English    Türkçe    فارسی   

1
1586-1635

 • مرد بازرگان پذیرفت این پیام ** کاو رساند سوی جنس از وی سلام‌‌
 • Tacir, Hindistan’daki dudulara, dudusundan selam götürmeyi kabul etti.
 • دیدن خواجه طوطیان هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن از آن طوطی‌‌
 • Tâcirin, kırda Hindistan dudularını görüp onlara dudusundan haber götürmesi
 • چون که تا اقصای هندوستان رسید ** در بیابان طوطی چندی بدید
 • Hindistan uçlarına varınca kırda birkaç dudu gördü.
 • مرکب استانید پس آواز داد ** آن سلام و آن امانت باز داد
 • Atını durdurup seslendi, dudunun selâmını ve kendisine emanet ettiği sözleri söyledi.
 • طوطیی ز آن طوطیان لرزید بس ** اوفتاد و مرد و بگسستش نفس‌‌
 • O dudulardan birisi, bir hayli titredi ve düşüp öldü, nefesi kesildi.
 • شد پشیمان خواجه از گفت خبر ** گفت رفتم در هلاک جانور 1590
 • Tâcir, bu haberi verdiğinden dolayı pişman oldu, dedi ki: “Bir cana kıydım,
 • این مگر خویش است با آن طوطیک ** این مگر دو جسم بود و روح یک‌‌
 • Bu dudu, olsa olsa o duducağızın akrabası olacak, galiba bunların cisimleri iki, canları bir.
 • این چرا کردم چرا دادم پیام ** سوختم بی‌‌چاره را زین گفت خام‌‌
 • Bu işi neye yaptım, o haberi neye verdim? Bu münasebetsiz sözle biçareyi yaktım, yandırdım.”
 • این زبان چون سنگ و هم آهن‌‌وش است ** و آن چه بجهد از زبان چون آتش است‌‌
 • Bu dil, çakmak taşıyla çakmak demiri gibidir. Dilden çıkan da ateşe benzer.
 • سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف ** گه ز روی نقل و گاه از روی لاف‌‌
 • Manasız yere gâh hikâye yoluyla, gâh laf olsun diye çakmak taşıyla demirini birbirine vurma!
 • ز آن که تاریک است و هر سو پنبه زار ** در میان پنبه چون باشد شرار 1595
 • Zira ortalık karanlıktır, her tarafta pamuk dolu. Pamuk arasında kıvılcım nasıl durur?
 • ظالم آن قومی که چشمان دوختند ** ز آن سخنها عالمی را سوختند
 • Zalim onlardır ki gözlerini kapamışlar, söyledikleri sözlerle bütün âlemi yakmışlardır.
 • عالمی را یک سخن ویران کند ** روبهان مرده را شیران کند
 • Bir söz, bir âlemi yıkar, ölmüş tilkileri aslan eder.
 • جانها در اصل خود عیسی دمند ** یک زمان زخمند و گاهی مرهمند
 • Canlar aslen İsâ nefeslidir; bir anda yara, bir anda merhem olurlar.
 • گر حجاب از جانها برخاستی ** گفت هر جانی مسیح آساستی‌‌
 • Canlardan perde kalkaydı; her canın sözü, Mesih'i’ sözü gibi tesir ederdi.
 • گر سخن خواهی که گویی چون شکر ** صبر کن از حرص و این حلوا مخور 1600
 • Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, haris olma , bu helvayı yeme!
 • صبر باشد مشتهای زیرکان ** هست حلوا آرزوی کودکان‌‌
 • Feraset sahiplerinin iştahları sabradır, onlar sabretmek isterler. Helva ise, çocukların istediği şeydir.
 • هر که صبر آورد گردون بر رود ** هر که حلوا خورد واپس‌‌تر رود
 • Sabreden, göklerin üstüne yükselir; helva yiyense geriler, kalır!
 • تفسیر قول فرید الدین عطار قدس الله روحه: تو صاحب نفسی ای غافل میان خاک خون می‌‌خور که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد
 • Ferideddîn-i Attâr’ın – Tanrı ruhunu takdis etsin – sözünün tefsiri “Ey gafil! Sen nefis ehlisin, toprak içinde kan yiyedur! Fakat gönüle sahip olan kişi , zehir bile yese o zehir bal olur.”
