English    Türkçe    فارسی   

6
4552-4576

 • در جوال نفس خود چندین مرو  ** از خریداران خود غافل مشو 
 • Nefsine bu kadar uyma; seni satın alanlardan gafil olma.
 • باز آمدن زن جوحی به محکمه‌ی قاضی سال دوم بر امید وظیفه‌ی پارسال و شناختن قاضی او را الی اتمامه 
 • Cuha' nın karısının ertesi yıl, yine bıldırki geçimi elde ederim ümidiyle kadıya başvurması ve kadı' nın onu tanıması
 • بعد سالی باز جوحی از محن  ** رو به زن کرد و بگفت ای چست زن 
 • Bir yıl sonra Cuha yine mihnetlere düşüp yüzünü karısına çevirerek dedi ki: Ey akıllı kadın!
 • آن وظیفه‌ی پار را تجدید کن  ** پیش قاضی از گله‌ی من گو سخن 
 • Bıldırki geçimi yenile. Yine kadıya git, benden şikâyette bulun.
 • زن بر قاضی در آمد با زنان  ** مر زنی را کرد آن زن ترجمان  4555
 • Kadın, yanına başka kadınları da alıp kadı' nın huzuruna gitti. Bir kadını kendisine tercüman etti.
 • تا بنشناسد ز گفتن قاضیش  ** یاد ناید از بلای ماضیش 
 • Bu suretle kadı'nın, söz söylemesinden kendisini tanımamasını, evvelce uğradığı şeyi hatırlamamasını istiyordu.
 • هست فتنه غمره‌ی غماز زن  ** لیک آن صدتو شود ز آواز زن 
 • Kadının bakışı fitnedir. Fakat bu fitne, sesi de duyuldu mu bir katken yüz kat olur.
 • چون نمی‌توانست آوازی فراشت  ** غمزه‌ی تنهای زن سودی نداشت 
 • Sesini yüceltmesine imkân bulunmazsa kadının bakışı, yalnız başına fayda etmez.
 • گفت قاضی رو تو خصمت را بیار  ** تا دهم کار ترا با او قرار 
 • Kadı, Cuha' nın karısı tarafından söz söyleyene dedi ki: Yürü düşmanını getir de ikinizi de dinleyeyim, ona göre hükmedeyim.
 • جوحی آمد قاضیش نشناخت زود  ** کو به وقت لقیه در صندوق بود  4560
 • Cuha gelince, kadı onu derhal tanıyamadı. Çünkü o, Cuha geldiği vakit sandıktaydı.
 • زو شنیده بود آواز از برون  ** در شری و بیع و در نقص و فزون 
 • Yalnız sandık içindeyken alım satım, az çok fiyat verme hususundaki sözlerini duymuştu.
 • گفت نفقه‌ی زن چرا ندهی تمام  ** گفت از جان شرع را هستم غلام 
 • Neden kadının nafakasını tam olarak vermedin dedi. Cuha dedi ki: Ben şeriata canla başla kulum.
 • لیک اگر میرم ندارم من کفن  ** مفلس این لعبم و شش پنج زن 
 • Fakat ölsem bile kefenim yok. Bu oyunda şeş beş derken yutulup gittim.
 • زین سخن قاضی مگر بشناختش  ** یاد آورد آن دغل وان باختش 
 • Kadı, Cuha' nın sözünü duyar duymaz onu tanıdı. Geçen yıldaki hilesini, oyununu hatırladı.
 • گفت آن شش پنج با من باختی  ** پار اندر شش درم انداختی  4565
 • Dedi ki: Sen, o şeş beşi geçen yıl oynamıştın da beni tuzağa atmıştın.
 • نوبت من رفت امسال آن قمار  ** با دگر کس باز دست از من بدار 
 • Benim nöbetim geçti. Benden el çek de bu yıl o kumarı başkasiyle oyna.
 • از شش و از پنج عارف گشت فرد  ** محترز گشتست زین شش پنج نرد 
 • Arif, şeşten beşten kurtulmuş, tek kalmıştır. Bu tavlanın şeş beşinden çekinir artık.
 • رست او از پنج حس و شش جهت  ** از ورای آن همه کرد آگهت 
 • O, beş duyguyla altı cihetten kurtulmuştur. Bu beş duyguyla altı cihetin ötesindeki âlemden sana haber verir.
 • شد اشاراتش اشارات ازل  ** جاوز الاوهام طرا و اعتزل 
 • Onun işaretleri, ezelî işaretlerdir. Bütün vehimlerden ileri geçmiştir, hepsinden ayrılmıştır o.
 • زین چه شش گوشه گر نبود برون  ** چون بر آرد یوسفی را از درون  4570
 • İnsan bu altı köşeli kuyudan çıkmadıkça kuyudaki Yusuf, nasıl olur da dışarı çıkar?
 • واردی بالای چرخ بی ستن  ** جسم او چون دلو در چه چاره کن 
 • Direksiz, dayaksız gök kubbenin üstüne biri gelir; cismi de kova gibi kuyunun içindekine bir çare bulur.
 • یوسفان چنگال در دلوش زده  ** رسته از چاه و شه مصری شده 
 • Yusuflar onun kovasına el atmışlardır. Bu surede kuyudan kurtulmuşlar, Mısır'a padişah olmuşlardır.
 • دلوهای دیگر از چه آب‌جو  ** دلو او فارغ ز آب اصحاب‌جو 
 • Başka kovalar kuyudan ancak su çekmek içindir. Halbuki onun kovası, suya aldırış bile etmez, kuyudakini arar.
 • دلوها غواص آب از بهر قوت  ** دلو او قوت و حیات جان حوت 
 • Kovalar, gıda için suda dalgıçlık ederler. Onun kovasiyse hem gıdadır, hem de balığın canına hayattır.
 • دلوها وابسته‌ی چرخ بلند  ** دلو او در اصبعین زورمند  4575
 • Kovalar, yüce gök kubbeye bağlıdır. Onun kovasiyle Tanrı'nın güçlü kuvvetli iki parmağı arasındadır.
 • دلو چه و حبل چه و چرخ چی  ** این مثال بس رکیکست ای اچی 
 • Kova nedir, ip nedir, gök ne? Bu örnek: pek sudan bir örnektir ey ulu er!