English    Türkçe    فارسی   

1
955-1004

 • کسب جز نامی مدان ای نامدار ** جهد جز وهمی مپندار ای عیار 955
 • Adı, sanı belli kişi! Kazanmayı bir addan başka bir şey bilme; ey kurnaz ve hilekâr adam! Çalışmayı bir vehimden başka bir şey sanma.”
 • نگریستن عزراییل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایده‌‌ی جهد
 • Azrail’in birisine bakması, onun da Süleyman Aleyhisselâm’ın sarayına kaçması, tevekkülün çalışmadan üstün olduğu ve çalışmadaki faydaların azlığı
 • زاد مردی چاشتگاهی در رسید ** در سرا عدل سلیمان در دوید
 • Sâf bir adam, bir kuşluk çağında koşa koşa Süleyman’ın adalet sarayına erişti.
 • رویش از غم زرد و هر دو لب کبود ** پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود
 • Yüzü gamdan sararmış, dudakları morarmıştı. Süleyman, ona “Efendi ne oldu?” dedi.
 • گفت عزراییل در من این چنین ** یک نظر انداخت پر از خشم و کین‌‌
 • O “Azrail, bana öyle bir hışımla, öyle bir kinle baktı ki…” dedi
 • گفت هین اکنون چه می‌‌خواهی بخواه ** گفت فرما باد را ای جان پناه‌‌
 • Süleyman “Peki, şimdi ne diliyorsan dile bakalım” dedi. O dedi ki: “Ey canları koruyan! Rüzgâra emret;
 • تا مرا ز ینجا به هندستان برد ** بو که بنده کان طرف شد جان برد 960
 • Beni tâ Hindistan’a götürsün; belki kulunuz oraya gidince canını kurtarır.”
 • نک ز درویشی گریزانند خلق ** لقمه‌‌ی حرص و امل ز آنند خلق‌‌
 • İşte halk fakirlikten böyle korkar. Onun için insanlar hırs, emele lokma olurlar.
 • ترس درویشی مثال آن هراس ** حرص و کوشش را تو هندستان شناس‌‌
 • Fakirlikten korkmak, tıpkı o adamın ölümden korkmasına benzer. Hırsı, çalışmayı da sen Hindistan farz et!
 • باد را فرمود تا او را شتاب ** برد سوی قعر هندستان بر آب‌‌
 • Süleyman rüzgâra emretti; rüzgâr da onu derhal Hindistan’da bir adaya götürdü.
 • روز دیگر وقت دیوان و لقا ** پس سلیمان گفت عزراییل را
 • Ertesi gün Süleyman, divan vakti halkla buluşunca Azrail’e dedi ki:
 • کان مسلمان را بخشم از چه چنان ** بنگریدی تا شد آواره ز خان‌‌ 965
 • Acaba bu işi, o adamı hanümanından avare etmek için mi yaptın?
 • گفت من از خشم کی کردم نظر ** از تعجب دیدمش در رهگذر
 • Ben ona hışımla ne vakit baktım? Onu yol uğrağında görünce şaşırdım.
 • که مرا فرمود حق که امروز هان ** جان او را تو به هندستان ستان‌‌
 • Çünkü Hak bana “Haydi bugün var, onun canını Hindistan’da al” buyurdu.
 • از عجب گفتم گر او را صد پر است ** او به هندستان شدن دور اندر است‌‌
 • Taaccüple “Yüz tane kanadı olsa Hindistan’a gitmesi yine uzak” dedim.”
 • تو همه کار جهان را همچنین ** کن قیاس و چشم بگشا و ببین‌‌
 • İşte sen dünya işlerini hep buna kıyas et, gözünü aç da gör!
 • از که بگریزیم از خود ای محال ** از که برباییم از حق ای وبال‌‌ 970
 • Kimden kaçıyoruz, kendimizden mi? Ne olmayacak şey! Kimden kapıp kurtarıyoruz, Hak’tan mı? Ne boş zahmet!
 • باز ترجیح‌‌نهادن شیر جهد را بر توکل و فواید جهد را بیان کردن‌‌
 • Yine aslanın çalışmayı tevekküle tercih etmesi ve çalışmanın faydalarını bildirmesi
 • شیر گفت آری و لیکن هم ببین ** جهدهای انبیا و مومنین‌‌
 • Aslan dedi ki: “Doğru ama Peygamberlerin, müminlerin çalışmalarını da gör.
