English    Türkçe    فارسی   

2
3335-3384

 • ماهیان سوزنگر دلقش شوند ** سوزنان را رشته‏ها تابع بوند 3335
 • Balıklar, hırkasını diksin diye ona iğne getirirler. Bu, ipliğin iğneye tâbi olmasına benzer.
 • بقیه‏ی قصه‏ی ابراهیم ادهم بر لب آن دریا
 • -Allah rahmet etsin- İbrahim Ethem hikâyesinin sonu
 • چون نفاذ امر شیخ آن میر دید ** ز آمد ماهی شدش و جدی پدید
 • O emîr, balıkların İbrahim Ethem’in emrini yerine getirdiklerini, balıkların ağızlarında iğneyle sudan baş çıkardıklarını görünce vecde geldi.
 • گفت اه ماهی ز پیران آگه است ** شه تنی را کاو لعین درگه است‏
 • Bir ah çekip “Balık bile pîri tanıyor. Yuh olsun o tapudan sürülen tene!
 • ماهیان از پیر آگه ما بعید ** ما شقی زین دولت و ایشان سعید
 • Balıklar bile pîri biliyorlar da biz ondan uzağız. Biz, bu devletten mahrumuz da onlar erişmiş” deyip,
 • سجده کرد و رفت گریان و خراب ** گشت دیوانه ز عشق فتح باب‏
 • Secde ederek ağlaya ,ağlaya perişan bir halde yola düzüldü; bu kerametin aşkından divaneye döndü.!
 • پس تو ای ناشسته رو در چیستی ** در نزاع و در حسد با کیستی‏ 3340
 • Hey yüzünü yıkamamış pis herif, neredesin sen? Kiminle kavgaya girişiyor, kime haset ediyorsun?!
 • با دم شیری تو بازی می‏کنی ** بر ملایک ترک تازی می‏کنی‏
 • Sen aslanın kuyruğuyla oynamakla, meleklere saldırmaktasın.
 • بد چه می‏گویی تو خیر محض را ** هین ترفع کم شمر آن خفض را
 • Hayırdan ibaret olana neden kötü söylüyorsun. Kendine gel, o alçalışı yücelme sayma.
 • بد چه باشد مس محتاج مهان ** شیخ که بود کیمیای بی‏کران‏
 • Kötü nedir? Aşağılık ve muhtaç bakır, Şeyh kimdir? Ucu, sonu olmayan kimya!
 • مس اگر از کیمیا قابل نبد ** کیمیا از مس هرگز مس نشد
 • Bakır, kimya yüzünden altın olmak kabiliyetinde değilse kimya, bakır yüzünden bakırlaşmaz ya!
 • بد چه باشد سرکشی آتش عمل ** شیخ که بود عین دریای ازل‏ 3345
 • Kötü nedir? İşi ateş gibi serkeş kişi, şeyh kimdir? Ezel denizinin ta kendisi.
 • دایم آتش را بترسانند از آب ** آب کی ترسید هرگز ز التهاب‏
 • Ateşi daima su ile korkuturlar. Fakat suyu hiç ateşle korkutabilirler mi?
 • در رخ مه عیب بینی می‏کنی ** در بهشتی خارچینی می‏کنی‏
 • Sen ayın yüzünde ayıp noksan buluyor, cennette diken topluyorsun.
 • گر بهشت اندر روی تو خار جو ** هیچ خار آن جا نیابی غیر تو
 • Ey diken arayan, cennete gitsen bile orada senden başka bir diken göremezsin.
 • می‏بپوشی آفتابی در گلی ** رخنه می‏جویی ز بدر کاملی‏
 • Güneşi balçıkla sıvıyor, kâmil bedirde gedik arıyorsun.
 • آفتابی که بتابد در جهان ** بهر خفاشی کجا گردد نهان‏ 3350
 • Âlemde parlayıp duran güneş bir yarasa için nasıl gizlenir?
