English    Türkçe    فارسی   

2
2427-2476

 • دانش من جوهر آمد نه عرض ** این بهایی نیست بهر هر غرض‏
 • Benim bilgim cevherdir, araz değil. Bu değerli bilgi, bir maksada erişmek için değil ki.
 • کان قندم نیستان شکرم ** هم ز من می‏روید و من می‏خورم‏
 • Ben şeker madeniyim, şeker kamışıyım, hem benden yetişmekte, hem ben yiyorum.
 • علم تقلیدی و تعلیمی است آن ** کز نفورش مستمع دارد فغان‏
 • Bir bilgiyi işiten kişi beğenmez, kabul eylemez, feryat ederse o bilgi taklit bilgisidir, öğrenilerek elde edilmiştir.( adama mal olmamıştır.)
 • چون پی دانه نه بهر روشنی است ** همچو طالب علم دنیای دنی است‏ 2430
 • Çünkü geçim elde edilmiştir, gönül aydınlatmak için değil. Bu ilim de, talibi gibi aşağılık dünya ilmidir.
 • طالب علم است بهر عام و خاص ** نی که تا یابد از این عالم خلاص‏
 • Bazı adamlar, havas ve avama görünmek için ilim öğrenmek ister, bu âlemden halâs olmak için değil.
 • همچو موشی هر طرف سوراخ کرد ** چون که نورش راند از در گشت سرد
 • Böyle adam fareye benzer; her tarafı deler ama vuslat nurlarından gafildir.
 • چون که سوی دشت و نورش ره نبود ** هم در آن ظلمات جهدی می‏نمود
 • Nuru, sahraya yol bulamadığı için ona bu karanlık kuyusu, hoş bir meskendir.
 • گر خدایش پر دهد پر خرد ** برهد از موشی و چون مرغان پرد
 • Fakat Tanrı, ona akıl kanadını ihsan ederse farelikten kurtulur, kuşlar gibi uçar.
 • ور نجوید پر بماند زیر خاک ** ناامید از رفتن راه سماک‏ 2435
 • Kanat aramazsa yerin dibinde kalır, Simâk burcuna yol bulmaktan ümitsiz bir hale düşer.
 • علم گفتاری که آن بی‏جان بود ** عاشق روی خریداران بود
 • Söze gelen ilim, cansızdır; satın alıcıların yüzüne âşıktır.
 • گر چه باشد وقت بحث علم زفت ** چون خریدارش نباشد مرد و رفت‏
 • Münakaşa ve mübahase zamanı o ilim, büyük görünür ama alıcısı olmayınca ölür gider.
 • مشتری من خدای است او مرا ** می‏کشد بالا که الله اشتری‏
 • Hâlbuki benim müşterim Tanrı’dır. Beni o yüceltir, o satın alır.
 • خونبهای من جمال ذو الجلال ** خونبهای خود خورم کسب حلال‏
 • Benim kanımın diyeti ululuk sahibi Tanrı’nın cemalidir. Ben kendi kan diyetimi yemekteyim, bu bana helâl bir kazançtır.
 • این خریداران مفلس را بهل ** چه خریداری کند یک مشت گل‏ 2440
 • Bu müflis alıcıları bırak. Bir avuç toprak, ne satın alabilir ki?
 • گل مخور گل را مخر گل را مجو ** ز انکه گل خوار است دایم زرد رو
 • Toprak yeme, toprak alma, toprağı arama. Çünkü toprak yiyenin yüzü daima sapsarıdır.
 • دل بخور تا دایما باشی جوان ** از تجلی چهره‏ات چون ارغوان‏
 • Gönül ye de daima genç kal. Benzin, tecelliden erguvana dönsün!”
 • یا رب این بخشش نه حد کار ماست ** لطف تو لطف خفی را خود سزاست‏
 • Yarabbi, bu ihsan bizim işimiz değil. Senin lûtfun, gizli lûtfe yol göstericidir.
