English    Türkçe    فارسی   

1
2933-2982

 • تا هلیله نشکند با ادویه ** کی شود خود صحت افزا ادویه‌‌
 • Helile, ilâçların arasında kırılıp ezilmedikçe ilâçlar, nereden sıhhati arttıracak?
 • در صفت پیر و مطاوعت وی‌‌
 • Pîr kimdir? Pîrin sıfatları
 • ای ضیاء الحق حسام الدین بگیر ** یک دو کاغذ بر فزا در وصف پیر
 • Ey Hak Nuru Hüsâmeddin! Bir iki kağıdı fazla al da pîrin sıfatlarını anlatayım.
 • گر چه جسم نازکت را زور نیست ** لیک بی‌‌خورشید ما را نور نیست‌‌ 2935
 • Gerçi vücudun nazik ve çok zayıf , fakat sensiz cihanın işi yoluna girmiyor.
 • گر چه مصباح و زجاجه گشته‌‌ای ** لیک سر خیل دلی سر رشته‌‌ای‌‌
 • Gerçi ışık ( gibi nurlu, lâtif) ve sırça ( gibi ince ve nazik) oldun. Fakat gönül ehlinin başısın, onlara muktedasın.
 • چون سر رشته به دست و کام تست ** درهای عقد دل ز انعام تست‌‌
 • Mademki ipin ucu senin elindedir, senin isteğine tâbidir; gönül gerdanlığının incileri de senin ihsanındır.
 • بر نویس احوال پیر راهدان ** پیر را بگزین و عین راه دان‌‌
 • Yol bilen Pîrin ahvalini yaz; Pîri seç, onu yolun tâ kendisi bil.
 • پیر تابستان و خلقان تیر ماه ** خلق مانند شب‌‌اند و پیر ماه‌‌
 • Pîr, yaz mevsimidir; halk ise güz ayı...Halk, geceye benzer, Pîr aya...
 • کرده‌‌ام بخت جوان را نام پیر ** کاو ز حق پیر است نز ایام پیر 2940
 • Genç ve terü taze talihe Pîr adını taktım. Fakat o, Halk tarafından Pîr olmuştur, günlerin geçmesiyle değil.
 • او چنان پیری است کش آغاز نیست ** با چنان در یتیم انباز نیست‌‌
 • O öyle bir Pîrdir ki iptidası yoktur, ezelîdir. Öyle tek ve eşsiz inciye eş yoktur.
 • خود قوی‌‌تر می‌‌شود خمر کهن ** خاصه آن خمری که باشد من لدن‌‌
 • Eski şarap esasen kuvvetlidir, hele “ Min ledünn” şarabı olursa...
 • پیر را بگزین که بی‌‌پیر این سفر ** هست بس پر آفت و خوف و خطر
 • Pîri bul ki bu yolculuk, Pîrsiz pek tehlikeli, pek korkuludur, âfetlerle doludur.
 • آن رهی که بارها تو رفته‌‌ای ** بی‌‌قلاووز اندر آن آشفته‌‌ای‌‌
 • Bildiğin ve defalarca gittiğin yolda bile kılavuz olmazsa şaşırırsın.
 • پس رهی را که ندیده ستی تو هیچ ** هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ‌‌ 2945
 • Kendine gel! Hiç görmediğin o yola yalnız gitme, sakın yol göstericiden baş çevirme!
 • گر نباشد سایه‌‌ی او بر تو گول ** پس ترا سر گشته دارد بانگ غول‌‌
 • Ey nobran! Pîrin gölgesi olmazsa gulyabani sesi, seni sersemleştirir, yolunu şaşırtır.
 • غولت از ره افکند اندر گزند ** از تو داهی‌‌تر در این ره بس بدند
 • Gulyabani, sana sana zarar verir, yolundan alıkor. Bu yolda nice senden daha dahi kişiler kaybolup gittiler.
 • از نبی بشنو ضلال رهروان ** که چشان کرد آن بلیس بد روان‌‌
 • Yolcuların yollarını şaşırdıklarını, kötü ruhlu İblis’in onlara neler yaptığını Kur’an’dan işit!
 • صد هزاران ساله راه از جاده دور ** بردشان و کردشان ادبار و عور
 • Onları ana yoldan yüz binlerce yıl uzak olan yola götürdü, felakete uğrattı, çırçıplak bıraktı.
 • استخوانهاشان ببین و مویشان ** عبرتی گیر و مران خر سویشان‌‌ 2950
 • Onların kemiklerine, kıllarına ( onlardan kalan eserlere) bak da ibret al; eşeğini onların yoluna sürme.
