English    Türkçe    فارسی   

2
3435-3484

 • Onunla inada kalkışır, beraberlik dâvasına girişirsen, yok mu? Eğer onlardan başını kurtarabilirsen beni de kâfir bil sen! 3435
 • ور کنی با او مری و همسری ** کافرم دان گر تو ز ایشان سر بری‏
 • Farenin deve yularını çekmesi ve kendi kendisine gururlanması
 • کشیدن موش مهار شتر را و متعجب شدن موش در خود
 • Bir fareceğiz, bir devenin yularını eline aldı, kurula, kurula yola düştü.
 • موشکی در کف مهار اشتری ** در ربود و شد روان او از مری‏
 • Deve, tabiatındaki mülayimlik yüzünden onunla beraber yürümeye koyuldu. Fare “Ben, ne de pehlivan, ne de yiğit ermişim” diye gurura düştü.
 • اشتر از چستی که با او شد روان ** موش غره شد که هستم پهلوان‏
 • Düşüncesinin ışığı deveye aksetti. “Hele hoşindi. Ben sana gösteririm!” dedi.
 • بر شتر زد پرتو اندیشه‏اش ** گفت بنمایم ترا تو باش خوش‏
 • Gide, gide bir büyük ırmak kenarına geldiler. Öyle büyük, öyle derindi ki ulu bir fil bile o ırmakta zebun olurdu.
 • تا بیامد بر لب جوی بزرگ ** کاندر او گشتی زبون پیل سترگ‏
 • Fare orada duru, kaskatı kesildi. Deve “Ey dağda, ovada bana arkadaş olan, 3440
 • موش آن جا ایستاد و خشک گشت ** گفت اشتر ای رفیق کوه و دشت‏
 • Bu duraklama ne, niye şaşırdın? Irmağa ercesine ayak bas, gir suya!
 • این توقف چیست حیرانی چرا ** پا بنه مردانه اندر جو در آ
 • Sen kılavuzsun, benim öncümsün. Yol ortasında durup susma” dedi.
 • تو قلاووزی و پیش آهنگ من ** در میان ره مباش و تن مزن‏
 • Fare dedi ki: “Bu su, pek büyük, pek derin bir su. Arkadaş, ben boğulmaktan korkuyorum.”
 • گفت این آب شگرف است و عمیق ** من همی‏ترسم ز غرقاب ای رفیق‏
 • Deve “Hele bir göreyim, ne kadarmış bu su?” deyip hemen ayağını attı.
 • گفت اشتر تا ببینم حد آب ** پا در او بنهاد آن اشتر شتاب‏
 • Dedi ki: “A kör sıçan, su diz boyuymuş. A hayvanların kusuru, neden şaşırdın?” 3445
 • گفت تا زانوست آب ای کور موش ** از چه حیران گشتی و رفتی ز هوش‏
 • Fare, “Sana karınca ama bize ejderha! Dizden dize fark var.
 • گفت مور تست و ما را اژدهاست ** که ز زانو تا به زانو فرق‏هاست‏
 • Ey hünerli deve, sana diz boyu ama benim tepemden yüz arşın geçer.” dedi.
 • گر ترا تا زانو است ای پر هنر ** مر مرا صد گز گذشت از فرق سر
 • Deve dedi ki: “ Öyleyse bir daha küstahlık etme de cismin, canın yanıp yakılmasın.
 • گفت گستاخی مکن بار دگر ** تا نسوزد جسم و جانت زین شرر
 • Sen, kendin gibi farelerle boy ölçüş. Deveyle sıçanın sözü yoktur.”
 • تو مری با مثل خود موشان بکن ** با شتر مر موش را نبود سخن‏
 • Fare, “Tövbe ettim, Allah hakkı için beni bu helâk edici sudan geçir.” dedi. 3450
 • گفت توبه کردم از بهر خدا ** بگذران زین آب مهلک مر مرا
 • Deve acıdı, “Haydi hörgücüme sıçra, otur.
 • رحم آمد مر شتر را گفت هین ** برجه و بر کودبان من نشین‏
 • Bu geçiş, benim işim. Seni de, senin gibi yüzlercesini de geçiririm” dedi.
 • این گذشتن شد مسلم مر مرا ** بگذرانم صد هزاران چون ترا
 • Mademki peygamber değilsin, yola düş de günün birin de kuyudan kurtulup yüce bir makama erişesin.
 • چون پیمبر نیستی پس رو به راه ** تا رسی از چاه روزی سوی جاه‏
 • Sultan değilsen yürü, riayet ol. Kaptan değilsen gemiyi öyle alabildiğine yürütme.
 • تو رعیت باش چون سلطان نه‏ای ** خود مران چون مرد کشتیبان نه‏ای‏
 • Ticarette kâmil değilsen yalnız başına dükkân açma; yoğrulup kemale gelinceye dek birisinin hükmü altına gir. 3455
 • چون نه‏ای کامل دکان تنها مگیر ** دست‏خوش می‏باش تا گردی خمیر
 • “Susun, dinleyin” emrini işit, sükût et. Mademki Allah dili olamadın, kulak kesil.
 • أنصتوا را گوش کن خاموش باش ** چون زبان حق نگشتی گوش باش‏
 • Söylersen bile sual tarzında söz söyle. Padişahlar padişahıyla edepli konuş!
 • ور بگویی شکل استفسار گو ** با شهنشاهان تو مسکین‏وار گو
 • Kibir ve kinin başlangıcı şehvettendir. Şehvetinin yerleşip kuvvetlenmesi de itiyat yüzündendir.
 • ابتدای کبر و کین از شهوت است ** راسخی شهوتت از عادت است‏
 • Kötü huy, âdet edindiğinden dolayı sağlamlaşır, yerleşir. Seni ondan vazgeçirmek isteyene kızarsın.
