English    Türkçe    فارسی   

1
347-396

 • آن گهم از خود بران تا شهر دور ** تا در اندازم در ایشان شر و شور
 • Ondan sonrada beni, huzurundan uzak bir şehre sür ki ben, onların arasına yüz türlü din kayıtsızlığı sokayım.
 • تلبیس وزیر با نصارا
 • Vezirin Hristiyanlara hilesi
 • پس بگویم من به سر نصرانی‌‌ام ** ای خدای راز دان می‌‌دانی‌‌ام‌‌
 • Bu halde diyeyim ki: ben gizli Hristiyan’ım; ey sır bilen Tanrı; sen benim gönlümü bilirsin!
 • شاه واقف گشت از ایمان من ** وز تعصب کرد قصد جان من‌‌
 • Padişah, benim imanımı anladı; taassuptan dolayı canıma kastetti.
 • خواستم تا دین ز شه پنهان کنم ** آن که دین اوست ظاهر آن کنم‌‌ 350
 • Dinimi padişahtan saklamak, onun dininden görünmek istedim.
 • شاه بویی برد از اسرار من ** متهم شد پیش شه گفتار من‌‌
 • Padişah, benim sırlarımdan bir koku sezdi. Sözlerim huzurunda kusurlu göründü.
 • گفت گفت تو چو در نان سوزن است ** از دل من تا دل تو روزن است‌‌
 • Dedi ki: “ Senin sözlerin, içinde iğne olan ekmek gibidir. Benim gönlümden senin gönlüne pencere var.
 • من از آن روزن بدیدم حال تو ** حال تو دیدم ننوشم قال تو
 • Ben, o pencereden halini gördüm; artık lâfını dinleyemem.”
 • گر نبودی جان عیسی چاره‌‌ام ** او جهودانه بکردی پاره‌‌ام‌‌
 • Eğer İsa’nın ruhaniyeti bana imdat etmeseydi o, Yahudicesine beni parça parça ederdi.
 • بهر عیسی جان سپارم سر دهم ** صد هزاران منتش بر خود نهم‌‌ 355
 • İsa için başımla oynar, canımı verir ve bunu canıma yüz binlerce minnet bilirim.
 • جان دریغم نیست از عیسی و لیک ** واقفم بر علم دینش نیک نیک‌‌
 • İsa’dan canımı sakınmam, fakat onun din bilgisine iyiden iyiye vâkıfım.
 • حیف می‌‌آمد مرا کان دین پاک ** در میان جاهلان گردد هلاک‌‌
 • O pak dinin cahiller arasında mahvolması, bana dokunmakta.
 • شکر ایزد را و عیسی را که ما ** گشته‌‌ایم آن کیش حق را رهنما
 • Tanrı’ya, İsa’ya şükrolsun ki biz, bu hak dine yol gösterici olduk.
 • از جهود و از جهودی رسته‌‌ام ** تا به زناری میان را بسته‌‌ام‌‌
 • Belimizi zünnarla bağladığımızdan beri Yahudi’den ve Yahudilikten kurtulduk.
 • دور دور عیسی است ای مردمان ** بشنوید اسرار کیش او به جان‌‌ 360
 • Ey halk; devir, İsa’nın devridir. Onun dininin sırlarını candan dinleyin!”
 • کرد با وی شاه آن کاری که گفت ** خلق حیران مانده ز ان مکر نهفت‌‌
 • Padişah, vezire, vezir ne dediyse yaptı. Halk, bu gizli ve hakikati meçhul hileden dolayı şaşırıp kaldı.
 • راند او را جانب نصرانیان ** کرد در دعوت شروع او بعد از آن‌‌
 • Onu Hıristiyanların oturdukları tarafa sürdü. Vezir de ondan sonra halkı davete başladı.
 • قبول کردن نصارا مکر وزیر را
 • Hıristiyanların vezirin hilesine inanmaları
 • صد هزاران مرد ترسا سوی او ** اندک اندک جمع شد در کوی او
 • Yüz binlerce Hıristiyan, azar azar onun etrafına toplandı.
