English    Türkçe    فارسی   

6
1719-1743

 • خنده‌ی چه رمزی ار دانستیی  ** تو به جای خنده خون بگرستیی 
 • Gülüyorsun ama gülmenin yeri mi?Eğer bilseydin güleceğin yerde kan ağlardın.
 • بیان آنک بی‌کاران و افسانه‌جویان مثل آن ترک‌اند و عالم غرار غدار هم‌چو آن درزی و شهوات و زبان مضاحک گفتن این دنیاست و عمر هم‌چون آن اطلس پیش این درزی جهت قبای بقا و لباس تقوی ساختن 
 • İşsizlerle masal arayanlar, o Türk’e benzerler, gaddar ve aldatıcı âlem de o terziye benzer. Şehvetler ve kadınlar,bu dünyanın gülünç şey söylemesidir .Ömür, ebedilik kaftanı ve takva elbisesi dikilmek üzere o terzinin önüne verilmiş atlas kumaştır.
 • اطلس عمرت به مقراض شهور  ** برد پاره‌پاره خیاط غرور  1720
 • Ömrünün atlasını, ay makasıyla gurur terzisi kesip parça parça ediyor.
 • تو تمنا می‌بری که اختر مدام  ** لاغ کردی سعد بودی بر دوام 
 • Sense yıldızım, hep beni güldürseydi, hep kutlu olsaydı der, bunu istersin.
 • سخت می‌تولی ز تربیعات او  ** وز دلال و کینه و آفات او 
 • Onun terbilerine pek kızar, cilvesinden, kininden, aletlerinden hiddetlenirsin.
 • سخت می‌رنجی ز خاموشی او  ** وز نحوس و قبض و کین‌کوشی او 
 • Susmasından, kutsuzluğundan, tutukluluğundan, kinciliğinden incinirsin.
 • که چرا زهره‌ی طرب در رقص نیست  ** بر سعود و رقص سعد او مه‌ایست 
 • Neden Zühre çalıp çığırmıyor dersin. Fakat onun kutluluğuna, oynayışına, çağırışına pek güvenme.
 • اخترت گوید که گر افزون کنم  ** لاغ را پس کلیت مغبون کنم  1725
 • Yıldızın der ki: Lâtifeyi biraz daha fazlalaştırırsam seni tamamı ile aldatır, borçlu çıkarırım.
 • تو مبین قلابی این اختران  ** عشق خود بر قلب‌زن بین ای مهان 
 • Bu yıldızların işvesine bakma da ey hor hakîr kişi, erkeklere olan aşkına bak!
 • مثل 
 • آن یکی می‌شد به ره سوی دکان  ** پیش ره را بسته دید او از زنان 
 • Birisi yola düşmüş, dükkâna gidiyordu. Gördü ki kadınlar yolu kapamış.
 • پای او می‌سوخت از تعجیل و راه  ** بسته از جوق زنان هم‌چو ماه 
 • Hızlı yürümeden ayağı yanmaktaydı. Yolsa ay gibi kadınlarla doluydu, yol açmaya âdeta imkân yoktu.
 • رو به یک زن کرد و گفت ای مستهان  ** هی چه بسیارید ای دخترچگان 
 • Bir kadına yüz çevirdi de dedi ki: A bayağı mahlûklar, a kızcağızlar, ne de çoksunuz.
 • رو بدو کرد آن زن و گفت ای امین  ** هیچ بسیاری ما منکر مبین  1730
 • Kadın, ona yüzünü döndü, ey emniyet sahibi dedi, bizim bolluğumuzu kötü görme.
 • بین که با بسیاری ما بر بساط  ** تنگ می‌آید شما را انبساط 
 • Bu kadar çoğuz ama öyle olduğu halde size bu çokluk bile az gelmede.
 • در لواطه می‌فتید از قحط زن  ** فاعل و مفعول رسوای زمن 
 • Kadın kıtlığından oğlancılığa düşüyorsunuz da yapan da dünyaya rezil rüsva oluyor, yaptıran da!
 • تو مبین این واقعات روزگار  ** کز فلک می‌گردد اینجا ناگوار 
 • Zamanın hâdiselerine bakma. Feleğin acılıklarını, hazım olunmaz şeylerini görme.
 • تو مبین تحشیر روزی و معاش  ** تو مبین این قحط و خوف و ارتعاش 
 • Rızkın, geçimin darlığına, şu kıtlığına, korkuya, titreyişe bakma.
 • بین که با این جمله تلخیهای او  ** مرده‌ی اویید و ناپروای او  1735
 • Şuna bak sen: Bu kadar acılıklarıyla beraber yine de onun için ölüyor, ondan bir türlü kendinizi çekemiyorsunuz.
 • رحمتی دان امتحان تلخ را  ** نقمتی دان ملک مرو و بلخ را 
 • Acı imtihanı bir rahmet bil, Belh ve Merv ülkelerine sahip olmayı bir gazap say.
 • آن براهیم از تلف نگریخت و ماند  ** این براهیم از شرف بگریخت و راند 
 • O İbrahim, telef olmaktan çekinmedi, ateşe atıldı, fakat yanmadı, bu İbrahim, şereften saltanattan kaçtı, kendisini ateşe attı.
 • آن نسوزد وین بسوزد ای عجب  ** نعل معکوس است در راه طلب 
 • Şaşılacak şey. Ateş onu yakmadı, bunu yaktı. İstek yolunda böyle tersine nallar vardır işte!
 • باز مکرر کردن صوفی سال را 
 • Sofinin tekrar sual sorması
 • گفت صوفی قادرست آن مستعان  ** که کند سودای ما را بی زیان 
 • Sofi dedi ki: Yardımı dilenen Allah, kârımızı ziyansız etmeye kadirdir.
 • آنک آتش را کند ورد و شجر  ** هم تواند کرد این را بی‌ضرر  1740
 • Ateşi gül ve ağaç haline getiren, bunu da zararsız bir hale getirebilir.
 • آنک گل آرد برون از عین خار  ** هم تواند کرد این دی را بهار 
 • Dikenden gül çıkaran şu kışı da bahar edebilir.
 • آنک زو هر سرو آزادی کند  ** قادرست ار غصه را شادی کند 
 • Her serviyi hür bir halde sere serpe yücelten, derdi de neşe haline getirir.
 • آنک شد موجود از وی هر عدم  ** گر بدارد باقیش او را چه کم 
 • Onun lûtfuyla her şey, yokluktan var oldu. Var ettiğini ebedî kılarsa nesi eksilir ki?