English    Türkçe    فارسی   

3
1179-1203

 • تو جهان راستان در رفته‌ای ** گرچه در صورت به خاکی خفته‌ای
 • Sen zahiren toprakta yatıp uyuyorsun ama hakikatte doğrular ülkesine gitmişsin.
 • آن اگر سحرست ما را ده خبر ** ور خدایی باشد ای جان پدر 1180
 • Eğer onların yaptıkları sihirse bize haber ver. Canım babacığımız, onlar Allah eriyse, yaptıkları iş Allah’tansa yine bildir.
 • هم خبر ده تا که ما سجده کنیم ** خویشتن بر کیمیایی بر زنیم
 • De onlara uyalım, secde edelim, kendimizi bir kimyaya atalım (da halis altın olalım).
 • ناامیدانیم و اومیدی رسید ** راندگانیم و کرم ما را کشید
 • Ümidi kesilmiş biçareleriz. Bize bir ümit ver Allah tapısından sürülmüşleriz, bizi o tapıya yine onun keremi çekti” diye yalvardılar.
 • جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود
 • Ölmüş büyücünün oğullarına cevap vermesi
 • گفتشان در خواب کای اولاد من ** نیست ممکن ظاهر این را دم زدن
 • Babaları, onlara rüyalarında dedi ki: “Oğullarım, bunu açıkça söylemeye imkân yok.
 • فاش و مطلق گفتنم دستور نیست ** لیک راز از پیش چشمم دور نیست
 • Apaçık ve olduğu gibi söylememe izin yok. Ama bu sır, uzak değil gözümün önünde.
 • لیک بنمایم نشانی با شما ** تا شود پیدا شما را این خفا 1185
 • Size bir nişane göstereyim de gizli şey aşikâr olsun.
 • نور چشمانم چو آنجا گه روید ** از مقام خفتنش آگه شوید
 • Gözlerimin nurları, oraya varın da onun uyumakta olduğu yeri anlayın.
 • آن زمان که خفته باشد آن حکیم ** آن عصا را قصد کن بگذار بیم
 • O hakikat sahibi uyurken korkmayın asayı almaya kalkışın.
 • گر بدزدی و توانی ساحرست ** چاره‌ی ساحر بر تو حاضرست
 • Eğer çalabilirseniz o sihirbazın biridir. Sihirbaza karşı çare bulmayı bilirsiniz siz.
 • ور نتانی هان و هان آن ایزدیست ** او رسول ذوالجلال و مهتدیست
 • Yok, eğer çalamazsanız aman ha aman… Kendinize gelin, o, Allah eridir. Ululuk sahibi ve hidayet verici Allah’ın elçisidir.
 • گر جهان فرعون گیرد شرق و غرب ** سرنگون آید خدا آنگاه حرب 1190
 • Yeryüzü doğudan batıya kadar Firavunla dolsa savaş zamanı Allah, yine onu üstün eder; Firavun, baş aşağı gelir.
 • این نشان راست دادم جان باب ** بر نویس الله اعلم بالصواب
 • Babalarının canı yavrucuklarım, bu doğru nişaneyi verdim işte. Buna göre iş yapın, Allah doğrusunu daha iyi bilir.
 • جان بابا چون بخسپد ساحری ** سحر و مکرش را نباشد رهبری
 • Yavrularım, sihirbaz uyuyunca sihirinin, hilesinin hükmü kalmaz.
 • چونک چوپان خفت گرگ آمن شود ** چونک خفت آن جهد او ساکن شود
 • Çoban uyudu mu kurt emin olur. Çoban uykuya daldı mı dikkati elden gider.
 • لیک حیوانی که چوپانش خداست ** گرگ را آنجا امید و ره کجاست
 • Fakat bir hayvana Allah çobanlık ederse kurt, oraya nereden yol bulur, onu kapmayı nasıl umabilir?
 • جادوی که حق کند حقست و راست ** جادوی خواندن مر آن حق را خطاست 1195
 • Hakk’ın yaptığı sihir, haktır, yerindedir. O yerli yerinde olan şeye sihirbazlık demek hatadır.
 • جان بابا این نشان قاطعست ** گر بمیرد نیز حقش رافعست
 • Babalarının canı yavrular, bu keskin bir nişanedir. O peygamber, zahiren ölse bile Allah yine onu yüceltir, kadrini yükseltir.
 • تشبیه کردن قرآن مجید را به عصای موسی و وفات مصطفی را علیه السلام نمودن بخواب موسی و قاصدان تغییر قرآن را با آن دو ساحر بچه کی قصد بردن عصا کردند چو موسی را خفته یافتند
 • Kadri yüce Kur’an, Musa’nın asâsına, Mustafa sallallâhi aleyhi vesellem’in vefatı, Musa’nın uykusuna, Kur’an’ı, değiştirmek isteyenler de Musa’yı uyur bulup asâyı çalmak isteyen o iki küçük sihirbaza benzer
 • مصطفی را وعده کرد الطاف حق ** گر بمیری تو نمیرد این سبق
 • Allah’ın lütufları, Mustafa’ya vaatlerde bulundu da dedi ki: “Sen ölsen bile bu din, bu iman ölmez.
 • من کتاب و معجزه‌ت را رافعم ** بیش و کم‌کن را ز قرآن مانعم
 • Senin kitabını, mucizeni ben yüceltirim. Kur’an’dan bir şey eksiltmeye, ona bir şey katmaya yeltenen kişiye ben mâni olurum.
 • من ترا اندر دو عالم حافظم ** طاعنان را از حدیثت رافضم
 • Ben seni iki cihanda da korurum. Sözünü kınayanları terk eder, onları hor hakir bir hale korum.
 • کس نتاند بیش و کم کردن درو ** تو به از من حافظی دیگر مجو 1200
 • Hiç kimse Kur’an’ı değiştirmeye kudret bulamaz; ona ne bir şey ilâve edebilirler, ne ondan bir şey eksiltebilirler. Sen benden daha iyi başka bir koruyucu arama!
 • رونقت را روز روز افزون کنم ** نام تو بر زر و بر نقره زنم
 • Senin parlaklığını gün geçtikçe artırır, adını altınlara, gümüşlere bastırırım.
 • منبر و محراب سازم بهر تو ** در محبت قهر من شد قهر تو
 • Senin için minberler, mihraplar kurdururum. Ben, seni öyle seviyorum ki senin kahrın, benim demektir.
 • نام تو از ترس پنهان می‌گوند ** چون نماز آرند پنهان می‌شوند
 • Şimdi adını korkudan gizlice söylüyorlar, namaz kılacakları zaman gizleniyorlar.