English    Türkçe    فارسی   

1
2816-2840

 • گفت این هدیه بدان سلطان برید ** سایل شه را ز حاجت واخرید
 • Dedi ki:” Bu armağanı o sultana götürün, padişahtan murat isteyeni ihtiyaçtan kurtarın!
 • آب شیرین و سبوی سبز و نو ** ز آب بارانی که جمع آمد به گو
 • Tatlı, lezzetli su...Yağmur sularından biriken gölden toplanmıştır. Testi de güzel, yepyeni.”
 • خنده می‌‌آمد نقیبان را از آن ** لیک پذرفتند آن را همچو جان‌‌
 • Padişah kullarının bu söze gülecekleri geldi. Fakat o armağanı can gibi kabul ettiler.
 • ز آن که لطف شاه خوب با خبر ** کرده بود اندر همه ارکان اثر
 • Çünkü basiret sahibi padişahın tabiatındaki lûtuf, bütün saray erkânına da sirayet etmişti.
 • خوی شاهان در رعیت جا کند ** چرخ اخضر خاک را خضرا کند 2820
 • Padişahların huyu halka da tesir eder. Yeşil gök, yeryüzünü de yeşertir.
 • شه چو حوضی دان حشم چون لوله‌‌ها ** آب از لوله روان در کوله‌‌ها
 • Padişah bir havuza benzer. Maiyetini de lüleler gibi bil. Su, göllere lülelerden akar.
 • چون که آب جمله از حوضی است پاک ** هر یکی آبی دهد خوش ذوقناک‌‌
 • Lülelerden akan suların hepsi, tertemiz bir havuzdan geldiği için her lüle, zevkli ve tatlı su akıtır.
 • ور در آن حوض آب شور است و پلید ** هر یکی لوله همان آرد پدید
 • Eğer havuzdaki su tuzlu ve pis olursa her lüleden aynı su akar.
 • ز آن که پیوسته ست هر لوله به حوض ** خوض کن در معنی این حرف خوض‌‌
 • Çünkü her lüle havuza muttasıldır. Sen bu sözün mânasına iyice dal, adamakıllı dikkat et, düşün!
 • لطف شاهنشاه جان بی‌‌وطن ** چون اثر کرده ست اندر کل تن‌‌ 2825
 • Yurdu olmayan padişahlar padişahı can da, bak, bütün bedene nasıl tesir etmiştir.
 • لطف عقل خوش نهاد خوش نسب ** چون همه تن را در آرد در ادب‌‌
 • Tabiatı, soyu sopu hoş aklın lûtfu da, bak, bütün bedeni nasıl müeddep bir hale getiriyor.
 • عشق شنگ بی‌‌قرار بی‌‌سکون ** چون در آرد کل تن را در جنون‌‌
 • Kararı, sükûnu olmayan şuh ve şen aşk da bütün bedeni nasıl cünuna sürüklüyor?
 • لطف آب بحر کاو چون کوثر است ** سنگ ریزه‌‌ش جمله در و گوهر است‌‌
 • Kevser gibi olan deniz suyunun letafeti yüzünden dibindeki ateş parçalarının hemen hepsi inci ve mücevherdir.
 • هر هنر که استا بدان معروف شد ** جان شاگردان بدان موصوف شد
 • Usta hangi hünerde tanınmışsa, hangi hünerle şöhret bulmuşsa çırağı da o hünerde ilerler ,o hünerde meşhur olur.
 • پیش استاد اصولی هم اصول ** خواند آن شاگرد چست با حصول‌‌ 2830
 • Usul ilmini bilen üstadın yanında zihni çevik, istidatlı talebe usul okur;
 • پیش استاد فقیه آن فقه خوان ** فقه خواند نی اصول اندر بیان‌‌
 • Fakîh üstadın yanında da usul okumaz, fıkıh tahsil eder.
 • پیش استادی که او نحوی بود ** جان شاگردش از او نحوی شود
 • Nahiv üstadının talebesi nahiv üstadı olur.
 • باز استادی که او محو ره است ** جان شاگردش از او محو شه است‌‌
 • Hakikat yolunda mahvolan üstadın talebesi ise üstadının sayesinde padişahta mahvolur, yokluğa erişir.
 • زین همه انواع دانش روز مرگ ** دانش فقر است ساز راه و برگ‌‌
 • Ölüm günü bütün bu bilgiler içinde işe yarayan ve yol azığı olanı da yokluk bilgisidir.
 • حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان‌‌
 • Nahivciyle gemici hikâyesi
 • آن یکی نحوی به کشتی درنشست ** رو به کشتیبان نهاد آن خود پرست‌‌ 2835
 • Bir nahiv âlimi, gemiye binmişti. O kendini beğenmiş âlim, yüzünü gemiciye dönüp,
 • گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا ** گفت نیم عمر تو شد در فنا
 • “Sen hiç nahiv okudun mu?” demişti. Gemici “hayır” deyince demişti ki : “Yarı ömrün hiçe gitti.”
 • دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب ** لیک آن دم کرد خامش از جواب‌‌
 • Gemici bu söze kızdı, gönlü kırıldı. Fakat susup derhal cevap vermedi.
 • باد کشتی را به گردابی فگند ** گفت کشتیبان به آن نحوی بلند
 • Derken rüzgâr gemiyi bir girdaba düşürdü. Gemici, o nahiv âlimine bağırdı:
 • هیچ دانی آشنا کردن بگو ** گفت نی ای خوش جواب خوب رو
 • “ Yüzmeyi bilir misin, söyle!” Nahivci “Bilmem bende yüzgeçlik arama”
 • گفت کل عمرت ای نحوی فناست ** ز آن که کشتی غرق این گردابهاست‌‌ 2840
 • Deyince “Nahiv âlimi, bütün ömrün hiçe gitti. Çünkü gemi bu girdapta batacak.