English    Türkçe    فارسی   

1
1514-1563

 • ما که‌‌ایم اندر جهان پیچ پیچ ** چون الف او خود چه دارد هیچ هیچ‌‌
 • Bu dolaşık ve karmakarışık âlemde biz kimiz? Elif gibiyiz. Elifinse esasen, hiç ama hiçbir şeyi yoktur!
 • سؤال کردن رسول روم از عمر از سبب ابتلای ارواح با این آب و گل اجساد
 • Elçinin Ömer’den - Tanrı ondan razı olsun - , ruhların bu balçığa müptelâ olmalarının sebebini sorması
 • گفت یا عمر چه حکمت بود و سر ** حبس آن صافی در این جای کدر 1515
 • Ömer’e “O duru suyun bulanık yerde hapsedilmesinin hikmeti ne, bunda ne sır var?
 • آب صافی در گلی پنهان شده ** جان صافی بسته‌‌ی ابدان شده‌‌
 • Duru su, toprakta gizlenmiş; saf can cisimlerde mukayyet olmuş, sebebi nedir?” dedi.
 • گفت تو بحثی شگرفی می‌‌کنی ** معنیی را بند حرفی می‌‌کنی‌‌
 • Ömer dedi ki: “Sen derin bir bahse dalıyorsun. Meselâ manayı harflerle takyit eder(bir söz söylersin).
 • حبس کردی معنی آزاد را ** بند حرفی کرده ای تو یاد را
 • Serbest olan manayı hapsettin, nefesi bir kelime ile takyit eyledin.
 • از برای فایده این کرده‌‌ای ** تو که خود از فایده در پرده‌‌ای‌‌
 • Sen faydadan mahcup iken; ruhun bedene gelmesindeki faydayı bilmezken; bunu, bir fayda elde etmek için yaparsın da.
 • آن که از وی فایده زاییده شد ** چون نبیند آن چه ما را دیده شد 1520
 • Fayda, kendisinde zuhur eden Tanrı, bizim gördüğümüzü nasıl görmez?
 • صد هزاران فایده ست و هر یکی ** صد هزاران پیش آن یک اندکی‌‌
 • Mananın kelimelerle söylenmesinde yüz binlerce fayda var. Bu faydaların her biri, canın cesede girmesindeki faydaya nispetle pek değersiz.
 • آن دم نطقت که جزو جزوهاست ** فایده شد کل کل خالی چراست‌‌
 • Cüzilerin cüz’ü olan senin bu nefesin, bu söz söylemen, küllî bir fayda temin ederse ruhun bedene girmesiyle meydana gelen küll, neden faydasız olsun?
 • تو که جزوی کار تو با فایده ست ** پس چرا در طعن کل آری تو دست‌‌
 • Sen bir cüz iken fayda görüyorsun. O halde neden kınama elini külle uzatıyor, onu neden kınıyorsun?
 • گفت را گر فایده نبود مگو ** ور بود هل اعتراض و شکر جو
 • Sözün faydası yoksa söyleme, varsa itirazı bırakıp şükretmeye çalış!
 • شکر یزدان طوق هر گردن بود ** نه جدال و رو ترش کردن بود 1525
 • Tanrı’ya şükretmek herkesin boynunun borcudur. Kavga etmek, suratını ekşitmek, şükür değildir.
 • گر ترش رو بودن آمد شکر و بس ** پس چو سرکه شکر گویی نیست کس‌‌
 • Şükretmek surat ekşitmeden ibaretse sirke gibi şükreden hiç kimse yok!
 • سرکه را گر راه باید در جگر ** گو بشو سرکنگبین او از شکر
 • Sirke, ciğere gitmek için yol arıyorsa ona “şekerle karış da sirkengübin ol” de!
 • معنی اندر شعر جز با خبط نیست ** چون قلاسنگ است اندر ضبط نیست‌‌
 • Manayı şiire sıkıştırmaya çalışmak, hapsolmakla müsavi, ondan gayrı bir şey değil. Şiirde mana, sapan gibi… istenen yere gitmesine imkan yok.
