English    Türkçe    فارسی   

1
2743-2792

 • آن که بی‌‌همت چه با همت شده ** و آن که با همت چه با نعمت شده‌‌
 • Himmetsizler, himmete erişmiş... Himmet sahipleri nimete erişmiş!
 • در بیان آن که چنان که گدا عاشق کرم است و عاشق کریم، کرم کریم هم عاشق گداست اگر گدا را صبر بیش بود کریم بر در او آید و اگر کریم را صبر بیش بود گدا بر در او آید اما صبر گدا کمال گداست و صبر کریم نقصان اوست‌‌
 • Yoksul, nasıl ihsana ve ihsan sahibine âşıksa ihsan sahibi de yoksula âşıktır. Yoksulun sabrı çoksa ihsan sahibi onun kapısına gelir. İhsan sahibinin sabrı fazlaysa yoksul, onun kapısına varır. Fakat yoksulun sabrı, kemalidir, ihsan sahibinin sabrı ise noksanı
 • بانگ می‌‌آمد که ای طالب بیا ** جود محتاج گدایان چون گدا
 • Kapıdan ses gelmekteydi: Ey istekli, gel! Cömertlik, yoksul gibi, yoksullara muhtaçtır.
 • جود می‌‌جوید گدایان و ضعاف ** همچو خوبان کاینه جویند صاف‌‌ 2745
 • Cilalı ve tozsuz ayna arayan güzeller gibi cömertlik de yoksul ve zayıf kişileri arar.
 • روی خوبان ز آینه زیبا شود ** روی احسان از گدا پیدا شود
 • Güzellerin yüzü ayna ile güzelleşir. Onlar aynaya bakıp bezenirler. İhsan ve keremin yüzü de yoksula bakmakla görünür.
 • پس از این فرمود حق در و الضحی ** بانگ کم زن ای محمد بر گدا
 • Bundan dolayı Hak “Vedduhâ” sûresinde “ Ey Muhammed, yoksula bağırma” buyurdu.
 • چون گدا آیینه‌‌ی جود است هان ** دم بود بر روی آیینه زیان‌‌
 • Mademki yoksul, cömertliğin aynasıdır, iyi bil ki ağızdan çıkan nefes aynayı buğulandırır.
 • آن یکی جودش گدا آرد پدید ** و آن دگر بخشد گدایان را مزید
 • Tanrı’nın bir çeşit cömertliği, yoksulları meydana çıkarır, bir başka cömertliği de onlara bol bol ihsanda bulunur.
 • پس گدایان آیت جود حق‌‌اند ** و آن که با حقند جود مطلق‌‌اند 2750
 • Şu halde yoksullar, Tanrı cömertliği aynalarıdır. Hak ile Hak olan ve varlıktan tamamı ile geçen hakikî yoksullarsa mutlak nur olmuşlardır.
 • و آن که جز این دوست او خود مرده‌‌ای است ** او بر این در نیست نقش پرده‌‌ای است‌‌
 • Bu iki çeşit yoksuldan başkaları (yani varlığı olmayanlarla varlıktan geçenlerden başkaları) esasen ölüdür. Bu çeşit adam bu kapıda değildir, perdedeki, nakıştan, suretten ibarettir.
 • فرق میان آن که درویش است به خدا و تشنه‌‌ی خدا و میان آن که درویش است از خدا و تشنه‌‌ی غیر است‌‌
 • Tanrı’ya muhtaç ve susamış kişiyle Tanrı’ya ait bir şeye sahip olmayan ve ondan başkasını dileyen kişi arasındaki fark
 • نقش درویش است او نی اهل نان ** نقش سگ را تو مینداز استخوان‌‌
 • O kişi, yoksulun resmidir, canı yoktur, ekmek yemez. Köpek resmine kemik atma.
 • فقر لقمه دارد او نی فقر حق ** پیش نقش مرده‌‌ای کم نه طبق‌‌
 • O, Tanrı fakiri değil, lokma fakiridir. Ölü resmin önüne yemek tabağını koyma.
 • ماهی خاکی بود درویش نان ** شکل ماهی لیک از دریا رمان‌‌
 • Ekmek yoksulu, karada balıktır. Şekli balık şeklidir ama denizden ürküp kaçar.
 • مرغ خانه ست او نه سیمرغ هوا ** لوت نوشد او ننوشد از خدا 2755
 • O evde beslenen kuştur, havada uçan Sîmurg değil. Nefis şeyler yiyip içer, gıdası Hak’tan değildir.
 • عاشق حق است او بهر نوال ** نیست جانش عاشق حسن و جمال‌‌
 • Yemek, içmek için Tanrı âşığıdır; canı güzelliğe âşık değildir.
