English    Türkçe    فارسی   

2
2166-2215

 • یک بدست از جمع رفتن یک زمان ** مکر دیو است بشنو و نیکو بدان‏
 • Topluluktan bir an bile ayrılmak bil ki Şeytan’ın hilesinden ibarettir.
 • تنها کردن باغبان صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر
 • Bağcının, sofi, fakîh ve alevîyi birbirinden ayırıp yalnız bırakması
 • باغبانی چون نظر در باغ کرد ** دید چون دزدان به باغ خود سه مرد
 • Bir bahçıvan, bahçesine üç tane hırsızın girdiğini gördü.
 • یک فقیه و یک شریف و صوفیی ** هر یکی شوخی بدی لایوفیی‏
 • Bu üç kişinin birisi bir fakîh, birisi bir şerif, bir tanesi de bir sofi idi. Üçü de hafif meşrep ve vefasız kimselerdi.
 • گفت با اینها مرا صد حجت است ** لیک جمع‏اند و جماعت قوت است‏
 • Bahçıvan, kendi kendine “Bunlara karşı söyleyeceğim nice sözler, bunları ilzam için getireceğim yüzlerce deliller var. Fakat bunlar, bir topluluk. Topluluksa kuvvettir,
 • بر نیایم یک تنه با سه نفر ** پس ببرمشان نخست از همدگر 2170
 • Tek başıma bu üç kişinin hakkından gelemem, Önce onları birbirinden ayırmak lâzım.
 • هر یکی را من به سویی افکنم ** چون که تنها شد سبیلش بر کنم‏
 • Her birisini, öbüründen ayırayım. Ondan sonra birer, birer saçlarını, sakallarını yolarım” dedi.
 • حیله کرد و کرد صوفی را به راه ** تا کند یارانش را با او تباه‏
 • Hile edip arkadaşlarıyla arasını açmak üzere önce sofiyi yola vurdu.
 • گفت صوفی را برو سوی وثاق ** یک گلیم آور برای این رفاق‏
 • Sofi gidince öbür iki arkadaşıyla yalnız kaldı.
 • رفت صوفی گفت خلوت با دو یار ** تو فقیهی وین شریف نامدار
 • Sofiye “Eve git, bu arkadaşlar için bir kilim getir” dedi. Fakîhe “Sen fakîhsin, bu da ünlü bir şerif.
 • ما به فتوی تو نانی می‏خوریم ** ما به پر دانش تو می‏پریم‏ 2175
 • Biz, senin fetvanla ekmek yemekte, senin bilgi kanadında uçmaktayız.
 • وین دگر شه زاده و سلطان ماست ** سید است از خاندان مصطفاست‏
 • Bu da bizim şehzademiz, sultanımız. Seyit ve Mustafa’nın soyundan, sopundan.
 • کیست آن صوفی شکم خوار خسیس ** تا بود با چون شما شاهان جلیس‏
 • Bu pisboğaz, bu hasis sofi kim oluyor ki sizin gibi padişahlarla düşüp kalkıyor.
 • چون بیاید مر و را پنبه کنید ** هفته‏ای بر باغ و راغ من زنید
 • Gelince onu savın gitsin. Siz de tam bir hafta benim bahçemde, çayır çimenliğimde kalın.
 • باغ چه بود جان من آن شماست ** ای شما بوده مرا چون چشم راست‏
 • Hatta bağ da nedir ki? Canim bile sizin. Siz benim sağ gözüm mesabesindesiniz” dedi.
 • وسوسه کرد و مر ایشان را فریفت ** آه کز یاران نمی‏باید شکیفت‏ 2180
 • Onları vesveselendirip kandırdı. Ah, arkadaştan ayrılmamak gerek.
 • چون به ره کردند صوفی را و رفت ** خصم شد اندر پیش با چوب زفت‏
 • Sofi gelince onu savdılar. Bu sefer bahçıvan, koca bir sopayla ardından seğirtti.
 • گفت ای سگ صوفیی باشد که تیز ** اندر آیی باغ ما تو از ستیز
 • Dedi ki: “Ey köpek sofi, demek sen cüret edip benim bağıma giriyorsun ha!
