English    Türkçe    فارسی   

6
11-35

 • هیچ از گفتن عنان واپس کشید  ** هیچ اندر غار خاموشی خزید 
 • Fakat söylemeden vazgeçti mi? Hiç sükût mağarasına çekilmeye kalkıştı mı?
 • گفت از بانگ و علالای سگان  ** هیچ واگردد ز راهی کاروان 
 • Köpeklerin havlaması ile kervan, hiç yolundan kalır mı?
 • یا شب مهتاب از غوغای سگ  ** سست گردد بدر را در سیر تگ 
 • Ay ışığı olan gecede dolunay, köpeklerin havlaması ile yürüyüşünü ağırlaştırır mı, dedi.
 • مه فشاند نور و سگ عو عو کند  ** هر کسی بر خلقت خود می‌تند 
 • Ay, ışığını saçar, köpek de havlar durur. Herkes, yaradılışına göre bir hizmette bulunur.
 • هر کسی را خدمتی داده قضا  ** در خور آن گوهرش در ابتلا  15
 • Takdir herkese bir hizmet vermiş, herkesi bir işe lâyık görüp iptilâya salmıştır.
 • چونک نگذارد سگ آن نعره‌ی سقم  ** من مهم سیران خود را چون هلم 
 • Ay der ki: Köpek, o pis sesini bırakmıyorsa ben ayım, gidişimi nasıl bırakırım ki?
 • چونک سرکه سرکگی افزون کند  ** پس شکر را واجب افزونی بود 
 • Sirke, sirkeliğini artırdıkça şekerin artması gerek.
 • قهر سرکه لطف هم‌چون انگبین  ** کین دو باشد رکن هر اسکنجبین 
 • Kahır, sirkedir, lütuf da bala benzer. Sirkengübinin temeli, bu ikisidir.
 • انگبین گر پای کم آرد ز خل  ** آیند آن اسکنجبین اندر خلل 
 • Bal, sirkeden az oldu mu sirkengübin, iyi olmaz.
 • قوم بر وی سرکه‌ها می‌ریختند  ** نوح را دریا فزون می‌ریخت قند  20
 • Nuh’un kavmi de, ona sirke döküp duruyorlardı, fakat Allah’nın lütuf ve ihsan denizi ona daha fazla şeker dökmekteydi.
 • قند او را بد مدد از بحر جود  ** پس ز سرکه‌ی اهل عالم می‌فزود 
 • Onun şekerine cömertlik denizinden yardım edilmekte idi de o yüzden âlem halkının sirkesinden fazlaydı onun şekeri.
 • واحد کالالف کی بود آن ولی  ** بلک صد قرنست آن عبدالعلی 
 • Tek bir kişi ama bine bedel... Kimdir o? Allah velisi. Hattâ o yüce Allah kulu, yüzlerce zamanın tek eridir.
 • خم که از دریا درو راهی شود  ** پیش او جیحونها زانو زند 
 • Denize bir yol bulmuş olan küpün önünde ırmaklar bile diz çöker.
 • خاصه این دریا که دریاها همه  ** چون شنیدند این مثال و دمدمه 
 • Hele şu deniz yok mu? Bütün denizler, bu örmekleri, bu sözleri duyunca,
 • شد دهانشان تلخ ازین شرم و خجل  ** که قرین شد نام اعظم با اقل  25
 • Ulu bir ad, küçücük, ehemmiyetsiz bir ada eş oldu diye utançlarından ağızları acılaşır.
 • در قران این جهان با آن جهان  ** این جهان از شرم می‌گردد جهان 
 • Bu dünyanın o dünya ile birleşmesinden bu dünya, utanır, ortadan kalkar.
 • این عبارت تنگ و قاصر رتبتست  ** ورنه خس را با اخص چه نسبتست 
 • Bu söz dardır, derecesi pek aşağıdır. Yoksa bayağı bir şeyin hasın hası ile ne münasebeti var?
 • زاغ در رز نعره‌ی زاغان زند  ** بلبل از آواز خوش کی کم کند 
 • Kuzgun,üzüm bağında kuzgunca bağırır. Fakat bülbül, bunu duyup sesini azaltır mı?
 • پس خریدارست هر یک را جدا  ** اندرین بازار یفعل ما یشا 
 • Bu “Allah dilediğini yapar” pazarında her ikisi için de ayrı alıcı var.
 • نقل خارستان غذای آتش است  ** بوی گل قوت دماغ سرخوش است  30
 • Dikenliğin gıdası ateştir; sarhoş dimağının gıdası da gül kokusu.
 • گر پلیدی پیش ما رسوا بود  ** خوک و سگ را شکر و حلوا بود 
 • Bir leş, bizce kötüdür, pistir ama domuzla köpeğe şekerdir helvadır.
 • گر پلیدان این پلیدیها کنند  ** آبها بر پاک کردن می‌تنند 
 • Pisler, şu pisliklerini yapa dursunlar, sular da pisleri arıtmaya savaşır.
 • گرچه ماران زهرافشان می‌کنند  ** ورچه تلخان‌مان پریشان می‌کنند 
 • Yılanlar zehir saçar, acılar bizi perişan eder ama,
 • نحلها بر کو و کندو و شجر  ** می‌نهند از شهد انبار شکر 
 • Bal arıları dağlarda, kovanlarda, ağaçlarda baldan şeker ambarları doldurur.
 • زهرها هرچند زهری می‌کنند  ** زود تریاقاتشان بر می‌کنند  35
 • Zehirler, tesirlerini yapıp dururlar ama panzehirler de hemen o tesirleri gideriverir.