English    Türkçe    فارسی   

1
1201-1250

 • چیست مستی حسها مبدل شدن ** چوب گز اندر نظر صندل شدن‌‌
 • Sarhoşluk nedir? Ilgın ağacı göze sandal ağacı görünecek kadar duyguların değişmesidir!
 • قصه‌‌ی هدهد و سلیمان در بیان آن که چون قضا آید چشمهای روشن بسته شود
 • Kaza gelince aydın gözlerin bile bağlanacağını bildiren Süleyman hikâyesi
 • چون سلیمان را سراپرده زدند ** جمله مرغانش به خدمت آمدند
 • Süleyman’ın büyük divan çadırı kurulunca bütün kuşlar huzuruna geldiler.
 • هم زبان و محرم خود یافتند ** پیش او یک یک به جان بشتافتند
 • Onu, kendilerinin dilini anlar, sırrını bilir bir zat bulup huzuruna canla, başla bir bir koştular.
 • جمله مرغان ترک کرده جیک جیک ** با سلیمان گشته افصح من اخیک‌‌
 • Bütün kuşlar, cik cik ötmeyi bırakmışlar; kardeşinin seninle konuşmasından daha fasih bir surette Süleyman’la konuşmaya başlamışlardı.
 • هم زبانی خویشی و پیوندی است ** مرد با نامحرمان چون بندی است‌‌ 1205
 • Aynı dili konuşma, hısımlık ve bağlılıktır. İnsan yabancılarla kalırsa mahpusa benzer.
 • ای بسا هندو و ترک هم زبان ** ای بسا دو ترک چون بیگانگان‌‌
 • Nice Hindli, nice Türk vardır ki dildeştirler. Nice iki Türk de vardır ki birbirlerine yabancı gibidirler.
 • پس زبان محرمی خود دیگر است ** هم دلی از هم زبانی بهتر است‌‌
 • Şu halde mahremlik dili, bambaşka bir dildir. Gönül birliği dil birliğinden daha iyidir.
 • غیر نطق و غیر ایما و سجل ** صد هزاران ترجمان خیزد ز دل‌‌
 • Gönülden sözsüz, işaretsiz, yazısız yüz binlerce tercüman zuhur eder.
 • جمله مرغان هر یکی اسرار خود ** از هنر وز دانش و از کار خود
 • Kuşların hepsi, bütün sırlarını, hünerlerine, bilgi ve işlerine ait şeyleri.
 • با سلیمان یک به یک وامی‌‌نمود ** از برای عرضه خود را می‌‌ستود 1210
 • Süleyman’a birer birer apaçık söylüyorlar, kendilerini bildirmek ve tanıtmak için öğünüyorlardı.
 • از تکبر نی و از هستی خویش ** بهر آن تا ره دهد او را به پیش‌‌
 • Bu öğünmek kibirden, varlıktan dolayı değildi. Her kuş, onun huzuruna varsın, yakınlarından olsun diye öğünüyordu.
 • چون بباید برده‌‌ای را خواجه‌‌ای ** عرضه دارد از هنر دیباجه‌‌ای‌‌
 • Bir kul, bir efendiye kul olmak dilerse hünerinden bir miktarını ona arz eder.
 • چون که دارد از خریداریش ننگ ** خود کند بیمار و کر و شل و لنگ‌‌
 • Fakat o efendi tarafından satın alınmayı istemezse kendisini hasta, sağır, çolak ve topal gösterir.
 • نوبت هدهد رسید و پیشه‌‌اش ** و آن بیان صنعت و اندیشه‌‌اش‌‌
 • Hüthüdün hünerini arz etme sırası geldi; sanatını ve düşüncelerini bildirme nöbeti erişti.
 • گفت ای شه یک هنر کان کهتر است ** باز گویم گفت کوته بهتر است‌‌ 1215
 • Dedi ki: “Ey Padişah, en küçük bir hünerimi kısaca arz edeyim. Kısa söylemek daha iyidir.”
 • گفت بر گو تا کدام است آن هنر ** گفت من آن گه که باشم اوج بر
 • Süleyman “Söyle bakalım, o hangi hünerdir?” dedi. Hüthüt, “Gayet yükseklerde uçtuğum zaman,
 • بنگرم از اوج با چشم یقین ** من ببینم آب در قعر زمین‌‌
 • Havadan bakınca yerin tâ dibindeki suyu görürüm.
