English    Türkçe    فارسی   

1
3149-3198

 • Canı, nakitlerin mehengi olunca elbette ayarı sağlam olanı da görür, kalp olanı da.
 • چون شود جانش محک نقدها ** پس ببیند قلب را و قلب را
 • Padişahların ârif sofileri karşılarına oturtması
 • نشاندن پادشاهان صوفیان عارف را پیش روی خویش تا چشمشان بدیشان روشن شود
 • Hatırlarsan duymuşsundur; padişahların böyle bir âdeti vardı: 3150
 • پادشاهان را چنان عادت بود ** این شنیده باشی ار یادت بود
 • Sol taraflarında yiğitler, bahadırlar dururdu, çünkü kalp vücudun sol tarafındadır.
 • دست چپشان پهلوانان ایستند ** ز آنکه دل پهلوی چپ باشد ببند
 • Defterdarlarla hesap memurlarının ve kalem ehli olanların makamı sağ taraflarındaydı. Çünkü yazı yazmak ve bir şeyi tespit etmek sağ elin işidir.
 • مشرف و اهل قلم بر دست راست ** ز آن که علم و خط و ثبت آن دست راست‌‌
 • Sofilere karşılarında yer verirlerdi. Zira onlar, can aynasıdırlar, hattâ aynadan da iyidirler.
 • صوفیان را پیش رو موضع دهند ** کاینه‌‌ی جان‌‌اند و ز آیینه بهند
 • Gönül aynasının fikir suretleri kabul etmesi o aynada bu görülmemiş suretlerin görünmesi için kalplerini zikirle, fikirle cilâlamışlardır.
 • سینه صیقلها زده در ذکر و فکر ** تا پذیرد آینه‌‌ی دل نقش بکر
 • Yaratılış sulbünden temiz ve güzel doğan kişinin önüne ayna koymak gerektir. 3155
 • هر که او از صلب فطرت خوب زاد ** آینه در پیش او باید نهاد
 • Güzel yüz aynaya âşıktır. Güzel yüz, aynaya âşık olduğu gibi cana cilâ, kalplere de temizlik verir.
 • عاشق آیینه باشد روی خوب ** صیقل جان آمد و تقوی القلوب‌‌
 • Bir konuğun Yusuf-u Sıddıyk’a gelmesi, Yusuf’un ondan bir armağan istemesi
 • آمدن مهمان پیش یوسف علیه السلام و تقاضا کردن یوسف از او تحفه و ارمغان‌‌
 • Uzak yerlerden bir merhametli dost, Yusuf-u Sıddıyk’a konuk oldu.
 • آمد از آفاق یار مهربان ** یوسف صدیق را شد میهمان‌‌
 • Çocukluktan beri birbirlerini tanırlardı. Eskiden beri âşinalık yastığına yaslanmışlardı.
 • کآشنا بودند وقت کودکی ** بر وساده‌‌ی آشنایی متکی‌‌
 • Konukla, Yusuf’a kardeşlerinin yaptığı cefayı, onların hasetlerini konuştular. Yusuf “o haset ve cefa, zincirdi; biz de aslandık.
 • یاد دادش جور اخوان و حسد ** گفت کان زنجیر بود و ما اسد
 • Aslanın zincire vurulması ayıp değildir. Bizim Tanrı’nın kaza ve kaderinden şikâyetimiz yok. 3160
 • عار نبود شیر را از سلسله ** نیست ما را از قضای حق گله‌‌
 • Aslan, boynunda zincir bulunmakla beraber bütün zincir yapanlara beydir” dedi.
 • شیر را بر گردن ار زنجیر بود ** بر همه زنجیر سازان میر بود
 • Dostu Yusuf’a “Zindanda ve kuyuda ne haldeydin?” dedi. Yusuf cevap verdi: “Ay, bedir halinden çıkar ve eski ay haline gelir ya... işte öyle.”
 • گفت چون بودی ز زندان و ز چاه ** گفت همچون در محاق و کاست ماه‌‌
 • Eski ay görünmez, sonra hilâl olur da iki büklüm bir halde görünür. Fakat sonunda yine gökte bedir haline gelmez mi?
