English    Türkçe    فارسی   

5
4119-4168

 • کان نظر شیرین کننده‌ی رنجهاست  ** ساحران را خونبهای دست و پاست 
 • Çünkü o bakış, bütün eziyetleri tatlılaştırır; büyücülerin el ve ayaklarının kan diyetidir o bakış.
 • تفسیر گفتن ساحران فرعون را در وقت سیاست با او کی لا ضیر انا الی ربنا منقلبون 
 • Firavun, büyücüleri öldüreceği zaman onlar, "Zararı yok.. Biz, Tanrımıza döneriz" dediler, bunun tefsiri
 • نعره‌ی لا ضیر بشنید آسمان  ** چرخ گویی شد پی آن صولجان  4120
 • Gökyüzü "Zararı yok" sesini duydu. Gökyüzü, sanki o savlıcana bir top kesildi.
 • ضربت فرعون ما را نیست ضیر  ** لطف حق غالب بود بر قهر غیر 
 • Firavun'un vuruşu bize zarar vermez ki dediler, Tanrı'nın lütfu, başkalarının kahrından üstündür.
 • گر بدانی سر ما را ای مضل  ** می‌رهانیمان ز رنج ای کوردل 
 • Ey insanları azgınlık, sapıklık yoluna süren, sırrımızı bilsen a can gözü kör herif, anlarsın ki biz kendimizi kurtarıyoruz.
 • هین بیا زین سو ببین کین ارغنون  ** می‌زند یا لیت قومی یعلمون 
 • Kendine gel de bu yana yanaş, bu erganunun "Keşke kavmim, rabbim beni ne yüzden yarlıgadı, bilselerdi" sesini dinle.
 • داد ما را داد حق فرعونیی  ** نه چو فرعونیت و ملکت فانیی 
 • Tanrı ihsanı, bize bir Firavunluk verdi ki senin Firavunluğun kaç para eder, senin saltanatın geçici.
 • سر بر آر و ملک بین زنده و جلیل  ** ای شده غره به مصر و رود نیل  4125
 • Ey Mısır'a ve Nil ırmağına kapılıp gururlanan! Başını kaldır da ebedî ve ulu saltanatı gör.
 • گر تو ترک این نجس خرقه کنی  ** نیل را در نیل جان غرقه کنی 
 • Sen şu pis hırkayı terk edersen Nil ırmağını can nilinde gark edersin.
 • هین بدار از مصر ای فرعون دست  ** در میان مصر جان صد مصر هست 
 • A Firavun, kendine gel de Mısır'dan el çek. Can Mısır'ının içinde yüzlerce Mısır var.
 • تو انا رب همی‌گویی به عام  ** غافل از ماهیت این هر دو نام 
 • Sen, halka "Ben rabbinizim" deyip durursun ama bu iki sözden de gafilsin.
 • رب بر مربوب کی لرزان بود  ** کی انادان بند جسم و جان بود 
 • Rab olan rablık ettiği kişiden nasıl titrer? Ben demeyi bilen, nasıl olur da cisim ve can bağına bağlı kalır?
 • نک انا ماییم رسته از انا  ** از انای پر بلای پر عنا  4130
 • İşte bak, buracıkta bizler ben diyoruz, çünkü benlikten kurtulduk; zahmetlerle, belâlarla dolu benlikten halâs olduk.
 • آن انایی بر تو ای سگ شوم بود  ** در حق ما دولت محتوم بود 
 • A köpek, o benlik sana kutlu gelmedi. Fakat bizce mühürlenmiş bir devlet oldu.
 • گر نبودیت این انایی کینه‌کش  ** کی زدی بر ما چنین اقبال خوش 
 • Bu benlik, sana kin gütmeseydi bize böyle güzel bir ikbal, bir devlet olur muydu?
 • شکر آنک از دار فانی می‌رهیم  ** بر سر این دار پندت می‌دهیم 
 • Yokluk yurdundan kurtuluyoruz, buna şükrane olarak şu darağacının başında sana bir öğüt verelim:
 • دار قتل ما براق رحلتست  ** دار ملک تو غرور و غفلتست 
 • Bizim ölüm darağacımız, göç burakıdır. Senin saltanat yurdunsa gururdan, gafletten ibarettir.
