English    Türkçe    فارسی   

6
4814-4838

 • زین چمن ای دی مبران اعتدال  ** پنجه ای بهمن برین روضه ممال 
 • Ey kış! Bu yeşillikten o itidali kesme; ey yaz! Bu bahçeye pençe vurma dedim.
 • کرامات شیخ شیبان راعی قدس الله روحه العزیز 
 • Tanrı, aziz ruhunu kutlasın, Şeyh Şeybanı Râî' nin kerametleri
 • هم‌چو آن شیبان که از گرگ عنید  ** وقت جمعه بر رعا خط می‌کشید  4815
 • Şeybanı Râî gibi hani. O da cuma günü, namaz vakti sürüsüne inatçı kurtlar salmasın diye sürünün çevresine bir çizgi çizerdi.
 • تا برون ناید از آن خط گوسفند  ** نه در آید گرگ و دزد با گزند 
 • Ne koyunlar o çizgiden dışarı çıkarlardı, ne kurt ve hırsız, o sürüden içeriye girerdi.
 • بر مثال دایره‌ی تعویذ هود  ** که اندر آن صرصر امان آل بود 
 • Hûd' un okuyup üfürdüğü daire gibi. O da bu çizgiyle kendisine uyanlara kasırgadan aman vermişti.
 • هشت روزی اندرین خط تن زنید  ** وز برون مثله تماشا می‌کنید 
 • Onlara sekiz gün bu çizgi içinde susun, sabredin. Dışardaki işkenceyi seyredin dedi.
 • بر هوا بردی فکندی بر حجر  ** تا دریدی لحم و عظم از هم‌دگر 
 • Kasırga, çizginin dışında bulunanları havaya kaldırıp taşlara çarpıyor, etini, kemiğini birbirinden ayırıyordu.
 • یک گره را بر هوا درهم زدی  ** تا چو خشخاش استخوان ریزان شدی  4820
 • Bir bölüğünü havada birbirine vuruyor, Haşhaş gibi kemiklerini parçalayıp döküyordu.
 • آن سیاست را که لرزید آسمان  ** مثنوی اندر نگنجد شرح آن 
 • O kahırdan gök bile tirtir titredi. Mesnevi, o kahrı anlatmaya kâfi değildir.
 • گر به طبع این می‌کنی ای باد سرد  ** گرد خط و دایره‌ی آن هود گرد 
 • Ey soğuk rüzgâr! Eğer bunu kendiliğinden yapıyorsan hadi bakalım. Hûd' un çizdiği çizgiden içeriye de gir.
 • ای طبیعی فوق طبع این ملک بین  ** یا بیا و محو کن از مصحف این 
 • Ey tabiata inanan! Ya tabiattan üstün olan şu saltanatı gör, inananlara katıl, yahut da bu âyetleri Kur'an' dan mahvet.
 • مقریان را منع کن بندی بنه  ** یا معلم را به مال و سهم ده 
 • Kur'an okuyanları menet, okumasınlar. Muallime yalvar, para pul ver, bunu okutmasın.
 • عاجزی و خیره کن عجز از کجاست  ** عجز تو تابی از آن روز جزاست  4825
 • Acizsin, bu aciz nerden diye şaşırmışsın değil mi? Senin aczin, kıyamet gününden meydana gelmededir.
 • عجزها داری تو در پیش ای لجوج  ** وقت شد پنهانیان را نک خروج 
 • A inatçı, senin önünde âcizler var. Gizli olanların meydana çıkması zamanı geldi, işte sana kıyamet.
 • خرم آن کین عجز و حیرت قوت اوست  ** در دو عالم خفته اندر ظل دوست 
 • Bu aciz ve hayret, kendisine gıda olan kişiye ne mutlu. O, iki âlemde de sevgilinin gölgesinde uyumuştur.
 • هم در آخر عجز خود را او بدید  ** مرده شد دین عجایز را گزید 
 • O, nihayet kendi aczini görmüş, ölmüş, kocakarılar dinini seçmiştir.
 • چون زلیخا یوسفش بر وی بتافت  ** از عجوزی در جوانی راه یافت 
 • Zeliha gibi, ona Yusuf' un nuru vurdu mu kocalıktan kurtuldu, gençliğe yol buldu, gençleşti.
 • زندگی در مردن و در محنتست  ** آب حیوان در درون ظلمتست  4830
 • Hayat, ölümde ve mihnettedir. Abıhayat, karanlıklar içindedir.
 • رجوع کردن به قصه‌ی پروردن حق تعالی نمرود را بی‌واسطه‌ی مادر و دایه در طفلی 
 • Ulu Tanrı' nın Nemrud'u anasız ve dadısız olarak yetiştirip büyütmesi
 • حاصل آن روضه چو باغ عارفان  ** از سموم صرصر آمد در امان 
 • Hâsılı o bahçe, arifler bağı gibi sam yellerinden de amandaydı, kasırgadan da.
 • یک پلنگی طفلکان نو زاده بود  ** گفتم او را شیر ده طاعت نمود 
 • Bir kaplan yavrulamıştı. Ona dedim ki: Süt ver bu çocuğa, itaat etti.
 • پس بدادش شیر و خدمتهاش کرد  ** تا که بالغ گشت و زفت و شیرمرد 
 • Ona süt verdi, tapılar kıldı. Nihayet çocuk gelişti, irileşti, aslanlaştı.
 • چون فطامش شد بگفتم با پری  ** تا در آموزید نطق و داوری 
 • Sütten kesilince bir periye, ona söz söylemeyi öğret dedim, öğretti.
 • پرورش دادم مر او را زان چمن  ** کی بگفت اندر بگنجد فن من  4835
 • Onu, o yeşillikte yetiştirdim, besledim. Benim hünerim, sanatım hiç söze sığar mı?
 • داده من ایوب را مهر پدر  ** بهر مهمانی کرمان بی‌ضرر 
 • Ben, zararsız kurtları Eyüb'e konuk ettim, kendisine de onlara karşı baba sevgisi verdim.
 • داده کرمان را برو مهر ولد  ** بر پدر من اینت قدرت اینت ید 
 • Kurtlar da evlâdın babasını sevmesi gibi onu severlerdi. Onlara da bu sevgiyi verdim, tşte sana kudret, işte sana güç!
 • مادران را داب من آموختم  ** چون بود لطفی که من افروختم 
 • Analara analık edebini ben öğrettim. Artık düşün, benim yakıp aydınlattığım lütuf nasıl olur?