 • چون ز عادت گشت محکم خوی بد ** خشم آید بر کسی کت واکشد
 • Toprak yemeye alışırsan kim seni bundan menetmeye kalkışırsa onu düşman sayarsın. 3460
 • چون که تو گل خوار گشتی هر که او ** واکشد از گل ترا باشد عدو
 • Puta tapanlar, bu tapmayı huy edindiklerinden men edenlere düşman olmuşlardır.
 • بت پرستان چون که خو با بت کنند ** مانعان راه بت را دشمنند
 • İblis, ululanmayı huy edinmişti de eşekliğinden Âdem’i kendisinden aşağı gördü.
 • چون که کرد ابلیس خو با سروری ** دید آدم را حقیر او از خری‏
 • “Benden daha ulu başka birisi yok ki. Benim gibi bir kişi, ona secde eder mi?” dedi.
 • که به از من سروری دیگر بود ** تا که او مسجود چون من کس شود
 • Ululuk zehirdir. Ancak, ta ezelden panzehire sahip olan ruh müstesna.
 • سروری زهر است جز آن روح را ** کاو بود تریاق لانی ز ابتدا
 • Dağ, yılanla dolu ise içerisinde panzehir yeri bulundukça korkma. 3465
 • کوه اگر پر مار شد باکی مدار ** کاو بود در اندرون تریاق‏زار
 • Kafana ululuk yerleşmiş, onun için kim seni kırarsa onu ezelî düşman sayarsın.
 • سروری چون شد دماغت را ندیم ** هر که بشکستت شود خصم قدیم‏
 • Birisi huyuna aykırı söz söylerse ona bir hayli kinlenirsin.
 • چون خلاف خوی تو گوید کسی ** کینه‏ها خیزد ترا با او بسی‏
 • Beni huyumdan çevirecek, şakirt haline sokacak, kendisine tâbi kılacak dersin.
 • که مرا از خوی من بر می‏کند ** خویش را بر من چو سرور می‏کند
 • Böyle adamın kötü huyu serkeş olmasa, o huya aykırı şeylere niye ateşlenir, kızar;
 • چون نباشد خوی بد سرکش در او ** کی فروزد آن خلاف آتش در او
 • Yahut muhalife müdana eder, onun gönlünde bir yer kazanır? 3470
 • با مخالف او مدارایی کند ** در دل او خویش را جایی کند
 • Çünkü kötü huyu adamakıllı kuvvetlenmiştir. Karınca gibi olan şehvetti, itiyat yüzünden adeta ejderha kesilmiştir.
 • ز انکه خوی بد بگشته ست استوار ** مور شهوت شد ز عادت همچو مار
 • Şehvet yılanını önceden öldür. Yoksa hemencecik ejderhalaşır.
 • مار شهوت را بکش در ابتدا ** ور نه اینک گشت مارت اژدها
 • Fakat herkes, yılanını karınca görür. Sen kendini bir gönül sahibine sor!
 • لیک هر کس مور بیند مار خویش ** تو ز صاحب دل کن استفسار خویش‏
 • Bakır, altın olmadıkça bakırlığını; gönül padişah olmadıkça müflisliğini bilmez.
 • تا نشد زر مس نداند من مسم ** تا نشد شه دل نداند مفلسم‏
 • Bakır gibi sen de iksire hizmet et. Gönül, dildarın cevrini çek. 3475
 • خدمت اکسیر کن مس‏وار تو ** جور می‏کش ای دل از دل دار تو
 • Dildar kimdir? İyice bil. Dildar ehli dildir. Çünkü ehli dil olan, gece ve gündüz gibi cihandan kaçıp durmakta, âlemde eğleşmemektedir.
 • کیست دل دار اهل دل نیکو بدان ** که چو روز و شب جهانند از جهان‏
 • Allah kulunun ayıbını az söyle, padişahı hırsızlıkla az kına.
 • عیب کم گو بنده‏ی الله را ** متهم کم کن به دزدی شاه را
 • Gemide bir dervişi hırsızlıkla töhmet altına almaları
 • کرامات آن درویش که در کشتی متهمش کردند
 • Bir gemide bir derviş vardı. Erliği kendisine arka yastığı yapmış, ona dayanmıştı.
 • بود درویشی درون کشتیی ** ساخته از رخت مردی پشتیی‏
 • Gemide bir kese altın kayboldu. O, uyuyordu. Herkesi aradılar. Birisi onu da gösterip,
 • یاوه شد همیان زر او خفته بود ** جمله را جستند و او را هم نمود
 • “Bu uyuyan yoksulu da arayalım” dedi. Para sahibi derdinden onu da uyandırdı. 3480
 • کاین فقیر خفته را جوییم هم ** کرد بیدارش ز غم صاحب درم‏
 • “Bu gemide bir kese kayboldu. Herkesi aradık, bu arayıştan sen kurtulamazsın.
 • که در این کشتی حرمدان گمشدست ** جمله را جستیم نتوانی تو رست‏
 • Hırkanı çıkar, soyun da senin hakkında kimsenin şüphesi kalmasın” dedi.
 • دلق بیرون کن برهنه شو ز دلق ** تا ز تو فارغ شود اوهام خلق‏
 • Derviş “Yarabbi, şu aşağılık kişiler, kulunu töhmet altına alıyorlar, fermanını eriştir” dedi.
 • گفت یا رب مر غلامت را خسان ** متهم کردند فرمان در رسان‏
 • Dervişin gönlü dertlenir dertlenmez hemen denizin her tarafından,
 • چون به درد آمد دل درویش از آن ** سر برون کردند هر سو در زمان‏