English    Türkçe    فارسی   

1
1054-1103

 • او جواب خویش بگرفتی از او ** وز سؤالش می‌‌نبردی غیر بو
 • Bu misalle muradını anlatmış olurdu. Ağyar sualinden bir koku bile duymaz, hiçbir şey anlamazdı” dedi.
 • قصه‌‌ی مکر خرگوش‌‌
 • Tavşanın aslana oyun edip onunla başa çıkması
 • ساعتی تاخیر کرد اندر شدن ** بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن‌‌ 1055
 • Tavşan, aslana gitmede biraz gecikti, sonra pençesi kuvvetli aslanın yanına gitti.
 • ز آن سبب کاندر شدن او ماند دیر ** خاک را می‌‌کند و می‌‌غرید شیر
 • Aslan, tavşan gecikti diye pençesiyle toprağı kazmakta, kükremekteydi:
 • گفت من گفتم که عهد آن خسان ** خام باشد خام و سست و نارسان‌‌
 • “Ben, o alçakların ahdi hamdır, ham, ahitleri kötüdür, sözlerinde durmazlar demiştim.
 • دمدمه‌‌ی ایشان مرا از خر فگند ** چند بفریبد مرا این دهر چند
 • Onların gürültüleri beni yaya bıraktı. Bu felek beni ne vakte kadar aldatacak, ne vakte kadar?
 • سخت درماند امیر سست ریش ** چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش‌‌
 • Tedbirsiz emir, adamakıllı âciz kalır. Çünkü ahmaklığından dolayı ne önünü görür, ne ardını!” dedi.
 • راه هموار است و زیرش دامها ** قحط معنی در میان نامها 1060
 • Yol düzgün ama altında tuzaklar var. Yazının tarzı hoş ama içinde mana kıt.
 • لفظها و نامها چون دامهاست ** لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست‌‌
 • Sözler, yazılar, tuzaklara benzer. Tatlı sözler, bizim ömrümüzün kumudur.
 • آن یکی ریگی که جوشد آب ازو ** سخت کمیاب است رو آن را بجو
 • İçinde su kaynayan kum pek az bulunur; yürü, onu ara!
 • منبع حکمت شود حکمت طلب ** فارغ آید او ز تحصیل و سبب‌‌
 • Hikmet arayan hikmet kaynağı olur, tahsilden ve sebeplere teşebbüsten kurtulur.
 • لوح حافظ لوح محفوظی شود ** عقل او از روح محظوظی شود
 • Bilgileri hıfzeden levh, bir Levh-i Mahfuz olur; aklı ruhtan nasiplenir, feyz alır.
 • چون معلم بود عقلش ز ابتدا ** بعد از این شد عقل شاگردی و را 1065
 • Önce aklı hoca iken, sonra akıl ona şakirt olur.
 • عقل چون جبریل گوید احمدا ** گر یکی گامی نهم سوزد مرا
 • Akıl; Cebrail gibi “Ey Ahmed, bir adım daha atarsam yanarım!
 • تو مرا بگذار زین پس پیش ران ** حد من این بود ای سلطان جان‌‌
 • Sen beni bırak, bundan sonra sen ileri yürü. Ey can sultanı! Benim haddim bu karardır” der.
 • هر که ماند از کاهلی بی‌‌شکر و صبر ** او همین داند که گیرد پای جبر
 • Tembellik yüzünden şükür ve sabırda mahrum kalan, ancak şunu bilir: Ayağını “cebir” tutmuştur. (Bana bunu Tanrı vermiş demektedir).
 • هر که جبر آورد خود رنجور کرد ** تا همان رنجوری‌‌اش در گور کرد
 • Cebir iddia eden, hasta değilken kendisini hasta göstermiştir. Nihayetle hastalık o kimseyi sıhhatten ayırmıştır.
 • گفت پیغمبر که رنجوری به لاغ ** رنج آرد تا بمیرد چون چراغ‌‌ 1070
 • Peygamber, “Şakacıktan hastalanış gerçekten hastalık getirir ve o adam nihayet mum gibi söner gider” dedi.
