English    Türkçe    فارسی   

1
1313-1362

 • مر ضعیفان را تو بی‌‌خصمی مدان ** از نبی ذا جاء نصر الله خوان‌‌
 • Zayıfları sen yardımcısız, kimsesiz sanma; Kur’an’dan “İZa câe nasrullah” ı oku
 • گر تو پیلی خصم تو از تو رمید ** نک جزا طیرا ابابیلت رسید
 • Sen filsen, düşmanın senden ürkmüşse sana ceza olarak işte ebabil kuşu gelip çattı.
 • گر ضعیفی در زمین خواهد امان ** غلغل افتد در سپاه آسمان‌‌ 1315
 • Yerde bir zayıf aman dilerse, gökyüzü askerleri birbirlerine karışırlar.
 • گر بدندانش گزی پر خون کنی ** درد دندانت بگیرد چون کنی‌‌
 • Sen birisini dişinle ısırıp ta kan içinde bırakırsan diş ağrısına tutulunca ne yaparsın?
 • شیر خود را دید در چه وز غلو ** خویش را نشناخت آن دم از عدو
 • Aslan, kuyuda kendisini görünce hiddetinden o anda kendini düşmanından ayırt edemedi.
 • عکس خود را او عدوی خویش دید ** لا جرم بر خویش شمشیری کشید
 • Kendi aksini kendi düşmanı sandı, hulâsa, kendisine kılıç çekti.
 • ای بسا ظلمی که بینی از کسان ** خوی تو باشد در ایشان ای فلان‌‌
 • Ey adam! İnsanlarda gördüğün birçok zulümler, senin huyundur; sen, kendi huyunu onlarda görüyorsun.
 • اندر ایشان تافته هستی تو ** از نفاق و ظلم و بد مستی تو 1320
 • Senin varlığın, nifakın, zulmün, gafletin onlara aksetmiştir.
 • آن تویی و آن زخم بر خود می‌‌زنی ** بر خود آن دم تار لعنت می‌‌تنی‌‌
 • Sen o sun, sen kendini yaralamaktasın. O anda lânet ipliğini kendine, kendin dokuyorsun!
 • در خود آن بد را نمی‌‌بینی عیان ** ور نه دشمن بودیی خود را به جان‌‌
 • O kötülüğü sen kendinde açıkça görmüyorsun. Görsen kendine kendin, candan düşman olurdun.
 • حمله بر خود می‌‌کنی ای ساده مرد ** همچو آن شیری که بر خود حمله کرد
 • Ey ahmak! Kendine saldıran o aslan gibi sen de kendine saldırıyorsun.
 • چون به قعر خوی خود اندر رسی ** پس بدانی کز تو بود آن ناکسی‌‌
 • Ahlâkının künhüne erişir, hakikatini anlarsan o adam olmamazlığın senden olduğunu bilirsin.
 • شیر را در قعر پیدا شد که بود ** نقش او آن کش دگر کس می‌‌نمود 1325
 • Aslan; başka bir aslan gibi görünen şeklin, kendi aksinden ibaret olduğu kuyu dibinde zahir oldu.
 • هر که دندان ضعیفی می‌‌کند ** کار آن شیر غلط بین می‌‌کند
 • Bir zayıfın dişini söken, o ters gören aslanın işini işlemektedir.
 • ای بدیده عکس بد بر روی عم ** بد نه عم است آن تویی از خود مرم‌‌
 • Ey başkasının yüzünde kötü bir ben gören! Gördüğün kendi beninin aksidir, ondan nefret etme!
 • مومنان آیینه‌‌ی همدیگرند ** این خبر می‌‌از پیمبر آورند
 • “Müminler birbirinin aynasıdır.” Bu haberi Peygamber’den rivayet etmediler mi?
 • پیش چشمت داشتی شیشه‌‌ی کبود ** ز آن سبب عالم کبودت می‌‌نمود
 • Gözünün önüne gök renkli bir cam koymuşsun, o sebepten âlem sana gök görünüyor.
