English    Türkçe    فارسی   

6
1310-1334

 • عجزبخش جان هر نامحرمی  ** لیک قدرت‌بخش جان هم‌دمی  1310
 • Her namahremin canını âciz eder, fakat hem dem olan kişinin canına kudret bağışlar.
 • چون نیابی این سعادت در ضمیر  ** پس ز ظاهر هر دم استدلال گیر 
 • İçinde bu kutluluğu bulamazsan her an zahirden istidlalde bulun.
 • که اثرها بر مشاعر ظاهرست  ** وین اثرها از مثر مخبرست 
 • Tesirler, insanın duygularında görünür durur. Bunlar, tesir edeni haber verirler.
 • هست پنهان معنی هر داروی  ** هم‌چو سحر و صنعت هر جادوی 
 • Her ilâcın manâsı hakikati, her hünerin sanatı, sihri gibi gizlidir.
 • چون نظر در فعل و آثارش کنی  ** گرچه پنهانست اظهارش کنی 
 • Fakat yaptığı işe ve eserlerine bakarsan hakikati gizli olmakla beraber onu meydana çıkarırsın.
 • قوتی کان اندرونش مضمرست  ** چون به فعل آید عیان و مظهرست  1315
 • İçinde gizli olan kuvvet, fiile gelince açığa çıkar, görünür.
 • چون به آثار این همه پیدا شدت  ** چون نشد پیدا ز تاثیر ایزدت 
 • Bunların hepsi, sana eserleriyle görünür de nasıl olur. Allah, eserleriyle görünmez?
 • نه سببها و اثرها مغز و پوست  ** چون بجویی جملگی آثار اوست 
 • Sebeplerle tesirler, iç ve kabuk değil mi? Araştırırsan hepsi de onun eserleri değil mi?
 • دوست گیری چیزها را از اثر  ** پس چرا ز آثاربخشی بی‌خبر 
 • Eserlerine bakıyor da bazı şeyleri seviyorsun, peki, neden eserleri bağışlayandan haberin yok?
 • از خیالی دوست گیری خلق را  ** چون نگیری شاه غرب و شرق را 
 • Bir hayale kapılıp halkı seviyorsun da doğu ve batının padişahını nasıl sevmiyorsun?
 • این سخن پایان ندارد ای قباد  ** حرص ما را اندرین پایان مباد  1320
 • Ey ulu kişi, bu sözün sonu gelmez. Bu husustaki hırsımız da dilerim bitmesin.
 • رجوع به قصه‌ی رنجور 
 • Hasta hikâyesi
 • باز گرد و قصه‌ی رنجور گو  ** با طبیب آگه ستارخو 
 • Dön de hasta hikâyesini söyle, ayıpları örten hekimle macerasını anlat.
 • نبض او بگرفت و واقف شد ز حال  ** که امید صحت او بد محال 
 • Hekim, hastanın nabzını tutup halini anladı. İyileşme ümidi hiç yoktu.
 • گفت هر چت دل بخواهد آن بکن  ** تا رود از جسمت این رنج کهن 
 • Dedi ki: Gönlün ne dilerse onu yap da bedenindeki bu eski dert gitsin.
 • هرچه خواهد خاطر تو وا مگیر  ** تا نگردد صبر و پرهیزت زحیر 
 • Hatırına ne gelirse yap, geri durma da sabır ve perhiz, sana eziyet vermesin.
 • صبر و پرهیز این مرض را دان زیان  ** هرچه خواهد دل در آرش در میان  1325
 • Bil ki sabır ve perhiz, bu hastalığa ziyandır, gönlüne geleni yap.
 • این چنین رنجور را گفت ای عمو  ** حق تعالی اعملوا ما شتم 
 • Hastaya, Allahnın dediği gibi âdeta “Dilediğinizi yapın” dedi.
 • گفت رو هین خیر بادت جان عم  ** من تماشای لب جو می‌روم 
 • Hasta âlâ dedi, haydi sen git, hayra karşı. Ben ırmak kıyısına seyre gidiyorum.
 • بر مراد دل همی‌گشت او بر آب  ** تا که صحت را بیابد فتح باب 
 • Kendisine sıhhatten bir kapı açılsın, iyileşsin diye gönlünün dilediğince ırmak kıyısında gezinip duruyordu.
 • بر لب جو صوفیی بنشسته بود  ** دست و رو می‌شست و پاکی می‌فزود 
 • Su kenarında bir sofi oturmuş, elini yüzünü yıkıyor, temizken bir kat daha temiz oluyordu.
 • او قفااش دید چون تخییلیی  ** کرد او را آرزوی سیلیی  1330
 • Hasta sofinin kafasını görünce hülyaya kapıldı, içinden bir sille vurmak isteği coştu.
 • بر قفای صوفی حمزه‌پرست  ** راست می‌کرد از برای صفع دست 
 • Bulgur aşına tapan sofinin kellesine vurmak için elini kaldırdı.
 • کارزو را گر نرانم تا رود  ** آن طبیبم گفت کان علت شود 
 • Hekim, içinden geçeni yapmazsan o, sana dert olur dedi.
 • سیلیش اندر برم در معرکه  ** زانک لا تلقوا بایدی تهلکه 
 • Allah da “Kendinizi, elinizle, tehlikeye atmayın” buyurmuştur. Hele bir sille aşk edeyim.
 • تهلکه‌ست این صبر و پرهیز ای فلان  ** خوش بکوبش تن مزن چون دیگران 
 • Bu sabır ve perhiz, bir tehlikedir. Başkaları gibi çekinme, bir iyice vur bakalım diyordu.