English    Türkçe    فارسی   

1
2364-2413

 • چون که بر گردی و سر گشته شوی ** خانه را گردنده بینی و آن توی‌‌
 • Biraz dönersen başın dönmeğe başlar; evi dönüyor görürsün... Halbuki dönen sensin!
 • در بیان آن که جنبیدن هر کسی از آن جا که وی است هر کس را از چنبره‌‌ی وجود خود بیند، تابه‌‌ی کبود آفتاب را کبود نماید و سرخ سرخ نماید چون تابه از رنگها بیرون آید سپید شود از همه تابه‌‌های دیگر او راست‌‌گوتر باشد و امام باشد
 • Herkesin hareketi, görüşü, bulunduğu makama göredir. Herkes, âleme kendi görüş dairesinden bakar. Mavi cam, güneşi mavi gösterir; kızıl cam kızıl. Camların rengi olmazsa beyaz olurlar. Beyaz cam, öbür camların hepsinden daha doğru gösterir, hepsinin de başı, imamı odur.
 • دید احمد را ابو جهل و بگفت ** زشت نقشی کز بنی هاشم شگفت‌‌ 2365
 • Ebucehil, Ahmed’i görüp “Beni Hâşim’den çirkin bir çehre zuhur etti” dedi.
 • گفت احمد مر و را که راستی ** راست گفتی گر چه کار افزاستی‌‌
 • Ahmet ona dedi ki: “ Haddini tecavüz ettinse de doğru söyledin.”
 • دید صدیقش بگفت ای آفتاب ** نی ز شرقی نی ز غربی خوش بتاب‌‌
 • Sıddîk görüp “Ey güneş! Ne doğudasın, ne batıdan. Lâtif bir surette parla, âlemi nurlandır” dedi.
 • گفت احمد راست گفتی ای عزیز ** ای رهیده تو ز دنیای نه چیز
 • Ahmet dedi ki: “Ey aziz, ey değersiz dünyadan kurtulan! Doğru söyledin.”
 • حاضران گفتند ای صدر الوری ** راست گو گفتی دو ضد گو را چرا
 • Orada bulunanlar “ Ey halkın ulusu, ikisi birbirine zıt söz söyledi, sen ikisine de doğru söyledin, dedin... “Neden?” diye sordular.
 • گفت من آیینه‌‌ام مصقول دست ** ترک و هندو در من آن بیند که هست‌‌ 2370
 • Peygamber “Ben Tanrı eliyle cilâlanmış bir aynayım. Türk, Hintli nasılsalar, bende o sûreti görürler” dedi.
 • ای زن ار طماع می‌‌بینی مرا ** زین تحری زنانه برتر آ
 • Kadın! Eğer beni tamahkâr görüyorsan bu kadınca arayıştan yüksel!
 • این طمع را ماند و رحمت بود ** کو طمع آن جا که آن نعمت بود
 • Kanaate dair söz söylemek, tamaha benzer ama hakikatte rahmettir. O nimetin bulunduğu yerde tamah ne gezer?
 • امتحان کن فقر را روزی دو تو ** تا به فقر اندر غنا بینی دو تو
 • Sen de bir iki günceğiz yoksulluğu sına da yoksulluktaki iki misli zenginliği gör.
 • صبر کن با فقر و بگذار این ملال ** ز آن که در فقر است عز ذو الجلال‌‌
 • Yoksulluğa sabret, bu gamı, gussayı bırak. Çünkü ululuk sahibi Tanrı’nın yüceliği yoksulluktur.
 • سرکه مفروش و هزاران جان ببین ** از قناعت غرق بحر انگبین‌‌ 2375
 • Sirke satmada kanaat yüzünden bal denizine gark olmuş binlerce can gör.
 • صد هزاران جان تلخی کش نگر ** همچو گل آغشته اندر گل شکر
 • Yoksulluk acılığı çeken yüz binlerce cana bak... Gül gibi gülbeşekere karışmış, o lezzetle lezzetlenmişler.
 • ای دریغا مر ترا گنجا بدی ** تا ز جانم شرح دل پیدا شدی‌‌
 • Ah yazık; sende kavrayacak kabiliyet olsaydı da, canımdan gönül şem’ası zuhur etseydi!