 • این جنیدت ره نمود و بایزید ** از کدامین شیخ و پیرت این رسید
 • Sana bu hususta Cüneyt mi yol gösterdi, Bayezid mi? Bu sana hangi şeyhin, hangi pirinden kaldı?
 • کوفت صوفی را چو تنها یافتش ** نیم کشتش کرد و سر بشکافتش‏
 • Sofiyi yalnız bulunca bir iyice dövdü, âdeta yarı canlı bir hale koydu, başını yardı.
 • گفت صوفی آن من بگذشت لیک ** ای رفیقان پاس خود دارید نیک‏ 2185
 • Sofi “benim nöbetim geçti. Fakat arkadaşlar, bir iyice sıranızı gözetin.
 • مر مرا اغیار دانستید هان ** نیستم اغیارتر زین قلتبان‏
 • Beni ağyar bildiniz. Fakat bilin ki bu kaltabandan daha ağyar değilim.
 • این چه من خوردم شما را خوردنی است ** وین چنین شربت جزای هر دنی است‏
 • Benim yediğimi siz de yiyeceksiniz. Bu çeşit şerbet, her aşağılık kişiye lâyıktır.
 • این جهان کوه است و گفت‏وگوی تو ** از صدا هم باز آید سوی تو
 • Bu âlem dağdır, senin sözlerin, yine ses vererek sana gelir” dedi.
 • چون ز صوفی گشت فارغ باغبان ** یک بهانه کرد ز آن پس جنس آن‏
 • Bahçıvan sofiden kurtulunca yine o çeşit bir bahane kurdu.
 • کای شریف من برو سوی وثاق ** که ز بهر چاشت پختم من رقاق‏ 2190
 • Şerife “Ey şerif, eve git de kuşluk öğünü için, yufka ekmeği pişirmiştim,
 • بر در خانه بگو قیماز را ** تا بیارد آن رقاق و قاز را
 • Evin kapısını vur.K aymaz’a söyle, o yufka ekmeğiyle kazı getirsin” dedi.
 • چون به ره کردش بگفت ای تیز بین ** تو فقیهی ظاهر است این و یقین‏
 • Şerif gidince, fakîhe dedi ki: “Ey işi yerinde, güneş görmüş her şeyi anlar bilir adam, den fakihsin, bu meydanda.
 • او شریفی می‏کند دعوی سرد ** مادر او را که داند تا که کرد
 • O şerif, manasız bir iddiada bulunuyor. Anasının ne iş ettiğini kim bilir ki?
 • بر زن و بر فعل زن دل می‏نهید ** عقل ناقص و آن گهانی اعتماد
 • Karıya ve karı işine gönül bağlıyor, hem kadınlar nâkıs akıllıdır diyor, hem de onlara itimat edemiyorsunuz.
 • خویشتن را بر علی و بر نبی ** بسته است اندر زمانه بس غبی‏ 2195
 • Zamanede nice ahmaklar, Ali’ye Peygambere nispet iddia ederler.”
 • هر که باشد از زنا و زانیان ** این برد ظن در حق ربانیان‏
 • Zinadan ve zina edicilerden olan herkes, Tanrı mensupları için işte bu zanda bulunur.
 • هر که بر گردد سرش از چرخها ** همچو خود گردنده بیند خانه را
 • Dönen ve bu yüzden başı dönmüş olan kişi elbette evi de kendisi gibi döner görür.
 • آن چه گفت آن باغبان بو الفضول ** حال او بد، دور از اولاد رسول‏
 • O edepsiz bahçıvanın söylediği sözler, kendi haliydi. Evlâdı Resulden o işler, uzaktır.
 • گر نبودی او نتیجه مرتدان ** کی چنین گفتی برای خاندان‏
 • O bahçıvan mürtetlerin dölü olmasaydı Peygamber hanedanı hakkında böyle söyler miydi?