 • عیبها از رد پیران عیب شد ** غیبها از رشک ایشان غیب شد
 • Ayıplar, pîrler ret ettiğinden ayıp oldu. Kayıplar onların hasedi yüzünden kayıp kesildi.
 • باری از دوری ز خدمت یار باش ** در ندامت چابک و بر کار باش‏
 • Huzurdan uzaksan bari dost ol, çabucak nedamet getir, işe güce koyul,
 • تا از آن راهت نسیمی می‏رسد ** آب رحمت را چه بندی از حسد
 • Da o yoldan sana da bir rüzgâr essin. Rahmet, suyuna neden hasetle mani oluyorsun?
 • گر چه دوری دور می‏جنبان تو دم ** حیث ما کنتم فولوا وجهکم‏
 • Uzaktaysan bile bulunduğun yerden o tarafa yönel, “Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa dönün!”
 • چون خری در گل فتد از گام تیز ** دم‏به‏دم جنبد برای عزم خیز 3355
 • Eşek bile hızlı yürüyeyim derken balçığa saplandı mı oradan kurtulmak için anbean oynar durur.
 • جای را هموار نکند بهر باش ** داند او که نیست آن جای معاش‏
 • Orada kalmak için yerini düzeltmeğe kalkışmaz, bilir ki orası geçim yeri değildir.
 • حس تو از حس خر کمتر بده ست ** که دل تو زین وحلها بر نجست‏
 • Duygun, eşek duygusundan daha aşağı mı ki gönlün bu balçıktan sıçramadı bile.
 • در وحل تاویل رخصت می‏کنی ** چون نمی‏خواهی کز آن دل بر کنی‏
 • Balçığın içinde tevile ruhsat vermektesin. Çünkü oradan gönlünü almak istemiyorsun ki.
 • کاین روا باشد مرا من مضطرم ** حق نگیرد عاجزی را از کرم‏
 • “ Bana bu lâyık, ihtiyarım elimde değil. Allah kerimdir. Bir âcizi de suçlu tutacak değil ya” dersin.
 • خود گرفته ستت تو چون کفتار کور ** این گرفتن را نبینی از غرور 3360
 • Ey sırtlan gibi kötülüğe giriftar olmuş kişi, sen gafletinden bu muahezeyi görmüyorsun.
 • می‏گوند این جایگه کفتار نیست ** از برون جویید کاندر غار نیست‏
 • Sırtlanı mağaranın içinde değil, dışarıda arayın derler,
 • این همی‏گویند و بندش می‏نهند ** او همی‏گوید ز من بی‏آگهند
 • De mağarayı kapatırlar, hâlbuki sırtlan “Benden haberleri yok.
 • گر ز من آگاه بودی این عدو ** کی ندا کردی که آن کفتار کو
 • Bu düşmanlar, benden haberdar olsalardı sırtlan nerede, hani ya, diye bağırırlar mıydı” der.
 • دعوی‏کردن آن شخص که خدای تعالی مرا نمی‏گیرد به گناه و جواب گفتن شعیب علیه السلام مر او را
 • Birinin Ulu Allah günah yüzünden beni suçlu tutmuyor, bana ceza vermiyor diye iddiaya girişmesi ve Şuayb aleyhisselâm’ın ona cevap vermesi
 • آن یکی می‏گفت در عهد شعیب ** که خدا از من بسی دیده ست عیب‏
 • Şuayb zamanında birisi, “Allah benden nice ayıplar gördü.”
 • چند دید از من گناه و جرمها ** و ز کرم یزدان نمی‏گیرد مرا 3365
 • Nice suçlarda bulundum. Böyle olduğum halde kereminden bana ceza vermiyor, beni muahaze etmiyor” dedi.
 • حق تعالی گفت در گوش شعیب ** در جواب او فصیح از راه غیب‏
 • Ulu Allah, Şuayb’ın kulağına dedi ki. “Ona gayp âleminden fasih bir dille cevap ver:
 • که بگفتی چند کردم من گناه ** و ز کرم نگرفت در جرمم اله‏
 • Sen, ben ne kadar suç işledim, öyle olduğu halde Allah kereminden suçuma bakmıyor, bana mücazat etmiyor dedin ama
 • عکس می‏گویی و مقلوب ای سفیه ** ای رها کرده ره و بگرفته تیه‏
 • Ey aykırı düşünceli, ey sersem, ey yolu bırakıp da çölü tutmuş!