 • گر نه کوری این کبودی دان ز خویش ** خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش‌‌ 1330
 • Kör değilsen bu körlüğü kendinden bil. Kendine kötü de, başkasına deme!
 • مومن ار ینظر بنور الله نبود ** غیب مومن را برهنه چون نمود
 • Eğer mümin, Tanrı nuruyla bakmamış olaydı; gaip mümine bütün çıplaklığıyla nasıl görünürdü?
 • چون که تو ینظر بنار الله بدی ** در بدی از نیکویی غافل شدی‌‌
 • Fakat sen Tanrı nuruyla değil, Tanrı ateşiyle baktığından kötülükte kaldın, iyilikten gafil oldun;
 • اندک اندک آب بر آتش بزن ** تا شود نار تو نور ای بو الحزن‌‌
 • Ey gama, kedere dalmış adam! Azar azar ateşe nur serp ki ateşin nura dönsün.
 • تو بزن یا ربنا آب طهور ** تا شود این نار عالم جمله نور
 • Ya Rabbi, sen de o tertemiz suyu serp de âlemin şu ateşi tamamıyla nur olsun.
 • آب دریا جمله در فرمان تست ** آب و آتش ای خداوند آن تست‌‌ 1335
 • Denizin suyu hep ferman altındadır; ya Rabbi su da senindir, ateş de!
 • گر تو خواهی آتش آب خوش شود ** ور نخواهی آب هم آتش شود
 • Sen istersen ateş, lâtif su olur; dilemezsen su bile ateş kesilir.
 • این طلب در ما هم از ایجاد تست ** رستن از بی‌‌داد یا رب داد تست‌‌
 • Bizim şu niyazımızı a yine sen ilham etmektesin. Zulümden kurtulmamız, senin ihsanındır.
 • بی‌‌طلب تو این طلب‌‌مان داده‌‌ای ** گنج احسان بر همه بگشاده‌‌ای‌‌
 • Sen bize bu isteği, biz istemeksizin verdin, hadsiz, hesapsız ihsanlarda bulundun.
 • مژده بردن خرگوش سوی نخجیران که شیر در چاه افتاد
 • Tavşanın, av hayvanlarına “aslan kuyuya düştü” diye müjde götürmesi
 • چون که خرگوش از رهایی شاد گشت ** سوی نخجیران دوان شد تا به دشت‌‌
 • Tavşan kurtulduğunda sevinerek ovaya, av hayvanlarına koştu.
 • شیر را چون دید در چه کشته زار ** چرخ می‌‌زد شادمان تا مرغزار 1340
 • Aslanın kuyuda öldüğünü görünce çayıra doğru döne oynaya gitmekteydi.
 • دست می‌‌زد چون رهید از دست مرگ ** سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ‌‌
 • Ölümün pençesinden kurtulduğundan ayağı yerden kesilmiş, sevinmiş, el çırpmakta, dallar, yapraklar gibi yeşermiş neşelenmiş, oynamaktaydı.
 • شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد ** سر بر آورد و حریف باد شد
 • Dallar, yapraklar, toprak hapsinden kurtulunca başlarını yükseltir, rüzgârın eşi, arkadaşı olurlar.
 • برگها چون شاخ را بشکافتند ** تا به بالای درخت اشتافتند
 • Yapraklar, daldaki tomurcukları yarıp çıkınca ağacın tâ üstüne çıkarlar.
 • با زبان شطاه شکر خدا ** می‌‌سراید هر بر و برگی جدا
 • Her meyve ve her yaprak, tomurcuğunun diliyle Tanrı’nın şükrünü terennüm eder;
 • که بپرورد اصل ما را ذو العطا ** تا درخت استغلظ آمد و استوی‌‌ 1345
 • Bizim aslımızı, ihsan sahibi Tanrı yetiştirdi, nihayet ağaç kalınlaştı, doğrulup yükseldi de.
 • جانهای بسته اندر آب و گل ** چون رهند از آب و گلها شاد دل‌‌
 • Su ve çamur içinde olan canlar da bataklıklardan, su ve çamurdan kurtulunca gönülleri sevinç dolu bir halde.
