English    Türkçe    فارسی   

1
1912-1961

 • سالها تو سنگ بودی دل خراش ** آزمون را یک زمانی خاک باش‌‌
 • Yıllarca gönüller yırtan, kalplere elem veren taş oldun; bir tecrübe et, bir zaman da toprak ol!
 • داستان پیر چنگی که در عهد عمر از بهر خدا روز بی‌‌نوایی چنگ زد میان گورستان‌‌
 • Tanrı razı olsun, Ömer zamanında yoksulluk gününde gidip mezarlıkta çenk çalan ihtiyar çalgıcının hikâyesi
 • آن شنیده ستی که در عهد عمر ** بود چنگی مطربی با کر و فر
 • (Bilmem) işittin mi? Ömer zamanında pek güzel, pek lâtif çenk çalan bir çalgıcı vardı.
 • بلبل از آواز او بی‌‌خود شدی ** یک طرب ز آواز خوبش صد شدی‌‌
 • Bülbül onun sesinden kendini kaybeder; bir namesini dinleyenlerin şevki, yüz misli artardı.
 • مجلس و مجمع دمش آراستی ** وز نوای او قیامت خاستی‌‌ 1915
 • Meclisleri, cemiyetleri, onun nağmeleri süsler; onun sesinden kıyametler kopardı.
 • همچو اسرافیل کاوازش به فن ** مردگان را جان در آرد در بدن‌‌
 • Sesi, İsrafil gibi mucizeler gösterir, ölülerin bedenlerine can bağışlardı.
 • یا رسیلی بود اسرافیل را ** کز سماعش پر برستی فیل را
 • Yahut İsrafil’e yardım ederdi; onun nağmelerini dinleyen fil bile kanatlanırdı.
 • سازد اسرافیل روزی ناله را ** جان دهد پوسیده‌‌ی صد ساله را
 • İsrafil, bir gün nağmesini düzer ve yüzlerce yıllık çürümüş ölüye can verir.
 • انبیا را در درون هم نغمه‌‌هاست ** طالبان را ز آن حیات بی‌‌بهاست‌‌
 • Peygamberlerin de içlerinde öyle nağmeler vardır ki o nağmelerde isteyenlere, değer biçilmez bir hayat erişir.
 • نشنود آن نغمه‌‌ها را گوش حس ** کز ستمها گوش حس باشد نجس‌‌ 1920
 • Fakat o nağmeleri his kulağı duymaz, çünkü his kulağı, kötülükler yüzünden pis bir haldedir.
 • نشنود نغمه‌‌ی پری را آدمی ** کاو بود ز اسرار پریان اعجمی‌‌
 • İnsanoğlu perinin nağmesini işitmez; çünkü perilerin sırlarına yabancıdır.
 • گر چه هم نغمه‌‌ی پری زین عالم است ** نغمه‌‌ی دل برتر از هر دو دم است‌‌
 • Gerçi perinin nağmesi de bu âlemdedir ama gönül nağmesi her iki sesten de yüksektir.
 • که پری و آدمی زندانی‌‌اند ** هر دو در زندان این نادانی‌‌اند
 • Zira peri de, insan da mahpustur; ikisi de bu bilgisizlik ve gaflet zindanındadır.
 • معشر الجن سوره‌‌ی رحمان بخوان ** تستطیعوا تنفذوا را باز دان‌‌
 • Rahman Suresinden “Yâ ma’şaralcinn” âyetini oku; “Tenfüzû testa’tîû “ nun mânasını iyice bil!
 • نغمه‌‌های اندرون اولیا ** اولا گوید که ای اجزای لا 1925
 • Velîlerin içi nağmeleri evvelâ der ki: “Ey yokluk âleminin cüzüler!
 • هین ز لای نفی سرها بر زنید ** این خیال و وهم یک سو افکنید
 • Kendinize gelin; nefis yokluğundan baş çıkaran; bu hayali, bu vehmi bir tarafa atın!
 • ای همه پوسیده در کون و فساد ** جان باقیتان نرویید و نزاد
 • Ey Kevn ü fesat âleminde tamamıyla çürümüş canlar! Ebedî canlarınız ne vücuda geldi, ne doğdu!”
 • گر بگویم شمه‌‌ای ز آن نغمه‌‌ها ** جانها سر بر زنند از دخمه‌‌ها
 • O nağmelerden pek az, pek cüzi bir miktarını söylesem canlar, mezar ve merkatlerinden başkaldırırlar.