 • حق تعالی جهدشان را راست کرد ** آن چه دیدند از جفا و گرم و سرد
 • Cefadan, kahırdan ne gördülerse mükâfata nail oldular; Tanrı onların mücahedesini zayi etmedi.
 • حیله‌‌هاشان جمله حال آمد لطیف ** کل شی‌‌ء من ظریف هو ظریف‌‌
 • Onların başvurdukları çareler her hususta lâtif oldu. Çünkü zariften ne gelirse zariftir.
 • دامهاشان مرغ گردونی گرفت ** نقصهاشان جمله افزونی گرفت‌‌
 • Tuzakları felek kuşunu tuttu; noksanları tamamen sayıldı.
 • جهد می‌‌کن تا توانی ای کیا ** در طریق انبیا و اولیا 975
 • Ey ulu kişi! Nebîlerin ve velilerin yolunda çalış!
 • با قضا پنجه زدن نبود جهاد ** ز آن که این را هم قضا بر ما نهاد
 • Kaza ve kaderle pençeleşmek mücahede sayılmaz. Çünkü bizi pençeleştiren, savaştıran da kaza ve kaderdir.
 • کافرم من گر زیان کرده ست کس ** در ره ایمان و طاعت یک نفس‌‌
 • Bir kimse iman ve itaat yolunda yürüyüp de bir an bile ziyan etmişse kâfirim!
 • سر شکسته نیست این سر را مبند ** یک دو روزک جهد کن باقی بخند
 • Başın yarılmamış, şu başını bağlama. Birkaç gün çalış da ondan sonra gül!
 • بد محالی جست کاو دنیا بجست ** نیک حالی جست کاو عقبی بجست‌‌
 • Dünyayı arayan kimse olmayacak ve kötü bir şey aradı. Ukbayı arayansa kendine iyi bir hal aramış oldu.
 • مکرها در کسب دنیا بارد است ** مکرها در ترک دنیا وارد است‌‌ 980
 • Dünya kazancı için çarelere başvurmak soğuk bir şeydir. Dünyayı terk etmek için çarelere başvurmak ise caizdir, emredilmiştir.
 • مکر آن باشد که زندان حفره کرد ** آن که حفره بست آن مکری ست سرد
 • Hile ve çare diye zindanı delip de çıkmaya derler. Yoksa birisi zaten açılmış deliği kapatırsa yaptığı iş, soğuk ve ters bir iştir.
 • این جهان زندان و ما زندانیان ** حفره کن زندان و خود را وارهان‌‌
 • Bu dünya zindandır, biz de zindandaki mahpuslarız. Zindanı del, kendini kurtar!
 • چیست دنیا از خدا غافل بدن ** نی قماش و نقره و میزان و زن‌‌
 • Dünya nedir? Tanrı’dan gafil olmaktır. Kumaş, para, ölçüp tartarak ticaret etmek ve kadın; dünya değildir.
 • مال را کز بهر دین باشی حمول ** نعم مال صالح خواندش رسول‌‌
 • Din yolunda sarf etmek üzere kazandığın mala, Peygamber, “ne güzel mal” demiştir.
 • آب در کشتی هلاک کشتی است ** آب اندر زیر کشتی پشتی است‌‌ 985
 • Suyun gemi içinde olması geminin helâkidir. Gemi altındaki su ise gemiye; geminin yürümesine yardımcıdır.
 • چون که مال و ملک را از دل براند ** ز آن سلیمان خویش جز مسکین نخواند
 • Mal, mülk sevgisini gönülden sürüp çıkardığındandır ki Süleyman, ancak yoksul adını takındı.
 • کوزه‌‌ی سر بسته اندر آب زفت ** از دل پر باد فوق آب رفت‌‌
 • Ağzı kapalı testi, içi hava ile dolu olduğundan derin ve uçsuz bucaksız su üstünde yüzüp gitti.
 • باد درویشی چو در باطن بود ** بر سر آب جهان ساکن بود
 • İşte yoksulluk havası oldukça insan, dünya denizine batmaz, o denizin üstünde durur.