 • گر توهم می‌‌کند او عشق ذات ** ذات نبود وهم اسما و صفات‌‌
 • Tanrının zatına âşık olduğunu vehmetse bile sevdiği zat değildir; vehmi, esma ve sıfâtın verdiği vehimdir.
 • وهم مخلوق است و مولود آمده ست ** حق نزاییده ست او لم یولد است‌‌
 • Vehim; vasıflardan, hadlerden doğar. Hak ise doğmamıştır, doğurmaz.
 • عاشق تصویر و وهم خویشتن ** کی بود از عاشقان ذو المنن‌‌
 • Kendi tasvir ettiği şeye, kendi vehmine aşık olan kişi, nereden nimet ve ihsan sahibi Tanrı âşıklarından olacak?
 • عاشق آن وهم اگر صادق بود ** آن مجاز او حقیقت کش شود 2760
 • O vehme âşık olan, doğrucuysa mecazi sevgisi, kendisini nihayet hakikate çeker, götürür.
 • شرح می‌‌خواهد بیان این سخن ** لیک می‌‌ترسم ز افهام کهن‌‌
 • Bu sözü iyice anlatmak, açmak lâzım; fakat eski düşüncelilerden, onların köhne anlayışlarından korkuyorum.
 • فهم‌‌های کهنه‌‌ی کوته نظر ** صد خیال بد در آرد در فکر
 • Kısa görüşlü köhne anlayışlar, fikre yüz türlü kötü hayaller getirirler.
 • بر سماع راست هر کس چیر نیست ** لقمه‌‌ی هر مرغکی انجیر نیست‌‌
 • Herkesin doğru işitmeye kudreti yoktur. Her kuşcağız, bir inciri bütün olarak yutamaz.
 • خاصه مرغی مرده‌‌ای پوسیده‌‌ای ** پر خیالی اعمیی بی‌‌دیده‌‌ای‌‌
 • Hele ölmüş, çürümüş, hayallere dalmış kör bir kuş olursa...
 • نقش ماهی را چه دریا و چه خاک ** رنگ هندو را چه صابون و چه زاک‌‌ 2765
 • Balık resmine ister deniz olmuş, ister toprak. Kara yüzlüye ha sabun, ha kara boya!
 • نقش اگر غمگین نگاری بر ورق ** او ندارد از غم و شادی سبق‌‌
 • Kâğıda gamlı bir adam resmi yaparsan o resmin ne gamla alışverişi vardır, ne neşeyle.
 • صورتش غمگین و او فارغ از آن ** صورتش خندان و او ز آن بی‌‌نشان‌‌
 • Resim, görünüşte gamlıdır ama, kendisi gamla alâkasızdır. Görünüşte gülen bir resmin de neşeyle münasebeti yoktur.
 • وین غم و شادی که اندر دل خفی است ** پیش آن شادی و غم جز نقش نیست‌‌
 • Gönülde bir haletten başka bir şey olmayan bu dünya gamı bu dünya neşesi; hakiki neşeye hakiki gama nispetle resimden ibarettir.
 • صورت خندان نقش از بهر تست ** تا از آن صورت شود معنی درست‌‌
 • Resmin mütebessim bir surette olması senin içindir ki, o resim sayesinde mânanın doğrulur.
 • نقشهایی کاندر این حمامهاست ** از برون جامه کن چون جامهاست‌‌ 2770
 • Bu hamamlardaki resimler camekânın dışından bakılırsa elbiseler gibidir; cansız, hareketsiz durup durmaktadırlar.
 • تا برونی جامه‌‌ها بینی و بس ** جامه بیرون کن در آ ای هم نفس‌‌
 • Sen, ancak dışardan elbiseleri görürsün. Elbiseni çıkar, soyun da bir içeriye gir arkadaş!
 • ز آن که با جامه درون سو راه نیست ** تن ز جان جامه ز تن آگاه نیست‌‌
 • Çünkü elbiseyle içeriye yol yoktur. Ten elbiseden, elbise de tenden haberdar değildir.
 • پیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفه از بهر اکرام اعرابی و پذیرفتن هدیه‌‌ی او را
 • Halife adamlarının bedeviyi ağırlamak üzere karşılamaları ve armağanını kabul etmeleri
 • آن عرابی از بیابان بعید ** بر در دار الخلافه چون رسید
 • O bedevi Arap uzak çöllerden Hilâfet Şehrinin kapısına vardı.
 • پس نقیبان پیش او باز آمدند ** بس گلاب لطف بر جیبش زدند
 • Kapıcılar, bedeviyi karşılayıp üstüne lûtuf gülsuyunu serptiler.