 • او بیان می‌‌کرد با ایشان به راز ** سر انگلیون و زنار و نماز
 • O, onlara gizlice İncil’in, zünnarın ve namazın sırrını anlatmaktaydı.
 • او به ظاهر واعظ احکام بود ** لیک در باطن صفیر و دام بود 365
 • Görünüşte din hükümlerini anlatıyordu; fakat bu anlatış, hakikatte onları avlamak için ıslık ve tuzaktı.
 • بهر این بعضی صحابه از رسول ** ملتمس بودند مکر نفس غول‌‌
 • Bunun için (gizli hileyi anlamak müşkül olduğundan) bazı Eshab, Peygamber’den, azgın ve hilekâr nefsin hilesini sorarlar;
 • کاو چه آمیزد ز اغراض نهان ** در عبادتها و در اخلاص جان‌‌
 • “ Nefis, ibadetlere ve candan gelen ihlâsa gizli garezlerden ne karıştırır?” derlerdi.
 • فضل طاعت را نجستندی از او ** عیب ظاهر را بجستندی که کو
 • Peygamber’den ibadetin faziletini ve sevabını arayıp sormazlar; ”Apaçık ayıp hangisidir?” diye kötü huyları sorarlardı.
 • مو به مو و ذره ذره مکر نفس ** می‌‌شناسیدند چون گل از کرفس‌‌
 • Gülü, kerevizden fark edercesine kıldan kıla, zerreden zerreye nefis hilesini tanır, bilirlerdi.
 • موشکافان صحابه هم در آن ** وعظ ایشان خیره گشتندی به جان‌‌ 370
 • Eshab’ın kılı kırk yaranları, umumiyetle o vaiz ve beyana hayran olurlardı.
 • متابعت نصارا وزیر را
 • Hıristiyanların vezire uymaları
 • دل بدو دادند ترسایان تمام ** خود چه باشد قوت تقلید عام‌‌
 • Hıristiyanlar tamamıyla ona gönül verdiler. Zaten avamın taklidinin kuvveti ne olabilir ki?
 • در درون سینه مهرش کاشتند ** نایب عیساش می‌‌پنداشتند
 • Kalplerinin içine onun muhabbetini ektiler, onu İsa’nın halifesi sandılar.
 • او به سر دجال یک چشم لعین ** ای خدا فریادرس نعم المعین‌‌
 • O ise hakikatte tek gözlü melun Deccâl’dı. Ey Tanrı, feryadımıza yetiş; sen ne güzel yardımcısın!
 • صد هزاران دام و دانه ست ای خدا ** ما چو مرغان حریص بی‌‌نوا
 • Ey Tanrı, yüz binlerce tuzak ve yem var, bizler de yemsiz kalmış halis kuşlar gibiyiz.
 • دم‌‌به‌‌دم ما بسته‌‌ی دام نویم ** هر یکی گر باز و سیمرغی شویم‌‌ 375
 • Her an yeni bir tuzağa tutuluyoruz, istersek her birimiz, birer doğan ve simurg olalım.
 • می‌‌رهانی هر دمی ما را و باز ** سوی دامی می‌‌رویم ای بی‌‌نیاز
 • Sen bizi her zaman tuzaktan kurtarmaktasın. Ey gani ve müstağnî Tanrı, biz yine bir tuzağa doğru gitmekteyiz!
 • ما در این انبار گندم می‌‌کنیم ** گندم جمع آمده گم می‌‌کنیم‌‌
 • Biz bu ambarda buğday biriktirmede, toplanan buğdayı yine kaybetmekteyiz.
 • می‌‌نیندیشیم آخر ما به هوش ** کین خلل در گندم است از مکر موش‌‌
 • Biz, bu vahşi mahlûklar topluluğu, düşünmüyoruz ki buğdayın noksanlaşması farenin hilesindendir.
 • موش تا انبار ما حفره زده ست ** وز فنش انبار ما ویران شده ست‌‌
 • Fare, ambarımızı deldikçe, hilesinden ambar harap olmuştur.
