English    Türkçe    فارسی   

2
1191-1240

 • هست لبیکی که نتوانی شنید ** لیک سر تا پای بتوانی چشید
 • Fakat bu “ lebbeyk” öyle bir “Lebbeyk” tir ki onu işitemezsin ama baştan aşağıya kadar bütün vücudunla tadabilirsin.
 • کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب
 • Susuz birisinin duvarın üstünden ırmağa taş, topaç atması
 • بر لب جو بود دیواری بلند ** بر سر دیوار تشنه‏ی دردمند
 • Bir ırmak kıyısında yüksek bir duvar vardı. Duvarın üstünde dertli bir susuz duruyordu.
 • مانعش از آب آن دیوار بود ** از پی آب او چو ماهی زار بود
 • Suya erişmesine o duvar mâniydi. Susuz adam, âdeta su için balık gibi çırpınmaktaydı.
 • ناگهان انداخت او خشتی در آب ** بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب‏
 • Birden suya bir kerpiç parçası attı. Suyun sesi bir göz gibi kulağına geldi.
 • چون خطاب یار شیرین لذیذ ** مست کرد آن بانگ آبش چون نبیذ 1195
 • O ses, tatlı bir sevgilinin sesi gibiydi. O ses, adamı şarap gibi sarhoş etmişti.
 • از صفای بانگ آب آن ممتحن ** گشت خشت انداز ز آن جا خشت‏کن‏
 • O mihnetlere düşmüş adam, suyun temiz sesinden hoşlanıp duvardan kerpiç kopararak suya atmaya başladı.
 • آب می‏زد بانگ یعنی هی ترا ** فایده چه زین زدن خشتی مرا
 • Su sanki “Ey adam, bana taş atmadan ne fayda elde ediyorsun ki?” diye bağırmaktaydı.
 • تشنه گفت آیا مرا دو فایده است ** من از این صنعت ندارم هیچ دست‏
 • Susuz dedi ki. “ Ey su, iki fayda var. Onun için ben bu işten el çekmem.
 • فایده‏ی اول سماع بانگ آب ** کاو بود مر تشنگان را چون رباب‏
 • Birinci fayda şu: Su sesini duymak, susuzlara rebap dinlemek gibi.
 • بانگ او چون بانگ اسرافیل شد ** مرده را زین زندگی تحویل شد 1200
 • Su sesi İsrafil’in sesine benziyor. Ölü bile bu sesten hayat bulmada.
 • یا چو بانگ رعد ایام بهار ** باغ می‏یابد از او چندین نگار
 • Yahut bu ses, bahar günlerindeki gök gürültüsü sesini andırıyor. Bu ses yüzünden bağlar, bahçeler, ne kadar güzelleşiyor, çiçeklerle dolar.
 • یا چو بر درویش ایام زکات ** یا چو بر محبوس پیغام نجات‏
 • Yahut yoksula zekât zamanını geldiği söylenmiş, mahpusa kurtuluş müjdesi verilmiş gibi.
 • چون دم رحمان بود کان از یمن ** می‏رسد سوی محمد بی‏دهن‏
 • Muhammet’e Yemen’den gelen ve ağızsız söylenen Rahman nefesine.
 • یا چو بوی احمد مرسل بود ** کان به عاصی در شفاعت می‏رسد
 • Yahut âsilere şefaate gelen Ahmed’in,
 • یا چو بوی یوسف خوب لطیف ** می‏زند بر جان یعقوب نحیف‏ 1205
 • Yahut da zayıf Yakub’un canına erişen güzel ve lâtif Yusuf’un kokusuna benziyor.
 • فایده‏ی دیگر که هر خشتی کز این ** بر کنم آیم سوی ماء معین‏
 • Öbür faydası da duvardan koparıp tertemiz suya attığım her taş, her kerpiç parçası,
 • کز کمی خشت دیوار بلند ** پست‏تر گردد به هر دفعه که کند
 • Yüksek duvarı biraz daha alçaltıyor, her defasında duvar biraz daha inmiş oluyor.
