English    Türkçe    فارسی   

2
3606-3655

 • گفت مریم من درون خویش هم ** سجده‏ای دیدم از این طفل شکم‏
 • Meryem de “Ben de karnımdaki çocuğun secde ettiğini hissettim” dedi.
 • اشکال آوردن بر این قصه‏
 • Buna karşı şüphe
 • ابلهان گویند کاین افسانه را ** خط بکش زیرا دروغ است و خطا
 • Ahmaklar derler ki: “Bırak şu masalı. Yalan, yanlış.
 • ز انکه مریم وقت وضع حمل خویش ** بود از بیگانه دور و هم ز خویش‏
 • Meryem, doğuracağı zaman yabancıdan da uzaktı, akrabadan da.
 • از برون شهر آن شیرین فسون ** تا نشد فارغ نیامد خود درون‏
 • O güzel hatun şehirden dışarı çıktı. Doğurmadıkça şehre girmedi.
 • چون بزادش آن گهانش بر کنار ** بر گرفت و برد تا پیش تبار 3610
 • Doğurunca yavrusunu kucağına alıp, bağrına basıp soyunun, sopunun yanına geldi.
 • مادر یحیی کجا دیدش که تا ** گوید او را این سخن در ماجرا
 • Yahya’nın anası, onu nerede gördü de bu hikâyeyi anlattı, bu sözü söyledi?”
 • جواب اشکال‏
 • Bu şüpheye verilen cevap
 • این بداند کان که اهل خاطر است ** غایب آفاق او را حاضر است‏
 • Bunu ilhama mazhar olan, afakta, gayp âleminde bulunan şeyleri yanındaymış gibi bilen kişi anlar.
 • پیش مریم حاضر آید در نظر ** مادر یحیی که دور است از بصر
 • Yahya’nın anası, uzakta olmakla beraber Meryem’in yanında bulunabilir.
 • دیده‏ها بسته ببیند دوست را ** چون مشبک کرده باشد پوست را
 • Vücut, göz göz olunca gözler kapalı olduğu halde de sevgilinin yüzü görülebilir.
 • ور ندیدش نه از برون نز اندرون ** از حکایت گیر معنی ای زبون‏ 3615
 • Mamafih baş gözüyle de göremediğini, can gözüyle de göremediğini farz et, ne çıkar? Ey düşkün, sen kısadan hisse almaya bak!
 • نه چنان کافسانه‏ها بشنیده بود ** همچو شین بر نقش آن چسبیده بود
 • Kıssaları duyup “Nakış” kelimesine “Ş” harfinin eklendiği gibi o kıssaların suretine bağlanan, dış yüzüne kapılan kişiye benzeme.
 • تا همی‏گفت آن کلیله بی‏زبان ** چون سخن نوشد ز دمنه بی‏بیان‏
 • Dilsiz Dimne, Kelile’ye nasıl söz söyler? Söz söylemekten aciz Dinme, Kelile’ye meramını nasıl anlatırdı?
 • ور بدانستند لحن همدگر ** فهم آن چون کرد بی‏نطقی بشر
 • Tutalım, bunlar, birbirlerinin sözlerini anladılar, söz söylemeden meramlarını ifade eden bu hayvanların ne demek istediklerini insan nasıl anlayabilir?
 • در میان شیر و گاو آن دمنه چون ** شد رسول و خواند بر هر دو فسون‏
 • Dimne, aslanla öküz arasında nasıl bir elçi oldu, ikisini de nasıl kandırdı?
 • چون وزیر شیر شد گاو نبیل ** چون ز عکس ماه ترسان گشت پیل‏ 3620
 • O akıllı öküz nasıl aslana vezir oldu. Fil ayın aksinden nasıl korktu?
 • این کلیله و دمنه جمله افتری است ** ور نه کی با زاغ لکلک را مری است‏
 • Bu Dimne ve Kelile hikâyesinin hepsi yalan. Yoksa karganın leylekle ne alışverişi olur,nasıl leylekle savaşır?” deme.