 • اول ای جان دفع شر موش کن ** وانگهان در جمع گندم جوش کن‌‌ 380
 • Ey can, önce farenin şerrini defet, sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala!
 • بشنو از اخبار آن صدر الصدور ** لا صلاة تم الا بالحضور
 • O büyükler büyüğünün haberlerinden birini dinle: “Huzuru kalb olmadıkça namaz tamam olmaz.”
 • گر نه موشی دزد در انبار ماست ** گندم اعمال چل ساله کجاست‌‌
 • Eğer bizim ambarımızda hırsız bir fare yoksa kırk yıllık ibadet buğdayı nerde?
 • ریزه ریزه صدق هر روزه چرا ** جمع می‌‌ناید در این انبار ما
 • Her günlük azar azar sadıkane ibadet taneleri niçin bu ambarımızda toplanmıyor?
 • بس ستاره‌‌ی آتش از آهن جهید ** و ان دل سوزیده پذرفت و کشید
 • Çakmak demirinden birçok ateş yıldızı sıçradı, o yanmış gönül, onları kabul edip çekti.
 • لیک در ظلمت یکی دزدی نهان ** می‌‌نهد انگشت بر استارگان‌‌ 385
 • Ama karanlıkta bir hırsız, gizlice kıvılcımlara parmak basmakta.
 • می‌‌کشد استارگان را یک به یک ** تا که نفروزد چراغی از فلک‌‌
 • Onları, felekte bir çırağ parlamasın diye, birer birer söndürmekte.
 • گر هزاران دام باشد در قدم ** چون تو با مایی نباشد هیچ غم‌‌
 • Bir adımda binlerce tuzak olsa, sen bizimle oldukça hiç gam yok!
 • هر شبی از دام تن ارواح را ** می‌‌رهانی می‌‌کنی الواح را
 • Her gece ten tuzağından ruhları kurtarmakta, tahtaları sökmektesin.
 • می‌‌رهند ارواح هر شب زین قفس ** فارغان، نه حاکم و محکوم کس‌‌
 • Ruhlar, her gece bu kafesten kurtulurlar, ne kimsenin hâkimi, ne de mahkûmu olmayarak feragate ulaşırlar.
 • شب ز زندان بی‌‌خبر زندانیان ** شب ز دولت بی‌‌خبر سلطانیان‌‌ 390
 • Geceleyin zindandakilerin zindandan haberleri yoktur, sultana mensup davetliler, geceleyin devletten haberdar değildirler.
 • نه غم و اندیشه‌‌ی سود و زیان ** نه خیال این فلان و آن فلان‌‌
 • Ne gam var, ne kâr ve ne zarar düşüncesi. Ne bu filân kadının hayali, ne o filân erkeğin kuruntusu!
 • حال عارف این بود بی‌‌خواب هم ** گفت ایزد هم رقود زین مرم‌‌
 • Arifin hali, uyanıkken de budur, Tanrı ”onlar uykudadırlar” dedi, bunu inkâr etme.
 • خفته از احوال دنیا روز و شب ** چون قلم در پنجه‌‌ی تقلیب رب‌‌
 • Onlar, gece gündüz dünya ahvalinden uykudadırlar; Rabb’in elinde evirip çevirdiği kalem gibidirler.
 • آن که او پنجه نبیند در رقم ** فعل پندارد به جنبش از قلم‌‌
 • Yazı esnasında eli görmeyen kimse, kalemin hareketini, kalemden sanır.
 • شمه‌‌ای زین حال عارف وانمود ** خلق را هم خواب حسی در ربود 395
 • Tanrı, arifin bu halinden halka pek az bir miktarını gösterdi; halkı ise hisse mensup uyku kapladı (gaflete dalıp arifi anlamadılar).
 • رفته در صحرای بی‌‌چون جانشان ** روحشان آسوده و ابدانشان‌‌
 • Onların canı: sırrına akıl almaz sahraya gitti. Ruhları da istirahatte, bedenleri de.