English    Türkçe    فارسی   

1
811-860

 • آن که می‌‌درید جامه‌‌ی خلق چست ** شد دریده آن او ایشان درست‌‌
 • O, pervasızca, halkın elbisesini yırtardı, kendininki yırtıldı, halkın elbisesi sağlam kaldı.
 • کج ماندن دهان آن مرد که نام محمد را علیه السلام به تسخر خواند
 • Muhammed Aleyhisselâm’ın adını eğlenerek anan kimsenin ağzının çarpık kalması
 • آن دهان کژ کرد و از تسخر بخواند ** مر محمد را دهانش کژ بماند
 • Birisi ağzını eğerek Ahmed adını alayla andı, ağzı çarpıldı öyle kaldı.
 • باز آمد کای محمد عفو کن ** ای ترا الطاف و علم من لدن‌‌
 • Pişman olup “Ey Muhammed, affet! Ey Peygamber, sen, Minledün ilminden lütuflara mahzarsın.
 • من ترا افسوس می‌‌کردم ز جهل ** من بدم افسوس را منسوب و اهل‌‌
 • Ben bilgisizlikten seninle alay ettim. Alay edilmeğe lâyık ben oldum” dedi.
 • چون خدا خواهد که پرده‌‌ی کس درد ** میلش اندر طعنه‌‌ی پاکان برد 815
 • Tanrı, bir kimsenin perdesini yırtmak isterse onu, temiz kişileri ta’netmeye meylettirir.
 • چون خدا خواهد که پوشد عیب کس ** کم زند در عیب معیوبان نفس‌‌
 • Tanrı, bir kimsenin ayıbını örtmek isterse o kimse ayıplı kimselerin ayıbı hakkında ses çıkaramaz olur.
 • چون خدا خواهد که‌‌مان یاری کند ** میل ما را جانب زاری کند
 • Tanrı, yardım etmek dilerse bize yalvarmak ve münacatta bulunmak meylini verir.
 • ای خنک چشمی که آن گریان اوست ** وی همایون دل که آن بریان اوست‌‌
 • Onun için ağlayan göz ne mübarektir. Onun aşkıyla yanıp kavrulan yürek ne mukaddestir.
 • آخر هر گریه آخر خنده‌‌ای است ** مرد آخر بین مبارک بنده‌‌ای است‌‌
 • Her ağlamanın sonu gülmektir. Sonunu gören adam, mübarek bir kuldur.
 • هر کجا آب روان سبزه بود ** هر کجا اشک روان رحمت شود 820
 • Akarsu neredeyse orası yeşerir; nerede gözyaşı dökülürse oraya rahmet nazil olur.
 • باش چون دولاب نالان چشم تر ** تا ز صحن جانت بر روید خضر
 • İnleyen dolap gibi gözü yaşlı ol ki can meydanında yeşillikler bitsin.
 • اشک خواهی رحم کن بر اشک بار ** رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر
 • Ağlamak istersen gözyaşı dökenlere acı… Merhamete nail olmak istersen zayıflara merhamet et!
 • عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود
 • O Yahudi padişahının ateşe itap eylemesi
 • رو به آتش کرد شه کای تند خو ** آن جهان سوز طبیعی خوت کو
 • Padişah ateşe yüz çevirip dedi ki: “Ey sert huylu! Tabiatındaki o cihanı yakıcılık nerede?
 • چون نمی‌‌سوزی چه شد خاصیتت ** یا ز بخت ما دگر شد نیتت‌‌
 • Niye yakmıyorsun? Ne oldu senin hassan? Yoksa bizim talihimizden niyetin mi değişti?
 • می‌‌نبخشایی تو بر آتش پرست ** آن که نپرستد ترا او چون برست‌‌ 825
 • Sen ateşe tapana bile lütfetmezsin. Sana tapmayan nasıl kurtuldu?
 • هرگز ای آتش تو صابر نیستی ** چون نسوزی چیست قادر نیستی‌‌
 • Ateş! Sen hiç sabırlı değildin. Niye yakmıyorsun, sebep ne, kadir mi değilsin?