 • در معنی آن که من أراد أن یجلس مع الله فلیجلس مع أهل التصوف‌‌
 • “ Tanrı ile oturmak dileyen tasavvuf ehliyle otursun “ sözünün manası
 • آن رسول از خود بشد زین یک دو جام ** نه رسالت یاد ماندش نه پیام‌‌
 • Elçi, bu bir iki kadehle kendinden geçti; hatırında ne elçilik kaldı, ne getirdiği haber!
 • واله اندر قدرت الله شد ** آن رسول اینجا رسید و شاه شد 1530
 • Tanrı kudretine hayran olup kaldı; makam erişip sultan oldu.
 • سیل چون آمد به دریا بحر گشت ** دانه چون آمد به مزرع گشت کشت‌‌
 • Sel denize kavuştu deniz oldu. Tane ekinliğe vardı, ekin oldu.
 • چون تعلق یافت نان با بو البشر ** نان مرده زنده گشت و با خبر
 • Ekmek Âdem Atanın vücuduna karıştı, ölü iken dirildi, haberdar oldu.
 • موم و هیزم چون فدای نار شد ** ذات ظلمانی او انوار شد
 • Mum ve odun, ateşe can verip yanınca nursuz vücutları nurlandı.
 • سنگ سرمه چون که شد در دیده‌‌گان ** گشت بینایی شد آن جا دیدبان‌‌
 • Sürme taşı, (dövülüp) gözlere çekilince iyi görmeye sebep oldu, gözcü kesildi.
 • ای خنک آن مرد کز خود رسته شد ** در وجود زنده‌‌ای پیوسته شد 1535
 • Ne mutlu o adama kendisinden kurtulmuş, diriye ulaşmıştır!
 • وای آن زنده که با مرده نشست ** مرده گشت و زندگی از وی بجست‌‌
 • Yazık o diriye ki ölü ile oturmuş, ölmüş; hayatını kaybetmiştir!
 • چون تو در قرآن حق بگریختی ** با روان انبیا آمیختی‌‌
 • Tanrı Kur’an’ına kaçar, sığınırsan Peygamberlerin ruhlarına karışırsın.
 • هست قرآن حالهای انبیا ** ماهیان بحر پاک کبریا
 • Kur’an; Peygamberlerin, Tanrı’nın temiz ululuk denizindeki balıkların halleridir.
 • ور بخوانی و نه‌‌ای قرآن پذیر ** انبیا و اولیا را دیده گیر
 • Fakat okur da dediğini tutmazsan farzet ki peygamberleri, velileri görmüşsün (inanmadıktan onlara uymadıktan sonra ne fayda !).
 • ور پذیرایی چو بر خوانی قصص ** مرغ جانت تنگ آید در قفص‌‌ 1540
 • Kur’an’ın hükümlerini tutar, kıssalarından hisse alırsan can kuşuna ten kafesi dar gelir.
 • مرغ کاو اندر قفس زندانی است ** می‌‌نجوید رستن از نادانی است‌‌
 • Kafeste mahpus olan kuşun kurtulmak istememesi cahilliktendir.
 • روحهایی کز قفسها رسته‌‌اند ** انبیای رهبر شایسته‌‌اند
 • Kafeslerden kurtulan ruhlar, Tanrı’ya lâyık ve halka rehber olan peygamberlerdir.
 • از برون آوازشان آید ز دین ** که ره رستن ترا این است این‌‌
 • Onların sesleri, kafeslerin dışından ve din makamından gelir: “Sana kurtuluş yolu ancak budur, bu!
 • ما به دین رستیم زین ننگین قفس ** جز که این ره نیست چاره‌‌ی این قفس‌‌
 • Biz bu daracık kafesten bununla kurtulduk. Bu kafesten kurtulmanın bundan başka çaresi yok!
 • خویش را رنجور سازی زار زار ** تا ترا بیرون کنند از اشتهار 1545
 • Kazandığın şöhretten kurtulman için inleyip duran bir hasta haline gir!
 • که اشتهار خلق بند محکم است ** در ره این از بند آهن کی کم است‌‌
 • Zaten halk arasında meşhur olmak, sağlam bir bağdır. Bu bağ bu yolda demir bir bağdan aşağı mıdır ki?”