 • صاحب دل را ندارد آن زیان ** گر خورد او زهر قاتل را عیان‌‌
 • Gönle sahip olan kişi, apaçık öldürücü bir zehir bile yese ona ziyan gelmez.
 • ز آن که صحت یافت و از پرهیز رست ** طالب مسکین میان تب در است‌‌
 • Çünkü o, sıhhat bulmuş, perhizden kurtulmuştur. Fakat zavallı talip (kemale ermemiş salik), henüz hararet içindedir.
 • گفت پیغمبر که ای مرد جری ** هان مکن با هیچ مطلوبی مری‌‌ 1605
 • Peygamber buyurdu ki:”Ey cüretli talip! Sakın hiçbir matlup ile mücadele etme!”
 • در تو نمرودی است آتش در مرو ** رفت خواهی اول ابراهیم شو
 • Sende Nemrûd’luk var, ateşe atılma, atılacaksan önce İbrahim ol!
 • چون نه‌‌ای سباح و نه دریاییی ** در میفکن خویش از خود راییی‌‌
 • Mademki sen ne yüzgeçsin, ne de denizci... Aklına uyup kendini denize atma!
 • او ز آتش ورد احمر آورد ** از زیانها سود بر سر آورد
 • Yüzgeç ve denizci, denizden inci çıkarır, ziyanlardan bile bir hayli fayda elde eder.
 • کاملی گر خاک گیرد زر شود ** ناقص ار زر برد خاکستر شود
 • Kâmil, toprağı tutsa altın olur; nâkıs, altını ele alsa toz toprak kesilir.
 • چون قبول حق بود آن مرد راست ** دست او در کارها دست خداست‌‌ 1610
 • O gerçek er, Tanrı’ya makbul olmuştur, bütün işlerde onun eli Tanrı elidir.
 • دست ناقص دست شیطان است و دیو ** ز آن که اندر دام تکلیف است و ریو
 • Nâkıs kimsenin eli ise Şeytan’ın, ifritin elidir. Çünkü Şeytan’ın teklif ve hile tuzağına tutulmuştur.
 • جهل آید پیش او دانش شود ** جهل شد علمی که در ناقص رود
 • Kâmile göre bilgisizlik bile bilgi olur, nâkısın bildiği bilgi ise bilgisizlik kesilir.
 • هر چه گیرد علتی علت شود ** کفر گیرد کاملی ملت شود
 • İlletli kimse, ne tutarsa illet olur. Kâmil kâfir bile olsa o küfür, din ve şeriat haline gelir.
 • ای مری کرده پیاده با سوار ** سر نخواهی برد اکنون پای دار
 • Ey yayan olduğu halde süvari ile yarışa girişen! Sen bu müsabakada kazanmayacak, onu geçmeyeceksin, iyisi mi, dur!
 • تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام که چه فرمایی اول تو اندازی عصا یا ما
 • Sihirbazların “ Ne buyurursun, asâyı önce sen mi atarsın, yoksa biz mi atalım? “ diyerek Mûsa Aleyhisselâm’a hürmet edip onu ağırlamaları, Mûsâ’nın da “ Siz atın “ demesi
 • ساحران در عهد فرعون لعین ** چون مری کردند با موسی به کین‌‌ 1615
 • Melûn Firavun’un zamanında sihirbazlar Mûsâ ile kin güderek mücadeleye giriştiler.
 • لیک موسی را مقدم داشتند ** ساحران او را مکرم داشتند
 • Fakat onu büyük tuttular, öne geçirdiler, ağırladılar.
 • ز آن که گفتندش که فرمان آن تست ** گر تو می‌‌خواهی عصا بفکن نخست‌‌
 • Zira ona “Ferman senin. İstiyorsan önce sen asânı at” dediler.
 • گفت نی اول شما ای ساحران ** افکنید آن مکرها را در میان‌‌
 • Mûsâ “ Hayır, ey sihirbazlar, önce siz büyülerinizi meydana koyun” dedi.