 • چشم بند است این عجب یا هوش بند ** چون نسوزاند چنین شعله‌‌ی بلند
 • Bu, gözbağı mı, yoksa akıl bağı mı? Böyle yücelmiş alev nasıl yakmaz?
 • جادویی کردت کسی یا سیمیاست ** یا خلاف طبع تو از بخت ماست‌‌
 • Seni birisi büyüledi mi, yoksa bu simya mı? Yahut tabiatının değişmesi bizim talihimizden mi?
 • گفت آتش من همانم ای شمن ** اندر آ تو تا ببینی تاب من‌‌
 • Ateş dedi ki: “Ey Şaman! Ben yine o ateşim. Hele bir içeri gel de benim hararetimi gör!
 • طبع من دیگر نگشت و عنصرم ** تیغ حقم هم به دستوری برم‌‌ 830
 • Benim tabiatım da değişmedi, unsurum da. Ben Tanrı kılıcıyım, izinle keserim.
 • بر در خرگه سگان ترکمان ** چاپلوسی کرده پیش میهمان‌‌
 • Türkmen’in köpekleri, çadır kapısında misafire yaltaklanmış,
 • ور به خرگه بگذرد بیگانه رو ** حمله بیند از سگان شیرانه او
 • Ama çadır yanına yabancı biri uğrayacak olursa köpeklerden aslancasına hamleler görür.
 • من ز سگ کم نیستم در بندگی ** کم ز ترکی نیست حق در زندگی‌‌
 • Kullukta, ben köpekten aşağı değilim; Tanrı da hayat ve kudrette bir Türk’ten aşağı kalmaz.
 • آتش طبعت اگر غمگین کند ** سوزش از امر ملیک دین کند
 • Tabiat ateşi eğer seni gamlandırırsa o yakış, din sultanının emriyledir.
 • آتش طبعت اگر شادی دهد ** اندر او شادی ملیک دین نهد 835
 • Tabiat ateşi eğer sana sevinç verirse ona o sevinci din sultanı verir.
 • چون که غم بینی تو استغفار کن ** غم به امر خالق آمد کار کن‌‌
 • Gam görünce istiğfar et. Çünkü gam, Halik emriyle tesir eder.
 • چون بخواهد عین غم شادی شود ** عین بند پای، آزادی شود
 • Tanrı isterse bizzat gam, neşe… Bizzat ayak bağı, azatlık ve hürriyet olur.
 • باد و خاک و آب و آتش بنده‌‌اند ** با من و تو مرده با حق زنده‌‌اند
 • Rüzgâr, toprak, su, ateş; kölelerdir. Benimle, seninle ölüdürler. Hak’la diridirler, ancak onun emrini tutarlar.
 • پیش حق آتش همیشه در قیام ** همچو عاشق روز و شب پیچان مدام‌‌
 • Ateş, Tanrı huzurunda daima emre hazırdır, âşık gibi gece gündüz daima kıvranıp durmaktadır.
 • سنگ بر آهن زنی بیرون جهد ** هم به امر حق قدم بیرون نهد 840
 • Taşı, demire vurunca kıvılcım sıçrar. Fakat kıvılcım (senin çakmağı çakmanla değil), Tanrı fermanıyla dışarıya ayak basar.
 • آهن و سنگ ستم بر هم مزن ** کاین دو می‌‌زایند همچون مرد و زن‌‌
 • Zulüm demiriyle taşını birbirine vurma. Çünkü bu ikisi, erkek ve kadın gibi çocuk meydana getirirler.
 • سنگ و آهن خود سبب آمد و لیک ** تو به بالاتر نگر ای مرد نیک‌‌
 • Taş ve demir, sebepten ibarettir ama, ey iyi adam, sen daha ileriye bak!
 • کاین سبب را آن سبب آورد پیش ** بی‌‌سبب کی شد سبب هرگز ز خویش‌‌
 • Çünkü bu sebebi o sebep olmaksızın zuhura getirmiştir. Zâhiri sebep, hakikî sebep olmaksızın kendi kendine nasıl meydana gelir?
 • و آن سببها کانبیا را رهبر است ** آن سببها زین سببها برتر است‌‌
 • Enbiyaya rehber olan o sebepler, bu sebeplerden daha yüksektir.