 • این حیاتی خفیه در نقش ممات  ** وان مماتی خفیه در قشر حیات  4135
 • Bu yaşayış, ölüm suretinde gizlidir. O ölümse yaşayış kabuğunda gizli.
 • می‌نماید نور نار و نار نور  ** ورنه دنیا کی بدی دارالغرور 
 • Nur, ateş şeklinde görünmede, ateş de nur şeklinde. Yoksa dünya, hiç gurur yurdu, aldanma durağı olur muydu?
 • هین مکن تعجیل اول نیست شو  ** چون غروب آری بر آ از شرق ضو 
 • Kendine gel, acele etme. Önce yok ol. Battın mı nur doğrusundan başgöster.
 • از انایی ازل دل دنگ شد  ** این انایی سرد گشت و ننگ شد 
 • Ezel benliğinden gönül hayretlere düştü; bu benlik, soğuk bir hale geldi, ayıp ve ar kesildi.
 • زان انای بی‌انا خوش گشت جان  ** شد جهان او از انایی جهان 
 • Can, o bensiz benlikten hoş bir hal aldı, âlem benliğinden sıçrayıp çıktı.
 • از انا چون رست اکنون شد انا  ** آفرینها بر انای بی عنا  4140
 • Benden kurtuldu da şimdi ben oldu. Aferinler, olsun zahmetsiz benliğe!
 • کو گریزان و انایی در پیش  ** می‌دود چون دید وی را بی ویش 
 • O kaçmada, benlikse peşine düşmüş. Onu, onsuz gördüğünden ardını bırakmamakta, koşup durmakta.
 • طالب اویی نگردد طالبت  ** چون بمردی طالبت شد مطلبت 
 • Sen, onu istedikçe o, seni istemez. Fakat öldün mü istediğini elde edersin.
 • زنده‌ای کی مرده‌شو شوید ترا  ** طالبی کی مطلبت جوید ترا 
 • Diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı? Sen istedikçe istediğin seni arar mı?
 • اندرین بحث ار خرده ره‌بین بدی  ** فخر رازی رازدان دین بدی 
 • Bu bahiste akıl, yol gösterici olsaydı Fahr-i Razı, din sırrını bilirdi.
 • لیک چون من لمن یذق لم یدر بود  ** عقل و تخییلات او حیرت فزود  4145
 • Fakat "Tatmıyan bilmez." Onun için onun aklı ve kurduğu hayaller de, ancak hayretini artırdı.
 • کی شود کشف از تفکر این انا  ** آن انا مکشوف شد بعد از فنا 
 • Bu ben, nerde düşünceyle açılacak, bulunacak? O ben, yokluktan sonra açılır, bulunur.
 • می‌فتد این عقلها در افتقاد  ** در مغا کی حلول و اتحاد 
 • Bu akıllar, araştırma yüzünden ittihat ve hulul uçurumuna düşer.
 • ای ایاز گشته فانی ز اقتراب  ** هم‌چو اختر در شعاع آفتاب 
 • Ey yakınlaşma yüzünden yokluğa erişmiş, yıldız gibi güneş nurlarına dalmış olan Eyaz!
 • بلک چون نطفه مبدل تو به تن  ** نه از حلول و اتحادی مفتتن 
 • Hattâ ittihat ve hululle değil de meni gibi beden haline gelmiş olan dost!
 • عفو کن ای عفو در صندوق تو  ** سابق لطفی همه مسبوق تو  4150
 • Ey af etmeyi sandığına almış, kendine mal edinmiş zat, affet. Sen lûtufta en ileri gidensin. Bütün lütuf edenler, senin ardındadır.
 • من کی باشم که بگویم عفو کن  ** ای تو سلطان و خلاصه‌ی امر کن 
 • Ben kim oluyorum ki af et diyeyim? Ey padişahım, ey Kün emrinin hulâsası!
 • من کی باشم که بوم من با منت  ** ای گرفته جمله منها دامنت 
 • Ben kim oluyorum ki ey bütün benler, eteğine sarılmış olan padişahım, benliğimden geçmeden seninle beraber bulunayım?..