 • جبر چه بود بستن اشکسته را ** یا بپیوستن رگی بگسسته را
 • Cebir ne demektir? Kırık sarmak yahut kopmuş damarı bağlamak.
 • چون در این ره پای خود نشکسته‌‌ای ** بر که می‌‌خندی چه پا را بسته‌‌ای‌‌
 • Mademki bu yolda ayağını kırmadın; kiminle alay ediyorsun, ayağını neye sardın?
 • و آن که پایش در ره کوشش شکست ** در رسید او را براق و بر نشست‌‌
 • Çalışma yolunda ayağı kırılana derhal Burak geldi, ona bindi.
 • حامل دین بود او محمول شد ** قابل فرمان بد او مقبول شد
 • Din emirlerini yüklenmişti, şimdi kendi bindi… Ferman kabul ediciydi, makbul oldu.
 • تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه ** بعد از این فرمان رساند بر سپاه‌‌ 1075
 • Şimdiye kadar Padişahın fermanını kabul eder, o fermana uyardı, bundan sonra askere ferman verir!
 • تا کنون اختر اثر کردی در او ** بعد از این باشد امیر اختر او
 • Şimdiye kadar talih yıldızı ona tesir ederken bundan sonra o zat yıldızı üzerine emredici olur.
 • گر ترا اشکال آید در نظر ** پس تو شک داری در انشق القمر
 • Eğer sen bundan şüphelenirsen o halde “Şakk-ı Kamer” den de şüphelisin.
 • تازه کن ایمان نه از گفت زبان ** ای هوا را تازه کرده در نهان‌‌
 • Ey gizlice heva ve hevesini tazeleyen kimse! İmanını tazele, ama yalnız dille olmasın.
 • تا هوا تازه ست ایمان تازه نیست ** کاین هوا جز قفل آن دروازه نیست‌‌
 • Heva ve heves tazelenip durdukça iman taze değildir. Çünkü heva, iman kapısının kilididir.
 • کرده‌‌ای تاویل حرف بکر را ** خویش را تاویل کن نی ذکر را 1080
 • Bakir sözü tevil etmişsin; sen kendini tevil et, Kur’an’ı değil.
 • بر هوا تاویل قرآن می‌‌کنی ** پست و کژ شد از تو معنی سنی‌‌
 • İsteğine göre Kur’an’ı tevil ediyorsun. Yüce mana, senin tevilinden aşağılandı, aykırı bir şekle girdi!
 • زیافت تاویل رکیک مگس‌‌
 • Sineğin gevşek tevilinin değersizliği
 • آن مگس بر برگ کاه و بول خر ** همچو کشتی‌‌بان همی‌‌افراشت سر
 • O sinek eşek sidiği birikintisindeki saman çöpünün üstünde gemi kaptanı gibi baş kaldırıp,
 • گفت من دریا و کشتی خوانده‌‌ام ** مدتی در فکر آن می‌‌مانده‌‌ام‌‌
 • “Ben, deniz ve gemi hikâyesini okumuş, bir zaman bunu düşünmüştüm.
 • اینک این دریا و این کشتی و من ** مرد کشتیبان و اهل و رایزن‌‌
 • İşte şu deniz, şu gemi, ben de ehliyefli, rey ve tedbir sahibi bir kaptanın” dedi.
 • بر سر دریا همی‌‌راند او عمد ** می‌‌نمودش آن قدر بیرون ز حد 1085
 • Deniz üstünde salını sürüp durmaktaydı. O kadarcık bir su ona haddinden fazla göründü.
 • بود بی‌‌حد آن چمین نسبت بدو ** آن نظر که بیند آن را راست کو
 • O sidik, sineğe göre hudutsuzdu. Sinekte, onu olduğu gibi görecek göz nerede?
