English    Türkçe    فارسی   

1
661-710

 • حکم این طومار ضد حکم آن ** پیش از این کردیم این ضد را بیان‌‌
 • Bu tomarın hükmü, öbürünün zıddıydı, bu zıt diyeti bundan önce bildirdik.
 • کشتن وزیر خویشتن را در خلوت
 • Vezirin halvette kendini öldürmesi
 • بعد از آن چل روز دیگر در ببست ** خویش کشت و از وجود خود برست‌‌
 • Ondan sonra daha kırk gün kapısını kapadı. Kendisini öldürüp varlığından kurtuldu.
 • چون که خلق از مرگ او آگاه شد ** بر سر گورش قیامت‌‌گاه شد
 • Halk onun ölümünü haber alınca kabrinin üstü kıyamet yerine döndü.
 • خلق چندان جمع شد بر گور او ** موکنان جامه دران در شور او
 • Bir hayli halk onun yası ile saçlarını yolarak, elbiselerini yırtarak mezarı üstüne yığıldı.
 • کان عدد را هم خدا داند شمرد ** از عرب وز ترک و از رومی و کرد 665
 • Arap’tan, Türk’ten, Rum’dan, Kürt’ten oraya toplananların sayısını da ancak Tanrı bilir.
 • خاک او کردند بر سرهای خویش ** درد او دیدند درمان جای خویش‌‌
 • Mezarın toprağını başlarına serptiler. Onun derdini yerinde ve dertlerine derman gördüler.
 • آن خلایق بر سر گورش مهی ** کرده خون را از دو چشم خود رهی‌‌
 • Bir ay ahali, mezarı üstünde gözlerinden kanlı yaşlara yol verdiler. Onun ayrılığı derdinden padişahlar da, büyükler de, küçükler de ah u figan ediyorlardı.
 • طلب کردن امت عیسی علیه السلام از امرا که ولی عهد از شما کدام است
 • İsa Aleyhisselâm ümmetinin emirlere "İçinizde veliaht kimdir?" diye sorması
 • بعد ماهی خلق گفتند ای مهان ** از امیران کیست بر جایش نشان‌‌
 • Bir ay sonra halk dedi ki: “Ey ulular! Siz beylerden o vezirin makamına oturacak kimdir.
 • تا به جای او شناسیمش امام ** دست و دامن را بدست او دهیم‌‌
 • Ki biz o zatı, vezirin yerine imam ve mukteda tanıyalım. Elimizi de, eteğimizi de onun eline teslim edelim.
 • چون که شد خورشید و ما را کرد داغ ** چاره نبود بر مقامش از چراغ‌‌ 670
 • Mademki güneş battı ve bizim gönlümüzü dağladı, onun yerine çırağı yakmaktan başka çaremiz yok.
 • چون که شد از پیش دیده وصل یار ** نایبی باید از او مان یادگار
 • Sevgili, göz önünden kayboldu mu, onun visalinden mahrum kaldık mı, yerine birisinin vekil olması, birisinin bize yadigâr kalması gerekir.
 • چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب ** بوی گل را از که یابیم از گلاب‌‌
 • Gül mevsimi geçip gülşen harap olunca gül kokusunu nereden alalım? Gül suyundan!
 • چون خدا اندر نیاید در عیان ** نایب حق‌‌اند این پیغمبران‌‌
 • Ulu Tanrı açıkça meydan da olmadığından, bu peygamberler Hakk'ın vekilleridir.
 • نه غلط گفتم که نایب با منوب ** گر دو پنداری قبیح آید نه خوب‌‌
 • Hayır, yanlış söyledim. Vekil ile vekil edeni iki sanırsan (bu) hatadır, iyi bir şey değil.
 • نه دو باشد تا تویی صورت پرست ** پیش او یک گشت کز صورت برست‌‌ 675
 • Sen surete taptıkça ikidir. Suretten kurtulana göre ise birdir.