 • در محاق ار ماه نو گردد دو تا ** نی در آخر بدر گردد بر سما
 • İnci tanesini havanda döverler ama kadri yine yücedir, ya ilâç olarak göze çekilir, yahut macun haline getirilir, kalp ferahlığı için yenir.
 • گر چه دردانه به هاون کوفتند ** نور چشم و دل شد و بیند بلند
 • Buğdayı toprak altına attılar ama sonradan topraktan başaklar çıktı. 3165
 • گندمی را زیر خاک انداختند ** پس ز خاکش خوشه‌‌ها بر ساختند
 • Ondan sonra değirmende öğüttüler, değeri arttı, cana can katan gıda oldu.
 • بار دیگر کوفتندش ز آسیا ** قیمتش افزود و نان شد جان فزا
 • Sonra ekmeği bir kere daha diş altında ezdiler; akıllı kişiye akıl ve idrâk oldu.
 • باز نان را زیر دندان کوفتند ** گشت عقل و جان و فهم هوشمند
 • Daha sonra da o can, aşkta mahvoldu da Hak yolunda ekildikten sonra mahsûl verdi, ekincileri hayrete düşürdü.
 • باز آن جان چون که محو عشق گشت ** يعجب الزراع آمد بعد کشت‌‌
 • Bu sözün sonu gelmez. Sen, o iyi adamın Yusuf’a ne dediğini anlatmaya başla.
 • این سخن پایان ندارد باز گرد ** تا که با یوسف چه گفت آن نیک مرد
 • Yusuf, başından geçenleri anlattıktan sonra “ Eh...bize ne armağan getirdin, bakalım?” dedi. 3170
 • بعد قصه گفتنش گفت ای فلان ** هین چه آوردی تو ما را ارمغان‌‌
 • Ey ulu kişi! Dostları görmeye eli boş gitmek, değirmene buğdaysız gitmeye benzer.
 • بر در یاران تهی دست ای فتی ** هست چون بی‌‌گندمی در آسیا
 • Ulu Tanrı bile mahşer günü, halka “ Kıyamet günü için armağanın nerede;
 • حق تعالی خلق را گوید به حشر ** ارمغان کو از برای روز نشر
 • Bize yapayalnız, azıksız, âdeta sizi yarattığımız gibi geldiniz.
 • جئتمونا و فرادی بی‌‌نوا ** هم بدان سان که خلقناکم کذا
 • Kendinize gelin! Kıyamet günü için ne hediyeniz var, ne getirdiniz?
 • هین چه آوردید دست آویز را ** ارمغانی روز رستاخیز را
 • Yoksa tekrar dönüp geleceğinizi ummuyor muydunuz, size bugünün vâdesi bâtıl mı göründü ki? der. 3175
 • یا امید باز گشتنتان نبود ** وعده‌‌ی امروز باطلتان نمود
 • Ona konuk olacağımızı inkâr ediyorsan bu mutfaktan ancak toprak ve kül alabilirsin.
 • وعده‌‌ی مهمانی‌‌اش را منکری ** پس ز مطبخ خاک و خاکستر بری‌‌
 • İnkâr etmiyorsan niçin böyle elin boş. O sevgilinin kapısına böyle nasıl ayak atacaksın?
 • ور نه‌‌ای منکر چنین دست تهی ** در در آن دوست چون پا می‌‌نهی‌‌
 • Yemeyi, uyumayı biraz azalt da onunla görüşmek için bir armağan götür.
 • اندکی صرفه بکن از خواب و خور ** ارمغان بهر ملاقاتش ببر
 • Geceleri az uyuyanlardan seher çağlarında istiğfar edenlerden ol.
 • شو قلیل النوم مما یهجعون ** باش در اسحار از یستغفرون‌‌
 • Sen de rahimdeki çocuk gibi az oyna da sana da nurları gören duygular bağışlasınlar. 3180
 • اندکی جنبش بکن همچون جنین ** تا ببخشندت حواس نور بین‌‌
 • Rahim gibi olan dünyadan çıkınca yeryüzünden daha geniş bir sahaya dalacaksın.
 • وز جهان چون رحم بیرون روی ** از زمین در عرصه‌‌ی واسع شوی‌‌
 • “ Tanrı yeri geniştir” derler ya; o geniş yer, bil peygamberlerin gidip daldıkları sahadır.