 • دست گیر از دست ما ما را بخر ** پرده را بردار و پرده‏ی ما مدر
 • Ey düşkünlerin ellerini tutan, elimizi tut. Bizi al, perdeyi kaldır, perdemizi yırtma.
 • باز خر ما را از این نفس پلید ** کاردش تا استخوان ما رسید 2445
 • Bizi bu murdar nefisten kurtar. Çünkü bıçağı kemiğimize kadar dayandı.
 • از چو ما بی‏چارگان این بند سخت ** کی گشاید ای شه بی‏تاج و تخت‏
 • Ey tacı, tahtı olmayan padişah, bizim gibi biçarelerden bu kuvvetli bağı kim çözebilir?
 • این چنین قفل گران را ای ودود ** کی تواند جز که فضل تو گشود
 • Ey muhabbet ihsan eden muhabbetli Tanrı, böyle sağlam bir kilidi, senin fazlından başka kim açabilir?
 • ما ز خود سوی که گردانیم سر ** چون تویی از ما به ما نزدیکتر
 • Biz kendimizden vazgeçer, yüzümüzü sana tutarız. Çünkü sen, bize bizden yakınsın.
 • این دعا هم بخشش و تعلیم تست ** گر نه در گلخن گلستان از چه رست‏
 • Bu dua da senin öğretmenledir, senin ihsanındandır. Yoksa külhanda nasıl olur da gül bahçesi yetişir?
 • در میان خون و روده فهم و عقل ** جز ز اکرام تو نتوان کرد نقل‏ 2450
 • Kan ve bağırsak arasında kalmış olan anlayış ve akıl senin ikramından başka bir şey nakletmez ki,
 • از دو پاره‏ی پیه این نور روان ** موج نورش می‏زند بر آسمان‏
 • İki parça yağdan çıkan bu ruhani nurun nurani dalgası göklere vurmakta.
 • گوشت پاره که زبان آمد از او ** می‏رود سیلاب حکمت همچو جو
 • Bu dil denen et parçasından hikmet nehri ırmak gibi akmakta.
 • سوی سوراخی که نامش گوشهاست ** تا بباغ جان که میوه‏اش هوشهاست‏
 • Kulak denen deliklerden akıp, meyvesi akıl ve anlayış olan can bağına kadar gitmekte.
 • شاه راه باغ جانها شرع اوست ** باغ و بستانهای عالم فرع اوست‏
 • Canlar bağının ana yolu da o anlayışın yolu. Âlemin bağları, bostanları onun fer’inden ibaret.
 • اصل و سرچشمه‏ی خوشی آن است آن ** زود تجری تحتها الأنهار خوان‏ 2455
 • Bu hoşlukların aslı ve kaynağı o. Haydi, hemen “ O, bahçelerin inişlerinde nehirler akar” ayetini oku artık.”
 • تتمه‌ای نصیحت رسول صلی الله علیه و آله بیمار را
 • Peygamber Sallâllahu Aleyhi Ve Sellem’in hastaya nasihat etmesi hikâyesinin sonu
 • گفت پیغمبر مر آن بیمار را ** چون عیادت کرد یار زار را
 • Peygamber, o hastayı dolaştı, o ağlayıp inleyen zavallının halini hatırını sordu. Sonra dedi ki:
 • که مگر نوعی دعایی کرده‏ای ** از جهالت زهربایی خورده‏ای‏
 • “Acaba sen bir çeşit dua mı ettin, bilmeyerek bir zehirli aş mı yedin?
 • یاد آور چه دعا می‏گفته‏ای ** چون ز مکر نفس می‏آشفته‏ای‏
 • Hele bir hatırla bakayım, nefsin, hilesinden coşunca ne çeşit duada bulundun?”