 • این سخن شیر است در پستان جان ** بی‌‌کشنده خوش نمی‌‌گردد روان‌‌
 • Bu söz can memesinde süttür. Emen olmadıkça güzelce akmıyor.
 • مستمع چون تشنه و جوینده شد ** واعظ ار مرده بود گوینده شد
 • Dinleyen susuz ve arayıcı olursa vâzeden ölü bile olsa söyler.
 • مستمع چون تازه آمد بی‌‌ملال ** صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال‌‌ 2380
 • Dinleyen yeni gelmiş ve usanmamış olursa dilsiz bile sözde bülbül kesilir.
 • چون که نامحرم در آید از درم ** پرده در پنهان شوند اهل حرم‌‌
 • Kapımdan içeri namahrem girince harem halkı, perde arkasına girer, gizlenir.
 • ور در آید محرمی دور از گزند ** بر گشایند آن ستیران روی‌‌بند
 • Zararsız ve mahrem birisi gelince de o kendilerini gizleyen mahremler, yüzlerindeki peçeleri açarlar.
 • هر چه را خوب و خوش و زیبا کنند ** از برای دیده‌‌ی بینا کنند
 • Bütün güzel, hoş ve yaraşan şeyler, gören göz için yapılır.
 • کی بود آواز چنگ و زیر و بم ** از برای گوش بی‌‌حس اصم‌‌
 • Çengin zir ve bem nağmeleri, nasıl olurda sağır kulak için terennüm edilir?
 • مشک را بی‌‌هوده حق خوش دم نکرد ** بهر حس کرد او پی اخشم نکرد 2385
 • Tanrı, miski beyhude yere güzel kokulu yapmadı? Koku duyan için yarattı; koku almayan için değil.
 • حق زمین و آسمان بر ساخته ست ** در میان بس نار و نور افراخته ست‌‌
 • Hak, yeri, göğü yaratmış, aralarında da bir çok nur ve nâr yüceltmiştir.
 • این زمین را از برای خاکیان ** آسمان را مسکن افلاکیان‌‌
 • Bu yeri yerdekiler için yaratmış, göğü de göktekilerin yurdu yapmıştır.
 • مرد سفلی دشمن بالا بود ** مشتری هر مکان پیدا بود
 • Aşağılık kişi yükseğin düşmanıdır. Her şeyin müşterisi meydana çıkar.
 • ای ستیره هیچ تو برخاستی ** خویشتن را بهر کور آراستی‌‌
 • Ey kapalı örtünüp bürünmüş kadın, sen hiç kör için süslendin mi?
 • گر جهان را پر در مکنون کنم ** روزی تو چون نباشد چون کنم‌‌ 2390
 • Dünyayı en değerli incilerle doldursan nasibin yoksa ne yapayım?
 • ترک جنگ و ره زنی ای زن بگو ** ور نمی‌‌گویی به ترک من بگو
 • Ey kadın, kavgayı, darılmayı bırak; bırakmayacaksan beni bırak!
 • مر مرا چه جای جنگ نیک و بد ** کاین دلم از صلحها هم می‌‌رمد
 • Ben, iyiyle, kötüyle, kavga edemem; kavga ile işim yok. Savaşmak şöyle dursun; gönlüm barışlardan bile ürkmekte.
 • گر خمش کردی و گرنه آن کنم ** که همین دم ترک خان و مان کنم‌‌
 • Susacaksan ne âlâ; yoksa öyle bir iş yaparım ki şu anda hemen kalkar, evimi, barkımı bırakır, giderim.”
 • مراعات کردن زن شوهر را و استغفار کردن از گفته‌‌ی خویش‌‌
 • Kadının yola gelip söylediklerinden istiğfar eylemesi
 • زن چو دید او را که تند و توسن است ** گشت گریان گریه خود دام زن است‌‌
 • Kadın onu titiz ve hiddetli görünce ağlamaya başladı. Zaten ağlamak, kadının tuzağıdır.
 • گفت از تو کی چنین پنداشتم ** از تو من اومید دیگر داشتم‌‌ 2395
 • “Ben, senden bunu mu umardım? Senden başka ümidim vardı” dedi.
