English    Türkçe    فارسی   

1
3343-3392

 • این حدیث آخر ندارد باز ران ** جانب هاروت و ماروت ای جوان‌‌
 • Bu söze de son yoktur. Ey genç sen yine Hârût Mârût hikâyesine dön.
 • باقی قصه‌‌ی هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ایشان هم در دنیا به چاه بابل‌‌
 • Hârût, Mârût hikâyesinin sonu ve onların, dünyada Bâbil Kuyusunda cezalandırılmaları
 • چون گناه و فسق خلقان جهان ** می‌‌شدی بر هر دو روشن آن زمان‌‌
 • Bu iki melek, cihan halkının günahını, kötülüğünü görünce,
 • دست‌‌خاییدن گرفتندی ز خشم ** لیک عیب خود ندیدندی به چشم‌‌ 3345
 • Hiddetlerinden ellerini ısırıyorlardı. Fakat gözleriyle kendi ayıplarını görmüyorlardı.
 • خویش در آیینه دید آن زشت مرد ** رو بگردانید از آن و خشم کرد
 • Bir çirkin, aynada kendisini görünce yüzünü çevirmiş, kızmış.
 • خویش بین چون از کسی جرمی بدید ** آتشی در وی ز دوزخ شد پدید
 • Kendisini gören kendisini beğenen; birisinde bir suç gördü mü...İçinde cehennemden daha şiddetli bir ateş parlar.
 • حمیت دین خواند او آن کبر را ** ننگرد در خویش نفس گبر را
 • O, bu kibre din gayreti adını takar; kendi kâfir nefsini görmez.
 • حمیت دین را نشانی دیگر است ** که از آن آتش جهانی اخضر است‌‌
 • Din gayretinin başka alâmeti vardır. O ateşten bütün bir dünya yeşerir, hayat bulur.
 • گفت حقشان گر شما روشان‌‌گرید ** در سیه کاران مغفل منگرید 3350
 • Tanrı; Hârût’la Mârût’a “ Eğer siz, nurdan yaratılmış, mâsum melekseniz aldanmış, ziyankâr suçluları görmeyin.
 • شکر گویید ای سپاه و چاکران ** رسته‌‌اید از شهوت و از چاک ران‌‌
 • Ey gökyüzünün askerleri, benim kullarım! Şükredin ki şehvetten ve cinsi temayülden kurtulmuşsunuz.
 • گر از آن معنی نهم من بر شما ** مر شما را بیش نپذیرد سما
 • Eğer size de şehvet versem, artık gök, sizi kabul etmez.
 • عصمتی که مر شما را در تن است ** آن ز عکس عصمت و حفظ من است‌‌
 • Sizdeki mâsumluk, benim ismetimin, benim korumamın aksindendir.
 • آن ز من بینید نز خود هین و هین ** تا نچربد بر شما دیو لعین‌‌
 • O mâsumluğu benden bilin, kendinizden değil. Kendinize gelin, kendinize... Lânetlenmiş Şeytan, size galip gelmesin” dedi.
 • آن چنان که کاتب وحی رسول ** دید حکمت در خود و نور اصول‌‌ 3355
 • Nitekim Peygamberin vahiy kâtibi de hikmeti kendisinde gördü, kendine de vahiy geliyor zannetti.
 • خویش را هم صوت مرغان خدا ** می‌‌شمرد آن بد صفیری چون صدا
 • Tanrı kuşlarının sesi, kendinde de var sandı, o kötü ıslık, o kuşların sesi gibi güzeldir zannına düştü.
 • لحن مرغان را اگر واصف شوی ** بر مراد مرغ کی واقف شوی‌‌
 • Sen, kuşların seslerini övüp dururken nereden kuşun muradını anlayacaksın.
 • گر بیاموزی صفیر بلبلی ** تو چه دانی کاو چه دارد با گلی‌‌
 • Bülbülün sesini öğrensen, tanısan da gül ile ne yapıyor, ne işi var? Nereden bileceksin?
 • ور بدانی باشد آن هم از گمان ** چون ز لب جنبان گمانهای کران‌‌
 • Kıyas ve şüphe yoluyla bildiğini farz edelim... O biliş sağırların, dudak oynamasından anladıkları kadar bir anlayış ve bilişten ibarettir.
