gecelik şarap değil bu!
 • آنک آن اصحاب کهف از نقل و نقل ** سیصد و نه سال گم کردند عقل
 • Ashabı kehf, o şarabı içtiler de tam üç yüz dokuz yıl akıllarını kaybettiler, ne mezeye el sundular, ne bir yere kıpırdadılar!
 • زان زنان مصر جامی خورده‌اند ** دستها را شرحه شرحه کرده‌اند
 • Mısır kadınları bu şaraptan bir kadehçik içtiler de ellerini şahrem şahrem kesip doğradılar!
 • ساحران هم سکر موسی داشتند ** دار را دلدار می‌انگاشتند 2100
 • Büyücüler de Musa’nın sarhoşluğuna düştüler... Darağacını sevgili sandılar!
 • جعفر طیار زان می بود مست ** زان گرو می‌کرد بی‌خود پا و دست
 • Cafer-i Tayyar, o şaraptan sarhoş oldu da elini, ayağını feda etti!
 • قصه‌ی سبحانی ما اعظم شانی گفتن ابویزید قدس الله سره و اعتراض مریدان و جواب این مر ایشان را نه به طریق گفت زبان بلک از راه عیان
 • Allah sırrını kutlasın, Ebuyezid’in “Kendimi tenzih ederim. Şanım, zuhurum ne de uludur” demesi. Dervişlerin itirazı, Bayezid’in onlara sözle değil de hakikati göstererek cevap vermesi
 • با مریدان آن فقیر محتشم ** بایزید آمد که نک یزدان منم
 • O muhteşem fakir Bayezid, dervişlerine “İşte Allah benim” dedi.
 • گفت مستانه عیان آن ذوفنون ** لا اله الا انا ها فاعبدون
 • O fenlere sahip er, sarhoşça apaçık “Benden başka Allah yoktur... Bilin de bana tapın” buyurdu.
 • چون گذشت آن حال گفتندش صباح ** تو چنین گفتی و این نبود صلاح
 • O hal geçince sabahleyin “Sen böyle dedin... Bu doğru değil” diye kendisine söylediler.
 • گفت این بار ار کنم من مشغله ** کاردها بر من زنید آن دم هله 2105
 • Dedi ki: “Bunu bir daha dalar da söylersem hemen o anda beni bıçaklayın!
 • حق منزه از تن و من با تنم ** چون چنین گویم بباید کشتنم
 • Allah, tenden münezzehtir... Benimse tenim var. Böyle söylediğim zaman öldürülmem lazım!
 • چون وصیت کرد آن آزادمرد ** هر مریدی کاردی آماده کرد
 • O hür er, bu tavsiyede bulununca her derviş bir bıçak hazırladı.
 • مست گشت او باز از آن سغراق زفت ** آن وصیتهاش از خاطر برفت
 • Bayezid, yine o koca kadehi dikip sarhoş oldu... Tavsiyeleri aklından çıktı.
 • نقل آمد عقل او آواره شد ** صبح آمد شمع او بیچاره شد
 • Meze geldi... Aklı avare oldu; sabah geldi, mumu çaresiz kaldı!