 • زن در آمد از طریق نیستی ** گفت من خاک شمایم نه ستی‌‌
 • Kadın yokluk yoluna girip dedi ki: “Ben senin karın değil, ayağının toprağıyım.
 • جسم و جان و هر چه هستم آن تست ** حکم و فرمان جملگی فرمان تست‌‌
 • Cismim, canım, nem varsa senindir; hüküm de senin, ferman da!
 • گر ز درویشی دلم از صبر جست ** بهر خویشم نیست آن بهر تو است‌‌
 • Yoksulluk yüzünden sabrım tükendiyse bu da kendim için değil, senin için.
 • تو مرا در دردها بودی دوا ** من نمی‌‌خواهم که باشی بی‌‌نوا
 • Sen, bana dertli zamanlarda deva oldun; muhtaç olmanı istemiyorum.
 • جان تو کز بهر خویشم نیست این ** از برای تستم این ناله و حنین‌‌ 2400
 • Canın için, bu kendim için değil. Bu ağlayış bu inleyiş hep senin için.
 • خویش من و الله که بهر خویش تو ** هر نفس خواهد که میرد پیش تو
 • Ben, Tanrı hakkı için varlığımı her nefeste huzurunda feda etmek isterim.
 • کاش جانت کش روان من فدی ** از ضمیر جان من واقف بدی‌‌
 • Canım sana kurban olsun... Ne olurdu ruhun bana vâkıf olsaydı.
 • چون تو با من این چنین بودی به ظن ** هم ز جان بیزار گشتم هم ز تن‌‌
 • Fakat sen hakkımda böyle kötü zanna düşünce candan da usandım, tenden de.
 • خاک را بر سیم و زر کردیم چون ** تو چنینی با من ای جان را سکون‌‌
 • Ey canımın rahatı! Sen bana böyle aykırı olunca altına da toprak saçtım, gümüşe de( artık ikisi de gözümde değil).
 • تو که در جان و دلم جا می‌‌کنی ** زین قدر از من تبرا می‌‌کنی‌‌ 2405
 • Canımda da sen varsın, gönlümde de sen. Öyle olduğu halde bu kadarcık bir şeyden dolayı benden ayrılmaya kalkışıyorsun.
 • تو تبرا کن که هستت دستگاه ** ای تبرای ترا جان عذر خواه‌‌
 • Kudret senin elinde, ayrılabilirsin; fakat senin bu niyetine karşılık candan özürler dilemekteyim.
 • یاد می‌‌کن آن زمانی را که من ** چون صنم بودم تو بودی چون شمن‌‌
 • O zamanları hatırla ki ben put gibi güzeldim, sen de karşımda puta tapan şamana benzerdin.
 • بنده بر وفق تو دل افروخته ست ** هر چه گویی پخت گوید سوخته ست‌‌
 • Bu kul sana tâbidir; gönlü, senin dileğine göre aydınlanmış, yanmıştır. Neyi “pişir, hazırla” dersen hemen “pişti, yandı bile” derim.
 • من سپاناخ تو با هر چم پزی ** یا ترش با یا که شیرین می‌‌سزی‌‌
 • Ben senin ıspanağınım. İster ekşili pişir, ister tatlılı...
 • کفر گفتم نک به ایمان آمدم ** پیش حکمت از سر جان آمدم‌‌ 2410
 • Küfür söylemiştim; işte imana geldim. Can ve gönülle hükmüne tâbi oldum.
 • خوی شاهانه‌‌ی ترا نشناختم ** پیش تو گستاخ خر در تاختم‌‌
 • Senin şahane huyunu takdir edemedim. Huzuruna küstahça eşek sürdüm.
 • چون ز عفو تو چراغی ساختم ** توبه کردم اعتراض انداختم‌‌
 • Fakat affından bir mum düzüp yakınca tövbe ettim; itirazı bıraktım.
 • می‌‌نهم پیش تو شمشیر و کفن ** می‌‌کشم پیش تو گردن را بزن‌‌
 • Kılıçla kefeni huzuruna koyuyorum; önüne boynumu uzatıyorum; vur!