 • چون به صورت بنگری چشم تو دست ** تو به نورش درنگر کز چشم رست‌‌
 • Surete bakarsan gözün ikidir. Sen onun nuruna bak ki o birdir.
 • نور هر دو چشم نتوان فرق کرد ** چون که در نورش نظر انداخت مرد
 • Bir adam, gözün nuruna bakarsa iki gözün nuru, birbirinden ayırt edilemez.
 • ده چراغ ار حاضر آید در مکان ** هر یکی باشد به صورت غیر آن‌‌
 • Bir yerde on tane çırağ bulundurulursa görünüşte her biri, öbüründen ayrıdır.
 • فرق نتوان کرد نور هر یکی ** چون به نورش روی آری بی‌‌شکی‌‌
 • Nuruna yüz çevirirsen şüphesiz ki birinin nurunu öbürlerinden ayırt etmeye imkân yoktur.
 • گر تو صد سیب و صد آبی بشمری ** صد نماند یک شود چون بفشری‌‌ 680
 • Yüz tane elma, yüz tane de ayva saysan her biri ayrı ayrıdır. Onları sıkarsan yüz kalmaz, hepsi bir olur.
 • در معانی قسمت و اعداد نیست ** در معانی تجزیه و افراد نیست‌‌
 • Manalarda taksim ve sayı yoktur, ayırma, birleştirme olamaz.
 • اتحاد یار با یاران خوش است ** پای معنی گیر صورت سرکش است‌‌
 • Dostun, dostlarla birliği hoştur. Mana ayağını tut (ona meylet), suret serkeştir.
 • صورت سرکش گدازان کن به رنج ** تا ببینی زیر او وحدت چو گنج‌‌
 • Serkeş sureti, eziyetle eritip mahveyle ki onun altında define gibi olan vahdeti göresin.
 • ور تو نگذاری عنایتهای او ** خود گدازد ای دلم مولای او
 • Eğer sen eritmezsen onun (Tanrı’nın) inayetleri, esasen onu eritir. Ey gönlüm, kulu olan Tanrı!
 • او نماید هم به دلها خویش را ** او بدوزد خرقه‌‌ی درویش را 685
 • O, hem gönüllere kendini gösterir, hem dervişin hırkasını diker.
 • منبسط بودیم و یک جوهر همه ** بی‌‌سر و بی‌‌پا بدیم آن سر همه‌‌
 • Hepimiz yayılmıştık ve bir cevherdik. Orada başsız ve ayaksızdık;
 • یک گهر بودیم همچون آفتاب ** بی‌‌گره بودیم و صافی همچو آب‌‌
 • Güneş gibi bir cevherdik, düğümsüz ve saftık, su gibi.
 • چون به صورت آمد آن نور سره ** شد عدد چون سایه‌‌های کنگره‌‌
 • O güzel ve lâtif nur surete gelince kale burçlarının gölgesi gibi sayı meydana çıktı.
 • کنگره ویران کنید از منجنیق ** تا رود فرق از میان این فریق‌‌
 • Mancınıkla burçları yıkın ki bu bölüğün arasından ayrılık kalksın.
 • شرح این را گفتمی من از مری ** لیک ترسم تا نلغزد خاطری‌‌ 690
 • Mutlaka ben bunu açar, anlatırdım, fakat bir fikir bile sürçmesin, (bundan) korkarım.
 • نکته‌‌ها چون تیغ پولاد است تیز ** گر نداری تو سپر واپس گریز
 • Nükteler keskin bir çelik kılıç gibidir. Eğer kalkanın yoksa gerisin geriye kaç!
 • پیش این الماس بی‌‌اسپر میا ** کز بریدن تیغ را نبود حیا
 • Kalkansız bu elmasın karşısına gelme. Çünkü kılıca, kesmekten utanç gelmez.
 • زین سبب من تیغ کردم در غلاف ** تا که کج خوانی نخواند بر خلاف‌‌
 • Ben bu sebepten kılıcı kına koydum; Ters okuyan birisi, aykırı mana vermesin.