 • گوش را نزدیک کن کان دور نیست ** لیک نقل آن به تو دستور نیست‌‌
 • Kulak ver! O nağmeler uzakta değil; fakat sana söylemeğe izin yok.
 • هین که اسرافیل وقت‌‌اند اولیا ** مرده را ز یشان حیات است و حیا 1930
 • Agâh ol ki veliler, zamanın İsrafil’idirler. Ölüler, onlardan can bulur, gelişirler.
 • جان هر یک مرده‌‌ای از گور تن ** بر جهد ز آوازشان اندر کفن‌‌
 • Ölü canlar, ten mezarında kefenlerine bürünmüş yatarlarken onların sesinden sıçrayıp kalkarlar
 • گوید این آواز ز آوازها جداست ** زنده کردن کار آواز خداست‌‌
 • Derler ki: Bu ses, öbür seslerden bambaşka; çünkü diriltmek Tanrı sesinin işidir.
 • ما بمردیم و بکلی کاستیم ** بانگ حق آمد همه برخاستیم‌‌
 • Biz öldük, tamamıyla çürüdük, mahvolduk. Fakat Tanrı sesi gelince hepimiz dirildik, kalktık.
 • بانگ حق اندر حجاب و بی‌‌حجاب ** آن دهد کو داد مریم را ز جیب‌‌
 • Tanrı sesi ister hicap ardından, ister hicapsız gelsin... Cebrail, Meryem’e, yakasından üfleyerek ne verdiyse Tanrı sesi de insana onu verir.
 • ای فناتان نیست کرده زیر پوست ** باز گردید از عدم ز آواز دوست‌‌ 1935
 • Ey derileri altında yokluğun çürütüp mahvettiği kimseler! Sevgilinin sesiyle yokluktan dönün, tekrar var olun!
 • مطلق آن آواز خود از شه بود ** گر چه از حلقوم عبد الله بود
 • O ses, Tanrı kulunun boğazından çıksa da esasen ve mutlaka Padişahtan gelmektedir.
 • گفته او را من زبان و چشم تو ** من حواس و من رضا و خشم تو
 • Tanrı ona dedi ki: “Ben dilim, sen vücutsun. Ben senin hislerin, memnuniyet ve gazabınım,
 • رو که بی‌‌یسمع و بی‌‌یبصر تویی ** سر تویی چه جای صاحب سر تویی‌‌
 • Yürü! Benimle duyan, benimle gören sensin. Sır sahibi olmak da ne demek? Bizzat sır sensin.
 • چون شدی من کان لله از وله ** من ترا باشم که کان الله له‌‌
 • Sen mademki hayret âleminde “Lillâh” sırrına mazhar oldun, ben de senin olurum. Çünkü “Kim, Tanrı’nın olursa Tanrı onun olur.”
 • گه تویی گویم ترا گاهی منم ** هر چه گویم آفتاب روشنم‌‌ 1940
 • Sana bazen sensin derim, bazen de benim derim. Ne dersem diyeyim, ben aydın ve parlak bir güneşim.
 • هر کجا تابم ز مشکات دمی ** حل شد آن جا مشکلات عالمی‌‌
 • Her nerede bir çırağlıktan parlasan orada bütün âlemin müşkülleri hallolur.
 • ظلمتی را کافتابش بر نداشت ** از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت‌‌
 • Güneşin bile gideremediği, aydınlatamadığı karanlık, bizim nefsimizden kuşluk çağı gibi aydınlanır.
 • آدمی را او به خویش اسما نمود ** دیگران را ز آدم اسما می‌‌گشود
 • Âdem evlâdına esmasını bizzat gösterdi. ( Âdem’i, isimlerine mazhar etti); diğer mevcudata esma, Âdem’den açıldı.
 • خواه ز آدم گیر نورش خواه از او ** خواه از خم گیر می‌‌خواه از کدو
 • Nurunu, istersen Âdem’den al, istersen ondan şarabı, dilersen küpten al, dilersen testiden!
 • کاین کدو با خنب پیوسته ست سخت ** نی چو تو شاد آن کدوی نیک بخت‌‌ 1945
 • Çünkü bu testi, küple adamakıllı birleşmiştir; o iyi bahtlı testi, senin gibi (zahiri zevklerle şad değil, hakiki neşeyle neşelenmiş) tir.
