English    Türkçe    فارسی   

6
3709-3733

 • سوی باده‌بخش بگشا پهن فم  ** چون رسد باده نیاید جام کم 
 • Ağzını şarabı verene aç. Şarap geldikten sonra kadeh eksik olmaz.
 • آدما معنی دلبندم بجوی  ** ترک قشر و صورت گندم بگوی  3710
 • Ey Adem gönül bağlayan mana benim beni ara kabuğu, buğday suretini bırak.
 • چونک ریگی آرد شد بهر خلیل  ** دانک معزولست گندم ای نبیل 
 • Kum Halil için un olduktan sonra artık ey akıllı er, bil ki buğday hiçbir şey değildir.
 • صورت از بی‌صورت آید در وجود  ** هم‌چنانک از آتشی زادست دود 
 • Suret sureti olmayandan meydana gelir. Nitekim duman da ateşten çıkar.
 • کمترین عیب مصور در خصال  ** چون پیاپی بینیش آید ملال 
 • Bu suret alemini boyuna görür durursun ayıplarını görmeye başlarsın, usanırsın bıkarsın.
 • حیرت محض آردت بی‌صورتی  ** زاده صد گون آلت از بی‌آلتی 
 • Fakat suretsizlik sana tam bir hayret verir. Yüzlerce alet aletsizlikten meydana çıkar.
 • بی ز دستی دست‌ها بافد همی  ** جان جان سازد مصور آدمی  3715
 • Tanrı elsizlik aleminde eller dokur. O canlar canı adam suretini düzer durur.
 • آنچنان که اندر دل از هجر و وصال  ** می‌شود بافیده گوناگون خیال 
 • Nitekim ayrılıktan buluşmadan dolayı da gönülde çeşit, çeşit hayaller dokunur.
 • هیچ ماند این مثر با اثر  ** هیچ ماند بانگ و نوحه با ضرر 
 • Fakat hiçbir eser yapan esere benzer mi? Feryat ve figan zarara benzer mi hiç?
 • نوحه را صورت ضرر بی‌صورتست  ** دست خایند از ضرر کش نیست دست 
 • Feryadın sureti vardır, zarar suretsizdir. Zarara uğrayanlar, kendi ellerini dişler dururlar, fakat zararın eli yoktur.
 • این مثل نالایقست ای مستدل  ** حیله‌ی تفهیم را جهد المقل 
 • Ey delil isteyen bu örnek yakışır bir örnek değil ama anlayışı az olan için ancak bu örneği bulabildim.
 • صنع بی‌صورت بکارد صورتی  ** تن بروید با حواس و آلتی  3720
 • Suretsiz Tanrı’nın sanatı bir suret eker, derken benden duygularla aletlerle bitiverir.
 • تا چه صورت باشد آن بر وفق خود  ** اندر آرد جسم را در نیک و بد 
 • Dileğine göre ne suret ektiyse beden ona uyar, iyi yahut kötü olur.
 • صورت نعمت بود شاکر شود  ** صورت مهلت بود صابر شود 
 • Nimet sureti verirse beden şükreder, mihnet sureti verirse sabreder.
 • صورت رحمی بود بالان شود  ** صورت زخمی بود نالان شود 
 • Tanrı acıma suretiyle tecelli ederse insan gelişir büyür. Bir yara, bere suretiyle tecelli ederse ağlar feryat eder.
 • صورت شهری بود گیرد سفر  ** صورت تیری بود گیرد سپر 
 • Bir şehir suretiyle tecelli edince insanı yola düşürür. Bir ok suretiyle tecelli ederse insan kalkanla karşı durur.
 • صورت خوبان بود عشرت کند  ** صورت غیبی بود خلوت کند  3725
 • Güzellerde tecelli ederse zevk ve işrete dalar. Gayb suretiyle görünürse insan halvete girer.
 • صورت محتاجی آرد سوی کسب  ** صورت بازو وری آرد به غصب 
 • İhtiyaç sureti, insanı kazanca götürür; kol kuvveti, şunun bunun malını çalıp çırpmaya.
 • این ز حد و اندازه‌ها باشد برون  ** داعی فعل از خیال گونه‌گون 
 • Bu çeşit hayallerden doğan ve insana bir iş yaptıran suretler, o kadar çoktur ki saymaya imkan yok.
 • بی‌نهایت کیش‌ها و پیشه‌ها  ** جمله ظل صورت اندیشه‌ها 
 • Sonsuz gidişler sonsuz hüner ve sanatlar, hep düşüncelerde doğan suretlerin gölgesidir.
 • بر لب بام ایستاده قوم خوش  ** هر یکی را بر زمین بین سایه‌اش 
 • Bir kavim dam kenarında bir hoşça durmuşlar. Her birinin gölgesi de bak yere vurmuş.
 • صورت فکرست بر بام مشید  ** وآن عمل چون سایه بر ارکان پدید  3730
 • O sağlam damın üstünde duran düşüncenin, fikrin suretidir. O ne yaparsa aşağıda o görünür.
 • فعل بر ارکان و فکرت مکتتم  ** لیک در تاثیر و وصلت دو به هم 
 • İş yerde duvarda görünmede fikir gizli. Fakat tesir ve ulaşma bakımından ikisi de bir.
 • آن صور در بزم کز جام خوشیست  ** فایده‌ی او بی‌خودی و بیهشیست 
 • Bir meclise zevk kadehinden içilen suretlerin eseri insanın kendisinden geçmesi sarhoş olmasıdır.
 • صورت مرد و زن و لعب و جماع  ** فایده‌ش بی‌هوشی وقت وقاع 
 • Kadınla erkeğin ve ikisinin buluşma suretleri buluşma anında kendilerinden geçmelerini meydana getirir.