 • عالمش چندان بود کش بینش است ** چشم چندین بحر هم چندینش است‌‌
 • Onun âlemi kendi görüşüne göre olur. Gözü, bu kadardır, denizi de ona göre!
 • صاحب تاویل باطل چون مگس ** وهم او بول خر و تصویر خس‌‌
 • Bâtıl tevilci, sinek gibidir. Vehmi eşek sidiği, tevil ve tasavvuru saman çöpüdür.
 • گر مگس تاویل بگذارد به رای ** آن مگس را بخت گرداند همای‌‌
 • Eğer sinek kendi reyiyle saplandığı tevilden geçse, baht o sineği hümâ yapar.
 • آن مگس نبود کش این عبرت بود ** روح او نی در خور صورت بود 1090
 • Bu ibret gözüne sahip olan sinek olmaz; ruhu, surete lâyık olmayacak derecede yüksek bir zat olur,
 • تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش‌‌
 • Tavşanın geç gelmesinden aslanın incinmesi
 • همچو آن خرگوش کاو بر شیر زد ** روح او کی بود اندر خورد قد
 • Aslanla pençeleşen o tavşan gibi. Onun ruhu, nasıl olur da küçücük cüssesine lâyık olur?
 • شیر می‌‌گفت از سر تیزی و خشم ** کز ره گوشم عدو بر بست چشم‌‌
 • Aslan, hiddetle: “Düşman, aldatıcı sözlerle gözümü kapattı.
 • مکرهای جبریانم بسته کرد ** تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد
 • Cebrîlerin hileleri beni bağladı, tahta kılıçları vücudumu yordu.
 • زین سپس من نشنوم آن دمدمه ** بانگ دیوان است و غولان آن همه‌‌
 • Bundan sonra ben artık o gürültüyü dinlemem. Onlar hep şeytanların, gulyabanilerin sesleri!
 • بردران ای دل تو ایشان را مه‌‌ایست ** پوستشان بر کن کشان جز پوست نیست‌‌ 1095
 • Ey gönül; durma, onları parçala, derilerini yüz. Zaten onlar deriden başka bir şey değildir!” diyordu.
 • پوست چه بود گفتهای رنگ رنگ ** چون زره بر آب کش نبود درنگ‌‌
 • Deriden maksat nedir? Renk renk lâflar… Su üstündeki, durmalarına imkân olmayan menevişler gibi.
 • این سخن چون پوست و معنی مغز دان ** این سخن چون نقش و معنی همچو جان‌‌
 • Bu söz deri gibidir, mana onun içi; bu söz, ceset gibidir, mana, can.
 • پوست باشد مغز بد را عیب پوش ** مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش‌‌
 • Kötü iç’in ayıbını deri örter; iyi iç’i de gayret dolayısıyla Gayb âlemi.
 • چون قلم از باد بد دفتر ز آب ** هر چه بنویسی فنا گردد شتاب‌‌
 • Kalemin rüzgârdan, kâğıdın sudan olursa ne yazarsan derhal yok olur.
 • نقش آب است ار وفا جویی از آن ** باز گردی دستهای خود گزان‌‌ 1100
 • Manasız söz, su üstüne yazılan yazıdır. Ondan vefa umarsan iki elini ısırarak dönersin (pişman olur).
 • باد در مردم هوا و آرزوست ** چون هوا بگذاشتی پیغام هوست‌‌
 • Rüzgâr, insandaki heva ve arzudur. Heva ve hevesten geçersen Tanrı’nın haberi karlı, ondan haber alırsın.
 • خوش بود پیغامهای کردگار ** کاو ز سر تا پای باشد پایدار
 • Tanrı’nın haberleri çok hoştu; çünkü baştan sona kadar ebedîdir.
 • خطبه‌‌ی شاهان بگردد و آن کیا ** جز کیا و خطبه‌‌های انبیا
 • Peygamberlerin ululuğundan ve hutbelerinden gayrı padişahların hutbeleri, ululukları, adları, sanları değişir, baki kalmaz.