English    Türkçe    فارسی   

1
2034-2083

 • نیست آن باران از این ابر شما ** هست ابری دیگر و دیگر سما
 • O yağmur, sizin bu bulutunuzdan değildir. Başka bir buluttan, başka bir göktendir.
 • تفسیر بیت حکیم: "آسمانهاست در ولایت جان کارفرمای آسمان جهان در ره روح پست و بالاهاست کوههای بلند و دریاهاست‌‌"
 • Hakîmi Senâî’nin “ Can elinde cihan göklerine iş buyuran gökler var. Can yolunda nice inişler, nice yokuşlar, nice yüksek dağlar ve denizler var “ beyitlerinin tefsiri
 • غیب را ابری و آبی دیگر است ** آسمان و آفتابی دیگر است‌‌ 2035
 • Gayb âleminin başka bir bulutu, başka bir yağmuru, başka bir göğü, başka bir güneşi vardır.
 • ناید آن الا که بر خاصان پدید ** باقیان فی لبس من خلق جدید
 • Fakat o, ancak havassa görünür, diğerleri “ Öldükten sonra tekrar yaratılıp diriltileceklerinden şüphe ederler.”
 • هست باران از پی پروردگی ** هست باران از پی پژمردگی‌‌
 • Yağmur vardır, âlemi beslemek için yağar. Yağmur vardır âlemi perişan etmek için yağar.
 • نفع باران بهاران بو العجب ** باغ را باران پاییزی چو تب‌‌
 • Bahar yağmurlarının faydası, şaşılacak bir derecededir. Güz yağmuruysa, bağa sıtma gibidir.
 • آن بهاری ناز پروردش کند ** وین خزانی ناخوش و زردش کند
 • Bahar yağmuru, bağı nazü naim ile besler, yetiştirir. Güz yağmuruysa bozar, sarartır.
 • همچنین سرما و باد و آفتاب ** بر تفاوت دان و سر رشته بیاب‌‌ 2040
 • Kış, yel ve güneş de böyledir; bunların tesirleri de zamanına göre ve ayrı ayrıdır. Bunu böyle bil, ipin ucunu yakala!
 • همچنین در غیب انواع است این ** در زیان و سود و در ربح و غبین‌‌
 • Tıpkı bunun gibi gayb âleminde de bu çeşitlilik vardır. Bazısı zararlıdır, bazısı faydalı. Bazı yağmurlar berekettir, bazıları ziyan.
 • این دم ابدال باشد ز آن بهار ** در دل و جان روید از وی سبزه‌‌زار
 • Abdâlin bu nefesi de işte o bahardandır. Canda ve gönülde bu nefes yüzünden yüzlerce güzel şeyler biter.
 • فعل باران بهاری با درخت ** آید از انفاسشان در نیک بخت‌‌
 • Onların nefesleri, talihli kişilere bahar yağmurlarının ağaca yaptığı tesiri yapar.
 • گر درخت خشک باشد در مکان ** عیب آن از باد جان افزا مدان‌‌
 • Fakat bir yerde kuru bir ağaç bulunsa cana can katan rüzgârı ayıplama!
 • باد کار خویش کرد و بروزید ** آن که جانی داشت بر جانش گزید 2045
 • Rüzgâr, işini yaptı, esti. Canı olan da, rüzgârın tesirini candan kabul etti.
 • در معنی این حدیث که اغتنموا برد الربیع الی آخره‌‌
 • “ Bahar serinliğini ganimet bilip istifade edin. Çünkü o, ağaçlarınıza ne yaparsa bedenlerinize de onu yapar v.s hadisinin manası
 • گفت پیغمبر ز سرمای بهار ** تن مپوشانید یاران زینهار
 • Peygamber, “Dostlar, bahar serinliğinden sakın vücudunuzu örtmeyin.
 • ز آن که با جان شما آن می‌‌کند ** کان بهاران با درختان می‌‌کند
 • Çünkü bahar rüzgârı, ağaçlara nasıl tesir ederse sizin hayatınıza da öyle tesir eder.
 • لیک بگریزید از سرد خزان ** کان کند کاو کرد با باغ و رزان‌‌
 • Fakat güz serinliğinden kaçının. Çünkü o, bağa ve çubuklara ne yaparsa sizin vücudunuza da onu yapar “dedi.
 • راویان این را به ظاهر برده‌‌اند ** هم بر آن صورت قناعت کرده‌‌اند
 • Bu hadisi rivayet edenler, zahirî manasını vermişler ve yalnız zahirî manasıyla kanaat etmişlerdir.