 • گردن خر گیر و سوی راه کش ** سوی ره‌‌بانان و ره دانان خوش‌‌
 • Eşeğin başını çek, onu yola sok, doğru yolu bilen ve görenlerin yoluna sür.
 • هین مهل خر را و دست از وی مدار ** ز آن که عشق اوست سوی سبزه‌‌زار
 • Onu boş bırakma, yularını tut; çünkü o, yeşilliğe gitmeği sever.
 • گر یکی دم تو به غفلت واهلیش ** او رود فرسنگ‌‌ها سوی حشیش‌‌
 • Gaflet edip de bir an boş bıraktın mı çayırlara doğru fersahlarca yol alır.
 • دشمن راه است خر مست علف ** ای که بس خر بنده را کرد او تلف‌‌
 • Eşek yol düşmanıdır, yeşillik görünce sarhoş olur. Onun yüzünden nice ona kul olanlar telef olup gitmişlerdir.
 • گر ندانی ره هر آن چه خر بخواست ** عکس آن کن خود بود آن راه راست‌‌ 2955
 • Eğer yol bilmezsen eşeğin dileğine aykırı hareket et; doğru yol, o aykırı yoldur.
 • شاوروهن پس آن گه خالفوا ** إن من لم یعصهن تالف‌‌
 • Kadınlarla meşverette bulunun, ne derlerse aksini yapın. Şüphe yok ki onlara aykırı hareket etmeyen helâk oldular.
 • با هوا و آرزو کم باش دوست ** چون یضلک عن سبیل الله اوست‌‌
 • Heva hevesle, nefsin isteğiyle az dost ol. Çünkü seni Tanrı yolundan çıkaran, yolunu şaşırtan, heva ve hevestir.
 • این هوا را نشکند اندر جهان ** هیچ چیزی همچو سایه‌‌ی همرهان‌‌
 • Cihanda bu heva ve hevesi, yoldaşların gölgesini kırıp öldürdüğü gibi hiçbir şey kıramaz, yok edemez.
 • وصیت کردن رسول صلی الله علیه و اله و سلم علی را علیه السلام که چون هر کسی به نوع طاعتی تقرب جوید به حق تو تقرب جوی به نصیحت عاقل و بنده‌‌ی خاص تا از همه پیش قدم تر باشی‌‌
 • Peygamber –Sallâllahu Aleyhi Vesellem – in, Ali’ye –Tanrı ondan razı olsun – “ Herkes bir çeşit ibadetle Tanrı’ya yaklaşmayı diler, sen akıllı ve Tanrı’ya ulaşmış kulla sohbet yüzünden yaklaşmaya çalış ki o kulların en ileri gideni olasın “ diye nasihat etmesi
 • گفت پیغمبر علی را کای علی ** شیر حقی پهلوانی پر دلی‌‌
 • Peygamber, Ali’ye dedi ki: “ Ey Ali! Tanrı aslanısın, kuvvetlisin, korkmazsın, yüreklisin.
 • لیک بر شیری مکن هم اعتماد ** اندر آ در سایه‌‌ی نخل امید 2960
 • Fakat aslanlığına dayanma, güvenme. Ümit ağacının gölgesine sığın!
 • اندر آ در سایه‌‌ی آن عاقلی ** کش نداند برد از ره ناقلی‌‌
 • Hiç kimsenin rivayetlerle, masallarla yoldan ayıramayacağı akıllı bir kişinin gölgesine gir.
 • ظل او اندر زمین چون کوه قاف ** روح او سیمرغ بس عالی طواف‌‌
 • Yeryüzünde onun gölgesi Kafdağı gibidir, ruhu da Simurg gibi çok yükseklerde uçmakta, yücelerde dolaşmakta.
 • گر بگویم تا قیامت نعت او ** هیچ آن را مقطع و غایت مجو
 • Kıyamete kadar onu övsem, söylesem tükenmez. Bu övüşe bir kesim, bir son arama.
 • در بشر رو پوش کرده ست آفتاب ** فهم کن و الله اعلم بالصواب‌‌
 • Güneş, insan suretiyle yüzünü örtmüştür, insan suretinde gizlenmiştir; artık sen anlayıver. Doğrusunu Tanrı daha iyi bilir.
 • یا علی از جمله‌‌ی طاعات راه ** بر گزین تو سایه‌‌ی خاص اله‌‌ 2965
 • Ya Ali! Sen, Tanrı yolundakini bütün ibadetler içinde Tanrıya ulaşmış kişinin gölgesine sığınmayı seç.