 • به عیادت رفتن کر بر همسایه‌‌ی رنجور خویش‌‌
 • Sağırın hasta komşusuna hatır sormaya gidişi
 • آن کری را گفت افزون مایه‌‌ای ** که ترا رنجور شد همسایه‌‌ای‌‌ 3360
 • Anlayışlı, hal hatır, yol yordam bilen birisi bir sağıra “ komşun hasta” diye haber verdi.
 • گفت با خود کر که با گوش گران ** من چه دریابم ز گفت آن جوان‌‌
 • Sağır, kendi kendisine dedi ki: “ Bu sağır kulakla ben onun sözünü nereden anlayacağım.
 • خاصه رنجور و ضعیف آواز شد ** لیک باید رفت آن جا نیست بد
 • Hele hasta olur, sesi pek çıkmazsa... Fakat mutlaka da gitmek lâzım.
 • چون ببینم کان لبش جنبان شود ** من قیاسی گیرم آن را هم ز خود
 • Dudağını oynar görünce ne dediğini kıyas yoluyla kendiliğinden düşünür, bulurum.
 • چون بگویم چونی ای محنت کشم ** او بخواهد گفت نیکم یا خوشم‌‌
 • Ey benim mihnete düşmüş dostum, nasılsın? Derim. O, elbette iyiyim, yahut hoşum, diyecek.
 • من بگویم شکر چه خوردی ابا ** او بگوید شربتی یا ماشبا 3365
 • Şükürler olsun diye cevap verir, ne çorbası yedin diye sorarım. O meselâ, mercimek çorbası diye cevap verir.
 • من بگویم صحه نوشت کیست آن ** از طبیبان پیش تو گوید فلان‌‌
 • Afiyet olsun der, hekimlerden kim geliyor, kendini hangisine tedavi ettiriyorsun? derim.
 • من بگویم بس مبارک پاست او ** چون که او آمد شود کارت نکو
 • O, filan deyince derim ki: ayağı çok kutludur. Geldi mi işin yoluna girdi demektir.
 • پای او را آزمودستیم ما ** هر کجا شد می‌‌شود حاجت روا
 • Biz de onun kademini denedik. Nerede vardıysa dilek hâsıl oldu.”
 • این جوابات قیاسی راست کرد ** پیش آن رنجور شد آن نیک مرد
 • O iyi adam, kıyas yoluyla tasarladığı bu cevapları düzüp koşarak hastaya hal hatır sormaya gitti.
 • گفت چونی گفت مردم گفت شکر ** شد از این رنجور پر آزار و نکر 3370
 • “Nasılsın “dedi. Hasta “öldüm” deyince dedi ki: “ Çok şükür!” Hasta, bu sözden hiddetlendi, canı pek sıkıldı.
 • کین چه شکر است او مگر با ما بد است ** کر قیاسی کرد و آن کژ آمده ست‌‌
 • “ Bu ne biçim şükür? O bizim kötülüğümüzü istiyormuş, anlaşıldı” diye düşündü. Sağır bir sözdür, tasarladı ama yanlış düştü.
 • بعد از آن گفتش چه خوردی گفت زهر ** گفت نوشت باد افزون گشت قهر
 • Sonra “Ne yedin ?diye sorunca hasta “Zehir” dedi. Sağır “ Afiyet olsun” der demez hastanın kahırlanması fazlalaştı.
 • بعد از آن گفت از طبیبان کیست او ** کاو همی‌‌آید به چاره پیش تو
 • Sağır, bundan sonra da “ Tedavi için hekimlerden kim geliyor?” diye sordu.
 • گفت عزراییل می‌‌آید برو ** گفت پایش بس مبارک شاد شو
 • Hasta “ Hadi be, defol, Azrail geliyor!” diye cevap verdi. Sağır “ Ayağı pek kutludur, sevin, neşelen!”dedi.
 • کر برون آمد بگفت او شادمان ** شکر کش کردم مراعات این زمان‌‌ 3375
 • Sağır; şükür, böyle bir zamanda hal hatır sorup komşuluk hakkını gözettim diye sevinerek dışarı çıktı.