 • پستی دیوار قربی می‏شود ** فصل او درمان وصلی می‏بود
 • Duvarın alçalması, suya yaklaşmama sebep olmakta. Duvarın ortadan kalkması vuslata çare bulmakta.”
 • سجده آمد کندن خشت لزب ** موجب قربی که و اسجد و اقترب‏
 • Duvardaki o taşları, kerpiçleri koparmak “Secde et de yaklaş” ayetindeki yakınlığı mucip olan secdedir.
 • تا که این دیوار عالی گردن است ** مانع این سر فرود آوردن است‏ 1210
 • Duvarın boynu yüksekken bu baş indirmeğe mânidir.
 • سجده نتوان کرد بر آب حیات ** تا نیابم زین تن خاکی نجات‏
 • Bu toprak bedenden kurtulmadıkça Âbıhayata secde edemem.
 • بر سر دیوار هر کاو تشنه‏تر ** زودتر بر می‏کند خشت و مدر
 • Duvar üstündekilerden en fazla susuz kimse; taşı, topacı en çabuk koparıp atan da odur.
 • هر که عاشق تر بود بر بانگ آب ** او کلوخ زفت تر کند از حجاب‏
 • Suyun sesine en fazla âşık olan duvardan en büyük taşı koparıp atar.
 • او ز بانگ آب پر می تا عنق ** نشنود بیگانه جز بانگ بلق‏
 • O adam, suyun sesinden, âdeta boğazına kadar şaraba batmışçasına neşelenir. Yabancı kişi ise kerpicin suya düşünce bluk diye çıkardığı sesten başka bir şey duymaz.
 • ای خنک آن را که او ایام پیش ** مغتنم دارد گزارد وام خویش‏ 1215
 • Ne mutlu o kişiye ki gençlik çağını ganimet bilir de borcunu öder.
 • اندر آن ایام کش قدرت بود ** صحت و زور دل و قوت بود
 • Kudretli olduğu günlerde sıhhatli, güçlü, kuvvetli bulunduğu zamanlarda bu işi başarır.
 • و آن جوانی همچو باغ سبز و تر ** می‏رساند بی‏دریغی بار و بر
 • Çünkü gençlik çağı, yemyeşil, terütaze bir bahçe gibi esirgemeksizin meyveleri yetiştirir.
 • چشمه‏های قوت و شهوت روان ** سبز می‏گردد زمین تن بدان‏
 • Genç adamın kuvvet ve şehvet çeşmeleri akıp durur. Bedenin zeminini onlarla yeşertir.
 • خانه‏ی معمور و سقفش بس بلند ** معتدل ارکان و بی‏تخلیط و بند
 • Gençlik; mamur, tavanı adamakıllı yüksek, dört duvarı sapasağlam bir eve benzer.
 • پیش از آن که ایام پیری در رسد ** گردنت بندد به حبل من مسد 1220
 • Ne mutlu o kişiye ki ihtiyarlık günleri gelip çatmadan, boynunu liften yapılmış iple bağlamadan…
 • خاک شوره گردد و ریزان و سست ** هرگز از شوره نبات خوش نرست‏
 • Toprak çoraklaşıp akmadan, kaymadan işini başarmıştır. Çünkü çorak yerden güzel nebatat asla yetişmez.
 • آب زور و آب شهوت منقطع ** او ز خویش و دیگران نامنتفع‏
 • İhtiyarın gücü, kuvveti kesilir, şehvet suyu akmaz olur. Kendisinden de faydalanmaz, başkalarına da faydası dokunmaz.
 • ابروان چون پالدم زیر آمده ** چشم را نم آمده تاری شده‏
 • Kaşları eyer kuskunu gibi aşağı düşer, gözü yaşarır, görmez olur.
 • از تشنج رو چو پشت سوسمار ** رفته نطق و طعم و دندانها ز کار
 • Yüzü buruşur, kertenkele sırtına döner. Söz söyleyemez, tat alamaz olur, dişleri bir şey kesmez bir hale gelir.