 • هر کسی در طاعتی بگریختند ** خویشتن را مخلصی انگیختند
 • Herkes bir çeşit ibadete sarıldı, kendisi için bir türlü kurtulma çaresine yapıştı.
 • تو برو در سایه‌ی عاقل گریز ** تا رهی ز آن دشمن پنهٱن ستیز
 • Sen, akıllı bir kişinin gölgesine kaç ki gizli gizli savaşan düşmandan kurtulasın.
 • از همه طاعات اینت بهتر است ** سبق یابی بر هر آن سابق که هست‌‌
 • Bu, senin için bütün ibadetlerden daha iyidir. Bu suretle yolda ilerlemiş olanların hepsini geçer, hepsinden ileri olursun.
 • چون گرفتت پیر هین تسلیم شو ** همچو موسی زیر حکم خضر رو
 • Bir Pîr ele geçirdin mi hemen teslim ol; Mûsâ gibi Hızır’ın hükmüne girip yürü.
 • صبر کن بر کار خضری بی‌‌نفاق ** تا نگوید خضر رو هذا فراق‌‌ 2970
 • Ey münafıklık nedir, bilmeyen! Hızır’ın yaptığı işlere sabret ki Hızır” Haydi git, ayrılık geldi” demesin.
 • گر چه کشتی بشکند تو دم مزن ** گر چه طفلی را کشد تو مو مکن‌‌
 • Gemiyi kırarsa ses çıkarma; çocuğu öldürürse saçını başını yolma.
 • دست او را حق چو دست خویش خواند ** تا يد الله فوق أيدیهم براند
 • Mademki Hak, onun eline “kendi elimdir” dedi; “Yedullahi fevka eydîhim” hükmünü verdi;
 • دست حق میراندش زنده‌‌ش کند ** زنده چه بود جان پاینده‌‌ش کند
 • Şu halde Tanrı eli, onu öldürse de yine diriltir. Hattâ diriltmek nedir ki? Ona ebedî hayat verir.
 • هر که تنها نادرا این ره برید ** هم به عون همت پیران رسید
 • Bu yolu, nadir olarak yapayalnız aşan bile yine Pîrlerin himmetiyle aşmış, varacağı yere onların sayesinde ulaşmıştır.
 • دست پیر از غایبان کوتاه نیست ** دست او جز قبضه‌‌ی الله نیست‌‌ 2975
 • Pîrin eli, kısa değildir, gaiptekilere de erişir. Onun eli, Tanrı kabzasından başka bir şey değildir ki.
 • غایبان را چون چنین خلعت دهند ** حاضران از غایبان لا شک بهند
 • Gaipte bulunanlara böyle bir hil’ati verirlerse huzurda bulunanlar şüphesiz gaiptekilerden daha iyidir.
 • غایبان را چون نواله می‌‌دهند ** پیش مهمان تا چه نعمتها نهند
 • Gaiptekileri bile doyururlar, onlara bile ihsan ederlerse artık konuğun önüne ne nimetler koymazlar?
 • کو کسی که پیش شه بندد کمر ** تا کسی که هست بیرون سوی در
 • Huzurlarında hizmet kemeri bağlanan nerede, kapı dışında bulunan nerede?
 • چون گزیدی پیر نازک دل مباش ** سست و ریزیده چو آب و گل مباش‌‌
 • Pîri seçip ona teslim oldun mu, nazik ve tahammülsüz olma; balçık gibi gevşek ve sölpük bir halde bulunma.
 • گر بهر زخمی تو پر کینه شوی ** پس کجا بی‌‌صیقل آیینه شوی‌‌ 2980
 • Her zahmete, her meşakkate kızar, kinlenirsen cilâlanmadan nasıl ayna olacaksın?”
 • کبودی زدن قزوینی بر شانگاه صورت شیر و پشیمان شدن او به سبب زخم سوزن‌‌
 • Vücuduna aslan resmi döğdürmek isteyen, fakat iğne acısından dolayı pişman olan Kazvinlinin hikâyesi
 • این حکایت بشنو از صاحب بیان ** در طریق و عادت قزوینیان‌‌
 • Rivayetçiden şu hikâyeyi de dinle: Kazvinlilerin âdetleridir;
 • بر تن و دست و کتفها بی‌‌گزند ** از سر سوزن کبودیها زنند
 • Vücutlarına, kol ve omuzlarına, kendilerine zarar vermeksizin iğne ile mavi dövmeler dövdürürler.