 • گفت رنجور این عدوی جان ماست ** ما ندانستیم کاو کان جفاست‌‌
 • Hasta ise “Bu, bizim canımıza düşmanmış, onun cefa madeni olduğunu bilmiyormuşuz” diyordu.
 • خاطر رنجور جویان صد سقط ** تا که پیغامش کند از هر نمط
 • Hatırına yüz türlü kötü şeyler geliyor, ona türlü ,türlü haber göndermeyi kuruyordu.
 • چون کسی کاو خورده باشد آش بد ** می‌‌بشوراند دلش تا قی کند
 • Kötü bir yemek yiyenin o yemeği kusuncaya kadar gönlü bulanır.
 • کظم غیظ این است آن را قی مکن ** تا بیابی در جزا شیرین سخن‌‌
 • İşte hiddeti yenmek budur; onu kusma ki karşılık tatlı sözler duyasın.
 • چون نبودش صبر می‌‌پیچید او ** کاین سگ زن روسپی حیز کو 3380
 • Sabrı olmadığı için hasta kıvranmakta, “ nerede bu kötü sözlü köpek ki.
 • تا بریزم بر وی آن چه گفته بود ** کان زمان شیر ضمیرم خفته بود
 • Söylediklerinin hepsine karşılık vereyim. O zaman tamamı ile hastaydım, aslan gibi olan aklım uyumuştu, hatırıma bir şey gelmedi.
 • چون عیادت بهر دل آرامی است ** این عیادت نیست دشمن کامی است‌‌
 • Hal hatır sorma, gönül almak ve teselli etmek içindir. Halbuki bu, hatır sorma değil, düşmanlık!
 • تا ببیند دشمن خود را نزار ** تا بگیرد خاطر زشتش قرار
 • Düşmanını zayıf ve bitkin bir halde görüp memnun olmak istemiş” diyordu.
 • بس کسان کایشان ز طاعت گمره‌‌اند ** دل به رضوان و ثواب آن دهند
 • Nice ibadetten vazgeçmiş, kulluktan çıkmış kişilerin gönüllerinde Tanrı’nın rızasını almak, sevaba nail olmak vardır, bunu umarlar.
 • خود حقیقت معصیت باشد خفی ** بس کدر کان را تو پنداری صفی‌‌ 3385
 • Halbuki bu, esasen gizli bir günahtır. Nice bulanık şeyler vardır ki sen, onları sâf ve berrak sanırsın.
 • همچو آن کر که همی‌‌پنداشته ست ** کو نکویی کرد و آن بر عکس جست‌‌
 • O sağır gibi...Sağır, iyilik yaptım sanmıştı, halbuki aksi zuhur etti.
 • او نشسته خوش که خدمت کرده‌‌ام ** حق همسایه به جا آورده‌‌ام‌‌
 • O, bir hastaya iyilikte bulundum hatırını ele aldım, komşuluk hakkını ele getirdim diye rahatça oturmuştu.
 • بهر خود او آتشی افروخته ست ** در دل رنجور و خود را سوخته ست‌‌
 • Halbuki hastanın gönlünde bir ateş alevlenmiş, kendisini de yakmıştı.
 • فاتقوا النار التی أوقدتم ** إنکم فی المعصیة ازددتم‌‌
 • Yaktığınız ateşlerden korkun. Siz, onu günahlarınızla çoğalttınız, günahınız yüzünden alevdesiniz.
 • گفت پیغمبر به یک صاحب ریا ** صل إنک لم تصل یا فتی‌‌ 3390
 • Peygamber bir riyakâra namaz kıldığı halde “ Ey yiğit kalk, namaz kıl, çünkü senin kıldığın namaz değil” dedi.
 • از برای چاره‌‌ی این خوفها ** آمد اندر هر نمازی اهدنا
 • Bu korkular yüzünden her namazda “ ihdinassırâtal müstakîme- sen bizi doğru yola hidayet et” denir.
 • کاین نمازم را میامیز ای خدا ** با نماز ضالین و اهل ریا
 • Yani “ Ey Tanrı! Bu namazımı yolunu azıtmışların, riyakârların namazıyla karıştırma.”