 • ای برادر قصه چون پیمانه‏ای است ** معنی اندر وی مثال دانه‏ای است‏
 • Kardeş, kıssa bir ölçeğe benzer, mana içindeki taneye.
 • دانه‏ی معنی بگیرد مرد عقل ** ننگرد پیمانه را گر گشت نقل‏
 • Akıllı kişi taneyi alır, ölçek var mı, yok mu? Ona bakmaz.
 • ماجرای بلبل و گل گوش دار ** گر چه گفتی نیست آن جا آشکار
 • Aralarında sözden eser yok, fakat bülbülle gülün macerasına dinle!
 • سخن گفتن به زبان حال و فهم کردن آن
 • Hâl diliyle söz söyleyiş ve anlaşılması
 • ماجرای شمع با پروانه نیز ** بشنو و معنی گزین کن ای عزیز 3625
 • Mumla pervanenin başından geçenleri duy, bunların manasına vâkıf ol güzelim.
 • گر چه گفتی نیست سر گفت هست ** هین ببالا پر مپر چون جغد پست‏
 • Aralarında bir söz yok ama sözün sırrı, manası var ya. Agâh ol, yücelere uç, baykuş gibi aşağılarda uçma.
 • گفت در شطرنج کاین خانه‏ی رخ است ** گفت خانه از کجاش آمد بدست‏
 • Birisi “Burası satrançta ruh hanesi” demiş. Bu sözü duyan “O, evi nereden elde etmiş?”
 • خانه را بخرید یا میراث یافت ** فرخ آن کس کاو سوی معنی شتافت‏
 • Satın mı almış, yoksa mirasa mı konmuş?” diye sormuş. Ne mutlu mana anlayana!
 • گفت نحوی زید عمرا قد ضرب ** گفت چونش کرد بی‏جرمی ادب‏
 • Nahivcilerden biri “Zeyd, Amr’ı dövdü” diye bir misal getirmiş. Dinleyen “Suçu yokken neye dövmüş?
 • عمرو را جرمش چه بد کان زید خام ** بی‏گنه او را بزد همچون غلام‏ 3630
 • Amr’ın ne suçu varmış ki o çiğ Zeyd, onu köleler gibi suçsuz dövüyor?” der.
 • گفت این پیمانه‏ی معنی بود ** گندمی بستان که پیمانه است رد
 • Nahivci, “Bu, mana ölçeğinden ibaret. Sen buğdayı almaya bak, ölçeğe lüzum yok.
 • زید و عمرو از بهر اعراب است و ساز ** گر دروغ است آن تو با اعراب ساز
 • Zeyd’le Amr, irap için kullanılan misallerde geçer, onlar yalan olsa bile sen irabı düzeltmeye çalış!” derse de,
 • گفت نه من آن ندانم عمرو را ** زید چون زد بی‏گناه و بی‏خطا
 • Öbürü “Ben onu, bunu bilmem. Zeyd, Amr’ı suçsuz, sebepsiz nasıl dövdü” deyince,
 • گفت از ناچار و لاغی بر گشود ** عمرو یک واو فزون دزدیده بود
 • Nahivci naçar kalır, alaya başlar: Amr, fazla olarak bir “V” çalmıştı.
 • زید واقف گشت دزدش را بزد ** چون که از حد برد او را حد سزد 3635
 • Zeyd, anlayınca o hırsızı dövdü. Çünkü Amr, haddi aşmıştı, tabii haddini bildirmek lâzım!
 • پذیرا آمدن سخن باطل در دل باطلان‏
 • Bâtıl gönüllerin bâtıl sözü kabul etmesi
 • گفت اینک راست پذرفتم به جان ** کج نماید راست در پیش کجان‏
 • Bunun üzerine o adam “Hah, doğru... Şimdi bunu canla başla kabul ettim” der. Doğru bile eğrilere eğri görünür.
 • گر بگویی احولی را مه یکی است ** گویدت این دوست و در وحدت شکی است‏
 • Bir şaşıya “Ay birdir” desen “İkidir, bir olmasında şüphe var” der.
