English    Türkçe    فارسی   

1
2804-2853

 • نیست حاکم تا کند تیمار او ** کار خواجه‌‌ی خود کند یا کار او
 • O zayıf mâşuk, hâkim değildir ki âşığın derdine derman olsun. Efendisinin işini mi görsün, kendi işini mi?
 • مثل عرب إذا زنیت فازن بالحرة و إذا سرقت فاسرق الدرة
 • Arapların atasözü: Zina edersen bari hür kadınla zina et (halayıkla değil), çalarsan bari inci çal
 • فازن بالحرة پی این شد مثل ** فاسرق الدرة بدین شد منتقل‌‌ 2805
 • “Zina edersen hür kadınla et” sözü bu yüzden atasözü olup kaldı. ”Çalacaksan inci çal” sözü de neye meyledeceksen en iyisine meylet mânasına geldi.
 • بنده سوی خواجه شد او ماند زار ** بوی گل شد سوی گل او ماند خار
 • Kul yani mâşuk; efendisinin, Tanrı’sının yanına gitti. Âşık ağlayıp inler bir halde kaldı. Gül kokusu, güle gitti; o, hor hakir kala kaldı.
 • او بمانده دور از مطلوب خویش ** سعی ضایع رنج باطل پای ریش‌‌
 • Dileğinden uzaklaştı... Çalışması zayi oldu. Çektiği eziyet hiçe gitti, ayağı yaralandı.
 • همچو صیادی که گیرد سایه‌‌ای ** سایه کی گردد و را سرمایه‌‌ای‌‌
 • Gölge avlayan avcıya benzedi. Hiç gölge ona sermaye olur mu?
 • سایه‌‌ی مرغی گرفته مرد سخت ** مرغ حیران گشته بر شاخ درخت‌‌
 • Adam kuşun gölgesini sımsıkı tutmuş. Kuş da ağacın dalında ona şaşmakta ve.”
 • کاین مدمغ بر که می‌‌خندد عجب ** اینت باطل اینت پوسیده سبب‌‌ 2810
 • Bu akılsız adam neye seviniyor?” demekte... İşte sana bâtıl, işte sana çürümüş sebep!
 • ور تو گویی جزو پیوسته‌‌ی کل است ** خار می‌‌خور خار مقرون گل است‌‌
 • Eğer cüzü külle muttasıldır, ayrılmaz dersen diken ye, gül isteme. Diken de gülden ayrılmaz.
 • جز ز یک رو نیست پیوسته به کل ** ور نه خود باطل بدی بعث رسل‌‌
 • Cüz’ü kül’e ancak bir yüzden bağlıdır. Yoksa Tanrı’nın peygamberleri göndermesi abes olurdu.
 • چون رسولان از پی پیوستن‌‌اند ** پس چه پیوندندشان چون یک تن‌‌اند
 • Çünkü peygamberler, kulları Tanrı’ya ulaştırmak için gelmişlerdir. Herkes bir tenden ibaretse, Tanrı ile kul, kül ile cüz ise birbirine bağlıdır; kimi kime ulaştırırlar?
 • این سخن پایان ندارد ای غلام ** روز بی‌‌گه شد حکایت کن تمام‌‌
 • Oğul bu sözün sonu yoktur. Gün sona erdi, hikâyeyi tamamla!
 • سپردن عرب هدیه را یعنی سبو را به غلامان خلیفه‌‌
 • Arabın, su testisini halifenin kullarına vermesi
 • آن سبوی آب را در پیش داشت ** تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت‌‌ 2815
 • Su testisini sunup tapuya hizmet ve tâzim tohumunu ekti.
 • گفت این هدیه بدان سلطان برید ** سایل شه را ز حاجت واخرید
 • Dedi ki:” Bu armağanı o sultana götürün, padişahtan murat isteyeni ihtiyaçtan kurtarın!
 • آب شیرین و سبوی سبز و نو ** ز آب بارانی که جمع آمد به گو
 • Tatlı, lezzetli su...Yağmur sularından biriken gölden toplanmıştır. Testi de güzel, yepyeni.”
 • خنده می‌‌آمد نقیبان را از آن ** لیک پذرفتند آن را همچو جان‌‌
 • Padişah kullarının bu söze gülecekleri geldi. Fakat o armağanı can gibi kabul ettiler.