 • تا کجایست و چه عمق استش چه رنگ ** از چه می‌‌جوشد ز خاکی یا ز سنگ‌‌
 • O su nerededir, derinliği ne kadardır, rengi nedir, topraktan mı kaynıyor, taştan mı? Hepsini görür, bilirim.
 • ای سلیمان بهر لشکرگاه را ** در سفر می‌‌دار این آگاه را
 • Ey Süleyman! Ordu kurulacak yeri tayin etmek üzere beni sefere beraber götür” dedi.
 • پس سلیمان گفت ای نیکو رفیق ** در بیابانهای بی‌‌آب عمیق‌‌ 1220
 • Süleyman da “Ey iyi yoldaş! Susuz ve uçsuz bucaksız çöllerde sen bize arkadaş ol; bu suretle su bulur, seferde yoldaşlara saka olursun” dedi.
 • طعنه‌‌ی زاغ در دعوی هدهد
 • Karganın, Hüthüt’ün dâvasını kınaması
 • زاغ چون بشنود آمد از حسد ** با سلیمان گفت کاو کژ گفت و بد
 • Karga, bunu işitince hasedinden ilerleyip Süleyman’a “Hüthüt aykırı ve kötü söyledi.
 • از ادب نبود به پیش شه مقال ** خاصه خود لاف دروغین و محال‌‌
 • Padişah huzurunda söz söylemek, edebe aykırıdır. Hele yalan ve olmayacak söz olursa.
 • گر مر او را این نظر بودی مدام ** چون ندیدی زیر مشتی خاک دام‌‌
 • Eğer onun böyle bir görüşü olsaydı bir avuç toprak altındaki tuzağı nasıl görmezdi?
 • چون گرفتار آمدی در دام او ** چون قفس اندر شدی ناکام او
 • Nasıl olur da tuzağa tutulurdu, nasıl olur da ümitsiz bir halde kafese girerdi?” dedi.
 • پس سلیمان گفت ای هدهد رواست ** کز تو در اول قدح این درد خاست‌‌ 1225
 • Bunun üzerine Süleyman dedi ki: “Ey Hüthüt! Daha ilk kadehte böyle bulunman lâyık mı, akla sığar mı?
 • چون نمایی مستی ای خورده تو دوغ ** پیش من لافی زنی آن گه دروغ‌‌
 • Ayran içen! Kendini nasıl oluyor da sarhoş gösteriyor, huzurumda sonu yalan çıkacak bir söz söylüyorsun?”
 • جواب گفتن هدهد طعنه‌‌ی زاغ را
 • Hüthüt’ün karganın kınamasına cevap vermesi
 • گفت ای شه بر من عور گدای ** قول دشمن مشنو از بهر خدای‌‌
 • Hüthüt dedi ki: “Padişahım, Allah aşkına bu çıplak yoksul hakkında düşmanın söylediği sözü dinleme!
 • گر به بطلان است دعوی کردنم ** من نهادم سر ببر این گردنم‌‌
 • Eğer ettiğim dâva yalansa işte başımı koydum, boyumu vur! Kaza hükmünü inkâr eden karga, binlerce aklı olsa yine kâfirdir.
 • زاغ کاو حکم قضا را منکر است ** گر هزاران عقل دارد کافر است‌‌
 • Kaza hükmünü inkâr eden karga, binlerce aklı olsa yine kâfirdir.
 • در تو تا کافی بود از کافران ** جای گند و شهوتی چون کاف ران‌‌ 1230
 • Sende “kâfirler” sözünden bir “kef” harfi, küfür sıfatlarından bir sıfat bulunsa kadının ferci gibi şehvet yerisin, pis pis kokarsın.
 • من ببینم دام را اندر هوا ** گر نپوشد چشم عقلم را قضا
 • Eğer kaza gözümü ve aklımı kapatmazsa ben tuzağı havada da görürüm.
 • چون قضا آید شود دانش به خواب ** مه سیه گردد بگیرد آفتاب‌‌
 • Fakat kaza gelince bilgi, uykuya dalar, ay kararır, gün tutulur.
