English    Türkçe    فارسی   

3
4064-4088

 • زان عوان مقتضی که شهوتست ** دل اسیر حرص و آز و آفتست
 • Seni kötü şeylere sevk eden şehvetten, o gizli memur yüzünden gönül, hırsa tamaha, afete esir olmuştur.
 • زان عوان سر شدی دزد و تباه ** تا عوانان را به قهر تست راه 4065
 • O gizli memur yüzünden hırsız oldun, kendini berbat ettin de nihayet bu görünen memurlar, seni kahretmek için yol buldular.
 • در خبر بشنو تو این پند نکو ** بیم جنبیکم لکم اعدی عدو
 • Hadisteki şu güzel öğüdü duy; Düşmanlarınızın en kuvvetlisi, içinizdedir!
 • طمطراق این عدو مشنو گریز ** کو چو ابلیسست در لج و ستیز
 • Bu düşmanın palavrasını dinleme kaç ondan… Çünkü o da inatta İblis’e benzer.
 • بر تو او از بهر دنیا و نبرد ** آن عذاب سرمدی را سهل کرد
 • Dünya sevgisi, dünya geçimine savaşma yüzünden sana o ebedî azabı ehemmiyetsiz gösterir.
 • چه عجب گر مرگ را آسان کند ** او ز سحر خویش صد چندان کند
 • Ölümü bile ehemmiyetsiz bir hale getirirse bunda şaşılacak ne var ki? O, sihriyle bunun gibi yüzlerce iş yapar!
 • سحر کاهی را به صنعت که کند ** باز کوهی را چو کاهی می‌تند 4070
 • Sihir, bazen sanatla samanı dağ gösterir, bazen dağı saman!
 • زشتها را نغز گرداند به فن ** نغزها را زشت گرداند به ظن
 • Gözbağcılıkla çirkinleri güzelleştirir, güzelleri, çirkin bir şekle sokar.
 • کار سحر اینست کو دم می‌زند ** هر نفس قلب حقایق می‌کند
 • Sihrin hali budur; afsunlar, üfürür, her an hakikatleri başka bir şekle çevirir.
 • آدمی را خر نماید ساعتی ** آدمی سازد خری را وآیتی
 • Bir an gelir, insanı eşek gösterir… Bir an gelir eşeği şaşılacak bir adam şekline bürür!
 • این چنین ساحر درون تست و سر ** ان فی الوسواس سحرا مستتر
 • İşte senin içinde böyle bir sihirbaz gizlidir. Vesveselerde daimî bir sihir kudreti vardır!
 • اندر آن عالم که هست این سحرها ** ساحران هستند جادویی‌گشا 4075
 • Fakat bu sihirlerin hüküm sürdüğü âlemde öyle sihirbazlar da var ki sihirlerin hükmünü gideriverirler.
 • اندر آن صحرا که رست این زهر تر ** نیز روییدست تریاق ای پسر
 • Bu kuvvetli zehrin bittiği ovada tiryak da bitmiştir ey oğul!
 • گویدت تریاق از من جو سپر ** که ز زهرم من به تو نزدیکتر
 • Tiryak, sana “Gel, beni kendine siper et… Ben, sana zehirden daha yakınım.
 • گفت او سحرست و ویرانی تو ** گفت من سحرست و دفع سحر او
 • Onun sözü sihirdir, seni yıkar harap eder… Benim sözüm de sihir ama onun sihrini defeder” der!
 • مکرر کردن عاذلان پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان کش
 • Konuk öldüren mescide konuklamak isteyeni menetmeye kalkışanların tekrar ona öğüt vermeleri
 • گفت پیغامبر که ان فی البیان ** سحرا و حق گفت آن خوش پهلوان
 • O güzel yiğit, o Peygamber; “Sözde sihir hassası var” dedi, doğru da söyledi.
 • هین مکن جلدی برو ای بوالکرم ** مسجد و ما را مکن زین متهم 4080
 • Ey kerem sahibi kendine gel, yiğitlik taslama, mescidimizi de töhmet altında bırakma, bizi de!
 • که بگوید دشمنی از دشمنی ** آتشی در ما زند فردا دنی
 • Bir düşman düşmanlığından bir söz söyler… Bir alçak, yarın bize bir ateştir salar…
 • که بتاسانید او را ظالمی ** بر بهانه‌ی مسجد او بد سالمی
 • Onu zalimin birisi boğdu, mescidi de kurtulmak için bahane etti.
 • تا بهانه‌ی قتل بر مسجد نهد ** چونک بدنامست مسجد او جهد
 • Mescidin adı çıkmış zaten. O da konuk, mescitte konukladı da öldü derler, ben de kurtulurum dedi, diyebilir.
 • تهمتی بر ما منه ای سخت‌جان ** که نه‌ایم آمن ز مکر دشمنان
 • Ey canı pek adam, bizi töhmet altında bırakma… Zaten düşmanların hilelerinden emin değiliz.
 • هین برو جلدی مکن سودا مپز ** که نتان پیمود کیوان را بگز 4085
 • Hadi yürü, yiğitliğini bırak, bu ham sevdayı pişirmeye kalkışma. Zuhal yıldızı arşınla ölçülemez!
 • چون تو بسیاران بلافیده ز بخت ** ریش خود بر کنده یک یک لخت لخت
 • Senin gibi çokları bahttan, talihten dem vurdular ama sonunda birer birer, tutam tutam sakallarını yoldular!
 • هین برو کوتاه کن این قیل و قال ** خویش و ما را در میفکن در وبال
 • Aklını başına al da bu dedikoduyu kısa kes, yürü git… Kendini de vebale sokma, bizi de!”
 • جواب گفتن مهمان ایشان را و مثل آوردن بدفع کردن حارس کشت به بانگ دف از کشت شتری را کی کوس محمودی بر پشت او زدندی
 • Konuğun, onlara sırtına Sultan Mahmud’un davulu konmuş ve nöbet vurulması âdet olmuş deveyi bile defle kuşları kaçıran ekin bekçisinin kaçırdığını anlatarak misal getirmek suretiyle cevap vermesi
 • گفت ای یاران از آن دیوان نیم ** که ز لا حولی ضعیف آید پیم
 • Dedi ki: “Dostlar, ben bir Lâhavle’yle ürküp kaçacak şeytanlardan değilim.