English    Türkçe    فارسی   

1
3667-3716

 • این سخن پایان ندارد زید کو ** تا دهم پندش که رسوایی مجو
 • Bu sözün de sonu yoktur. Zeyd nerede? Ona rüsvay olmak iyi değildir, diyeyim!
 • رجوع به حکایت زید
 • Zeyd’in hikâyesine dönüş
 • زید را اکنون نیابی کاو گریخت ** جست از صف نعال و نعل ریخت‌‌
 • Artık Zeyd’i bulamazsın, o kaçtı; kapı yanındaki son saftan fırladı, papuçlarını bile bıraktı!
 • تو که باشی زید هم خود را نیافت ** همچو اختر که بر او خورشید تافت‌‌
 • Sen kim oluyorsun? Zeyd bile, üstüne güneş vurmuş yıldız gibi kendisini kaybetti, bulamadı!
 • نی از او نقشی بیابی نی نشان ** نی کهی یابی نه راه کهکشان‌‌ 3670
 • Ondan ne bir nakış bulabilirsin, ne bir nişan... Hattâ ne de saman uğrusu yoluna gidebilmek için bir saman çöpü!
 • شد حواس و نطق با پایان ما ** محو نور دانش سلطان ما
 • Duygularımızla sonu gelmeyen sözümüz, sultanımızın bilgi nurunda mahvoldu.
 • حسها و عقلهاشان در درون ** موج در موج لدينا محضرون‌‌
 • (Bu mazhariyete erenlerin) duygularıyla akılları iç âlemde “Ledeynâ Muhdarûn” denizinde dalgalanmakta, dalga dalga üstüne, çoşup durmaktadır.
 • چون شب آمد باز وقت بار شد ** انجم پنهان شده بر کار شد
 • Fakat gece olunca gene teklif ve icazet vakti gelir; gizlenmiş yıldızlar işlerine, güçlerine koyulurlar.
 • بی‌‌هشان را وادهد حق هوشها ** حلقه حلقه حلقه‌‌ها در گوشها
 • Tanrı akılsızların akıllarını kulaklarında halka halka küpeler olduğu halde geri verir.
 • پای کوبان دست افشان در ثنا ** ناز نازان ربنا أحییتنا 3675
 • Hepsi hamdüsena ederek ayaklarını vurur, ellerini çırpar, nazlı nazlı “Rabbimiz bizi dirilttin bize hayat verdin” derler.
 • آن جلود و آن عظام ریخته ** فارسان گشته غبار انگیخته‌‌
 • O çürümüş deriler, dökülmüş kemikler, yerden tozlar koparan atlılar kesilir;
 • حمله آرند از عدم سوی وجود ** در قیامت هم شکور و هم کنود
 • Kıyamet günü, şükrederek, yahut kâfir olarak yokluktan varlığa hamle ederler.
 • سر چه می‌‌پیچی کنی نادیده‌‌ای ** در عدم ز اول نه سرپیچیده‌‌ای‌‌
 • Niçin başını çevirir, görmezlikten gelirsin? Önce yoklukta da böyle baş çevirmemiş miydin?
 • در عدم افشرده بودی پای خویش ** که مرا که بر کند از جای خویش‌‌
 • “Beni nerede yerimden tedirgin edecek? Deyip yoklukta da böyle ayağını diremiştin.
 • می‌‌نبینی صنع ربانیت را ** که کشید او موی پیشانیت را 3680
 • Tanrı’nın sun’u; görmüyor musun? Nasıl seni alnındaki perçemden tutup çekerek:
 • تا کشیدت اندر این انواع حال ** که نبودت در گمان و در خیال‌‌
 • Evvelce hatırı hayalinde olmayan bu çeşit hallere uğrattı.
 • آن عدم او را هماره بنده است ** کار کن دیوا سلیمان زنده است‌‌
 • O yokluk da daima Tanrı’ya kuldur. Ey dev, kulluk et. Süleyman diridir!