 • آمدیم اندر تمامی داستان ** وز وفاداری جمع راستان‌‌
 • Hikâyeyi tamamlamaya, doğrular topluluğunun vefakârlığından bahse geldik:
 • کز پس این پیشوا برخاستند ** بر مقامش نایبی می‌‌خواستند 695
 • O reisin ölümünden sonra kalktılar, yerine bir vekil istedilerdi.
 • منازعت امرا در ولیعهدی
 • Emirlerin veliahtlık için savaşları ve birbirlerine kılıç çekmeleri
 • یک امیری ز آن امیران پیش رفت ** پیش آن قوم وفا اندیش رفت‌‌
 • O emirlerin birisi öne düşüp o vefalı kavmin yanına gitti.
 • گفت اینک نایب آن مرد من ** نایب عیسی منم اندر زمن‌‌
 • Dedi ki: “İşte o zatın vekili; zamanede İsa halifesi benim.
 • اینک این طومار برهان من است ** کاین نیابت بعد از او آن من است‌‌
 • İşte tomar, ondan sonra vekilliğin bana ait olduğuna dair burhanımdır.”
 • آن امیر دیگر آمد از کمین ** دعوی او در خلافت بد همین‌‌
 • Öbür emir de pusudan çıkageldi. Hilâfet hususunda onun dâvası da bunun dâvası gibiydi.
 • از بغل او نیز طوماری نمود ** تا بر آمد هر دو را خشم جهود 700
 • O da koltuğundan bir tomar çıkardı, gösterdi. Her ikisinin de Yahudi kızgınlığı başladı.
 • آن امیران دگر یک یک قطار ** بر کشیده تیغهای آب دار
 • Diğer emirler de bir bir katar olup (birbirlerinin ardınca dâvaya kalkışıp) keskin kılıçlar çektiler.
 • هر یکی را تیغ و طوماری به دست ** درهم‌‌افتادند چون پیلان مست‌‌
 • Her birinin elinde bir kılıç ve bir tomar vardı; sarhoş filler gibi birbirlerine düştüler.
 • صد هزاران مرد ترسا کشته شد ** تا ز سرهای بریده پشته شد
 • Yüz binlerce Hıristiyan öldü, bu suretle kesik başlardan tepe oldu.
 • خون روان شد همچو سیل از چپ و راست ** کوه کوه اندر هوا زین گرد خاست‌‌
 • Sağdan, soldan sel gibi kanlar aktı. Havaya, dağlarcasına tozlar kalktı.
 • تخمهای فتنه‌‌ها کاو کشته بود ** آفت سرهای ایشان گشته بود 705
 • O vezirin ektiği fitne tohumları, onların başlarına afet kesilmişti.
 • جوزها بشکست و آن کان مغز داشت ** بعد کشتن روح پاک نغز داشت‌‌
 • Cevizler kırıldı; içi sağlam olan, kırıldıktan sonra temiz ve lâtif ruha malik oldu.
 • کشتن و مردن که بر نقش تن است ** چون انار و سیب را بشکستن است‌‌
 • Ancak ten nakşına ait olan öldürmek ve ölmek, nar ve elmayı kırmak, kesmek gibidir.
 • آن چه شیرین است او شد ناردانگ ** و آن که پوسیده ست نبود غیر بانگ‌‌
 • Tatlı olan nardenk şerbeti olur, çürümüş olanın ise bir sesten başka bir şeyi kalmaz.
 • آن چه با معنی است خود پیدا شود ** و آن چه پوسیده ست او رسوا شود
 • Esasen manası olan meydana çıkar; çürümüş olan rüsvay olur, gider.
 • رو به معنی کوش ای صورت پرست ** ز آن که معنی بر تن صورت پر است‌‌ 710
 • Ey surete tapan! Türü, manayı elde etmeye çalış! Çünkü mana suret tenine kanattır.