English    Türkçe    فارسی   

1
1663-1712

 • زید پرانید تیری سوی عمر ** عمر را بگرفت تیرش همچو نمر
 • Meselâ Amr’e Zeyd bir ok atar; o ok, Amr’i kaplan gibi yaralar.
 • مدت سالی همی‌‌زایید درد ** دردها را آفریند حق نه مرد
 • Yara, bir yıl kadar Amr’ın vücudunda ağrılar, sızılar meydana getirir. O dertleri, Hak yaratmıştır, insan değil.
 • زید رامی آن دم ار مرد از وجل ** دردها می‌‌زاید آن جا تا اجل‌‌ 1665
 • Oka hedef olan Amr, o anda korkudan ölürse, yahut ölümüme kadar bedeninde yaralar, bereler vücuda gelir de,
 • ز آن موالید وجع چون مرد او ** زید را ز اول سبب قتال گو
 • O ağrılardan, o illetlerden ölürse Zeyd’e; ilk sebepten, ok attığından dolayı katil de!
 • آن وجعها را بدو منسوب دار ** گر چه هست آن جمله صنع کردگار
 • Hepsi, Tanrı’nın icadı ise de o ağrıları Zeyd’e nispet et!
 • همچنین کشت و دم و دام و جماع ** آن موالید است حق را مستطاع‌‌
 • Ekin ekmek, nefes almak, tuzak kurmak, çiftleşmek de böyledir. Onların sesleri hep Hakk’a mutîdir (eken, nefes alan, tuzak kuran, çiftleşen kuldur; bitiren, yaşatan, tuzağa düşüren, doğurtan yahut bunların aksini meydana getiren Hak’tır).
 • اولیا را هست قدرت از اله ** تیر جسته باز آرندش ز راه‌‌
 • Velîlerde Tanrı’dan öyle bir kudret vardır ki atılmış oku yoldan geri çevirirler.
 • بسته درهای موالید از سبب ** چون پشیمان شد ولی ز آن دست رب‌‌ 1670
 • Tanrı velisi, pişman olursa sebeplere eserlerin kapılarını kapar (fiilleri neticesiz bırakır). Fakat bunu, Tanrı eliyle yapar.
 • گفته ناگفته کند از فتح باب ** تا از آن نه سیخ سوزد نه کباب‌‌
 • Tanrı kudretiyle; söylenmiş bir sözü söylenmemiş hale getirir. Bir halde ki ne şiş yanar ne kebap!
 • از همه دلها که آن نکته شنید ** آن سخن را کرد محو و ناپدید
 • Bütün kalplerdeki nükteleri işitir, gönüllerden o sözü yok eder.
 • گرت برهان باید و حجت مها ** باز خوان من آية أو ننسها
 • Ey ulu kişi! Sana delil ve huccet gerekse “Min âyetin ey nünsiha” ayetini oku.
 • آیت أنسوکم ذکری بخوان ** قدرت نسیان نهادنشان بدان‌‌
 • “Ensevküm zikrî ” ayetini de oku velilerin kalplere nisyan koyma kudretini anla!
 • چون به تذکیر و به نسیان قادراند ** بر همه دلهای خلقان قاهراند 1675
 • Velîler, hatırlatma ve unutturmaya kadirdirler; şu halde herkesin gönlüne hâkimdirler.
 • چون به نسیان بست او راه نظر ** کار نتوان کرد ور باشد هنر
 • Velî, unutturma kudretiyle bir kişinin istidlâl yolunu bağladı mı, o adamın hüneri bile olsa bir iş yapamaz.
 • خلتم سخریه اهل السمو ** از نبی خوانید تا أنسوکم‌‌
 • Siz, yüce kişileri alaya aldınız, bundan bir şey çıkmaz sandınız ama Kur’an’da “Ensevküm” ayetini bir okuyun!
 • صاحب ده پادشاه جسمهاست ** صاحب دل شاه دلهای شماست‌‌
 • Şehir ve köye sahip olan, cisimlerin padişahıdır. Gönül sahibi ise gönüllerinizin sultanıdır.
