English    Türkçe    فارسی   

2
1446-1495

 • گاو نفس خویش را زوتر بکش ** تا شود روح خفی زنده و بهش‏
 • Sen de tez öküz nefsi tepele de gizli ruh dirilsin, akıllansın.
 • رجوع به حکایت ذو النون‏
 • BASLIK YOK
 • چون رسیدند آن نفر نزدیک او ** بانگ بر زد هی کیانید اتقوا
 • Onlar, ahvali anlamak üzere Zünnun’un yanına yaklaşınca Zünnun onlara bağırdı: “Hey, kimlersiniz? Sakının!”
 • با ادب گفتند ما از دوستان ** بهر پرسش آمدیم اینجا به جان‏
 • Onlar, edepli, edepli “ Biz dostlardanız. Buraya canla başla hal hatır sormak için geldik.
 • چونی ای دریای عقل ذو فنون ** این چه بهتان است بر عقلت جنون‏
 • Nasılsın ey hünerli, marifetli akıl denizi? Akıllı olduğun halde niye kendini deli gösteriyorsun, bu ne bühtan?
 • دود گلخن کی رسد در آفتاب ** چون شود عنقا شکسته از غراب‏ 1450
 • Güneşe külhanın dumanı erişir mi? Anka, kargaya zebun olur mu?
 • وامگیر از ما بیان کن این سخن ** ما محبانیم با ما این مکن‏
 • Bizden çekinme, şunu anlat. Biz seni sevenleriz. Bize bu işi etme.
 • مر محبان را نشاید دور کرد ** یا به رو پوش و دغل مغرور کرد
 • Sevenleri, kendinden uzaklaştırmak yaraşmaz. Onlardan işi gizlemek onları hileyle aldatmak doğru değildir.
 • راز را اندر میان آور شها ** رو مکن در ابر پنهانی مها
 • Padişahım, sırrı açığa vur. Ey ay yüzlü, yüzünü bulutla gizleme.
 • ما محب و صادق و دل خسته‏ایم ** در دو عالم دل به تو در بسته‏ایم‏
 • Biz seni seviyoruz, sana sadığız, âşığız. İki âlemde de gönlümüzü sana verdik” dediler.
 • فحش آغازید و دشنام از گزاف ** گفت او دیوانگانه زی و قاف‏ 1455
 • Zünnun, sövüp saymaya başladı, delicesine saçma sapan sözler söyledi.
 • بر جهید و سنگ پران کرد و چوب ** جملگی بگریختند از بیم کوب‏
 • Sıçrayıp onlara taş topaç yağdırmaya, sopa sallayıp fırlatmaya koyuldu. Hepsi yaralanıp ezilmek korkusundan kaçtılar.
 • قهقهه خندید و جنبانید سر ** گفت باد ریش این یاران نگر
 • Zünnun, kahkahayla gülüp başını salladı. Dedi ki: “ Şu dostların heva ve hevesine bak.
 • دوستان بین، کو نشان دوستان ** دوستان را رنج باشد همچو جان‏
 • Dostlara bak! Hani dost olanların nişanesi? Dostlara zahmet can gibi sevimlidir.
 • کی کران گیرد ز رنج دوست دوست ** رنج مغز و دوستی آن را چو پوست‏
 • Dosta, dostun zahmeti ağır gelir mi? Zahmet içtir, ruhtur. Dostluksa onun derisine benzer.
 • نه نشان دوستی شد سر خوشی ** در بلا و آفت و محنت کشی‏ 1460
 • Dostluk nişanesi belâdan, afetlerden, mihnetlerden hoşlanmak değil midir?
 • دوست همچون زر بلا چون آتش است ** زر خالص در دل آتش خوش است‏
 • Dost altın gibidir. Belâ da ateşe benzer. Halis altın, ateş içinde saf bir hale gelir”
 • امتحان کردن خواجه‏ی لقمان زیرکی لقمان را
 • Efendisinin Lokman’ı sınaması
 • نه که لقمان را که بنده‏ی پاک بود ** روز و شب در بندگی چالاک بود
 • Tertemiz bir kul olan Lokman, gece gündüz kullukta çevik ve gayretli değil miydi?
 • خواجه‏اش می‏داشتی در کار پیش ** بهترش دیدی ز فرزندان خویش‏
 • Efendisi, onu ileri tutar, oğullarından üstün görürdü.
 • ز انکه لقمان گر چه بنده زاد بود ** خواجه بود و از هوا آزاد بود
 • Çünkü lokman, filvaki kuloğluydu ama efendiydi, heva ve hevesten hürdü.
 • گفت شاهی شیخ را اندر سخن ** چیزی از بخشش ز من درخواست کن‏ 1465
 • Bir padişah, konuşma esnasında bir şeyhe dedi ki: “ Benden bir şey dile”
 • گفت ای شه شرم ناید مر ترا ** که چنین گویی مرا زین برتر آ
 • Şeyh “ Padişahım, bana böyle söylemekten utanmıyor musun? Hele biraz daha yüksel!
 • من دو بنده دارم و ایشان حقیر ** و آن دو بر تو حاکمانند و امیر
 • Benim iki kulum var. Onlar hor hakir kişilerdir ama ikisi de sana hükmederler, ikisi de emrederler” dedi.
 • گفت شه آن دو چه‏اند این زلت است ** گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است‏
 • Padişah “Bu söz hatalı bir söz. O iki kul kimler ?” deyince, şeyh “ Birisi kızmak, öbürü şehvet” dedi.
 • شاه آن دان کاو ز شاهی فارغ است ** بی‏مه و خورشید نورش بازغ است‏
 • Padişahlıktan feragat edeni padişah bil. Onun nuru ayla güneş olmaksızın da parlar durur.
 • مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست ** هستی او دارد که با هستی عدوست‏ 1470
 • Mahzene sahip olan, zatı mahzen olmuş kişidir. Varlığa, mağlûp olan, varlığa düşman olan kişidir.
 • خواجه‏ی لقمان به ظاهر خواجه‏وش ** در حقیقت بنده، لقمان خواجه‏اش‏
 • Lokman’ın efendisi, görünüşte onun efendisiydi ama hakikatte Lokman’ın kuluydu.
 • در جهان باژگونه زین بسی است ** در نظرشان گوهری کم از خسی است‏
 • Bu ters dünyada benzerler pek çoktur. Onların nazarında bir gevher, çöp parçasından da bayağıdır.
 • مر بیابان را مفازه نام شد ** نام و رنگی عقلشان را دام شد
 • Her çöle, geçip kurtulunacak yer adı verilmiştir. Ad ve suret, halkın akıllarına tuzaktır.
 • یک گره را خود معرف جامه است ** در قبا گویند کاو از عامه است‏
 • Bir güruhu, elbisesi tanıtır. Onu o libasla görünce avamdan derler.
 • یک گره را ظاهر سالوس زهد ** نور باید تا بود جاسوس زهد 1475
 • Mürailik sureti de bir güruhun adını zâhitliğe çıkarmıştır. Hâlbuki kendisi riyaya boğulmuştur.
 • نور باید پاک از تقلید و غول ** تا شناسد مرد را بی‏فعل و قول‏
 • Taklitten, kapıp kaçmadan arınmış nur gerek ki, onu, sözünü dinlemeden, işini görmeden tanısın.
 • در رود در قلب او از راه عقل ** نقد او بیند نباشد بند نقل‏
 • Bu nura sahip olan, akıl yoluyla onun kalbine girer, nakdini görür, nakil ve rivayete bağlanmaz.
 • بندگان خاص علام الغیوب ** در جهان جان جواسیس القلوب‏
 • Gaybı adamakıllı bilen Allah’ın has kulları can âleminde kalp casuslarıdır.
 • در درون دل در آید چون خیال ** پیش او مکشوف باشد سر حال‏
 • Hayal gibi gönle girerler. Gizli şey ve hal, onların önünde apaçıktır.
 • در تن گنجشک چه بود برگ و ساز ** که شود پوشیده آن بر عقل باز 1480
 • Serçenin vücudunda ne kuvvet, ne kudret vardır ki sırrı, doğanın aklından gizli kalsın?
 • آن که واقف گشت بر اسرار هو ** سر مخلوقات چه بود پیش او
 • Allah sırlarına vakıf olan kişinin önünde mahlûkatın sırrı nedir ki?
 • آن که بر افلاک رفتارش بود ** بر زمین رفتن چه دشوارش بود
 • Göklere çıkan adama yeryüzünde yürümek güç gelir mi?
 • در کف داود کاهن گشت موم ** موم چه بود در کف او ای ظلوم‏
 • Be zalim, Davut’un elinde demir mum haline gelir, erirdi, artık onun avucunda mum ne oluyor?
 • بود لقمان بنده شکلی خواجه‏ای ** بندگی بر ظاهرش دیباجه‏ای‏
 • Lokman, kul şeklinde bir efendiydi. Kulluğu, yalnız zahiri bir görünüşten ibaretti.
 • چون رود خواجه به جای ناشناس ** در غلام خویش پوشاند لباس‏ 1485
 • Meselâ, efendi tanımadık bir yere giderse kuluna elbisesini giydirir.
 • او بپوشد جامه‏های آن غلام ** مر غلام خویش را سازد امام‏
 • Kendisi de o kölenin libaslarını giyer, köleyi kendisine efendi yapar.
 • در پیش چون بندگان در ره شود ** تا نباید زو کسی آگه شود
 • Kullar gibi onun ardından yürür. Bu suretle kendisini kimseye tanıtmaz.
 • گوید ای بنده تو رو بر صدر شین ** من بگیرم کفش چون بنده‏ی کهین‏
 • Ey kul, sen başköşeye otur. Ben, eski bir kul gibi ayakkabılarını götüreyim.
 • تو درشتی کن مرا دشنام ده ** مر مرا تو هیچ توقیری منه‏
 • Sen sertlik et, bana söv, hiçbir suretle ağırlama.
 • ترک خدمت خدمت تو داشتم ** تا به غربت تخم حیلت کاشتم‏ 1490
 • Şimdi hizmetin, bence bana hizmet etmeyi bırakmadan ibarettir. Ben, bu suretle gurbet diyarında bile tohumu ekeceğim” der.
 • خواجگان این بندگیها کرده‏اند ** تا گمان آید که ایشان برده‏اند
 • Efendiler, kendilerini kul sanılsınlar diye kulluğu kabul etmişlerdir.
 • چشم پر بودند و سیر از خواجگی ** کارها را کرده‏اند آمادگی‏
 • Onların gözleri toktur, efendiliğe doymuşlardır, kendilerine lâzım olan işi yapa gelmişlerdir.
 • وین غلامان هوا بر عکس آن ** خویشتن بنموده خواجه‏ی عقل و جان‏
 • Hâlbuki bu heva ve heves kulları, onların aksine kendilerini akıl ve can efendisi gösterirler.
 • آید از خواجه ره افکندگی ** ناید از بنده بغیر بندگی‏
 • Efendi kulluk edebilir. Fakat kuldan kulluktan başka bir şey zuhur edemez ki.
 • پس از آن عالم بدین عالم چنان ** تعبیت‏ها هست بر عکس این بدان‏ 1495
 • Şunu bil ki o âlemden bu âleme böyle tersine akseden nice şeyler vardır.