English    Türkçe    فارسی   

1
1762-1811

 • تا که در هر گوش ناید این سخن ** یک همی‌‌گویم ز صد سر لدن‌‌
 • Bu söz, her kulağa girmesin. Onun için yüz ledün sırrından ancak birini söylemekteyim.
 • تفسیر قول حکیم: به هرچ از راه وامانی چه کفر آن حرف و چه ایمان به هرچ از دوست دور افتی چه زشت آن نقش و چه زیبا در معنی قوله علیه السلام إن سعدا لغیو ر و أنا أغیر من سعد و الله أغیر منی و من غیرته حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن
 • Hakîm-i Senâî’nin “ Seni yoldan alıkoyan şey; ister küfür sözü olsun, ister iman… Seni dosttan uzak düşüren nakış; ister çirkin olsun, ister güzel… ikisi de birdir” sözü ve Peygamber Sallâllahu Aleyhi Vessellem’in “ Sa’d,çok kıskançtır, ben Sa’d’dan daha kıskancım, Tanrı ise benden de kıskançtır.Kıskançlığından dolayı görünür, görünmez bütün kötülükleri haram etmiştir “ hadisi
 • جمله عالم ز آن غیور آمد که حق ** برد در غیرت بر این عالم سبق‌‌
 • Hak kıskançlıkta bütün âlemlerden ileri gittiği içindir ki bütün âlem kıskanç oldu.
 • او چو جان است و جهان چون کالبد ** کالبد از جان پذیرد نیک و بد
 • O, can gibidir, cihan beden gibi. Beden; iyiyi, kötüyü, canın tesiriyle kabul eder.
 • هر که محراب نمازش گشت عین ** سوی ایمان رفتنش می‌‌دان تو شین‌‌ 1765
 • Kimin namazında mihrap ve kıblesi Ayn (Tanrı’nın zatı, cemali) olursa onun tekrar iman tarafına gitmesini ayıp ve kusur bil.
 • هر که شد مر شاه را او جامه‌‌دار ** هست خسران بهر شاهش اتجار
 • Padişaha esvapçıbaşı olan kişinin, padişah hesabına ticarete girişmesi ziyankârlıktan ibarettir.
 • هر که با سلطان شود او همنشین ** بر درش بودن بود حیف و غبین‌‌
 • Padişahla birlikte oturan kimsenin padişah kapısında oturması yazıktır, aldanmaktır.
 • دست‌‌بوسش چون رسید از پادشاه ** گر گزیند بوس پا باشد گناه‌‌
 • Bir kimseye padişaha elini öpmek fırsatı düşer de o, ayağını öperse bu, suçtur.
 • گر چه سر بر پا نهادن خدمت است ** پیش آن خدمت خطا و زلت است‌‌
 • Her ne kadar ayağa baş koymak da bir yakınlıktır, fakat el öpme yakınlığına nispetle hatadır, düşkünlüktür.
 • شاه را غیرت بود بر هر که او ** بو گزیند بعد از آن که دید رو 1770
 • Padişah, birisi yüzünü gördükten sonra başkasına meylederse kıskanır.
 • غیرت حق بر مثل گندم بود ** کاه خرمن غیرت مردم بود
 • Tanrı’nın gayreti buğdaya benzer, harmandaki saman da insanların kıskançlığıdır.
 • اصل غیرتها بدانید از اله ** آن خلقان فرع حق بی‌‌اشتباه‌‌
 • Kıskançlıkların aslını haktan bilin. Halkın kıskançlıkları, şüphe yok ki Tanrı kıskançlığının fer’idir.
 • شرح این بگذارم و گیرم گله ** از جفای آن نگار ده دله‌‌
 • Bunu anlatmayı bırakayım da o, on gönüllü hercai sevgilinin cefasından şikâyet edeyim.
 • نالم ایرا ناله‌‌ها خوش آیدش ** از دو عالم ناله و غم بایدش‌‌
 • Feryat edeyim, çünkü feryat ve figanlar, hoşuna gidiyor. İki âlemden de ona ancak feryat ve figan lâzım.
 • چون ننالم تلخ از دستان او ** چون نیم در حلقه‌‌ی مستان او 1775
 • Onun macerasından acı acı nasıl feryat etmeyeyim ki sarhoşlarının halkasına dahil değilim.