 • فرع دید آمد عمل بی‌‌هیچ شک ** پس نباشد مردم الا مردمک‌‌
 • Hiç şüphe yok ki işler, görüşlerin fer’idir. Şu halde insan, ancak göz bebeğinden ibarettir.
 • من تمام این نیارم گفت از آن ** منع می‌‌آید ز صاحب مرکزان‌‌ 1680
 • Ben bunu, tamamı ile söyleyemiyorum, çünkü merkez sahipleri (Peygamberler) men ediyorlar.
 • چون فراموشی خلق و یادشان ** با وی است و او رسد فریادشان‌‌
 • Mademki halkı unutması ve hatırlaması onun elindedir, imdatlarına da o, erişir.
 • صد هزاران نیک و بد را آن بهی ** می‌‌کند هر شب ز دلهاشان تهی‌‌
 • O güzel huylarla huylanmış olan zat, her gece gönüllerden yüz binlerce iyi ve kötü hâtırayı giderir;
 • روز دلها را از آن پر می‌‌کند ** آن صدفها را پر از در می‌‌کند
 • Gündüzün gönülleri, yine o hâtıralarla doldurmakta; o sedefleri, incilerle dopdolu bir hale getirmektedir.
 • آن همه اندیشه‌‌ی پیشانها ** می‌‌شناسند از هدایت جانها
 • Evvelki düşüncelerin hepsi, Tanrı’nın hidayetiyle sahiplerini tanırlar.
 • پیشه و فرهنگ تو آید به تو ** تا در اسباب بگشاید به تو 1685
 • Uyanınca, sanat ve hünerin, sebepler kapısını açmak üzere yine sana gelir.
 • پیشه زرگر به آهنگر نشد ** خوی این خوش خو به آن منکر نشد
 • Kuyumcunun hüneri demirciye gitmez, bu güzel huylunun huyu, öteki kötüye mal olmaz.
 • پیشه‌‌ها و خلقها همچون جهیز ** سوی خصم آیند روز رستخیز
 • Hünerler ve huylar, kıyamet günü, çeyiz gibi sahibine döner.
 • پیشه‌‌ها و خلقها از بعد خواب ** واپس آید هم به خصم خود شتاب‌‌
 • Sanatlar ve tabiatlar, sabah uyandıktan sonra, koşa koşa onun yanına gelirler. (T.M. 1686)
 • پیشه‌‌ها و اندیشه‌‌ها در وقت صبح ** هم بدانجا شد که بود آن حسن و قبح‌‌
 • Güzel olsun, çirkin olsun... Bütün huylar ve hünerler, sabah çağında sahiplerine gelir;
 • چون کبوترهای پیک از شهرها ** سوی شهر خویش آرد بهرها 1690
 • Nitekim posta güvercinleri, gönderilen mektupları, yine uçtukları şehre getirirler.
 • شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطیان و مردن آن طوطی در قفس و نوحه‌‌ی خواجه بر وی‌‌
 • Dudunun, duduların hareketlerini duyması ve kafeste ölümü, tacirin ona ağlaması
 • چون شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد ** پس بلرزید اوفتاد و گشت سرد
 • Dudu, o dudunun yaptığını işitince titredi, düştü, kaskatı oldu.
 • خواجه چون دیدش فتاده همچنین ** بر جهید و زد کله را بر زمین‌‌
 • Sahibi, onun böyle düştüğünü görünce yerinden sıçradı, külâhını yere vurdu.
 • چون بدین رنگ و بدین حالش بدید ** خواجه بر جست و گریبان را درید
 • Onu, bu renkte, bu halde görerek yerinden fırlayıp yakasını yırttı.
 • گفت ای طوطی خوب خوش حنین ** این چه بودت این چرا گشتی چنین‌‌
 • Dedi ki: “ Ey güzel ve hoş nağmeli dudu! Sana ne oldu, niçin bu hale geldin?
 • ای دریغا مرغ خوش آواز من ** ای دریغا هم دم و هم راز من‌‌ 1695
 • Vah yazık, benim güzel sesli kuşum! Vah yazık, benim gönüldeşim, sırdaşım.