 • گر چه جمله‌‌ی این جهان ملک وی است ** ملک در چشم دل او لا شی است‌‌
 • Bütün bu dünya, onun mülkü olsa bu mülk, gözünde hiçbir şey değildir.
 • پس دهان دل ببند و مهر کن ** پر کنش از باد کبر من لدن‌‌ 990
 • Şu halde kalbini Min Ledün ululuğunun havasıyla doldur, ağzını da bağla, mühürle!
 • جهد حق است و دوا حق است و درد ** منکر اندر نفی جهدش جهد کرد
 • Çalışma da haktır, deva da haktır, dert de hak. Münkir kimse çalışmayı inkârda ısrar eder durur.”
 • مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل‌‌
 • Çalışmanın tevekküle tercihi
 • زین نمط بسیار برهان گفت شیر ** کز جواب آن جبریان گشتند سیر
 • Aslan bu yolda birçok deliller getirdi. O Cebrîler, aslanın cevabına kandılar.
 • روبه و آهو و خرگوش و شغال ** جبر را بگذاشتند و قیل و قال‌‌
 • Tilki, geyik, tavşan ve çakal cebre inanışı ve dedikoduyu bıraktılar.
 • عهدها کردند با شیر ژیان ** کاندر این بیعت نیفتد در زیان‌‌
 • Bu bîatte ziyana düşmemek için kükremiş aslanla ahitlerde bulundular:
 • قسم هر روزش بیاید بی‌‌جگر ** حاجتش نبود تقاضای دگر 995
 • Zahmetsizce her günün kısmeti gelecek, aslanın başka bir teşebbüse ihtiyacı kalmayacaktı.
 • قرعه بر هر که فتادی روز روز ** سوی آن شیر او دویدی همچو یوز
 • Kur’a kime isabet ederse günü gününe aslanın yanına sırtlan gibi o koşar, teslim olurdu.
 • چون به خرگوش آمد این ساغر به دور ** بانگ زد خرگوش کاخر چند جور
 • Bu kadeh dönerek tavşana gelince; tavşan haykırdı: “Niceye dek bu zulüm?”
 • انکار کردن نخجیران بر خرگوش در تاخیر رفتن بر شیر
 • Aslana gitmekte geciktiğinden av hayvanlarının tavşana itiraz etmeleri
 • قوم گفتندش که چندین گاه ما ** جان فدا کردیم در عهد و وفا
 • Hayvanlar dediler ki: “Bunca zamanlardır biz ahdimize vefa ederek can feda ettik.
 • تو مجو بد نامی ما ای عنود ** تا نرنجد شیر رو رو زود زود
 • Ey inatçı, bizim kötü bir adla anılmamıza sebep olma, aslan da incinmesin. Yürü, yürü; çabuk, çabuk!”
 • جواب گفتن خرگوش نخجیران را
 • Tavşanın av hayvanlarına cevabı
 • گفت ای یاران مرا مهلت دهید ** تا به مکرم از بلا بیرون جهید 1000
 • Tavşan, “Dostlar, bana mühlet verin de hilemle siz de belâdan kurtulun.
 • تا امان یابد به مکرم جانتان ** ماند این میراث فرزندانتان‌‌
 • Benim hilemle canımız kurtulsun, bu hile, çocuklarımıza miras kalsın.
 • هر پیمبر امتان را در جهان ** همچنین تا مخلصی می‌‌خواندشان‌‌
 • Her Peygamber, dünyada ümmetini böyle bir kurtuluş yerine davet etti.
 • کز فلک راه برون شو دیده بود ** در نظر چون مردمک پیچیده بود
 • Peygamberler, halk nazarında gözbebeği gibi küçük görünürlerdi ama felekten kurtuluş yolunu görmüşlerdi.
 • مردمش چون مردمک دیدند خرد ** در بزرگی مردمک کس ره نبرد
 • Halk, peygamberleri; gözbebeği gibi küçük gördü, gözbebeğinin manen büyüklüğünü kimse anlayamadı.”
 • اعتراض نخجیران بر سخن خرگوش‌‌
 • Av hayvanlarının Tavşan'ın sözlerine itiraz etmeleri(fırat)