 • ور بر او خندد کسی گوید دو است ** راست دارد این سزای بد خو است‏
 • Birisi alay eder, güler ve “Sahi, iki” derse bu sözü doğru olarak kabul eder. Kötü huyun lâyığı budur.
 • بر دروغان جمع می‏آید دروغ ** الخبیثات الخبیثین زد فروغ‏
 • Yalancılar yalanla konuşurlar “Pis şeyler, pislere aittir” sözü ışık verip durmaktadır.
 • دل فراخان را بود دست فراخ ** چشم کوران را عثار سنگ‏لاخ‏ 3640
 • Gönlü açık olanların elleri de açık olur. Körlerin taşlık erde düşmeleri de pek tabiîdir.
 • جستن آن درخت که هر که میوه‏ی آن درخت خورد نمیرد
 • Birisinin, meyvesini yiyenin ölümden kurtulup ebedî hayata ulaşacağı ağacı aramaya kalkışması
 • گفت دانایی برای داستان ** که درختی هست در هندوستان‏
 • Bilgili biri, hikâye yollu “Hindistan’da bir ağaç vardır.
 • هر کسی کز میوه‏ی او خورد و برد ** نه شود او پیر نه هرگز بمرد
 • Meyvesini yiyen ne ihtiyarlar, ne ölür!” der.
 • پادشاهی این شنید از صادقی ** بر درخت و میوه‏اش شد عاشقی‏
 • Bir padişah bunu duyar, doğru sanıp o ağaca ve meyvesine âşık olur.
 • قاصدی دانا ز دیوان ادب ** سوی هندستان روان کرد از طلب‏
 • Bu ağacı bulmak, meyvesini getirmek üzere divan adamlarından bilgili birisini Hindistan’a yollar.
 • سالها می‏گشت آن قاصد از او ** گرد هندستان برای جستجو 3645
 • Adamcağız yıllarca Hindistan’da o ağacı arar, tarar.
 • شهر شهر از بهر این مطلوب گشت ** نه جزیره ماند و نه کوه و نه دشت‏
 • Bulmak için şehir şehir gezer, ne ada bırakır, ne dağ bırakır, ne ova bırakır!
 • هر که را پرسید کردش ریشخند ** کاین که جوید جز مگر مجنون بند
 • Kime sorduysa “ Bu ne arıyor, deli mi, ne?” diye güler, alay eder.
 • بس کسان صفعش زدند اندر مزاح ** بس کسان گفتند ای صاحب فلاح‏
 • Niceler alaya alıp döverler, niceler istihza edip “Akıllı,
 • جستجوی چون تو زیرک سینه صاف ** کی تهی باشد کجا باشد گزاف‏
 • Senin gibi zeki ve temiz kişinin bu arayışında elbette bir esas var, hiç boş olur mu?” derler.
 • وین مراعاتش یکی صفعی دگر ** وین ز صفع آشکارا سخت‏تر 3650
 • Ona alay yollu ettikleri bu riayet de ayrı bir tokat hatta bu enikonu tokattan da beter!
 • می‏ستودندش به تسخر کای بزرگ ** در فلان اقلیم بس هول و سترگ‏
 • Bazıları alaya alıp “ Ey ulu kişi pek korkunç, pek geniş bir iklim olan filân iklimde,
 • در فلان بیشه درختی هست سبز ** بس بلند و پهن و هر شاخیش گبز
 • Falan ormanda yemyeşil bir ağaç vardır. Pek yüce, pek korkunç... Her dalı koskocaman” derler.
 • قاصد شه بسته در جستن کمر ** می‏شنید از هر کسی نوعی خبر
 • Padişah adamı, kimden ne duyarsa aramak için gayret kemerini kuşanır.
 • بس سیاحت کرد آن جا سالها ** می‏فرستادش شهنشه مالها
 • Orada nice yıllar gezip tozar. Padişah da ona mallar yollar durur.
 • چون بسی دید اندر آن غربت تعب ** عاجز آمد آخر الامر از طلب‏ 3655
 • Gurbet diyarında bir hayli zahmetlere uğrar, nihayet âciz kalır.