 • چون نباشم همچو شب بی‌‌روز او ** بی‌‌وصال روی روز افروز او
 • Onun gözünden ayrı, güne gün katan yüzünün vuslatından mahrum bir haldeyken nasıl gece gibi kapkara olmam?
 • ناخوش او خوش بود در جان من ** جان فدای یار دل رنجان من‌‌
 • Onun hoş olmayan şeyi de benim canıma hoş geliyor. O gönül inciten sevgilime canım feda olsun!
 • عاشقم بر رنج خویش و درد خویش ** بهر خشنودی شاه فرد خویش‌‌
 • Naziri olmayan tek padişahımın hoşnut olması için ben, hastalığıma da âşığım, derdime de.
 • خاک غم را سرمه سازم بهر چشم ** تا ز گوهر پر شود دو بحر چشم‌‌
 • İki deniz gibi olan gözlerimin incilerle dolması için gam toprağını gözüme sürme gibi çekmekteyim.
 • اشک کان از بهر او بارند خلق ** گوهر است و اشک پندارند خلق‌‌ 1780
 • Halkın onun için döktüğü gözyaşları incidir; halk gözyaşı sanır.
 • من ز جان جان شکایت می‌‌کنم ** من نیم شاکی روایت می‌‌کنم‌‌
 • Ben canlar canından şikâyetçi değilim, hikâye etmekteyim.
 • دل همی‌‌گوید کز او رنجیده‌‌ام ** وز نفاق سست می‌‌خندیده‌‌ام‌‌
 • Gönül,” ben ondan incindim” dedikçe, gönlün bu asılsız ve ehemmiyetsiz nifakına gülmekteyim.
 • راستی کن ای تو فخر راستان ** ای تو صدر و من درت را آستان‌‌
 • Ey doğruların medar-ı iftiharı! Doğrulukta bulun. Ey baş köşe! Ben senin kapında eşiğim.
 • آستان و صدر در معنی کجاست ** ما و من کو آن طرف کان یار ماست‌‌
 • Mana âleminde başköşe nerede, eşik nerede? Sevgilimizin bulunduğu yerde biz ve ben nerede?
 • ای رهیده جان تو از ما و من ** ای لطیفه‌‌ی روح اندر مرد و زن‌‌ 1785
 • Ey canı biz ve ben kaydından kurtulan! Ey erkekte kadında söze ve vasfa sığmaz ruh!
 • مرد و زن چون یک شود آن یک تویی ** چون که یک جا محو شد آنک تویی‌‌
 • Erkek, kadın kaydı kalkıp bir olunca o bir, sensin. Birler de aradan kalkınca kalan yalnız sensin.
 • این من و ما بهر آن بر ساختی ** تا تو با خود نرد خدمت باختی‌‌
 • Kendi kendinle huzur tavlasını oynamak için bu “ben” ve “biz”i vücuda getirdin.
 • تا من و توها همه یک جان شوند ** عاقبت مستغرق جانان شوند
 • Bu suretle “ben” ve “sen” ler, umumiyetle bir can haline gelirler, sonunda da sevgiliye mustağrak olurlar.
 • این همه هست و بیا ای امر کن ** ای منزه از بیان و از سخن‌‌
 • (Ben, biz, ben ve bizim, varlıkların varlığı ve yokluğu, hulâsa) söylediklerimin hepsi vardır, vakidir. Ey kün emri, ey gel denmekten ve söz söylemekten münezzeh Tanrı, sen gel!
 • جسم جسمانه تواند دیدنت ** در خیال آرد غم و خندیدنت‌‌ 1790
 • Ten gözü, seni görebilir mi; senin gamlanman, neşelenip gülmen hayale gelir mi?
 • دل که او بسته‌‌ی غم و خندیدن است ** تو مگو کاو لایق آن دیدن است‌‌
 • Gama, neşeye merbut olan gönle, onu görmeye lâyıktır, deme!
 • آن که او بسته‌‌ی غم و خنده بود ** او بدین دو عاریت زنده بود
 • Keder ve neşeye bağlanmış olan; bu iki ariyet vasıfla yaşar.
 • باغ سبز عشق کاو بی‌‌منتهاست ** جز غم و شادی در او بس میوه‌‌هاست‌‌
 • Hâlbuki yemyeşil aşk bağının sonu, ucu, bucağı yoktur. Orada gamdan ve neşeden başka ne meyveler var!