 • دیو می‌‌سازد جفان کالجواب ** زهره نی تا دفع گوید یا جواب‌‌
 • Dev, havuzlar gibi kâseler yapmakta; kudreti yok ki bu işi yapmaktan vazgeçsin, yahut emredene bir cevap versin!
 • خویش را بین چون همی‌‌لرزی ز بیم ** مر عدم را نیز لرزان دان مقیم‌‌
 • Bir kendine bak, yok olmaktan nasıl titreyip durmaktasın? Yokluğu da aynen böyle tir tir titrer bil!
 • ور تو دست اندر مناصب می‌‌زنی ** هم ز ترس است آن که جانی می‌‌کنی‌‌ 3685
 • Dünya mansıplarını elde etsen bile yine kaybetme korkusundan canın çıkar.
 • هر چه جز عشق خدای احسن است ** گر شکر خواری است آن جان کندن است‌‌
 • En güzel olan (Güzeller güzeli ) Tanrı’nın aşkından başka ne varsa can çekişmeden ibarettir, hattâ şeker yemek bile!
 • چیست جان کندن سوی مرگ آمدن ** دست در آب حیاتی نازدن‌‌
 • Can çekişme nedir? Ölüme yaklaşmak, abıhayatı elde edememek.
 • خلق را دو دیده در خاک و ممات ** صد گمان دارند در آب حیات‌‌
 • Halkın iki gözü de toprağa ve ölüme saplanmıştır. Abıhayat var mı, yok mu, bunda yüz türlü şüpheler var.
 • جهد کن تا صد گمان گردد نود ** شب برو ور تو بخسبی شب رود
 • Sen cehdet de bu yüz şüphen de sana düşsün. Geceleyin yürü ,yol al... Uyudun mu gece gitti gider!
 • در شب تاریک جوی آن روز را ** پیش کن آن عقل ظلمت سوز را 3690
 • O gündüzü geceleyin ara; karanlıkları yakan o aklı, kendine kılavuz yap!
 • در شب بد رنگ بس نیکی بود ** آب حیوان جفت تاریکی بود
 • Kötü renkli gecede çok iyilikler vardır. Abıhayat, karanlıkların eşidir, karanlıktadır.
 • سر ز خفتن کی توان برداشتن ** با چنین صد تخم غفلت کاشتن‌‌
 • Böyle yüzlerce gaflet tohumunu ekip durdukça başını uykudan kaldırabilir misiniz?
 • خواب مرده لقمه‌‌ی مرده یار شد ** خواجه خفت و دزد شب بر کار شد
 • Ölü uyku, ölü lokmaya dost oldu; efendi uyudu, geceleyin iş gören hırsız da hazırlığa koyuldu.
 • تو نمی‌‌دانی که خصمانت کی‌‌اند ** ناریان خصم وجود خاکی‌‌اند
 • Senin düşmanın kimlerdir? Bilmiyorsun. Ateşten yaratılanlar, topraktan yaratılmışların varlığına düşmandır.
 • نار خصم آب و فرزندان اوست ** همچنان که آب خصم جان اوست‌‌ 3695
 • Ateş suyun ve oğullarının düşmanıdır. Nitekim su da ateşin canına düşmandır.
 • آب آتش را کشد زیرا که او ** خصم فرزندان آب است و عدو
 • Suyun ve çocuklarının düşmanı olduğundan su da ateşi öldürür, söndürür.
 • بعد از آن این نار نار شهوت است ** کاندر او اصل گناه و زلت است‌‌
 • Bütün bunlardan sonra ( şunu da bil ki) bu ateş, şehvet ateşidir, günahın suçun aslı ondadır.
 • نار بیرونی به آبی بفسرد ** نار شهوت تا به دوزخ می‌‌برد
 • Dış âlemdeki ateşi su söndürür. Fakat şehvet ateşi kıyamete kadar sürüp gider.
 • نار شهوت می‌‌نیارامد به آب ** ز انکه دارد طبع دوزخ در عذاب‌‌
 • Şehvet ateşi, su ile sakin olmaz. Çünkü azap ve elem bakımından cehennem tabiatlıdır.