 • بی‌‌خبر بودند از جان آن گروه ** کوه را دیده ندیده کان بکوه‌‌ 2050
 • Onların halden haberleri yoktur. Dağı görmüşler de dağdaki madeni görmemişlerdir.
 • آن خزان نزد خدا نفس و هواست ** عقل و جان عین بهار است و بقاست‌‌
 • Tanrı’ya göre güz, nefis ve hevadır. Akılla cansa baharın ve ebedîliğin ta kendisidir.
 • مر ترا عقل است جزوی در نهان ** کامل العقلی بجو اندر جهان‌‌
 • Eğer senin gizli ve cüzi bir aklın varsa cihanda bir kâmil akıl sahibini ara!
 • جزو تو از کل او کلی شود ** عقل کل بر نفس چون غلی شود
 • Senin cüzi aklın, onun külli aklı yüzünden külli olur. Çünkü Akl-ı kül, nefse zincir gibidir.
 • پس به تاویل این بود کانفاس پاک ** چون بهار است و حیات برگ و تاک‌‌
 • Binaenaleyh hadisin manası teville şöyle olur: Pak nefesler bahar gibidir, yaprakların ve filizlerin hayatıdır.
 • از حدیث اولیا نرم و درشت ** تن مپوشان ز آن که دینت راست پشت‌‌ 2055
 • Velîlerin sözlerinden, yumuşak olsun, sert olsun, vücudunu örtme çünkü o sözler, dininin zahirîdir.
 • گرم گوید سرد گوید خوش بگیر ** تا ز گرم و سرد بجهی وز سعیر
 • Sıcak da söylese, soğuk da söylese, hoş gör ki sıcaktan, soğuktan ( hayatın hâdiselerinden) ve cehennem azabından kurtulasın.
 • گرم و سردش نو بهار زندگی است ** مایه‌‌ی صدق و یقین و بندگی است‌‌
 • Onun sıcağı, hayatın ilkbaharıdır. Doğruluğun, yakînin ve kulluğun sermayesidir.
 • ز آن که زو بستان جانها زنده است ** این جواهر بحر دل آگنده است‌‌
 • Çünkü can bahçeleri, onun sözleri ile diridir. Gönül denizi, bu cevherlerle doludur.
 • بر دل عاقل هزاران غم بود ** گر ز باغ دل خلالی کم شود
 • Eğer gönlün bahçesinden cüzi bir zevk ve hal eksilse aklı başında olan kişinin gönlünü, binlerce gam kapladı.
 • پرسیدن صدیقه (س) از پیامبر (ص) که سر باران امروزینه چه بود
 • Sıddîka’nın –Tanrı ondan razı olsun- “ Bugünkü yağmurun sırrı neydi? “ diye sorması
 • گفت صدیقه که ای زبده‌‌ی وجود ** حکمت باران امروزین چه بود 2060
 • “Ey şu varlığın hülâsası, vücudun zübdesi! Bu günkü yağmurun hikmeti neydi?
 • این ز بارانهای رحمت بود یا ** بهر تهدید است و عدل کبریا
 • Bu yağmur, rahmet yağmurlarından mıydı, yoksa tehdit için mi yağıyordu, pek yüce, pek azametli Tanrı’nın adaletinden miydi?
 • این از آن لطف بهاریات بود ** یا ز پاییزی پر آفات بود
 • Bu yağmur, bahara ait lütuflardan mıydı, yoksa afetlerle dolu güz yağmuru muydu?”
 • گفت این از بهر تسکین غم است ** کز مصیبت بر نژاد آدم است‌‌
 • Peygamber dedi ki: “Bu yağmur musibetler yüzünden insanın gönlüne çöken gamı yatıştırmak için yağıyordu.”
 • گر بر آن آتش بماندی آدمی ** بس خرابی در فتادی و کمی‌‌
 • Eğer Âdemoğlu, o keder ateşi içinde kalıp duraydı ziyadesiyle harap olur, eksikliğe düşer, ( hiçbir şey yapamaz bir hale gelir) di.
 • این جهان ویران شدی اندر زمان ** حرصها بیرون شدی از مردمان‌‌ 2065
 • O anda bu dünya harap olurdu, insanların içlerinde hırs kalmazdı.
 • استن این عالم ای جان غفلت است ** هوشیاری این جهان را آفت است‌‌
 • Ey can, bu âlemin direği gaflettir. Akıllılık, uyanıklık, bu dünya için afettir.