 • از قضا این تعبیه کی نادر است ** از قضا دان کاو قضا را منکر است‌‌
 • Kazanın bu çeşit hilesi nadir midir ki? Kaza ve kaderi inkâr edenin inkârı bile, bil ki kaza ve kaderdendir.”
 • قصه‌‌ی آدم علیه السلام و بستن قضا نظر او را از مراعات صریح نهی و ترک تاویل‌‌
 • Âdem Aleyhisselâm’ın hikâyesi, açıkça emre uyup tevili terk etmede gözünü kaza ve kaderin bağlaması
 • بو البشر کاو علم الاسما بگ است ** صد هزاران علمش اندر هر رگ است‌‌
 • “Allemelesmâ” ya bey olan, her damarında yüz binlerce ilim bulunan insanlar atası,
 • اسم هر چیزی چنان کان چیز هست ** تا به پایان جان او را داد دست‌‌ 1235
 • Her şeyin adını, nasılsa öylece bilmiş sonunda ne olacaksa sonuna kadar da agâh olmuştu.
 • هر لقب کاو داد آن مبدل نشد ** آن که چستش خواند او کاهل نشد
 • O, eşyaya ne lâkap verdiyse değişmemiştir; çevik dediği tembel çıkmamıştır.
 • هر که آخر مومن است اول بدید ** هر که آخر کافر او را شد پدید
 • Sonunda mümin olacak kimseyi önceden gördü; sonunda kâfir olacak adam da ona belli oldu.
 • اسم هر چیزی تو از دانا شنو ** سر رمز علم الاسما شنو
 • Her şeyin adını, bilenden işit; “Allemelesmâ” remzinin sırrını duy!
 • اسم هر چیزی بر ما ظاهرش ** اسم هر چیزی بر خالق سرش‌‌
 • Bize göre her şeyin adı, görünüşüne tâbidir; nasıl görünüyorsa biz, ona öyle deriz. Fakat Tanrı’ya göre içyüzüne, hakikatine tâbidir.
 • نزد موسی نام چوبش بد عصا ** نزد خالق بود نامش اژدها 1240
 • Mûsâ’ya göre sopasının adı asâ; Yaratan yanında ejderha idi.
 • بد عمر را نام اینجا بت پرست ** لیک مومن بود نامش در الست‌‌
 • Bu âlemde Ömer’in adı puta tapındı; hâlbuki tâ “Elest” te onun ismi mümindi.
 • آن که بد نزدیک ما نامش منی ** پیش حق این نقش بد که با منی‌‌
 • Bizim yanımızda adı meni olan şey, Hak yanında şu benlikle zahir olan suretti.
 • صورتی بود این منی اندر عدم ** پیش حق موجود نه بیش و نه کم‌‌
 • Bu meni, yokluk âleminde vardı; eksiksiz, artıksız aynen Tanrı’nın ilminde mevcuttu.
 • حاصل آن آمد حقیقت نام ما ** پیش حضرت کان بود انجام ما
 • Hâsılı Tanrı indinde sonumuz ne olacaksa hakikatte adımız o olmuştur.
 • مرد را بر عاقبت نامی نهد ** نه بر آن کاو عاریت نامی نهد 1245
 • Tanrı, insana akıbetine göre bir ad koyar. Halkın taktığı ödünç ada göre değil!
 • چشم آدم چون به نور پاک دید ** جان و سر نامها گشتش پدید
 • Âdem’in gözü Tanrı’nın pâk nuru ile gördüğünden adların hakikati ve içyüzü ona ayan oldu.
 • چون ملک انوار حق در وی بیافت ** در سجود افتاد و در خدمت شتافت‌‌
 • Melekler onda Hak nurunu görüce hepsi, ona yüzüstü secdeye vardılar.
 • مدح این آدم که نامش می‌‌برم ** قاصرم گر تا قیامت بشمرم‌‌
 • Adını andığım şu Âdem’i kıyamete kadar övsem, vasıflarını saysam yine övmekten âcizim!
 • این همه دانست و چون آمد قضا ** دانش یک نهی شد بر وی خطا
 • Âdem bunların hepsini bildi. Fakat kaza gelince nehyi bilme yüzünden hataya düştü.
 • کای عجب نهی از پی تحریم بود ** یا به تاویلی بد و توهیم بود 1250
 • Acaba bu nehiy, haram olduğundan mıdır, yoksa korkutmak için mi?