 • روز بی‏گه لاشه لنگ و ره دراز ** کارگه ویران عمل رفته ز ساز 1225
 • Gün geçip gitmiş, akşam çağı gelip çatmış, leş gibi beden topallamakta, yolsa uzun. İş görülecek yer yıkık iş işten geçmiş..
 • بیخهای خوی بد محکم شده ** قوت بر کندن آن کم شده‏
 • Kötü huyların kökleri kuvvetlenmiş, onu kökünden söküp çıkarma kuvveti de azalmış!
 • فرمودن والی آن مرد را که این خار بن را که نشانده‏ای بر سر راه بر کن
 • Valinin, yola diken ekene “Yola diktiğin dikenleri sök” diye emir vermesi
 • همچو آن شخص درشت خوش سخن ** در میان ره نشاند او خار بن‏
 • Bu iş, o tatlı sözlü, fakat kötü huylu adamın yol üstüne diken dikmesine benzer.
 • ره گذریانش ملامت‏گر شدند ** بس بگفتندش بکن این را نکند
 • Yoldan geçenler ona darılmaya başladılar, bu dikenleri sök diye bir hayli söylediler, fakat fayda etmedi.
 • هر دمی آن خار بن افزون شدی ** پای خلق از زخم آن پر خون شدی‏
 • Her an o dikenler çoğalmakta, halkın ayağı dikenler yüzünden kanamaktaydı.
 • جامه‏های خلق بدریدی ز خار ** پای درویشان بخستی زار زار 1230
 • Halkın elbisesi dikenlerden yırtılmakta, yoksulların ayakları paramparça olmaktaydı.
 • چون به جد حاکم بدو گفت این بکن ** گفت آری بر کنم روزیش من‏
 • Vali, ona “Mutlaka bunları sök” dedikçe. “ Evet, bir gün sökerim” diyordu.
 • مدتی فردا و فردا وعده داد ** شد درخت خار او محکم نهاد
 • Bir müddet “Yarın, yarın” diye vade verip durdu. Bu müddet için de diktiği dikenler kökleşti, kuvvetlendi.
 • گفت روزی حاکمش ای وعده کژ** پیش آ در کار ما وا پس مغژ
 • Vali, bir gün “ Ey vadin de durmayan, beri gel, emrettiğimiz işi sürüncemede bırakma” dedi.
 • گفت الایام یا عم بیننا ** گفت عجل لا تماطل دیننا
 • Adam dedi ki: Babacığım, bir hayli gün var, bugün olmazsa yarın! ”Vali “ Hayır, acele davran, işi savsaklama.
 • تو که می‏گویی که فردا این بدان ** که به هر روزی که می‏آید زمان‏ 1235
 • Sen bu işi yarın görürüm diyorsun ama şunu bil ki gün geçtikçe,
 • آن درخت بد جوان‏تر می‏شود ** وین کننده پیر و مضطر می‏شود
 • O dikenler daha ziyade yeşeriyor, dikeni sökecek de ihtiyarlayıp âciz bir hale geliyor.
 • خار بن در قوت و برخاستن ** خار کن در پیری و در کاستن‏
 • Diken kuvvetlenmekte, büyümekte, diken sökecekse ihtiyarlamakta, kuvvetten düşmekte.
 • خار بن هر روز و هر دم سبز و تر ** خار کن هر روز زار و خشکتر
 • Diken her gün, her an yeşerip tazelenmekte. Diken her gün perişan bir hale gelmekte, kuruyup kalmakta!
 • او جوانتر می‏شود تو پیرتر ** زود باش و روزگار خود مبر
 • O daha ziyade gençleşiyor, sen daha fazla ihtiyarlıyorsun. Çabuk ol, zamanını geçirme” dedi.
 • خار بن دان هر یکی خوی بدت ** بارها در پای خار آخر زدت‏ 1240
 • Her kötü huyunu bir diken bil; dikenler kaç keredir senin ayağını zedelemekte.