English    Türkçe    فارسی   

1
3395-3444

 • گوش حس تو به حرف ار در خور است ** دان که گوش غیب گیر تو کر است‌‌ 3395
 • Senin duygu kulağın harfleri anlayabilirse de bil ki gaybı duyan kulağın sağırdır.
 • اول کسی که در مقابله‌‌ی نص قیاس آورد ابلیس بود
 • Nas karşısında ilk olarak kıyası ileri süren İblis’ti
 • اول آن کس کاین قیاسکها نمود ** پیش انوار خدا ابلیس بود
 • Tanrı nurlarına karşı bu kıyasçıkları ileri süren ilk kişi, İblisti.
 • گفت نار از خاک بی‌‌شک بهتر است ** من ز نار و او ز خاک اکدر است‌‌
 • Dedi ki: “ Şüphe yok, ateş topraktan daha iyidir. Ben ateşten yaratıldım Âdem kapkara topraktan.
 • پس قیاس فرع بر اصلش کنیم ** او ز ظلمت ما ز نور روشنیم‌‌
 • Şu halde fer’i, asla nispetle mukayese edelim: O zulmettendir, biz aydın nurdan.”
 • گفت حق نی بل که لا انساب شد ** زهد و تقوی فضل را محراب شد
 • Tanrı “ Hayır, soy sop yok. Zâhitlik ve şüpheli şeylerden çekinmek, faziletin mihrabıdır.
 • این نه میراث جهان فانی است ** که به انسابش بیابی جانی است‌‌ 3400
 • Bu, fâni dünyanın mirası değildir ki soy sop yüzünden onu elde edesin. Bu can mirasıdır.
 • بلکه این میراثهای انبیاست ** وارث این جانهای اتقیاست‌‌
 • Hattâ Peygamberlerin mirası. Bunun vârisi şüpheli şeylerden sakınan müminlerin canıdır.
 • پور آن بو جهل شد مومن عیان ** پور آن نوح نبی از گمرهان‌‌
 • O Ebucehl’in oğlu, açıkça müslüman oldu; şu Nuh Peygamberin oğlu yolunu yanılanlardan.
 • زاده‌‌ی خاکی منور شد چو ماه ** زاده‌‌ی آتش تویی رو رو سیاه‌‌
 • Topraktan yaratılan, ay gibi nurlandı. Ateşten yaratılan sen, yüzü kara oldun, defol!” dedi.
 • این قیاسات و تحری روز ابر ** یا به شب مر قبله را کرده ست حبر
 • Bu kıyaslar, bu araştırmalar; bulutlu günde, yahut geceleyin kıbleyi bulmak içindir.
 • لیک با خورشید و کعبه پیش رو ** این قیاس و این تحری را مجو 3405
 • Fakat güneş doğmuş, Kâbe de karşıdayken bu kıyası, bu araştırmayı bırak, arama!
 • کعبه نادیده مکن رو زو متاب ** از قیاس الله أعلم بالصواب‌‌
 • Kıyas yüzünden Kâbe’yi görmezlikten gelme, ondan yüz çevirme. Doğruyu Tanrı daha iyi bilir.
 • چون صفیری بشنوی از مرغ حق ** ظاهرش را یاد گیری چون سبق‌‌
 • Tanrı kuşundan bir ötüş duyunca ders beller gibi yalnız zâhirini beller, hatırında tutarsın.
 • وانگهی از خود قیاساتی کنی ** مر خیال محض را ذاتی کنی‌‌
 • Sonra da kendinden kıyaslar yapar, hayalin ta kendisini hakikat sanırsın.
 • اصطلاحاتی است مر ابدال را ** که نباشد ز آن خبر اقوال را
 • Abdâllerin ıstılahları vardır ki sözlerin, onlardan haberi yok.
 • منطق الطیری به صوت آموختی ** صد قیاس و صد هوس افروختی‌‌ 3410
 • Sen, kuş dilini, yalnız ses bakımından öğrendin; yüzlerce kıyas ve hevesler ateşledin.
 • همچو آن رنجور دلها از تو خست ** کر به پندار اصابت گشته مست‌‌
 • Fakat o hastanın incindiği gibi senden de gönüller incindi, kederlendi. Halbuki sağır, kendi zannına kapılıp, isabet ettiğini sanıp sevincinden sarhoş oldu.