 • این قدر تعظیم دینشان را خرید ** کز مری آن دست و پاهاشان برید
 • Mûsâ’ya karşı gösterdikleri o kadarcık hürmet, din sahibi olmalarına sebep oldu; inat yüzünden de elleri ayakları kesildi.
 • ساحران چون حق او بشناختند ** دست و پا در جرم آن درباختند 1620
 • Sihirbazlar Mûsâ’nın hakkını anladıklarından evvelce işledikleri suça karşılık olarak ellerini, ayaklarını feda eylediler.
 • لقمه و نکته ست کامل را حلال ** تو نه‌‌ای کامل مخور می‌‌باش لال‌‌
 • Yemek yemek ve nükte söylemek, kâmile helâldir; mademki sen kâmil değilsin yeme ve sükût et!
 • چون تو گوشی او زبان نی جنس تو ** گوشها را حق بفرمود أنصتوا
 • Çünkü sen kulaksın, o dildir; o senin cinsinden değil, Tanrı, kulaklara “Ansitû” buyurdu.
 • کودک اول چون بزاید شیر نوش ** مدتی خامش بود او جمله گوش‌‌
 • Çocuk önce, süt emme kabiliyetinde doğar, bir müddet susar ve tamamı ile kulak kesilir.
 • مدتی می‌‌بایدش لب دوختن ** از سخن تا او سخن آموختن‌‌
 • Lâkırdı söylemeyi öğreninceye kadar bir zaman dudağını yumması, söz söylememesi gerekir.
 • ور نباشد گوش و تی‌‌تی می‌‌کند ** خویشتن را گنگ گیتی می‌‌کند 1625
 • Kulak vermezse “ti ,ti “ diye manasız sözler söyler; kendisini âlemin dilsizi yapar.
 • کر اصلی کش نبود آغاز گوش ** لال باشد کی کند در نطق جوش‌‌
 • Anadan sağır doğan ise hiç dinlemediği için dilsiz olur; nasıl dile gelsin?
 • ز آن که اول سمع باید نطق را ** سوی منطق از ره سمع اندر آ
 • Çünkü söz söylemek için önce dinlemek gerektir. Söze, kulak verme yolundan gir.
 • ادخلوا الأبیات من أبوابها ** و اطلبوا الأغراض فی أسبابها
 • Evlere kapılardan girin; rızıkları, sebeplerine teşebbüs ederek arayın!
 • نطق کان موقوف راه سمع نیست ** جز که نطق خالق بی‌‌طمع نیست‌‌
 • Dinleme ihtiyacı olmaksızın anlaşılan söz, ancak tamahsız ve ihtiyaçsız olan Tanrı’nın sözüdür.
 • مبدع است او تابع استاد نی ** مسند جمله و را اسناد نی‌‌ 1630
 • Tanrı, yarattığını eşsiz, örneksiz yaratır; üstada tâbi değildir. Herkes ona dayanır; onun dayanacağı bir varlık yoktur.
 • باقیان هم در حرف هم در مقال ** تابع استاد و محتاج مثال‌‌
 • Ondan başka bütün mahlûkat; hem sanatında, hem sözünde üstada tâbidir, örneğe muhtaçtır.
 • زین سخن گر نیستی بیگانه‌‌ای ** دلق و اشکی گیر در ویرانه‌‌ای‌‌
 • Bu söze yabancı değilsen bir hırkaya bürün, bir viraneye çekil ve gözyaşı dök!
 • ز آن که آدم ز آن عتاب از اشک رست ** اشک تر باشد دم توبه پرست‌‌
 • Çünkü Âdem, Tanrı itabından ağlamakla kurtuldu; tövbekârın nefesi ıslak gözyaşlarıdır.
 • بهر گریه آمد آدم بر زمین ** تا بود گریان و نالان و حزین‌‌
 • Âdem, yeryüzüne, ağlamak için, daima feryat etmek, inlemek ve mahzun olmak için gelmiştir.
 • آدم از فردوس و از بالای هفت ** پای ماچان از برای عذر رفت‌‌ 1635
 • Âdem, Firdevs’ten, yedi kat göklerin üstünden ayakları dolaşarak en adi yere, tâ kapı dibine, özür dilemek için gitti.