 • آن که ارض الله واسع گفته‌‌اند ** عرصه‌‌ای دان کانبیا در رفته‌‌اند
 • O geniş sahada gönül daralmaz; yaş ağaç, orada kuru dal haline gelmez.
 • دل نگردد تنگ ز آن عرصه‌‌ی فراخ ** نخل تر آن جا نگردد خشک شاخ‌‌
 • Şimdi duygular, sen de. Fakat bir gün yorgun, bitkin, baş aşağı bir hale geleceksin.
 • حاملی تو مر حواست را کنون ** کند و مانده می‌‌شوی و سر نگون‌‌
 • Uykuda duygularını taşımazsın, duygular seni taşır. Bu yorgunluk, bitkinlik gider, eziyetten, sıkıntıdan kurtulursun. 3185
 • چون که محمولی نه حامل وقت خواب ** ماندگی رفت و شدی بی‌‌رنج و تاب‌‌
 • Sen uyku halini, velîlerin uyanıkken de duygularını taşımamaları halinde bir çeşni bil.
 • چاشنیی دان تو حال خواب را ** پیش محمولی حال اولیا
 • Be inatçı; velîler, Eshab-ı Kehf’dir. Ayakta olsalar da, yürüyüp gezseler de uykudadırlar.
 • اولیا اصحاب کهفند ای عنود ** در قیام و در تقلب هم رقود
 • Tanrı, onları, kendilerinin haberi olmadan işletir; sağa sola çevirir.
 • می‌‌کشدشان بی‌‌تکلف در فعال ** بی‌‌خبر ذات الیمین ذات الشمال‌‌
 • O sağa çevrilme nedir? İyi iş. Ya sola çevrilme? O da bedene, varlığa ait işler.
 • چیست آن ذات الیمین فعل حسن ** چیست آن ذات الشمال اشغال تن‌‌
 • Bu iki hal de peygamberlerden, dağdan ses gelir gibi zuhur eder. Onların, her ikisinden de haberleri yoktur. 3190
 • می‌‌رود این هر دو کار از انبیا ** بی‌‌خبر زین هر دو ایشان چون صدا
 • Dağ, hayır olsun, şer olsun... Senin sesini sana verir, duyurur. Fakat ikisinden de bihaberdir.
 • گر صدایت بشنواند خیر و شر ** ذات کوه از هر دو باشد بی‌‌خبر
 • Konuğun, Yusuf-u Sıddıyk’a “Sana armağan olarak ayna getirdim. Ona her baktıkça güzel yüzünü görür beni hatırlarsın” demesi
 • گفتن مهمان یوسف علیه السلام را که آینه آوردمت ارمغان تا هر باری که در وی نگری روی خوب خود بینی مرا یاد کنی‌‌
 • Yusuf “Hadi, armağanını çıkar” deyince konuk, bu istekten utanıp âdeta figan ederek.
 • گفت یوسف هین بیاور ارمغان ** او ز شرم این تقاضا زد فغان‌‌
 • ”Sana getirmek için ne kadar armağan aradıysam hiçbir şeyi beğenmedim, lâyık görmedim.
 • گفت من چند ارمغان جستم ترا ** ارمغانی در نظر نامد مرا
 • Bir habbeyi alıp da madene, bir katrayı alıp da ummana nasıl götürebilirim?
 • حبه‌‌ای را جانب کان چون برم ** قطره‌‌ای را سوی عمان چون برم‌‌
 • Sana gönül ve can bile getirsem Kirman’a kimyon götürmüş sayılırım. 3195
 • زیره را من سوی کرمان آورم ** گر به پیش تو دل و جان آورم‌‌
 • Senin, misli olmayan güzelliğinden başka bir tohum yoktur ki bu ambarda olmasın.
 • نیست تخمی کاندر این انبار نیست ** غیر حسن تو که آن را یار نیست‌‌
 • Sana gönül nuru gibi bir ayna getirmeyi lâyık gördüm.
 • لایق آن دیدم که من آیینه‌‌ای ** پیش تو آرم چو نور سینه‌‌ای‌‌
 • Ey güneş gibi gökyüzünün ışığı olan güzel! Ona baktıkça kendi güzel yüzünü görürsün.
 • تا ببینی روی خوب خود در آن ** ای تو چون خورشید شمع آسمان‌‌