English    Türkçe    فارسی   

2
613-662

 • شش جهت مگریز زیرا در جهات ** ششدره است و ششدره مات است مات‏
 • Altı cihete kaçma, çünkü o cihetlerde altı kapı vardır. Tavlada altı kapı da alındı mı karşıda ki mat oldu! Mat.
 • شکایت کردن اهل زندان پیش وکیل قاضی از دست آن مفلس
 • Zindandakilerin, Kadı’nın vekiline o müflisi şikâyet etmeleri
 • با وکیل قاضی ادراک‏مند ** اهل زندان در شکایت آمدند
 • Zindandakiler, Kadı’nın anlayışlı vekiline şikâyet ederek dediler ki:
 • که سلام ما به قاضی بر کنون ** باز گو آزار ما زین مرد دون‏ 615
 • “ Hemen bizim selâmımızı kadıya götür, bu aşağılık adamdan incindiğimizi söyle.
 • کاندر این زندان بماند او مستمر ** یاوه تاز و طبل‏خوار است و مضر
 • O, boşboğaz, obur ve muzır herif, bu zindanda kalıp duruyor.
 • چون مگس حاضر شود در هر طعام ** از وقاحت بی‏صلا و بی‏سلام‏
 • Kötü ve çirkin huyu yüzünden sinek gibi çağrılmadan selâmsız, sabahsız her yemeğe konmada.
 • پیش او هیچ است لوت شصت کس ** کر کند خود را اگر گوییش بس‏
 • Altmış kişinin yemeği ona yetişmiyor. Ne kadar söylesek vurdumduymazlıktan geliyor.
 • مرد زندان را نیاید لقمه‏ای ** ور به صد حیلت گشاید طعمه‏ای‏
 • Yüzlerce hileli tedbirlerle sofraya oturdu mu zindandakilere bir lokma bile kalmıyor.
 • در زمان پیش آید آن دوزخ گلو ** حجتش این که خدا گفتا کلوا 620
 • Sofra serildi mi o cehennem boğazlı herif hemen gelip oturuyor. Delili de şu: Allah, yiyin dedi!
 • زین چنین قحط سه ساله داد داد ** ظل مولانا ابد پاینده باد
 • Üç yıllık kıtlığa benzeyen bu adamdan elaman. Efendimizin ömrü ebedî olsun!
 • یا ز زندان تا رود این گاومیش ** یا وظیفه کن ز وقفی لقمه‏ایش‏
 • Ya bu sığırı zindandan defolup gitsin yahut doyması için vakıftan bir maaş tayin edilsin.
 • ای ز تو خوش هم ذکور و هم اناث ** داد کن المستغاث المستغاث‏
 • Ey hem erkeğin, hem kadının memnuniyetini kazanan, bize imdat eyle imdat!”
 • سوی قاضی شد وکیل با نمک ** گفت با قاضی شکایت یک به یک‏
 • Tatlı sözlü vekil, Kadı’nın yanına gelip halkın şikâyetlerini bir, bir anlattı.
 • خواند او را قاضی از زندان به پیش ** پس تفحص کرد از اعیان خویش‏ 625
 • Kadı, o adamı zindandan çağırttı. Kendi adamlarından da işi tahkik etti.
 • گشت ثابت پیش قاضی آن همه ** که نمودند از شکایت آن رمه‏
 • Zindandakilerin şikâyetlerinde haklı olduklarını anladı.
 • گفت قاضی خیز از این زندان برو ** سوی خانه‏ی مرده‏ریگ خویش شو
 • “ Hemen zindandan git; sahipsiz kalası herif, var evine yıkıl!” dedi.
 • گفت خان و مان من احسان تست ** همچو کافر جنتم زندان تست‏
 • Herif dedi ki: “ Benim evim, barkım, senin ihsanından ibaret. Kâfir gibi, zindanın bana cennettir.
 • گر ز زندانم برانی تو به رد ** خود بمیرم من ز تقصیری و کد
 • Eğer beni zindandan sürersen yoksulluktan, ihtiyaçtan öldüm gitti!
 • همچو ابلیسی که می‏گفت ای سلام ** رب أنظرنی إلی یوم القیام‏ 630
 • İblis gibi, Yarabbi, beni kıyamete kadar yaşat.
 • کاندر این زندان دنیا من خوشم ** تا که دشمن زادگان را می‏کشم‏
 • Ben bu dünya zindanında rahatım. Beni yaşat da düşmanımın evlâdını tepeleyeyim.
 • هر که او را قوت ایمانی بود ** و ز برای زاد ره نانی بود
 • Kimin imandan nasibi varsa, kimin yol için bir lokma ekmeği mevcutsa,
 • می‏ستانم گه به مکر و گه به ریو ** تا بر آرند از پشیمانی غریو
 • Ondan, o azığı, o ekmeği gâh hile, gâh hud’a ile alayım da pişmanlıktan feryada başlasın.
 • گه به درویشی کنم تهدیدشان ** گه به زلف و خال بندم دیدشان‏
 • Onları bazen yoksullukla korkutayım, bazen güzelliğin saçlarıyla, benleriyle gözlerini bağlayayım, dedi.
 • قوت ایمانی در این زندان کم است ** وان که هست از قصد این سگ در خم است‏ 635
 • Bu zindanda iman azığı azdır. Bu azığa sahip olanlar da köpeğin korkusundan ıstırap içindedir.
 • از نماز و صوم و صد بی‏چارگی ** قوت ذوق آید برد یک بارگی‏
 • Namazdan, oruçtan, yüz türlü çaresizlikten meydana gelen zevk azığını da gelip birden alır, götürüverir.
 • أستعیذ الله من شیطانه ** قد هلکنا آه من طغیانه‏
 • Allah Şeytanından Allah’a sığınırım; ah, onun azgınlığından helâk olup gittik!