 • کاتب آن وحی ز آن آواز مرغ ** برده ظنی کاو بود همباز مرغ‌‌
 • O Vahiy Kâtibi de kuşun sesini duyup kendini de o kuşla eşit sandı.
 • مرغ پری زد مر او را کور کرد ** نک فرو بردش به قعر مرگ و درد
 • Fakat kuş, bir kanat vurup onu kör etti işte... Onu ölümün ve elemin ta dibine kadar götürdü.
 • هین به عکسی یا به ظنی هم شما ** در میفتید از مقامات سما
 • Kendinize gelin, sizde bir akis, yahut zan yüzünden göklerdeki duraklarınızdan düşmeyesiniz.
 • گر چه هاروتید و ماروت و فزون ** از همه بر بام نحن الصافون‌‌ 3415
 • Hârût’la Mârût’sanız da, “ Biz sana saf saf ibadet ediyoruz” damının üstünde herkesten ileriyseniz de.
 • بر بدیهای بدان رحمت کنید ** بر منی و خویش بینی کم تنید
 • Kötülerin kötülüklerine acıyın. Benliğin kendini görüp beğenmenin etrafında dolaşmayın.
 • هین مبادا غیرت آید از کمین ** سر نگون افتید در قعر زمین‌‌
 • Kendinize gelin. Tanrı gayreti, pusudan çıkmayı görsün; baş aşağı yerin dibine gidersiniz.
 • هر دو گفتند ای خدا فرمان تراست ** بی‌‌امان تو امانی خود کجاست‌‌
 • İkisi de dediler ki: “ Tanrı, ferman senin,senin ihsanın, senin koruman olmazsa nerede bir ihsan, nerede bir koruyan?”
 • این همی‌‌گفتند و دلشان می‌‌طپید ** بد کجا آید ز ما نعم العبید
 • Hem bunu söylemekte, hem de yeryüzüne inip hükmetmek için yürekleri oynamaktaydı. “ Bizden kötülük gelir mi? Biz ne güzel kullarız!” diyorlardı.
 • خار خار دو فرشته هم نهشت ** تا که تخم خویش بینی را نکشت‌‌ 3420
 • Bunların bu gurur ve istekleri, kendilerini rahat bırakmadı: nihayet bunları kendilerini beğenmiş bir hale soktu.
 • پس همی‌‌گفتند کای ارکانیان ** بی‌‌خبر از پاکی روحانیان‌‌
 • “Ey toprağa, suya, yere, ateşe mensup insanlar, ey ruhanilerin temizliğinden haberi olmayanlar.
 • ما بر این گردون تتقها می‌‌تنیم ** بر زمین آییم و شادروان زنیم‌‌
 • Biz şu gökyüzünün üstünde perdeler dokuyor, yeryüzüne inip şadırvanlar kuruyoruz.
 • عدل توزیم و عبادت آوریم ** باز هر شب سوی گردون بر پریم‌‌
 • Adalet yapar, ibadet eder; her gece yine göklere uçar gideriz.
 • تا شویم اعجوبه‌‌ی دور زمان ** تا نهیم اندر زمین امن و امان‌‌
 • Bu suretle de şu devrin şaşılacak büyükleri olur, yeryüzüne adalet ve emniyeti yayarız” diyorlardı.
 • آن قیاس حال گردون بر زمین ** راست ناید فرق دارد در کمین‌‌ 3425
 • Gökyüzü ahvalini yeryüzüne kıyas ettiler, fakat bu kıyas, doğru değil... Arada büyük bir fark var!
 • در بیان آن که حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان‌‌
 • Halini, neşe ve sarhoşluğunu cahillerden saklamak lâzımdır
 • بشنو الفاظ حکیم پرده‌‌ای ** سر همانجا نه که باده خورده‌‌ای‌‌
 • Perde altına girmiş olan Hakîmin sözünü dinle: Şarap içtiğin yere baş koy, yat.
 • چون که از میخانه مستی ضال شد ** تسخر و بازیچه‌‌ی اطفال شد
 • Meyhaneden çıkıp yol, yanılan sarhoş, çocukların maskarası ve oyuncağı olur.
