English    Türkçe    فارسی   

1
3772-3821

 • تا به بینی نایدت از غیب بو ** غیر بینی هیچ می‌‌بینی بگو
 • Burnuna gayptan bir koku gelmedikçe, söyle… burnunun ucundan başka bir şey görebilir misin?
 • سوال کردن آن کافر از امیر المومنین علی علیه السلام که بر چون منی مظفر شدی شمشیر را از دست چون انداختی // پس بگفت آن نومسلمان ولی ** از سر مستی و لذت با علی
 • O kâfirin, Ali –Keremmallahu Vechehu- ye “Bana üstün gelmişken niçin elinden kılıcını attın?” diye sorması
 • که بفرما یا امیر المومنین.** تا بجنبد جان به تن در چون جنین
 • Ali’ye dedi ki: “Ya Emîrel Müminîn, buyur da can; tende, ana karnındaki cenin gibi canlansın, oynasın.
 • هفت اختر هر جنین را مدتی ** می‌‌کنند ای جان به نوبت خدمتی‌‌
 • Ey can, yedi yıldız; ana karnına düşen her çocuğu, muayyen müddetlerde ve nöbetle terbiye eder.
 • چون که وقت آید که جان گیرد جنین ** آفتابش آن زمان گردد معین‌‌ 3775
 • Ceninin canlanma zamanı gelince ona yardım eden güneştir.
 • این جنین در جنبش آید ز آفتاب ** کافتابش جان همی‌‌بخشد شتاب‌‌
 • Cenin, güneşin tesiriyle harekete gelir. Güneş, ona derhal can bağışlar.
 • از دگر انجم بجز نقشی نیافت ** این جنین تا آفتابش بر نتافت‌‌
 • Cenine güneş doğmadıkça, güneşin nuru, ona vurmadıkça öbür yıldızların tesiriyle canlanmaz. Onlar, ancak suretine hizmet ederler.
 • از کدامین ره تعلق یافت او ** در رحم با آفتاب خوب رو
 • Cenin, ana rahminde güzel yüzlü güneşle bu alâkayı hangi yoldan kazandı?
 • از ره پنهان که دور از حس ماست ** آفتاب چرخ را بس راههاست‌‌
 • Bizim duygumuzdan gizli olan bir yoldan gökyüzündeki güneşe nice yollar var.
 • آن رهی که زر بیابد قوت از او ** و آن رهی که سنگ شد یاقوت از او 3780
 • Bir yol var; yakut, o yolla güneşten gıdalanır…Bir yol var; o yolla ve güneşin tesiriyle yakut olur.
 • آن رهی که سرخ سازد لعل را ** و آن رهی که برق بخشد نعل را
 • Bir yol var, güneş o yola lâli kızıllaştırır. Bir yol var, o yolla nala kıvılcım saçma hassasını verir.
 • آن رهی که پخته سازد میوه را ** و آن رهی که دل دهد کالیوه را
 • Bir yol var, güneş o yolda meyveleri oldurur… Bir yol var, o yolla korkaklara yürek verir.
 • باز گو ای باز پر افروخته ** با شه و با ساعدش آموخته‌‌
 • Ey kandı aydınlanmış, padişahla ve padişahın koluyla ^şina olmuş doğan, açık söyle!
 • باز گو ای باز عنقا گیر شاه ** ای سپاه اشکن به خود نی با سپاه‌‌
 • Ey padişahın ankayı bile avlayan doğanı, ey askerle değil, bizzat ve tek başına ordular kıran,
 • امت وحدی یکی و صد هزار ** باز گو ای بنده بازت را شکار 3785
 • Sen, tek başına bir ümmetsin, fakat yüzbinlerce er sayılırsın. Ey bu kulu, himmet doğanına av eden!
 • در محل قهر این رحمت ز چیست ** اژدها را دست‌‌دادن راه کیست‌‌
 • Kahır zamanında bu merhamet neden? Ejderhayı elden bırakmak kimin yolu?”