 • در هوای عشق حق رقصان شوند ** همچو قرص بدر بی‌‌نقصان شوند
 • Tanrı aşkının havasında raks ederler; ayın on dördü gibi noksansız ve tam bir hale gelirler.
 • جسمشان در رقص و جانها خود مپرس ** و آن که گرد جان از آنها خود مپرس‌‌
 • Tenleri oynayıp durur, ya canları ne haldedir? Sorma! Tamamıyla can olanlara gelince: onları hiç sorma (anlatmağa imkân yok!)
 • شیر را خرگوش در زندان نشاند ** ننگ شیری کاو ز خرگوشی بماند
 • Tavşan, aslanı zindana soktu. Aslan için ne ayıp şey; bir tavşancıktan geri kaldı!
 • در چنان ننگی و آن گه این عجب ** فخر دین خواهد که گویندش لقب‌‌ 1350
 • Böyle bir ayba sahip olduğu halde şaşılacak şey şurasıdır ki bir de kendisine Fahreddin lâkabını takmalarını ister!
 • ای تو شیری در تک این چاه فرد ** نفس چون خرگوش خونت ریخت و خورد
 • Ey kişi! Sen, bu dünya kuyusunun dibinde mahpus kalan bir aslansın. Tavşan gibi olan nefsin, seni nasıl kahretti?
 • نفس خرگوشت به صحرا در چرا ** تو به قعر این چه چون و چرا
 • Senin tavşan nefsin sahrada yiyip içmekte, zevk ve sefa etmekte. Sen ise şu dedikodu, bahis ve münakaşa kuyusunun dibindesin!
 • سوی نخجیران دوید آن شیر گیر ** کابشروا یا قوم إذ جاء البشیر
 • O aslan avcısı tavşan, av hayvanlarının bulunduğu yere koşup “birbirinizi muştulayın. Size müjdeci geldi.
 • مژده مژده ای گروه عیش‌‌ساز ** کان سگ دوزخ به دوزخ رفت باز
 • Müjde, ey zevk u sefaya dalmış olanlar! Müjde ki o cehennem köpeği, geldiği cehenneme gitti.
 • مژده مژده کان عدوی جانها ** کند قهر خالقش دندانها 1355
 • Müjde! Tanrı o can düşmanının dişlerini söktü!
 • آن که از پنجه بسی سرها بکوفت ** همچو خس جاروب مرگش هم بروفت‌‌
 • Pençesiyle nice başlar ezen düşmanı, ölüm süpürgesi çerçöp gibi süpürdü, gitti” dedi.
 • جمع شدن نخجیران گرد خرگوش و ثنا گفتن او را
 • Av hayvanlarının tavşanın etrafına toplanıp onu övmeleri
 • جمع گشتند آن زمان جمله وحوش ** شاد و خندان از طرب در ذوق و جوش‌‌
 • O zaman, bütün hayvanlar, sevinçli bir halde gülüp oynayarak, onun yüzünü öptüler,
 • حلقه کردند او چو شمعی در میان ** سجده آوردند و گفتندش که هان‌‌
 • Etrafına halka oldular. O, çırağ gibi ortalarındaydı. Bütün sahradakiler, ona secde ettiler.
 • تو فرشته‌‌ی آسمانی یا پری ** نی تو عزراییل شیران نری‌‌
 • “Sen gökten inen bir melek misin, yoksa peri misin? Hayır, ne meleksin, ne peri! Sen, erkek aslanların Azrâilisin
 • هر چه هستی جان ما قربان تست ** دست بردی دست و بازویت درست‌‌ 1360
 • Ne olursan ol; canımız sana kurban olsun! Ona galip geldin, elin, kolun sağ olsun!
 • راند حق این آب را در جوی تو ** آفرین بر دست و بر بازوی تو
 • Tanrı bu suyu, senin arkından akıttı; eline, koluna aferin!
 • باز گو تا چون سگالیدی به مکر ** آن عوان را چون بمالیدی به مکر
 • Bir daha söyle! Onu hile ile nasıl inandırdın; o zalimi, düzenle nasıl kahrettin?