 • یک سگ است و در هزاران می‏رود ** هر که در وی رفت او او می‏شود
 • Bir köpek ama binlerce kişiye saldırmada, kime saldırır, kimin kanına girerse o adam da Şeytan kesiliverir.
 • هر که سردت کرد می‏دان کاو در اوست ** دیو پنهان گشته اندر زیر پوست‏
 • Kim seni haktan, hakikatten soğutursa bil ki Şeytan o adamın içindedir. Derisinin altında gizlenmiştir.
 • چون نیابد صورت آید در خیال ** تا کشاند آن خیالت در وبال‏ 640
 • Böyle bir adamın içine girip, böyle bir adamın suretine bürünüp seni aldatmazsa hayaline girer de seni o hayalle kötülüğe sevk eder.
 • گه خیال فرجه و گاهی دکان ** گه خیال علم و گاهی خان و مان‏
 • Seni gâh gezip eğlenme, gâh dükkân açıp alışveriş etme, gâh ilim öğrenme, gâh ev bark kurup çoluk çocuk sahibi olma hayallerine düşürür.
 • هان بگو لاحولها اندر زمان ** از زبان تنها نه بلک از عین جان‏
 • Kendine gel hemen “ Lâhavle” de. Ama sade dille değil; candan gönülden!
 • تتمه قصه مفلس
 • Müflis hikâyesinin sonu
 • گفت قاضی مفلسی را وانما ** گفت اینک اهل زندانت گوا
 • Kadı “ Müflisliğini ispat et” dedi. Adam, “ İşte bütün zindandakiler tanık” deyince.
 • گفت ایشان متهم باشند چون ** می‏گریزند از تو می‏گریند خون‏
 • Kadı “ Onlar, senden şikâyetçi. Senden kaçıp kurtulmak istiyorlar, senin elinden kan ağlıyorlar.
 • از تو می‏خواهند هم تا وارهند ** زین غرض باطل گواهی می‏دهند 645
 • Senden kurtulmak istedikleri için yalan yere şahadette bulunabilirler” dedi.
 • جمله اهل محکمه گفتند ما ** هم بر ادبار و بر افلاسش گوا
 • Mahkemede bulunanların hepsi “Biz onun hem müflisliğine, hem kötülüğüne şahidiz” dediler.
 • هر که را پرسید قاضی حال او ** گفت مولا دست ازین مفلس بشو
 • Kadı, o adamı kime sorduysa “Efendim, bu müflisten elini yıka, bundan hayır gelmez” dedi.
 • گفت قاضی کش بگردانید فاش ** گرد شهر این مفلس است و بس قلاش‏
 • Kadı dedi ki: “ bu müflis fazlasıyla da dolandırıcı bir adam diye şehri alenen dolaştırın.
 • کو به کو او را مناداها زنید ** طبل افلاسش عیان هر جا زنید
 • Tellallar, yer, yer bağırıp onun müflisliğini her tarafta ilân etsinler.
 • هیچ کس نسیه بنفروشد بدو ** قرض ندهد هیچ کس او را تسو 650
 • Kimse ona veresiye bir şey satmasın, kimse ona bir mangır bile borç vermesin.
 • هر که دعوی آردش اینجا به فن ** بیش زندانش نخواهم کرد من‏
 • Birisi hilesine uğrar da o yüzden davaya kalkışırsa artık onu hapse atmam.
 • پیش من افلاس او ثابت شده است ** نقد و کالا نیستش چیزی به دست‏
 • Çünkü iflası bence sabit olmuştur. Elinde ne parası var, ne pulu!” dedi.
 • آدمی در حبس دنیا ز آن بود ** تا بود کافلاس او ثابت شود
 • Âdemoğlu da iflası sabit oluncaya kadar bu dünya hapishanesinde kalır.
 • مفلسی دیو را یزدان ما ** هم منادی کرد در قرآن ما
 • Allah’ımız da İblisinin müflisliğini Kuran’la bize bildirmiş, her tarafa yaymıştır.
 • کاو دغا و مفلس است و بد سخن ** هیچ با او شرکت و سودا مکن‏ 655
 • O hilekâr, müflis ve kötü sözlüdür. Onunla hiçbir suretle ortak olma, oyuna girişme.
 • ور کنی او را بهانه آوری ** مفلس است او صرفه از وی کی بری‏
 • Alışverişe girişirsen kâr edemezsin, çünkü o müflistir, ondan nasıl olur da bir şey elde edebilirsin? diye anlatmıştır.
 • حاضر آوردند چون فتنه فروخت ** اشتر کردی که هیزم می‏فروخت‏
 • İş bu dereceye gelince odun, satan bir Kürdün devesini getirdiler.
 • کرد بی‏چاره بسی فریاد کرد ** هم موکل را به دانگی شاد کرد
 • Zavallı Kürt, hayli feryat etti, hatta memura para verdi, fakat kâr etmedi.
 • اشترش بردند از هنگام چاشت ** تا شب و افغان او سودی نداشت‏
 • Devesini çağından akşama kadar aldılar. Feryat ve figanına aldırış etmediler.
 • بر شتر بنشست آن قحط گران ** صاحب اشتر پی اشتر دوان‏ 660
 • O müthiş kıtlığı deveye bindirdiler. Deve sahibi de devenin ardından gitmekteydi.
 • سو به سو و کو به کو می‏تاختند ** تا همه شهرش عیان بشناختند
 • Taraf, taraf, yer, yer gezdirip bütün halka teşhir ettiler.
 • پیش هر حمام و هر بازارگاه ** کرده مردم جمله در شکلش نگاه‏
 • Her hamamın, her çarşının önünde biriken halk ona bakıyordu.