 • چند چندت گیرم و تو بی‏خبر ** در سلاسل مانده‏ای پا تا به سر
 • Seni nice kereler cezalandırdım. Fakat senin haberin yok. Ayağından tepene kadar zincirler içinde kalmışsın.
 • زنگ تو بر تویت ای دیگ سیاه ** کرد سیمای درونت را تباه‏ 3370
 • A kara kazan, isin, pasın kat, kat; için, yüzün berbat!
 • بر دلت زنگار بر زنگارها ** جمع شد تا کور شد ز اسرارها
 • Gönlünde is üstünde is, kurum üstünde kurum. Bu is ve kurum bir derecede ki nihayet gönlün, bütün sırlara karşı kör olmuş.
 • گر زند آن دود بر دیگ نوی ** آن اثر بنماید ار باشد جوی‏
 • Eğer o is, kurum, yeni bir kazana ursa bir arpa tanesi kadar küçük bile olsa eseri görünür.
 • ز انکه هر چیزی به ضد پیدا شود ** بر سپیدی آن سیه رسوا شود
 • Çünkü her şey, zıddı ile meydana çıkar. Bembeyaz kazanın beyazlığı ütünde o kara is berbat bir şekilde kendini gösterir.
 • چون سیه شد دیگ پس تاثیر دود ** بعد از این بروی که بیند زود زود
 • Fakat dumanın tesiriyle kazan karardı mı artık onun üstünde isi, kurumu kim görür a inatçı?
 • مرد آهنگر که او زنگی بود ** دود را با روش هم رنگی بود 3375
 • Demirci zenci olursa yüzü, dumanla isle aynı renktedir.
 • مرد رومی کاو کند آهنگری ** رویش ابلق گردد از دود آوری‏
 • Fakat beyaz adam demirciliğe kalkışırsa yüzü yer, yer kararır, kızarır.
 • پس بداند زود تاثیر گناه ** تا بنالد زود گوید ای اله‏
 • Bu takdirde de günahın tesirini derhal anlar da ağlayıp sızlamaya başlar ve “ Aman Yarabbi” demeye koyulur.
 • چون کند اصرار و بد پیشه کند ** خاک اندر چشم اندیشه کند
 • Fakat bir adam, günahta ısrar eder, kötülüğü kendine sanat edinir, düşünce gözüne toprak saçarsa,
 • توبه نندیشد دگر شیرین شود ** بر دلش آن جرم تا بی‏دین شود
 • Artık tövbe etmeyi bile aklına getirmez; o suç gönlüne tatlı gelir; böyle böyle nihayet dinsiz olur gider.
 • آن پشیمانی و یا رب رفت از او ** شست بر آیینه زنگ پنج تو 3380
 • O pişman oluş, o “Yarabbi” deyiş ondan zail olur, gönül aynasının yüzünü beş kat pas örter.
 • آهنش را زنگها خوردن گرفت ** گوهرش را زنگ کم کردن گرفت‏
 • Paslar, demirini yemeye gevherini yok etmeye başlar.
 • چون نویسی کاغذ اسپید بر ** آن نبشته خوانده آید در نظر
 • Beyaz bir kâğıda yazı yazarsan o yazı, kâğıda bakar bakmaz okunur.
 • چون نویسی بر سر بنوشته خط ** فهم ناید خواندنش گردد غلط
 • Yazılı kâğıda bir yazı yazarsan okunur ama iyi anlaşılmaz, insan yanılabilir.
 • کان سیاهی بر سیاهی اوفتاد ** هر دو خط شد کور و معنیی نداد
 • Çünkü o karalanmış kâğıt üstüne kara yazı yazıldı mı her iki yazı da körleşir, hiçbir manası kalmaz.