 • گفت یادم نیست الا همتی ** دار با من یادم آید ساعتی‏
 • Hasta “ Hiç hatırıma gelmiyor. Himmet et de hatırlayayım” dedi.
 • از حضور نور بخش مصطفا ** پیش خاطر آمد او را آن دعا 2460
 • Mustafa’nın nur bağışlayan huzuru hürmetine duayı hatırladı.
 • همت پیغمبر روشن‏کده ** پیش خاطر آمدش آن گم شده‏
 • Her yanı aydınlatan Peygamber’in himmeti, ona hatırlayamadığını hatırlattı.
 • تافت ز آن روزن که از دل تا دل است ** روشنی که فرق حق و باطل است‏
 • Hakla bâtıl arasını ayırt eden aydınlık, gönülden gönle açılmış olan pencereden parladı.
 • گفت اینک یادم آمد ای رسول ** آن دعا که گفته‏ام من بو الفضول‏
 • Dedi ki: “Ya Resulallah, bir hezeyandır ettim, şimdicek duamı hatırladım.
 • چون گرفتار گنه می‏آمدم ** غرقه دست اندر حشایش می‏زدم‏
 • Daima günaha giriftar olup duruyordum. Denize düşenin yılana sarılması gibi önüme ne gelirse sarılıyordum.
 • از تو تهدید و وعیدی می‏رسید ** مجرمان را از عذاب بس شدید 2465
 • Sen, suçluları çok şiddetli azaplarla tehdit etmiştin.
 • مضطرب می‏گشتم و چاره نبود ** بند محکم بود و قفل ناگشود
 • Istıraba düştüm, çarem kalmadı. Bağ pek sıkı, kilit kapalıydı.
 • نی مقام صبر و نه راه گریز ** نی امید توبه نه جای ستیز
 • Ne sabredebiliyordum. Ne kaçacak, kurtulacak yer vardı. Ne tövbe etmeye bir ümidim kalmıştı, ne dayanmama imkân.
 • من چو هاروت و چو ماروت از حزن ** آه می‏کردم که ای خلاق من‏
 • Elemden Harut’la Marut gibi ah ederek dedim ki: Ey yaratan Tanrı’m.
 • از خطر هاروت و ماروت آشکار ** چاه بابل را بکردند اختیار
 • Harut’la Marut tehlikeden kurtulmak için Bâbil Kuyusunu dilediler.
 • تا عذاب آخرت اینجا کشند ** گربزند و عاقل و ساحروش‏اند 2470
 • Gürbüz, akıllı, hatta sihirbaza benzer, her şeye muktedir oldukları halde onlar bile ahret azabını o kuyuda çekmek istediler.
 • نیک کردند و بجای خویش بود ** سهلتر باشد ز آتش رنج دود
 • İyi de ettiler, tam yerinde bir işti. Dumandan çekilen zahmet ateşe nispetle elbette kolaydır, ehemmiyetsizdir.
 • حد ندارد وصف رنج آن جهان ** سهل باشد رنج دنیا پیش آن‏
 • Ahiret azabını tavsife imkân yoktur. Onun yanın da dünya azabının ehemmiyeti olamaz.
 • ای خنک آن کاو جهادی می‏کند ** بر بدن زجری و دادی می‏کند
 • Ne mutlu o kişiye ki savaşır, çabalar, bedenine azap eder.
 • تا ز رنج آن جهانی وارهد ** بر خود این رنج عبادت می‏نهد
 • O cihanın azabından kurtulsun diye bu azap çekme ibadetine katlanır.
 • من همی‏گفتم که یا رب آن عذاب ** هم در این عالم بران بر من شتاب‏ 2475
 • Ben de, Yarabbi, bana o azabı hemencecik burada çektir de,
 • تا در آن عالم فراغت باشدم ** در چنین درخواست حلقه می‏زدم‏
 • O âlemde rahat edeyim diye dua edip durmaktaydım. İstek kapısının halkasını bu suretle çalışıyordum.