 • گفت طوبی من رآنی مصطفا ** و الذی یبصر لمن وجهی رأی‌‌
 • Mustafa, “Beni görene benim yüzümü gören kişiyi görene ne mutlu” dedi.
 • چون چراغی نور شمعی را کشید ** هر که دید آن را یقین آن شمع دید
 • Bir mumdan yanmış olan çırağı gören, yakînen o mumu görmüştür.
 • همچنین تا صد چراغ ار نقل شد ** دیدن آخر لقای اصل شد
 • Bu tarzda o mumdan yakılan çırağdan başka bir çırağ, ondan da diğer bir mum yakılsa ve ta yüzüncü muma kadar, hep o ilk mumun nuru intikal etse, sonuncu mumu görmek, hepsinin aslı olan ilk mumu görmektir.
 • خواه از نور پسین بستان تو آن ** هیچ فرقی نیست خواه از شمع‌‌دان‌‌
 • İstersen o nuru, son çırağdan al, istersen ilk çırağdan hiç fark yok.
 • خواه بین نور از چراغ آخرین ** خواه بین نورش ز شمع غابرین‌‌ 1950
 • Nuru, dilersen son gelenlerin mumundan gör, dilersen geçmişlerin mumundan.
 • در بیان این حدیث که إن لربکم فی أیام دهرکم نفحات ألا فتعرضوا لها
 • “ Zamanınızdaki günlerde Rabbinizin güzel kokuları vardır. Kendinize gelin; o güzel kokuları almaya çalışın “ hadisinin tefsiri
 • گفت پیغمبر که نفحتهای حق ** اندر این ایام می‌‌آرد سبق‌‌
 • Peygamber, “Hakkın güzel ve temiz kokuları, bu günlerde esecek,
 • گوش و هش دارید این اوقات را ** در ربایید این چنین نفحات را
 • O vakitlere kulak verin, aklınız o vakitlerde olsun ki, bu çeşit güzel kokuları alasınız, bu fırsatı kaçırmayınız dedi.
 • نفحه آمد مر شما را دید و رفت ** هر که را که خواست جان بخشید و رفت‌‌
 • Güzel koku geldi, sizin haberiniz yokken esip, esip gitti... Dilediğine can bağışlayıp geçti.
 • نفحه‌‌ی دیگر رسید آگاه باش ** تا از این هم وانمانی خواجه‌‌تاش‌‌
 • Başka bir koku daha erişti; uyanık ol ey arkadaş, uyanık ol ki bundan da mahrum kalmayasın.
 • جان ناری یافت از وی انطفا ** مرده پوشید از بقای او قبا 1955
 • Ateş meşrepli olan can, ondan ateş söndürme kabiliyetini kazandı. Hoş olmayan can, onun lûtfu ile hoş bir hale geldi.
 • تازگی و جنبش طوبی است این ** همچو جنبشهای حیوان نیست این‌‌
 • Bu tazelik, Tûbâ ağacının tazeliği; bu hareket, Tûbâ ağacının hareketidir. Halkın hareketlerine benzemez.
 • گر در افتد در زمین و آسمان ** زهره‌‌هاشان آب گردد در زمان‌‌
 • Eğer bu ebedî nefha, yere göğe nazil olsa… yer ehliyle gök ehlinin ödleri su kesilirdi.
 • خود ز بیم این دم بی‌‌منتها ** باز خوان فأبين أن یحملنها
 • Esasen bu nihayeti olmayan nefhanın korkusundan, gökler, yeryüzü ve dağlar o emaneti yüklenmekten çekindiler. “Feebeyne en yahmilnehâ” ayetini oku da gör.
 • ور نه خود أشفقن منها چون بدی ** گرنه از بیمش دل که خون شدی‌‌
 • Korkusundan dağın yüreği kan olmasaydı “Eşfakne minhâ” denir miydi?
 • دوش دیگر لون این می‌‌داد دست ** لقمه‌‌ی چندی در آمد ره ببست‌‌ 1960
 • Bu Tanrı kokusu dün gece bize bir başka türlü zuhur etti, fakat birkaç lokma geldi, kapıyı kapadı.
 • بهر لقمه گشته لقمانی گرو ** وقت لقمان است ای لقمه برو
 • Lokma için bir Lokman, rehin oldu. Şimdi Lokman'ın sırası; ey lokma sen çekil.