 • می‌‌فتد او سو به سو بر هر رهی ** در گل و می‌‌خنددش هر ابلهی‌‌
 • Her tarafa, her yola, çamurların içine düşer, her ahmak da ona güler.
 • او چنین و کودکان اندر پی‌‌اش ** بی‌‌خبر از مستی و ذوق می‌‌اش‌‌
 • O bu haldeyken onun sarhoşluğundan, içtiği şarabın neşe ve zevkinden haberleri olmayan çocuklar peşine takılırlar.
 • خلق اطفال‌‌اند جز مست خدا ** نیست بالغ جز رهیده از هوا 3430
 • Tanrı sarhoşundan başka bütün halk, çocuktur. Heva ve hevesinden kurtulmuş kişiden başka baliğ yoktur.
 • گفت دنیا لعب و لهو است و شما ** کودکید و راست فرماید خدا
 • Tanrı “ Dünya kuru bir istek, faydasız bir oyuncaktan ibarettir, siz de çocuklarsınız.” Dedi. Tanrı doğru buyurur.
 • از لعب بیرون نرفتی کودکی ** بی‌‌ذکات روح کی باشد ذکی‌‌
 • Oyuncağı terk etmedikçe çocuksun. Ruh arınmadıkça nasıl temiz olabilirsiniz?
 • چون جماع طفل دان این شهوتی ** که همی‌‌رانند اینجا ای فتی‌‌
 • Dünyada daima istenen, peşinde koşulan, bir türlü terk edilemeyen bu şehvet; bil ki çocukların cimaı gibidir.
 • آن جماع طفل چه بود بازیی ** با جماع رستمی و غازیی‌‌
 • Çocuğun cimaı nedir ki? Bir Rüstem’in, bir yiğidin cimaına nispetle oyundan ibaret.
 • جنگ خلقان همچو جنگ کودکان ** جمله بی‌‌معنی و بی‌‌مغز و مهان‌‌ 3435
 • Halkın savaşı da çocukların savaşı gibidir. Tamamı ile mânasız, esassız ve hor!
 • جمله با شمشیر چوبین جنگشان ** جمله در لاینفعی آهنگشان‌‌
 • Hepsi sopadan kılıçlarla savaşırlar. Hepsi faydasız bir şeyle uğraşıp dururlar.
 • جمله‌‌شان گشته سواره بر نیی ** کاین براق ماست یا دلدل پیی‌‌
 • Hepsi, bu bizim Burak’ımız Düldül yürüyüşlü atımız diye bir sopaya binmiştir.
 • حامل‌‌اند و خود ز جهل افراشته ** راکب و محمول ره پنداشته‌‌
 • Sırtlarında yük var, fakat bilgisizliklerinden kendilerini yüksek görüp ata binmiş, yol gidiyor sanırlar.
 • باش تا روزی که محمولان حق ** اسب تازان بگذرند از نه طبق‌‌
 • Hele dur... halk atlıları, bir gün atlarını sürerek dokuz kat gökten geçsinler de bak!
 • تعرج الروح إلیه و الملک ** من عروج الروح یهتز الفلک‌‌ 3440
 • O gün ruh ve melek Tanrı’ya yücelir. Ruhun yücelmesinden gök titrer!
 • همچو طفلان جمله‌‌تان دامن سوار ** گوشه‌‌ی دامن‌‌گرفته اسب‌‌وار
 • Siz ise umumiyetle çocuklar gibi eteğinize binmişsiniz... Ata binmiş gibi eteğinizin ucunu tutmuşsunuz!
 • از حق إن الظن لا يغنی رسید ** مرکب ظن بر فلک‌‌ها کی دوید
 • Tanrı’dan “ Şüphe yok ki zan fayda vermez” hükmü gelmiştir. Zan merkebi nerede gökler koşacak?
 • اغلب الظنین فی ترجیح ذا ** لا تماری الشمس فی توضیحها
 • İki türlü zan olursa kuvvet hangisindeyse o tercih edilir. Fakat güneş zuhur etti mi... onun varlığında ve parlaklığında inat edilmez.
 • آن گهی بینید مرکبهای خویش ** مرکبی سازیده‌‌اید از پای خویش‌‌
 • İşte o zaman bindiğiniz şeyleri görürsünüz; anlarsınız ki ancak ayaklarınıza binmişsiniz...