 • عاشقی زین هر دو حالت برتر است ** بی‌‌بهار و بی‌‌خزان سبز و تر است‌‌
 • Âşıklık bu iki halden daha yüksektir; baharsız, hazansız terütazedir.
 • ده زکات روی خوب ای خوب رو ** شرح جان شرحه شرحه باز گو 1795
 • Ey güzel yüzlü! Güzel yüzünün zekâtını ver; yine pare pare olan canı şerh et, onu anlat (dedim!).
 • کز کرشم غمزه‌‌ی غمازه‌‌ای ** بر دلم بنهاد داغی تازه‌‌ای‌‌
 • Fettan gözünün ucuyla ve nazla bir baktı da gönlüme yeni bir dağ vurdu.
 • من حلالش کردم از خونم بریخت ** من همی‌‌گفتم حلال او می‌‌گریخت‌‌
 • Kanımı bile dökse ona helal ettim. Helâl sözünü söyledikçe o, kaçmaktaydı.
 • چون گریزانی ز ناله‌‌ی خاکیان ** غم چه ریزی بر دل غمناکیان‌‌
 • Mademki topraktakilerin feryadından kaçmaktasın. Kederlilerin yüreğine niye gam saçarsın?
 • ای که هر صبحی که از مشرق بتافت ** همچو چشمه‌‌ی مشرقت در جوش یافت‌‌
 • Her sabah; doğudan parlayınca seni, doğu pınarı (güneş) gibi coşmak ta, zuhur etmekte buldu.
 • چون بهانه دادی این شیدات را ** ای بهانه شکر لبهات را 1800
 • Ey şeker dudaklarına paha biçilmeyen güzel! Divanene ne bahaneler buluyorsun?
 • ای جهان کهنه را تو جان نو ** از تن بی‌‌جان و دل افغان شنو
 • Ey eski cihana taze can olan! Cansız ve gönülsüz bir hale gelmiş olan tenden çıkan feryat ve figanı işit!
 • شرح گل بگذار از بهر خدا ** شرح بلبل گو که شد از گل جدا
 • Allah aşkına olsun, artık gülü anlatmayı bırak da gülden ayrılan bülbülün halini anlat!
 • از غم و شادی نباشد جوش ما ** با خیال و وهم نبود هوش ما
 • Bizim coşkunluğumuz gamdan neşeden değildir; aklımız irfanımız, hayal ve vehimden meydana gelmemiştir.
 • حالتی دیگر بود کان نادر است ** تو مشو منکر که حق بس قادر است‌‌
 • Nadir bulunur bir halettendir; inkâr etme ki Hakk’ın kudreti pek büyüktür.
 • تو قیاس از حالت انسان مکن ** منزل اندر جور و در احسان مکن‌‌ 1805
 • Sen bu hali insanların ahvaline kıyas etme, cevir ve ihsan menzilinde kalma!
 • جور و احسان رنج و شادی حادث است ** حادثان میرند و حقشان وارث است‌‌
 • Cevir, ihsan, mihnet ve neşe, gelip geçicidir. Gelip geçenlerse ölürler; Hak onlara vâristir.
 • صبح شد ای صبح را پشت و پناه ** عذر مخدومی حسام الدین بخواه‌‌
 • Sabah oldu, ey sabahın penahı Tanrı! (Ben özür serd edemiyorum), bize hizmet eden Hüsâmettin’den sen özür dile!
 • عذر خواه عقل کل و جان تویی ** جان جان و تابش مرجان تویی‌‌
 • Aklı-ı Küll’ün ve canın özür dileyeni sensin; canların canı, mercanın parıltısı sensin.
 • تافت نور صبح و ما از نور تو ** در صبوحی با می منصور تو
 • Sabahın nuru parladı, biz de bu sabah çağında senin Mansur şarabını içmekteyiz.
 • داده‌‌ی تو چون چنین دارد مرا ** باده که بود کاو طرب آرد مرا 1810
 • Senin feyzin bizi böyle mest ettikçe şarap ne oluyor ki bize neşe versin!
 • باده در جوشش گدای جوش ماست ** چرخ در گردش گدای هوش ماست‌‌
 • Şarap, coşkunlukla bizim yoksulumuzdur; felek; dönüşte aklımızın fakiridir.