 • ای دریغا مرغ خوش الحان من ** راح روح و روضه و ریحان من‌‌
 • Yazık, benim güzel nağmeli kuşum; ruhumun neşesi, bahçem, çiçeğim!
 • گر سلیمان را چنین مرغی بدی ** کی خود او مشغول آن مرغان شدی‌‌
 • Süleyman’ın böyle kuşu olsaydı hiç başka kuşlarla uğraşır mıydı?
 • ای دریغا مرغ کارزان یافتم ** زود روی از روی او بر تافتم‌‌
 • Vah yazık; ucuz bulduğum kuştan ne çabuk ayrıldım!
 • ای زبان تو بس زیانی بر وری ** چون تویی گویا چه گویم من ترا
 • Ey dil, sen bana çok ziyan veriyorsun! Söyleyen sen olduktan sonra ben sana ne diyeyim?
 • ای زبان هم آتش و هم خرمنی ** چند این آتش در این خرمن زنی‌‌ 1700
 • Ey dil, sen hem ateşsin, hem harman! Ne vakte kadar harmanı ateşe vereceksin?
 • در نهان جان از تو افغان می‌‌کند ** گر چه هر چه گویی‌‌اش آن می‌‌کند
 • Can, ne dersen onu yapmakla beraber gizlice yine senin elinden feryat etmektedir.
 • ای زبان هم گنج بی‌‌پایان تویی ** ای زبان هم رنج بی‌‌درمان تویی‌‌
 • Ey dil, sen hem bitmez tükenmez bir hazinesin; hem dermanı olmayan bir dertsin!
 • هم صفیر و خدعه‌‌ی مرغان تویی ** هم انیس وحشت هجران تویی‌‌
 • Hem kuşlara çalınan ıslık, yapılan hilesin; hem yalnızlık ve ayrılık zamanının enisisin!
 • چند امانم می‌‌دهی ای بی‌‌امان ** ای تو زه کرده به کین من کمان‌‌
 • Ey aman bilmez! Bana hiç aman vermiyorsun. Sen, yayını beni öldürmek için kurmuşsun.
 • نک بپرانیده ای مرغ مرا ** در چراگاه ستم کم کن چرا 1705
 • İşte benim kuşumu uçurdun. Zulüm ve sitem otlağında az otla!
 • یا جواب من بگو یا داد ده ** یا مرا ز اسباب شادی یاد ده‌‌
 • Ya bana cevap ver, yahut insafa gel, yahut da bana neşe ve sevinç sebeplerinden birini an!
 • ای دریغا نور ظلمت سوز من ** ای دریغا صبح روز افروز من‌‌
 • Eyvah benim karanlığı yakıp mahfeden nurum; eyvah, benim gündüzü aydınlatan sabahım!
 • ای دریغا مرغ خوش پرواز من ** ز انتها پریده تا آغاز من‌‌
 • Vah benim güzel uçan; tâ sondan başlangıca kadar uçup gelen kuşum!
 • عاشق رنج است نادان تا ابد ** خیز لا أقسم بخوان تا فی کبد
 • Cahil insan ilelebet mihnete âşıktır. Kalk, “Fî kebed” e kadar “Lâ uksimü” yü oku!
 • از کبد فارغ بدم با روی تو ** وز زبد صافی بدم در جوی تو 1710
 • Senin yüzünü gördüm de mihnetten kurtuldum; senin ırmağında köpükten, tortudan arındım.
 • این دریغاها خیال دیدن است ** وز وجود نقد خود ببریدن است‌‌
 • Bu eyvah demeler, bu acınmalar onu görmek, peşin ve elde olan kendi varlığından kesilmek hayaliyledir.
 • غیرت حق بود و با حق چاره نیست ** کو دلی کز حکم حق صد پاره نیست‌‌
 • (Bu kuşun ölümüne sebep) Tanrı’nın gayreti (kıskanması) idi. Hakk’ın hükmüne çare bulunmaz. Nerede bir gönül ki Tanrı’nın hükmünden yüz parça olmamış olsun!