 • مجرم دانستن ایاز خود را درین شفاعت‌گری و عذر این جرم خواستن و در آن عذرگویی خود را مجرم دانستن و این شکستگی از شناخت و عظمت شاه خیزد کی انا اعلمکم بالله و اخشیکم لله و قال الله تعالی انما یخشی الله من عباده العلما 
 • Eyaz'in şefaat etmede kendisini suçlu sayması ve bu suçtan özür dilemesi, özür dilemede de yine kendini suçlu bilmesi. Bu sınıklık, padişahın ululuğunu bilmekten ilerigelir. Peygamber, "Ben, Tanrıyı en iyi bileniniz ve Tanrı'dan en çok korkanınızım” dedi. Ulu Tanrı da "Söz budur, bundan ötesi yok; Tanrı'dan, onu bilen kulları korkar" buyurmuştur.
 • من کی آرم رحم خلم آلود را  ** ره نمایم حلم علم‌اندود را 
 • Hilimle dolu olana ben nasıl olur da acımayı öğretmeye kalkışır, bilgi sahibine nasıl olur da bilim yolunu gösterebilirim?
 • صد هزاران صفع را ارزانیم  ** گر زبون صفعها گردانیم 
 • Beni sillelerle, tokatlarla zebun etsen bile hakkın var. Ben, yüz binlerce tokata lâyık bir kulum.
 • من چه گویم پیشت اعلامت کنم  ** یا که وا یادت دهم شرط کرم  4155
 • Ben huzurunda ne söyleyeyim de sana bir şey anlatmaya kalkışayım? Yahut da ne yüzle kerem şartını sana hatırlatmaya girişeyim?
 • آنچ معلوم تو نبود چیست آن  ** وآنچ یادت نیست کو اندر جهان 
 • Sence bilinmeyen ne var? Alemde hatırında olmayan nedir ki?
 • ای تو پاک از جهل و علمت پاک از آن  ** که فراموشی کند بر وی نهان 
 • Sen, bilgisizlikten arısın; bilgin de âlemde bulunan şeylerden herhangi birini unutmadan arıdır.
 • هیچ کس را تو کسی انگاشتی  ** هم‌چو خورشیدش به نور افراشتی 
 • Bir hiç olanı tuttun, adam ettin; onu güneş gibi nurlarla parlattın.
 • چون کسم کردی اگر لابه کنم  ** مستمع شو لابه‌ام را از کرم 
 • Mademki beni adam ettin, yalvarırsam yalvarışımı kerem et, dinle.
 • زانک از نقشم چو بیرون برده‌ای  ** آن شفاعت هم تو خود را کرده‌ای  4160
 • Benim suretimden izhar ettiğin şefaati da yine sen ediyorsun demektir.
 • چون ز رخت من تهی گشت این وطن  ** تر و خشک خانه نبود آن من 
 • Çünkü bu yurt, benim malımdan, mülkümden bomboş, burada benim hiçbir şeyim yok. Evde kuru, yaş, ne varsa benim değil.
 • هم دعا از من روان کردی چو آب  ** هم نباتش بخش و دارش مستجاب 
 • Duamı su gibi akıttın, sebatını da bağışla ve o duayı kabul et.
 • هم تو بودی اول آرنده‌ی دعا  ** هم تو باش آخر اجابت را رجا 
 • Önce bana duayı ilham eden sensin, sonunda duamı da sen kabul et.
 • تا زنم من لاف کان شاه جهان  ** بهر بنده عفو کرد از مجرمان 
 • Kabul et de o âlem padişahı suçluların suçunu bu kulu için af etti diyeyim.
 • درد بودم سر به سر من خودپسند  ** کرد شاهم داروی هر دردمند  4165
 • Ben kendimi beğenmekteydim, baştanbaşa dertten ibarettim. Padişahım, her dertliye deva verdi.
 • دوزخی بودم پر از شور و شری  ** کرد دست فضل اویم کوثری 
 • Cehennemliktim, kötülüklerle, serlerle doluydum. Onun ihsan eli beni bir kevser haline getirdi.
 • هر که را سوزید دوزخ در قود  ** من برویانم دگر بار از جسد 
 • Cehennem kimi yakar, yandınrsa ben o yanan şeyleri cesette tekrar çıkarır, bitiririm.
 • کار کوثر چیست که هر سوخته  ** گردد از وی نابت و اندوخته 
 • Kevserin işi nedir? Her yanan, onun vasıtasiyle biter, yenilenir.