 • نار شهوت را چه چاره نور دین ** نورکم اطفاء نار الکافرین‌‌ 3700
 • Şehvet ateşine ne çare var? Din nuru. Müminler ;nurunuz kâfirlerin ateşini söndürdü.
 • چه کشد این نار را نور خدا ** نور ابراهیم را ساز اوستا
 • Bu ateşi ne söndürür? Tanrı nuru. Bu hususta İbrahim’in nurunu kendine usta yap.
 • تا ز نار نفس چون نمرود تو ** وارهد این جسم همچون عود تو
 • Ki öd ağacına benzeyen bu cismin, Nemrut gibi olan nefis ateşinden kurtulsun!
 • شهوت ناری به راندن کم نشد ** او به ماندن کم شود بی‌‌هیچ بد
 • Şehvet ateşi yanmakla eksilip bitmez. Yanmakla güzelce eksilir, nihayet yok olur.
 • تا که هیزم می‌‌نهی بر آتشی ** کی بمیرد آتش از هیزم کشی‌‌
 • Bir ateşe odun attıkça o ateş nereden sönecek?
 • چون که هیزم باز گیری نار مرد ** ز انکه تقوی آب سوی نار برد 3705
 • Fakat odun atmazsan söner. Çünkü bu çekinme ateşe su serper.
 • کی سیه گردد ز آتش روی خوب ** کاو نهد گلگونه از تقوی القلوب‌‌
 • Yüzüne, kalplerin haramdan çekinmesinden kızıllık süren kişinin güzel yüzü, hiç ateşten kararır mı?
 • آتش افتادن در شهر به ایام عمر
 • Tanrı ondan razı olsun, Ömer zamanında şehre ateş düşmesi
 • آتشی افتاد در عهد عمر ** همچو چوب خشک می‌‌خورد او حجر
 • Ömer’in zamanında bir yangın oldu. Ateş, taşları bile kuru ağaç gibi yakmaktaydı.
 • در فتاد اندر بنا و خانه‌‌ها ** تا زد اندر پر مرغ و لانه‌‌ها
 • Yapıları, evleri yakmağa, hatta kuşların kanatlarını ve yuvalarını bile tutuşturmağa başladı.
 • نیم شهر از شعله‌‌ها آتش گرفت ** آب می‌‌ترسید از آن و می‌‌شگفت‌‌
 • Alevler şehrin yarısını sardı. Su bile ondan korkmakta, şaşırmaktaydı!
 • مشکهای آب و سرکه می‌‌زدند ** بر سر آتش کسان هوشمند 3710
 • Akıllı kişiler, ateşe kovalarla su ve sirke döküyorlar.
 • آتش از استیزه افزون می‌‌شدی ** می‌‌رسید او را مدد از بی‌‌حدی‌‌
 • Yangın inada gelip alevini artırıyordu. Ona Tanrı yardım etmekteydi.
 • خلق آمد جانب عمر شتاب ** کاتش ما می‌‌نمیرد هیچ از آب‌‌
 • Halk Ömer’e yüz tuttular, koşa koşa gidip “Yangınımız suyla sönmüyor?” dediler.
 • گفت آن آتش ز آیات خداست ** شعله‌‌ای از آتش بخل شماست‌‌
 • Ömer “O yangın, Tanrı alâmetlerindendir. Sizin hasislik ateşinizden bir şûledir.
 • آب بگذارید و نان قسمت کنید ** بخل بگذارید اگر آل منید
 • Suyu bırakın yoksullara ekmek dağıtın. Eğer bana tâbi iseniz hasisliği terk edin” dedi.
 • خلق گفتندش که در بگشوده‌‌ایم ** ما سخی و اهل فتوت بوده‌‌ایم‌‌ 3715
 • Halk, Ömer’e “ Bizim kapılarımız açık. Cömert kişileriz, mürüvvet ehliyiz, dediler.
 • گفت نان در رسم و عادت داده‌‌اید ** دست از بهر خدا نگشاده‌‌اید
 • Ömer dedi ki: “ Siz, âdet olduğu için yoksullara ekmek verdiniz, Tanrı için eli açık olmadınız.