 • خواند افسونها شنید آن را فقیه ** در پیش رفت آن ستمکار سفیه‏ 2200
 • Afsunlar okudu, fakîh de bunları dinledi. Bunun üzerine o sitemkâr fakîh şerifin ardından gidip,
 • گفت ای خر اندر این باغت که خواند ** دزدی از پیغمبرت میراث ماند
 • “Ey eşek, bu bağa seni kim davet etti? Hırsızlık sana Peygamberden mi miras kaldı?
 • شیر را بچه همی‏ماند بدو ** تو به پیغمبر به چه مانی بگو
 • Aslan yavrusu, aslana benzer, sen söyle bakayım, Peygambere ne yüzden benziyorsun?” dedi.
 • با شریف آن کرد مرد ملتجی ** که کند با آل یاسین خارجی‏
 • O zalim herif, şerife, Haricî Âl-i Yâsîn’e ne yaparsa onu yaptı.
 • تا چه کین دارند دایم دیو و غول ** چون یزید و شمر با آل رسول‏
 • Hatta şeytan ve gul, Âl-i Resul’e Yezid ve Şimir gibi nasıl kin tutarlarsa o da öyle kin tuttu, öcünü aldı.
 • شد شریف از زخم آن ظالم خراب ** با فقیه او گفت ما جستیم از آب‏ 2205
 • Şerif, o zâlimin zulmünden harap oldu, fakîhe “Ben sudan çıktım.
 • پای دار اکنون که ماندی فرد و کم ** چون دهل شو زخم می‏خور بر شکم‏
 • Ayağını tetik bas, şimdi yapayalnız kaldın. Davula benze, boyuna karnına tokmak ye!
 • گر شریف و لایق و هم دم نی‏ام ** از چنین ظالم تو را من کم نی‏ام‏
 • Şerifliğimi bir tarafa bırak. Hatta tut ki arkadaşlığa da lâyık değilim, fakat sana karşı bu çeşit bir zalimden de aşağı değilim ya” dedi.
 • شد از او فارغ بیامد کای فقیه ** چه فقیهی ای تو ننگ هر سفیه‏
 • Bahçıvan ondan da kurtulup fakîhe geldi ve dedi ki: “Ey fakîh! Ne fakîhi, ey her sefih kişinin bile arlandığı herif!
 • فتوی‏ات این است ای ببریده دست ** کاندر آیی و نگویی امر هست‏
 • Ey eli kesilecise, bağlara gir de, caiz midir? Emir var mı bile deme. Fetvan bu mu senin?
 • این چنین رخصت بخواندی در وسیط ** یا بدست این مسئله اندر محیط 2210
 • Böyle bir ruhsatı Vasît’temi okudun? Yoksa bu mesele Muhit’te mi var?”
 • گفت حق استت بزن دستت رسید ** این سزای آن که از یاران برید
 • Fakîh “Vur, vur, hakkın var. Fırsat ele geçti. Dostlardan ayrılanın lâyığı budur” dedi.
 • رجعت به قصه مریض و عیادت پیغامبر علیه السلام‏
 • Hastanın ve Peygamber Sallâllahü Aleyhi Ve Sellem’in hasta sahabeyi dolaşıp hatırını sorması hikâyesine dönüş
 • این عیادت از برای این صله است ** وین صله از صد محبت حامله است‏
 • Hastanın hatırını soruş, dostluğu, birliği temin etmek içindir. Bu birlik, bu dostluk da yüz türlü sevgi doğurur.
 • در عیادت شد رسول بی‏ندید ** آن صحابی را به حال نزع دید
 • Naziri olmayan Peygamber, hastayı dolaşmaya, hatırını sormaya gidince o sahabeyi ölüm halinde gördü.
 • چون شوی دور از حضور اولیا ** در حقیقت گشته‏ای دور از خدا
 • Velilerin huzurundan uzaklaşırsan hakikatte Tanrı’dan uzaklaşırsın.
 • چون نتیجه هجر همراهان غم است ** کی فراق روی شاهان ز آن کم است‏ 2215
 • Yoldaşlardan ayrılmanın sonu bile gam olursa padişahlardan ayrılık nasıl olur da ondan daha aşağı olur.