 • این سبب را آن سبب عامل کند ** باز گاهی بی‌‌بر و عاطل کند 845
 • Bu sebebi müessir bir hale getiren o sebeptir. Bazen da olur ki semeresiz ve âtıl kılar, hükümsüz bırakır.
 • این سبب را محرم آمد عقلها ** و آن سببها راست محرم انبیا
 • Bu sebebe akıllar mahremdir. O sebeplerin mahremi de enbiyadır.
 • این سبب چه بود به تازی گو رسن ** اندر این چه این رسن آمد به فن‌‌
 • Arapça olan bu sebep ne demektir? Cevab ver ki resendir, iptir. O ip, bir kuyuya fen ile sarkıtılmıştır (T.M. 844)
 • گردش چرخه رسن را علت است ** چرخه گردان را ندیدن زلت است‌‌
 • Çıkrığın dönmesi, ipin sarılıp koy verilmesine sebeptir. Fakat çıkrığı döndüreni görmemek hatadır.
 • این رسنهای سببها در جهان ** هان و هان زین چرخ سر گردان مدان‌‌
 • Dünyada bu sebep iplerini, sakın ha, sakın ha… bu başı dönmüş felekten bilme,
 • تا نمانی صفر و سر گردان چو چرخ ** تا نسوزی تو ز بی‌‌مغزی چو مرخ‌‌ 850
 • Ki felek gibi bomboş ve sersem bir halde kalmayasın; akılsızlıktan çıra gibi yanmayasın!
 • باد آتش می‌‌خورد از امر حق ** هر دو سر مست آمدند از خمر حق‌‌
 • Rüzgâr Hal’kın emriyle ateş olur; her ikisi de Tanrı şarabıyla sarhoş olmuşlardır.
 • آب حلم و آتش خشم ای پسر ** هم ز حق بینی چو بگشایی بصر
 • Ey oğul! Eğer gözünü açarsan hilim suyunun da, hışım ateşinin de Hak’tan olduğunu görürsün.
 • گر نبودی واقف از حق جان باد ** فرق کی کردی میان قوم عاد
 • Rüzgârın canı Hakk’a vâkıf olmasaydı, Âd kavmini(müminlerden) nasıl ayırt ederdi?
 • قصه‌‌ی باد که در عهد هود علیه السلام قوم عاد را هلاک کرد
 • Hûd Aleyhisselâm zamanında Âd kavmini helâk eden rüzgârın hikâyesi
 • هود گرد مومنان خطی کشید ** نرم می‌‌شد باد کانجا می‌‌رسید
 • Hûd, müminlerin bulundukları yerin çevresine bir çizgi çizdi. Rüzgâr, o araya gelince hafif ve lâtif bir halde esiyordu.
 • هر که بیرون بود ز آن خط جمله را ** پاره پاره می‌‌گسست اندر هوا 855
 • Çizgiden dışarıda olanların hepsini, havada parça parça ediyordu.
 • همچنین شیبان راعی می‌‌کشید ** گرد بر گرد رمه خطی پدید
 • Şeybân-ı Râî de sürünün etrafında böyle apaçık bir çizgi çekerdi.
 • چون به جمعه می‌‌شد او وقت نماز ** تا نیارد گرگ آن جا ترک تاز
 • Cuma günü, namaz vakti Cuma namazına gidince kurtlar sürüye saldırmasın, yağmalamasınlar diye böyle yapardı.
 • هیچ گرگی در نرفتی اندر آن ** گوسفندی هم نگشتی ز آن نشان‌‌
 • Hiçbir kurt, çizgiden içeri girmezdi. Hiçbir koyun da çizgi dışına çıkmazdı.
 • باد حرص گرگ و حرص گوسفند ** دایره‌‌ی مرد خدا را بود بند
 • Tanrı erinin dairesi, kurdun hırs yeline de set ve mânia olmuştu, koyunun hırs yeline de.
 • همچنین باد اجل با عارفان ** نرم و خوش همچون نسیم یوسفان‌‌ 860
 • Böylece ecel rüzgârı da ariflere gül bahçelerinden esip gelen rüzgâr gibi lâtif ve hoştur.