 • قصه‌‌ی بازرگان که طوطی محبوس او او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت‌‌
 • Bir tâcirin ticaret için Hindistan’a gitmesi ve mahpus dudusunun, onunla Hindistan dudularına haber yollaması
 • بود بازرگانی او را طوطیی ** در قفس محبوس زیبا طوطیی‌‌
 • Bir tacirin bir dudusu vardı, kafeste hapsedilmiş, güzel bir duduydu.
 • چون که بازرگان سفر را ساز کرد ** سوی هندستان شدن آغاز کرد
 • Tacir, Hindistan’a gitmek üzere yol hazırlığına başladı.
 • هر غلام و هر کنیزک را ز جود ** گفت بهر تو چه آرم گوی زود
 • Kerem ve ihsan dolayısıyla, kölelerinin, cariyeciklerinin her birine “Çabuk söyle, sana Hindistan’dan ne getireyim?” dedi.
 • هر یکی از وی مرادی خواست کرد ** جمله را وعده بداد آن نیک مرد 1550
 • Her birisi ondan bir şey diledi. O iyi adam hepsine, istediklerini getireceğini vadetti.
 • گفت طوطی را چه خواهی ارمغان ** کارمت از خطه‌‌ی هندوستان‌‌
 • Duduya da “Sen ne armağan istersin, sana Hindistan elinden ne getireyim?” dedi.
 • گفتش آن طوطی که آن جا طوطیان ** چون ببینی کن ز حال من بیان‌‌
 • Dudu dedi ki: “Oradaki duduları görünce benim halimi anlat.
 • کان فلان طوطی که مشتاق شماست ** از قضای آسمان در حبس ماست‌‌
 • De ki: Sizin müştakınız olan filan dudu, Tanrı’nın takdiriyle bizim mahpusumuzdur.
 • بر شما کرد او سلام و داد خواست ** وز شما چاره و ره ارشاد خواست‌‌
 • Size selâm söyledi, yardım istedi; sizden bir çare, bir kurtuluş yolu diledi.
 • گفت می‌‌شاید که من در اشتیاق ** جان دهم اینجا بمیرم در فراق‌‌ 1555
 • Dedi ki: Reva mıdır ben iştiyakınızla gurbet elde can vereyim.
 • این روا باشد که من در بند سخت ** گه شما بر سبزه گاهی بر درخت‌‌
 • Sıkı bir hapis içinde olayım da siz gâh yeşilliklerde, gâh ağaçlarda zevk ve sefa edesiniz.
 • این چنین باشد وفای دوستان ** من در این حبس و شما در بوستان‌‌
 • Dostların vefası böyle mi olur? Ben şu hapis içindeyim, siz gül bahçelerinde.
 • یاد آرید ای مهان زین مرغ زار ** یک صبوحی در میان مرغزار
 • Ey Ulular! Bir seher çağı şarap meclisinde bu inleyen garibi de hatırlayın!
 • یاد یاران یار را میمون بود ** خاصه کان لیلی و این مجنون بود
 • Dostların sevgiliyi anması, sevgiliye ne mutludur. Hele anan ve anılanın biri Leylâ, öbürü Mecnun olursa.
 • ای حریفان بت موزون خود ** من قدحها می‌‌خورم پر خون خود 1560
 • Ey güzel endamlı sevgilinin mahremleri! Kendi kanımla doldurduğum peymaneleri içmem reva mı?
 • یک قدح می نوش کن بر یاد من ** گر همی‌‌خواهی که بدهی داد من‌‌
 • Sevgili! Bana da bir nasip vermek istersen beni anarak bir kadeh iç!
 • یا به یاد این فتاده‌‌ی خاک بیز ** چون که خوردی جرعه ای بر خاک ریز
 • İçerken bu yerlere serilmiş düşkün âşığı yâd ederek toprağa bir yudum şarap dök!
 • ای عجب آن عهد و آن سوگند کو ** وعده‌‌های آن لب چون قند کو
 • Şaşılacak şey! Nerde o ahit, nerde o yemin? O şeker gibi dudağın verdiği vaadler hani?