English    Türkçe    فارسی   

5
2934-2958

 • بنده‌ی این دیو می‌باید شدن  ** چونک غالب اوست در هر انجمن 
 • Bu şeytana kul olmak gerek. Çünkü her mecliste üstün çıkan o.
 • تا مبادا کین کشد شیطان ز من  ** پس چه دستم گیرد آنجا ذوالمنن  2935
 • Ben, aman Şeytan bunu benden kapmasın der durursam peki,böyle bir anda o ihsanlar sahibi Tanrı neden elimi tutmaz.
 • آنک او خواهد مراد او شود  ** از کی کار من دگر نیکو شود 
 • Onun dilediği oluyorsa artık benim işim kimden düzelir ki?
 • مثل شیطان بر در رحمان 
 • Şeytanın Tanrı kapısındaki hali
 • حاش لله ایش شاء الله کان  ** حاکم آمد در مکان و لامکان 
 • Haşa;Tanrı,neyi dilerse o olur. O,mekan aleminde de hakimdir, mekansızlık aleminde de.
 • هیچ کس در ملک او بی‌امر او  ** در نیفزاید سر یک تای مو 
 • Hiçbir kimse,onun ülkesinde onun emri olmadıkça bir kılı bile kımıldatamaz.
 • ملک ملک اوست فرمان آن او  ** کمترین سگ بر در آن شیطان او 
 • Mülk onundur,ferman onun.Onun kapısında en aşağılık köpek, Şeytandır,
 • ترکمان را گر سگی باشد به در  ** بر درش بنهاده باشد رو و سر  2940
 • Türkmenin, kapısında bir köpeği olsa,o köpek,onun kapısına yüzünü,başını koyup yatsa,
 • کودکان خانه دمش می‌کشند  ** باشد اندر دست طفلان خوارمند 
 • Evin çocukları,kuyruğunu bile çekseler aldırmaz, onların ellerinde oyuncak olur.
 • باز اگر بیگانه‌ای معبر کند  ** حمله بر وی هم‌چو شیر نر کند 
 • Fakat yoldan bir yabancı geçse erkek arslan gibi ona saldırır.
 • که اشداء علی الکفار شد  ** با ولی گل با عدو چون خار شد 
 • Çünkü 'Kafirlere şiddetlidir',dosta gül gibidir, düşmana diken gibi.
 • ز آب تتماجی که دادش ترکمان  ** آنچنان وافی شدست و پاسبان 
 • Türkmen,ona tutmaç suyu bile verse o, buna razı olur, bekçiliğini yapar.
 • پس سگ شیطان که حق هستش کند  ** اندرو صد فکرت و حیلت تند  2945
 • Peki, köpek Şeytanı da Tanrı yaratmıştır. Onda yüzlerce düşünce, yüzlerce hile halk etmiştir.
 • آب روها را غذای او کند  ** تا برد او آب روی نیک و بد 
 • İyinin,kötünün yüzsuyunu gidersin diye yüzsularını ona gıda etmiştir.
 • این تتماجست آب روی عام  ** که سگ شیطان از آن یابد طعام 
 • Halkın yüzsuyu, ona verilen tutmaç suyudur. Şeytan bunu yer,bununla doyar.
 • بر در خرگاه قدرت جان او  ** چون نباشد حکم را قربان بگو 
 • Böyle olduğu halde nasıl olur da canı, kudret otağının önünde kurban olmaz?
 • گله گله از مرید و از مرید  ** چون سگ باسط ذراعی بالوصید 
 • İyilerden de,kötülerden de sürü sürü nice kişiler var ki ayaklarını yere döşemiş, köpek gibi o kapıya yönelmiştir.
 • بر در کهف الوهیت چو سگ  ** ذره ذره امرجو بر جسته رگ  2950
 • Hepsi de Tanrılık mağarasının eşiğinde köpek gibi yatmışlar, zerre zerre buyruk beklemede,kulak kabartmadalar.
 • ای سگ دیو امتحان می‌کن که تا  ** چون درین ره می‌نهند این خلق پا 
 • Ey köpek Şeytan, halk bu yola ayak bastı mı onları sına.
 • حمله می‌کن منع می‌کن می‌نگر  ** تا که باشد ماده اندر صدق و نر 
 • Saldır onlara, onları buraya koma. Bu suretle bak bakalım,doğrulukta hangisi er, hangisi dişi?
 • پس اعوذ از بهر چه باشد چو سگ  ** گشته باشد از ترفع تیزتگ 
 • “Tanrıya sığınırım” neden denir? Köpek, kızıp saldırmaya başlayınca değil mi?
 • این اعوذ آنست کای ترک خطا  ** بانگ بر زن بر سگت ره بر گشا 
 • Ey Hıta Türkü "Tanrı'ya sığınırım" demek, köpeğe bağır, yolu aç da,
 • تا بیایم بر در خرگاه تو  ** حاجتی خواهم ز جود و جاه تو  2955
 • Otağının kapısına geleyim, senin cömertliğinden bir hacet dileyeyim demektir.
 • چونک ترک از سطوت سگ عاجزست  ** این اعوذ و این فغان ناجایزست 
 • Türk, köpeğin saldırışından âciz olunca bu "Tanrı'ya sığınırım" demek, bu feryadetmek, yerinde bir iş değildir.
 • ترک هم گوید اعوذ از سگ که من  ** هم ز سگ در مانده‌ام اندر وطن 
 • Türk de "Tanrı'ya sığınırım" bu köpekten. Bu köpeğin yüzünden yurdumda âciz kaldım.
 • تو نمی‌یاری برین در آمدن  ** من نمی‌آرم ز در بیرون شدن 
 • Sen, bu kapıya gelmeme yardım etmiyorsun, ben de kapıdan çıkamıyorum derse,