English    Türkçe    فارسی   

2
1665-1689

 • آن لطافتها نشان شاهدی است ** آن نشان پای مرد عابدی است‏ 1665
 • O letafetler, bir güzellik nişanesidir, o nişane de ibadet edici bir erin ayak izi.
 • آن شود شاد از نشان کاو دید شاه ** چون ندید او را نباشد انتباه‏
 • Padişahtan nişane gören sevinir. Görmeyene gelince, uyanıp kendine gelemez.
 • روح آن کس کاو به هنگام أ لست ** دید رب خویش و شد بی‏خویش و مست‏
 • Elest deminde Rabbini görüp sarhoş olarak kendinden geçen kişinin ruhu bu gün de Rabbini görür, kendinden geçer.
 • او شناسد بوی می کاو می بخورد ** چون نخورد او می چه داند بوی کرد
 • Şarap kokusunu şarap içen tanır. Şarap içmeyen şarap kokusunu ne bilsin?
 • ز انکه حکمت همچو ناقه‏ی ضاله است ** همچو دلاله شهان را داله است‏
 • Hikmet, müminin kaybolmuş devesine benzer, Hikmet, teşrifatçı gibi adamı padişahla görüştürür.
 • تو ببینی خواب در یک خوش لقا ** کاو دهد وعده و نشانی مر ترا 1670
 • Rüyada güzel yüzlü birisini görürsün, o sana vade verir, alâmetler söyler.
 • که مراد تو شود اینک نشان ** که بپیش آید ترا فردا فلان‏
 • Muradın olacak, nişanesi de bu: Yarın sana filân kişi gelecek.
 • یک نشانی آن که او باشد سوار ** یک نشانی که ترا گیرد کنار
 • Onun bir alâmeti atlı oluşudur. Bir alâmeti de şu: Seni görünce kucaklayacak.
 • یک نشانی که بخندد پیش تو ** یک نشان که دست بندد پیش تو
 • Bir alâmeti de seni görünce gülmesi; diğer bir nişanesi de sana karşı el kavuşturmasıdır.
 • یک نشانی آن که این خواب از هوس ** چون شود فردا نگویی پیش کس‏
 • Diğer bir alâmeti de şudur ki: Heveslenip bu rüyayı yarın hiç kimseye söylemeyeceksin.
 • ز ان نشان با والد یحیی بگفت ** که نیایی تا سه روز اصلا به گفت‏ 1675
 • Bu alâmet, Yahya’nın babasına da gösterilmiş, ona da “ Üç güne kadar kimseye bir söz söylemeye muktedir olamazsın.
 • تا سه شب خامش کن از نیک و بدت ** این نشان باشد که یحیی آیدت‏
 • Üç geceye dek iyiden kötüden bahsetme, sus. İşte bu senden Yahya adlı bir çocuk olacağına alâmettir.
 • دم مزن سه روز اندر گفت‏وگو ** کاین سکوت است آیت مقصود تو
 • Üç gün konuşma. Bu susmak senin maksadına erişeceğine delâlet eder.
 • هین میاور این نشان را تو به گفت ** وین سخن را دار اندر دل نهفت‏
 • Kendine gel, bunları dile getirme. Bu sözü gönlünde gizli tut” denmişti.
 • این نشانها گویدش همچون شکر ** این چه باشد صد نشانی دگر
 • Sana da bu alâmetleri şeker gibi tatlı, tatlı söyler. Hatta bunlar nedir ki? Daha yüzlerce nişaneler var.
 • این نشان آن بود کان ملک و جاه ** که همی‏جویی بیابی از اله‏ 1680
 • Bu rüya; durmadan dinlenmeden biteviye Allah’tan dilediğin saltanata, istediğin makama erişeceğine alâmettir.
 • آن که می‏گریی به شبهای دراز ** و انکه می‏سوزی سحرگه در نیاز
 • Olması için uzun gecelerde ağlayıp inlediğin, seher çağlarında niyaz ettiğin muradına;
 • آن که بی‏آن روز تو تاریک شد ** همچو دوکی گردنت باریک شد
 • Eline girmedikçe günlerini karartan, boynunu iğ gibi incelten maksadına erişeceğine delâlet eder.
 • و آن چه دادی هر چه داری در زکات ** چون زکات پاک بازان رختهات‏
 • Temiz erler nasıl varını, yoğunu verirlerse sen de onu elde etmek için varını, yoğunu verdin;
 • رختها دادی و خواب و رنگ رو ** سر فدا کردی و گشتی همچو مو
 • Malını, mülkünü, uykunu feda ettin, yüzünün rengi kaçtı, hatta başından bile geçtin, bir kıl gibi kaldın;
 • چند در آتش نشستی همچو عود ** چند پیش تیغ رفتی همچو خود 1685
 • Nice demdir ödağacı gibi ateşlere atıldın. Kaç kereler miğfer gibi kılıç önüne gittin!
 • زین چنین بی‏چارگیها صد هزار ** خوی عشاق است و ناید در شمار
 • Bunlar gibi, yüz binlerce biçarelikler, âşıkların huyudur. Bunlar, sayıya gelmez ki!
 • چون که شب این خواب دیدی روز شد ** از امیدش روز تو پیروز شد
 • Geceleyin bu rüyayı görünce gündüz oldu mu o ümitle günün aydınlanır.
 • چشم گردان کرده‏ای بر چپ و راست ** کان نشان و آن علامتها کجاست‏
 • O alâmetler nerede acaba diye gözünü sağa, sola çevirir durursun.
 • بر مثال برگ می‏لرزی که وای ** گر رود روز و نشان ناید به جای‏
 • Eyvah, gün geçer de o alâmetler zuhur etmezse diye yaprak gibi titrersin.