 • هوشیاری ز آن جهان است و چو آن ** غالب آید پست گردد این جهان‌‌
 • Akıllılık o âlemdendir, galip gelirse bu âlem alçalır.
 • هوشیاری آفتاب و حرص یخ ** هوشیاری آب و این عالم وسخ‌‌
 • Akıllılık güneştir, hırs ise buzdur. Akıllılık sudur, bu âlem kirdir.
 • ز آن جهان اندک ترشح می‌‌رسد ** تا نغرد در جهان حرص و حسد
 • Dünyada hırs ve haset kükremesin diye o âlemden akıllılık, ancak sızar, sızıntı halinde gelir.
 • گر ترشح بیشتر گردد ز غیب ** نی هنر ماند در این عالم نه عیب‌‌ 2070
 • Gayb âleminden çok sızarsa bu dünyada ne hüner kalır, ne de ayıp.
 • این ندارد حد سوی آغاز رو ** سوی قصه‌‌ی مرد مطرب باز رو
 • Bu bahsin sonu yoktur. Başlamış olduğun söze dön, tekrar çalgıcının, hikâyesine devam et.
 • بقیه‌‌ی قصه‌‌ی پیر چنگی و بیان مخلص آن‌‌
 • Çalgıcı hikâyesinin söylenmedik kısmı ve çalgıcının kurtuluşu
 • مطربی کز وی جهان شد پر طرب ** رسته ز آوازش خیالات عجب‌‌
 • O, öyle çalgıcıydı ki âlem, onun yüzünden neşeyle dolmuştu. Dinleyenler sesinden garip garip hayallere dalıyorlar, şaşılacak hallere düşüyorlardı.
 • از نوایش مرغ دل پران شدی ** وز صدایش هوش جان حیران شدی‌‌
 • Gönül kuşu onun nağmesiyle uçmakta; canın aklı, sesine hayran olmaktaydı.
 • چون بر آمد روزگار و پیر شد ** باز جانش از عجز پشه‌‌گیر شد
 • Fakat zaman geçip ihtiyarlayınca evvelce doğan kuşu gibi olan canı, acizlikten sinek avlamaya başladı.
 • پشت او خم گشت همچون پشت خم ** ابروان بر چشم همچون پالدم‌‌ 2075
 • Sırtı, küp sırtı gibi eğrildi, kamburlaştı. Gözlerinin üstünde kaşlar, âdeta eyer kuskununa döndü.
 • گشت آواز لطیف جان فزاش ** زشت و نزد کس نیرزیدی به لاش‌‌
 • Onun cana can katan lâtif sesi fena, iğrenç, çirkin yürek tırmalayıcı geldi.
 • آن نوای رشک زهره آمده ** همچو آواز خر پیری شده‌‌
 • Zühere’nin bile haset ettiği o güzel sesi, kart eşeğin sesine benzedi.
 • خود کدامین خوش که او ناخوش نشد ** یا کدامین سقف کان مفرش نشد
 • Zaten hangi hoş vardır ki nahoş olmamıştır? Yahut hangi tavan vardır ki yıkılmamış, yere serilmemiştir.
 • غیر آواز عزیزان در صدور ** که بود از عکس دمشان نفخ صور
 • Ancak Sûr’un üfürülmesi, nefeslerinin aksinden ibaret olan yüce azizlerin sesleri, bundan müstesnadır; onların sesleri bakidir.
 • اندرونی کاندرونها مست از اوست ** نیستی کاین هستهامان هست از اوست‌‌ 2080
 • Onların gönülleri, öyle bir gönüldür ki gönüller, ondan sarhoştur. Yoklukları öyle bir yokluktur ki bizim varlıklarımız, o yokluktan var olmuşlardır.
 • کهربای فکر و هر آواز او ** لذت الهام و وحی و راز او
 • Her fikrin, her sesin kehlibarı (fikirleri ve sesleri çeken) o gönüldür. İlham, vahiy ve sır lezzeti yine o gönülden ibarettir.
 • چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف ** شد ز بی‌‌کسبی رهین یک رغیف‌‌
 • Çalgıcı bir hayli ihtiyarlayıp zayıflayınca kazançsızlıktan bir parçacık yufka ekmeğine bile muhtaç hale geldi.
 • گفت عمر و مهلتم دادی بسی ** لطفها کردی خدایا با خسی‌‌
 • Dedi ki: “Tanrım, bana çok ömür ve mühlet verdin, hakir bir kişiye karşı lütuflarda bulundun.