 • حاجت او فهمشان شد بی‌‌مقال ** کار ایشان بد عطا پیش از سؤال‌‌ 2775
 • Bedevi söylemeden ihtiyacını, dileğini anladılar. Zaten onların işi istetmeden ihsan etmekti.
 • پس بدو گفتند یا وجه العرب ** از کجایی چونی از راه و تعب‌‌
 • Ona “Ey Arab’ın en asili, en yücesi! Hangi diyardansın, yolla, yol yorgunluğuyla nasılsın?” dediler.
 • گفت وجهم گر مرا وجهی دهید ** بی‌‌وجوهم چون پس پشتم نهید
 • Bedevi dedi ki: “Eğer bana yüz verirseniz asîlim, yüceyim. Fakat ardınıza atar mühimsemezseniz ne asaletim var ne yüzüm!
 • ای که در روتان نشان مهتری ** فرتان خوشتر ز زر جعفری‌‌
 • Ey yüzlerinde ululuk nişanesi olanlar, ey şevketleri Câferi altından daha hoş kişiler!
 • ای که یک دیدارتان دیدارها ** ای نثار دینتان دینارها
 • Sizi bir kerecik görmek, sizinle bir kerecik buluşmak, yüzlerce kişileri görmeye, yüzlerce güzellerle buluşmaya bedeldir. Sizi görmek için mal, mülk, servet... hepsi feda olsun!
 • ای همه ینظر بنور الله شده ** از بر حق بهر بخشش آمده‌‌ 2780
 • Ey Tanrı nuruyla bakanlar, bu dereceye erişmiş olanlar, padişahlar padişahının ahlâkıyla ahlâklanmış kişiler!
 • تا زنید آن کیمیاهای نظر ** بر سر مسهای اشخاص بشر
 • Kimya gibi olan bakışı nızla bakıra benzer insanlara bakar, onları altın haline getirirsiniz.
 • من غریبم از بیابان آمدم ** بر امید لطف سلطان آمدم‌‌
 • Ben garibim, padişahın lûtfunu umarak çöllerden geldim.
 • بوی لطف او بیابانها گرفت ** ذره‌‌های ریگ هم جانها گرفت‌‌
 • Onun lûtfunun kokusu çölleri tuttu, kum zerrelerini kapladı, o zerreler bile lûtfiyle canlandı.
 • تا بدین جا بهر دینار آمدم ** چون رسیدم مست دیدار آمدم‌‌
 • Buralara kadar paraya kavuşmak için gelmiştim, fakat ulaşınca sizin yüzünüzden sarhoş oldum.
 • بهر نان شخصی سوی نانوا دوید ** داد جان چون حسن نانوا را بدید 2785
 • Birisi, ekmek almak için ekmekçi dükkânına koştu, fakat ekmekçinin güzelliğini görünce canını verdi.
 • بهر فرجه شد یکی تا گلستان ** فرجه‌‌ی او شد جمال باغبان‌‌
 • Birisi, gezip eğlenmek üzere gül bahçesine gitti, bahçıvanın yüzü teferrüç yeri oldu.
 • همچو اعرابی که آب از چه کشید ** آب حیوان از رخ یوسف چشید
 • Kuyudan su çekerken Yusuf’un yüzünden âbıhayat içen bedevi gibi...
 • رفت موسی کاتش آرد او به دست ** آتشی دید او که از آتش برست‌‌
 • Mûsâ ateş elde etmek için gitti, öyle bir ateş gördü ki ateşten vazgeçti.
 • جست عیسی تا رهد از دشمنان ** بردش آن جستن به چارم آسمان‌‌
 • İsa düşmanlardan kurtulmak için kaçtı. O kaçış, onu dördüncü kat göğe kadar çıkardı.
 • دام آدم خوشه‌‌ی گندم شده ** تا وجودش خوشه‌‌ی مردم شده‌‌ 2790
 • Buğday başağı, Âdemin tuzağı oldu da bu suretle varlığı, insanlara başak oldu; bütün insanlar ondan var oldu.
 • باز آید سوی دام از بهر خور ** ساعد شه یابد و اقبال و فر
 • Doğan kuşu, karnını doyurmak üzere tuzağa tutulur, fakat bu yüzden devlet ve kuvvet bulur, padişahın kolu, durağı olur.
 • طفل شد مکتب پی کسب هنر ** بر امید مرغ با لطف پدر
 • Çocuk, babası lûtfedecek, kendisine kuş alacak ümidiyle, fakat hakikatte hüner sahibi olmak için mektebe gider.