 • ز آن که لطف شاه خوب با خبر ** کرده بود اندر همه ارکان اثر
 • Çünkü basiret sahibi padişahın tabiatındaki lûtuf, bütün saray erkânına da sirayet etmişti.
 • خوی شاهان در رعیت جا کند ** چرخ اخضر خاک را خضرا کند 2820
 • Padişahların huyu halka da tesir eder. Yeşil gök, yeryüzünü de yeşertir.
 • شه چو حوضی دان حشم چون لوله‌‌ها ** آب از لوله روان در کوله‌‌ها
 • Padişah bir havuza benzer. Maiyetini de lüleler gibi bil. Su, göllere lülelerden akar.
 • چون که آب جمله از حوضی است پاک ** هر یکی آبی دهد خوش ذوقناک‌‌
 • Lülelerden akan suların hepsi, tertemiz bir havuzdan geldiği için her lüle, zevkli ve tatlı su akıtır.
 • ور در آن حوض آب شور است و پلید ** هر یکی لوله همان آرد پدید
 • Eğer havuzdaki su tuzlu ve pis olursa her lüleden aynı su akar.
 • ز آن که پیوسته ست هر لوله به حوض ** خوض کن در معنی این حرف خوض‌‌
 • Çünkü her lüle havuza muttasıldır. Sen bu sözün mânasına iyice dal, adamakıllı dikkat et, düşün!
 • لطف شاهنشاه جان بی‌‌وطن ** چون اثر کرده ست اندر کل تن‌‌ 2825
 • Yurdu olmayan padişahlar padişahı can da, bak, bütün bedene nasıl tesir etmiştir.
 • لطف عقل خوش نهاد خوش نسب ** چون همه تن را در آرد در ادب‌‌
 • Tabiatı, soyu sopu hoş aklın lûtfu da, bak, bütün bedeni nasıl müeddep bir hale getiriyor.
 • عشق شنگ بی‌‌قرار بی‌‌سکون ** چون در آرد کل تن را در جنون‌‌
 • Kararı, sükûnu olmayan şuh ve şen aşk da bütün bedeni nasıl cünuna sürüklüyor?
 • لطف آب بحر کاو چون کوثر است ** سنگ ریزه‌‌ش جمله در و گوهر است‌‌
 • Kevser gibi olan deniz suyunun letafeti yüzünden dibindeki ateş parçalarının hemen hepsi inci ve mücevherdir.
 • هر هنر که استا بدان معروف شد ** جان شاگردان بدان موصوف شد
 • Usta hangi hünerde tanınmışsa, hangi hünerle şöhret bulmuşsa çırağı da o hünerde ilerler ,o hünerde meşhur olur.
 • پیش استاد اصولی هم اصول ** خواند آن شاگرد چست با حصول‌‌ 2830
 • Usul ilmini bilen üstadın yanında zihni çevik, istidatlı talebe usul okur;
 • پیش استاد فقیه آن فقه خوان ** فقه خواند نی اصول اندر بیان‌‌
 • Fakîh üstadın yanında da usul okumaz, fıkıh tahsil eder.
 • پیش استادی که او نحوی بود ** جان شاگردش از او نحوی شود
 • Nahiv üstadının talebesi nahiv üstadı olur.
 • باز استادی که او محو ره است ** جان شاگردش از او محو شه است‌‌
 • Hakikat yolunda mahvolan üstadın talebesi ise üstadının sayesinde padişahta mahvolur, yokluğa erişir.
 • زین همه انواع دانش روز مرگ ** دانش فقر است ساز راه و برگ‌‌
 • Ölüm günü bütün bu bilgiler içinde işe yarayan ve yol azığı olanı da yokluk bilgisidir.
 • حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان‌‌
 • Nahivciyle gemici hikâyesi
 • آن یکی نحوی به کشتی درنشست ** رو به کشتیبان نهاد آن خود پرست‌‌ 2835
 • Bir nahiv âlimi, gemiye binmişti. O kendini beğenmiş âlim, yüzünü gemiciye dönüp,
 • گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا ** گفت نیم عمر تو شد در فنا
 • “Sen hiç nahiv okudun mu?” demişti. Gemici “hayır” deyince demişti ki : “Yarı ömrün hiçe gitti.”
 • دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب ** لیک آن دم کرد خامش از جواب‌‌
 • Gemici bu söze kızdı, gönlü kırıldı. Fakat susup derhal cevap vermedi.
 • باد کشتی را به گردابی فگند ** گفت کشتیبان به آن نحوی بلند
 • Derken rüzgâr gemiyi bir girdaba düşürdü. Gemici, o nahiv âlimine bağırdı:
 • هیچ دانی آشنا کردن بگو ** گفت نی ای خوش جواب خوب رو
 • “ Yüzmeyi bilir misin, söyle!” Nahivci “Bilmem bende yüzgeçlik arama”
 • گفت کل عمرت ای نحوی فناست ** ز آن که کشتی غرق این گردابهاست‌‌ 2840
 • Deyince “Nahiv âlimi, bütün ömrün hiçe gitti. Çünkü gemi bu girdapta batacak.
 • محو می‌‌باید نه نحو اینجا بدان ** گر تو محوی بی‌‌خطر در آب ران‌‌
 • İyi bil burada mahiv bilgisi lâzım, nahiv bilgisi değil. Eğer mahiv bilgisini biliyorsan tehlikesizce denize dal!
 • آب دریا مرده را بر سر نهد ** ور بود زنده ز دریا کی رهد
 • Deniz suyu, ölüyü başında taşır. Fakat denize düşen adam diri olursa nerede kurtulacak?
 • چون بمردی تو ز اوصاف بشر ** بحر اسرارت نهد بر فرق سر
 • Sen de eğer beşeriyet vasıflarından öldünse hakikat sırları denizi, seni başının üstüne kor.
 • ای که خلقان را تو خر می‌‌خوانده‌‌ای ** این زمان چون خر بر این یخ مانده‌‌ای‌‌
 • Ey âlim, sen halka eşek diyorsun ama şimdi sen, eşek gibi buz üstünde kalakaldın.
 • گر تو علامه‌‌ی زمانی در جهان ** نک فنای این جهان بین وین زمان‌‌ 2845
 • İstersen dünyada zamanın allâmesi ol, hele şimdicik dünyanın yokluğunu da gör, zamanın yokluğunu da!” dedi.
 • مرد نحوی را از آن در دوختیم ** تا شما را نحو محو آموختیم‌‌
 • Nahivciyi, size yok olma nahvini öğretmek için hikâye arasında hikâye ettik.
 • فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف ** در کم آمد یابی ای یار شگرف‌‌
 • Fıkhı bilmeyi de yok olmada bulursun, nahvi tahsil etmeyi de, sarftaki değişiklikleri de, ey yüce sevgilim!
 • آن سبوی آب دانشهای ماست ** و آن خلیفه دجله‌‌ی علم خداست‌‌
 • O su testisi bizim bilgilerimizdi; halife de Tanrı bilgisinin Diclesi.
 • ما سبوها پر به دجله می‌‌بریم ** گر نه خر دانیم خود را ما خریم‌‌
 • Biz dolu testileri Dicle’ye götürüyoruz. Böyle olduğu halde eşek olduğumuzu bilmezsek hakikaten eşeğiz!
 • باری اعرابی بدان معذور بود ** کو ز دجله بی‌‌خبر بود و ز رود 2850
 • O Arap, bari o hususta ma’zurdu. Çünkü Dicle’yi bilmiyordu, çok uzaktaydı.
 • گر ز دجله با خبر بودی چو ما ** او نبردی آن سبو را جا به جا
 • Bizim gibi Dicle’den haberi olsaydı o testiyi alıp konaktan konağa kona göçe götürmezdi.
 • بلکه از دجله چو واقف آمدی ** آن سبو را بر سر سنگی زدی‌‌
 • Hattâ Dicle’yi bilseydi o testiyi kırar, bu işten tamamı ile vazgeçerdi.
 • قبول کردن خلیفه هدیه را و عطا فرمودن با کمال بی‌‌نیازی از آن هدیه و از آن سبو
 • Halifenin suya hiçbir ihtiyacı yokken o armağanı kabul edip testiyi altınla doldurması, Arabın sevinmesi
 • چون خلیفه دید و احوالش شنید ** آن سبو را پر ز زر کرد و مزید
 • Halife, bunu görüp bedevinin ahvalini duyunca o testiyi altınla doldurdu, daha fazla da ihsanda bulunup.