 • جواب گفتن امیر المؤمنین که سبب افکندن شمشیر از دست چه بود در آن حالت‌‌
 • Emîr-ül Müminîn Ali –Kerremallahu Vechehu- nun, cevap vermesi ve o sırada kılıcı elinden atmasının sebebi ne olduğunu söylemesi
 • گفت من تیغ از پی حق می‌‌زنم ** بنده‌‌ی حقم نه مأمور تنم‌‌
 • Ali dedi ki: “Ben kılıcı Tanrı için vuruyorum. Tanrı kuluyum ten memuru değil!
 • شیر حقم نیستم شیر هوا ** فعل من بر دین من باشد گوا
 • Tanrı aslanıyım heva heves aslanı değil... İşim, dinime şahittir.
 • ما رمیت إذ رمیتم در حراب ** من چو تیغم و آن زننده آفتاب‌‌
 • Ben “Attığın zaman sen atmadın, Tanrı attı” sırrına mazharım. Ben kılıç gibiyim, vuran o güneştir.
 • رخت خود را من ز ره برداشتم ** غیر حق را من عدم انگاشتم‌‌ 3790
 • Ben; pılımı pırtımı yoldan kaldırdım; Tanrıdan gayrısını yok bildim.
 • سایه‌‌ام من کدخدایم آفتاب ** حاجبم من نیستم او را حجاب‌‌
 • Bir gölgeyim sahibim güneş... Ona hacibim hicap değil.
 • من چو تیغم پر گهرهای وصال ** زنده گردانم نه کشته در قتال‌‌
 • Kılıç gibi vuslat incileriyle doluyum; savaşta diriltirim, öldürmem.
 • خون نپوشد گوهر تیغ مرا ** باد از جا کی برد میغ مرا
 • Kılıcımın gevherini kan örtmez. Rüzgâr nasıl olur da bulutumu yerinden teprendirebilir?
 • که نیم کوهم ز حلم و صبر و داد ** کوه را کی در رباید تند باد
 • Saman çöpü değil; hilim, sabır ve adalet dağıyım. Kasırga dağı kımıldatabilir mi?
 • آن که از بادی رود از جا خسی است ** ز آن که باد ناموافق خود بسی است‌‌ 3795
 • Bir rüzgârla yerinden kımıldanıp kopan bir çöpten ibarettir. Çünkü muhalif esen nice rüzgârlar var!
 • باد خشم و باد شهوت باد آز ** برد او را که نبود اهل نماز
 • Hışım, şehvet ve hırs rüzgârı, namaz ehli olmayan kişiyi silip süpürür.
 • کوهم و هستی من بنیاد اوست ** ور شود چون کاه بادم یاد اوست
 • Ben dağım; varlığım, onun binasıdır. Hattâ saman çöpüne benzesem bile rüzgârım, onun rüzgârıdır.
 • جز به باد او نجنبد میل من ** نیست جز عشق احد سر خیل من‌‌
 • Benim hareketim, ancak onun rüzgarıyladır. Askerimin başbuğu, ancak tek Tanrının aşkıdır.
 • خشم بر شاهان شه و ما را غلام ** خشم را هم بسته‌‌ام زیر لگام‌‌
 • Hiddet, padişahlara bile padişahlık eder, fakat bize köledir. Ben hiddete gem vurmuş, üstüne binmişimdir.
 • تیغ حلمم گردن خشمم زده ست ** خشم حق بر من چو رحمت آمده ست‌‌ 3800
 • Hilim kılıcım, kızgınlığımın boynunu vurmuştur. Tanrı hışmıysa bence rahmettir.
 • غرق نورم گر چه سقفم شد خراب ** روضه گشتم گر چه هستم بو تراب‌‌
 • Tavanım, damım yıkıldı ama nura gark oldum. Toprak atası ( Ebu Turab) oldumsa da bahçe kesildim.
 • چون در آمد علتی اندر غزا ** تیغ را دیدم نهان کردن سزا
 • Savaşırken içime bir vesvese, bir benlik geldi; kılıcı gizlemeyi münasip gördüm.
 • تا احب لله آید نام من ** تا که ابغض لله آید کام من‌‌
 • Bu suretle “Sevgisi Tanrı içindir” denmesini diledim; ancak Tanrı için birisine düşmanlık etmeli.
 • تا که اعطا لله آید جود من ** تا که امسک لله آید بود من‌‌
 • Cömertliğimin Tanrı yolunda olmasını, varımı yine Tanrı için sakınmamı istedim.
