English    Türkçe    فارسی   

1
76-100

 • گفت معشوقم تو بوده ستی نه آن ** لیک کار از کار خیزد در جهان‌‌
 • Padişah: “Benim asıl sevgilim sensin, o değil. Fakat dünyada iş işten çıkar.
 • ای مرا تو مصطفی من چون عمر ** از برای خدمتت بندم کمر
 • Ey aziz, sen bana Mustafa’sın. Ben de sana Ömer gibiyim. Senin hizmetin uğrunda belime gayret kemerini bağladım” dedi.
 • از خداوند ولی التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌‌ادبی‌‌
 • Muvaffakıyetler verici Ulu Tanrı’dan muvaffakıyet ve bütün ahvalde edebe riayet dileyiş, edepsizlik ve terbiyesizliğin pek fena zararları
 • از خدا جوییم توفیق ادب ** بی‌‌ادب محروم گشت از لطف رب‌‌
 • Tanrı’dan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Tanrı’nın lütfundan mahrumdur.
 • بی‌‌ادب تنها نه خود را داشت بد ** بلکه آتش در همه آفاق زد
 • Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz. Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur.
 • مایده از آسمان در می‌‌رسید ** بی‌‌شری و بیع و بی‌‌گفت و شنید 80
 • Alışverişsiz, dedikodusuz Tanrı sofrası gökten iniyordu.
 • در میان قوم موسی چند کس ** بی‌‌ادب گفتند کو سیر و عدس‌‌
 • Mûsâ kavmi içinde birkaç kimse terbiyesizce “hani sarımsak, mercimek” dediler.
 • منقطع شد خوان و نان از آسمان ** ماند رنج زرع و بیل و داسمان‌‌
 • Ondan sonra gökyüzünün sofrası, ekmeği kesildi; ekme, bel belleme, ortak sallama kaldı.
 • باز عیسی چون شفاعت کرد، حق ** خوان فرستاد و غنیمت بر طبق‌‌
 • Sonra İsa şefaat edince Hak, yemek sofrası ve tabaklarla ganimetler gönderdi.
 • باز گستاخان ادب بگذاشتند ** چون گدایان زله‌‌ها برداشتند
 • Yine küstahlar edebi terk ederek sofradan yemek artığını aşırdılar.
 • لابه کرده عیسی ایشان را که این ** دایم است و کم نگردد از زمین‌‌ 85
 • İsa bunlara yalvardı. “Bu devamlıdır, yeryüzünden kalkmaz.
 • بد گمانی کردن و حرص آوری ** کفر باشد پیش خوان مهتری‌‌
 • Bir ulu kişinin sofrası başında kötü zanna düşmek ve harislik etmek küfürdür” dedi.
 • ز ان گدا رویان نادیده ز آز ** آن در رحمت بر ایشان شد فراز
 • O rahmet kapısı, hırslarından dolayı bu görmedik dilencilerin yüzlerine kapandı.
 • ابر برناید پی منع زکات ** وز زنا افتد وبا اندر جهات‌‌
 • Zekât verilmeyince yağmur bulutu gelmez, zinadan dolayı da etrafa veba yayılır.
 • هر چه بر تو آید از ظلمات و غم ** آن ز بی‌‌باکی و گستاخی است هم‌‌
 • İçine kasavetten, gussadan ne gelirse korkusuzluktan ve küstahlıktan gelir.
 • هر که بی‌‌باکی کند در راه دوست ** ره زن مردان شد و نامرد اوست‌‌ 90
 • Kim dost yolunda pervasızlık ederse erlerin yolunu vurucudur, namert odur.
 • از ادب پر نور گشته است این فلک ** وز ادب معصوم و پاک آمد ملک‌‌
 • Edepten dolayı bu felek nura gark olmuştur: Yine edepten dolayı melekler mâsum ve tertemiz olmuşlardır.
 • بد ز گستاخی کسوف آفتاب ** شد عزازیلی ز جرات رد باب‌‌
 • Güneşin tutulması, küstahlık yüzündendir. Bir melek olan Azâzîl de yine küstahlık yüzünden kapıdan sürülmüştür.
 • ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند
 • Padişahın, kendisine rüyada gösterilen veli ile görüşmesi
 • دست بگشاد و کنارانش گرفت ** همچو عشق اندر دل و جانش گرفت‌‌
 • Kollarını açıp onu kucakladı, aşk gibi gönlüne aldı, canının için çekti.
 • دست و پیشانیش بوسیدن گرفت ** وز مقام و راه پرسیدن گرفت‌‌
 • Elini, alnını öpmeğe, oturduğu yeri, geldiği yolu sormaya başladı.
 • پرس پرسان می‌‌کشیدش تا به صدر ** گفت گنجی یافتم آخر به صبر 95
 • Sora sora odanın başköşesine kadar çekti ve dedi ki: “Nihayet sabırla bir define buldum.
 • گفت ای نور حق و دفع حرج ** معنی الصبر مفتاح الفرج‌‌
 • Ey vuslatı, her sualin cevabı! Senin yüzünden nişliğin anahtarıdır” sözünün manası,
 • ای لقای تو جواب هر سؤال ** مشکل از تو حل شود بی‌‌قیل و قال‌‌
 • Ey vuslatı, her sualin cevabı! Senin yüzünden müşkül, konuşmaksızın, dedikodusuz hallolur gider.
 • ترجمانی هر چه ما را در دل است ** دست گیری هر که پایش در گل است‌‌
 • Sen, gönlümüzde, onların tercümanısın, her ayağı çamura batanın elinitutan sensin.
 • مرحبا یا مجتبی یا مرتضی ** إن تغب جاء القضاء ضاق الفضا
 • Ey seçilmiş, ey Tanrı’dan razı olmuş ve Tanrı rızasını kazanmış kişi, merhaba! Sen kaybolursan hemen kaza gelir, feza daralır.
 • أنت مولی القوم من لا یشتهی ** قد ردی کلا لئن لم ینته‌‌ 100
 • Sen, kavmin ulususun, sana müştak olmayan, seni arzulamayan bayağılaşmıştır. Bundan vazgeçmezse...”
 • بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند
 • Padişahın hastayı görmek üzere hekimi götürmesi