 • بخل من لله عطا لله و بس ** جمله لله‌‌ام نیم من آن کس‌‌ 3805
 • Benim sakınmam da ancak Tanrı içindir. Vermem de... Tamamı ile Tanrınınım, başkasının değil.
 • و آن چه لله می‌‌کنم تقلید نیست ** نیست تخییل و گمان جز دید نیست‌‌
 • Tanrı için ne yapıyorsam bu yapışım, taklit değildir; hayale kapılarak, şüpheye düşerek de değil. Yaptığımı, işlediğimi, ancak görerek yapıyor, görerek işliyorum.
 • ز اجتهاد و از تحری رسته‌‌ام ** آستین بر دامن حق بسته‌‌ام‌‌
 • Hüküm çıkarmadan arayıp taramadan kurtuldum. Elimle Tanrı eteğine yapıştım.
 • گر همی‌‌پرم همی‌‌بینم مطار ** ور همی‌‌گردم همی‌‌بینم مدار
 • Uçarsam uçtuğum yeri görmekteyim, dönersem döndüğüm yeri.
 • ور کشم باری بدانم تا کجا ** ماهم و خورشید پیشم پیشوا
 • Bir yük taşıyorsam nereye götüreceğimi biliyorum. Ben ayım, önümde güneş, kılavuzuyum.
 • بیش از این با خلق گفتن روی نیست ** بحر را گنجایی اندر جوی نیست‌‌ 3810
 • Halka bundan fazla söylemeye imkân yok; denizin ırmağa sığması mümkün değildir.
 • پست می‌‌گویم به اندازه‌‌ی عقول ** عیب نبود این بود کار رسول‌‌
 • Akılların alacağı kadar aşağı mertebeden söylemekteyim. Bu, ayıp değil, Peygamberin işidir.
 • از غرض حرم گواهی حر شنو ** که گواهی بندگان نه ارزد دو جو
 • Garezden hürüm ben; hür olan kişinin şahadetini duy. Kul, köle olanların şahadetleri iki arpa tanesine bil değmez!
 • در شریعت مر گواهی بنده را ** نیست قدری وقت دعوی و قضا
 • Şeriatte dâva ve hükümde kulum şahitliğinin kıymeti yoktur.
 • گر هزاران بنده باشندت گواه ** بر نسنجد شرع ایشان را به کاه‌‌
 • Senin aleyhinde binlerce köle şahadet etse şeriat onların şahadetlerini bir saman çöpüne bile almaz.
 • بنده‌‌ی شهوت بتر نزدیک حق ** از غلام و بندگان مسترق‌‌ 3815
 • Şehvete kul olan, Tanrı indinde köleden, esir olmuş kullardan beterdir.
 • کاین به یک لفظی شود از خواجه حر ** و آن زید شیرین و میرد سخت مر
 • Çünkü köle bir sözle sahibinin kulluğundan çıkar,hür olur. Şehvete kul olansa tatlı dirilir, acı ölür.
 • بنده‌‌ی شهوت ندارد خود خلاص ** جز به فضل ایزد و انعام خاص‌‌
 • Şehvet kulu, Tanrı’nın rahmeti, hususi bir lûtuf ve nimeti olmadıkça kulluktan kurtulamaz.
 • در چهی افتاد کان را غور نیست ** و آن گناه اوست جبر و جور نیست‌‌
 • Öyle bir kuyuya düşmüştür ki bu kuyu, onun kendi suçudur. Ona cebir değildir, cevir de değil!
 • در چهی انداخت او خود را که من ** در خور قعرش نمی‌‌یابم رسن‌‌
 • Kendisini kendisi, öyle bir kuyuya atmıştır ki ben o kuyunun dibine varacak ip bulamıyorum.
 • بس کنم گر این سخن افزون شود ** خود جگر چه بود که خارا خون شود 3820
 • Artık yeter... Eğer bu sözü uzatırsam ciğer ne oluyor? Mermer bile kan kesilir.
 • این جگرها خون نشد نز سختی است ** غفلت و مشغولی و بد بختی است‌‌
 • Bu ciğerlerin kan olmaması katılıktan, şaşkınlıktan, dünya ile uğraşmadan ve talihsizliktendir.