English    Türkçe    فارسی   

3
1509-1558

 • باقیان زین دو گمانی می‌برند ** سوی لانه‌ی خود به یک پر می‌پرند
 • Bundan başkaları kahırda gizli olan lütufla, lütufta gizli bulunan kahrı anlayamaz, şüpheye düşerler. Onlar, âdeta yuvalarına bir kanatla uçup ulaşmak isteyen kuşlara benzerler!
 • بیان آنک علم را دو پرست و گمان را یک پرست ناقص آمد ظن به پرواز ابترست مثال ظن و یقین در علم
 • (Başlık yok)
 • علم را دو پر گمان را یک پرست ** ناقص آمد ظن به پرواز ابترست 1510
 • Bilginin iki kanadı vardır, şüpheninse tek. Zan noksandır, uçmaz.
 • مرغ یک‌پر زود افتد سرنگون ** باز بر پرد دو گامی یا فزون
 • Tek kanatlı kuş, çabucak baş aşağı düşer. Sonra uçmaya savaşır ama ya iki adımlık bir yer aşabilir, ya birazcık daha fazla.
 • افت خیزان می‌رود مرغ گمان ** با یکی پر بر امید آشیان
 • Şüphe kuşu düşe kalka ümit yuvasına tek kanatla uçmaya savaşır.
 • چون ز ظن وا رست علمش رو نمود ** شد دو پر آن مرغ یک‌پر پر گشود
 • Fakat şüpheden kurtuldu da bilgi sahibi oldu mu o tek kanatlı kuş, iki kanatlı kesilir. Kanatlarını açar.
 • بعد از آن یمشی سویا مستقیم ** نه علی وجهه مکبا او سقیم
 • Ondan sonra yüzüstü, eğri büğrü değil, doğru yolda güzelce uçar gider.
 • با دو پر بر می‌پرد چون جبرئیل ** بی گمان و بی مگر بی قال و قیل 1515
 • Cebrail gibi iki kanatlı şüphesiz, hilesiz, kıyl ü kalsiz uçar.
 • گر همه عالم بگویندش توی ** بر ره یزدان و دین مستوی
 • Bütün âlem, ona “Sen Allah yolundasın, dinin doğru” dese,
 • او نگردد گرم‌تر از گفتشان ** جان طاق او نگردد جفتشان
 • O onların lâfına güvenmez, o sözlerden gururlanmaz, onun tek canı, onlara çift olmaz.
 • ور همه گویند او را گم‌رهی ** کوه پنداری و تو برگ کهی
 • Yahut herkes “Sen yol azıtmışsın, kendini dağ sanıyorsun ama bir saman çöpüsün sen” dese,
 • او نیفتد در گمان از طعنشان ** او نگردد دردمند از ظعنشان
 • Onların kınamasına aldırış etmez, onların kininden, hasedinden dertlenmez.
 • بلک گر دریا و کوه آید بگفت ** گویدش با گم‌رهی گشتی تو جفت 1520
 • Hatta dağla deniz bile söze gelse de “Sen sapıklıkla eş olmuşsun” dese,
 • هیچ یک ذره نیفتد در خیال ** یا به طعن طاعنان رنجورحال
 • Bir zerre bile hayale düşmez, azıcık olsun kınayanların kınamasından elem duymaz.
 • مثال رنجور شدن آدمی بوهم تعظیم خلق و رغبت مشتریان بوی و حکایت معلم
 • Halkın ululaması ve alıcıların rağbeti yüzünden bir adamın hastalanması ve bir muallimin hikâyesi
 • کودکان مکتبی از اوستاد ** رنج دیدند از ملال و اجتهاد
 • Bir mektebin talebesi, hocalarından bıkmışlar, çalışıp çabalamadan usanmışlardı.
 • مشورت کردند در تعویق کار ** تا معلم در فتد در اضطرار
 • Ne yapıp yaparak bir iş becermek, bu suretle de muallimi derde düşürmek için birbirleriyle görüşüp danıştılar.
 • چون نمی‌آید ورا رنجوریی ** که بگیرد چند روز او دوریی
 • “Hoca hiç hastalanmıyor ki birkaç günceğiz olsun mektebe gelmesin de rahat kalalım;
 • تا رهیم از حبس و تنگی و ز کار ** هست او چون سنگ خارا بر قرار 1525
 • Bu hapisten, bu darlıktan, bu çalışıp çabalamadan kurtulalım. Mermer kaya gibi yerinde durup duruyor” dediler.
 • آن یکی زیرکتر این تدبیر کرد ** که بگوید اوستا چونی تو زرد
 • İçlerinden birisi, en zekileriydi. Bir tedbir düşündü. “Hocam, nasılsın, neden böyle benzin sararmış?
 • خیر باشد رنگ تو بر جای نیست ** این اثر یا از هوا یا از تبیست
 • Hayrola, rengin kaçmış senin… Bu ya hava çarpmasından, ya sıtmadan derim.
 • اندکی اندر خیال افتد ازین ** تو برادر هم مدد کن این‌چنین
 • Hoca, elbette bu sözden biraz olsun vehme düşer. Sen de bu çeşit sözlerle bana yardım edersin kardeşim.
 • چون درآیی از در مکتب بگو ** خیر باشد اوستا احوال تو
 • Mektebin kapısından içeri girer girmez, “ Hayır ola hocam, bu halin ne” dedi.
 • آن خیالش اندکی افزون شود ** کز خیالی عاقلی مجنون شود 1530
 • Vehmi biraz daha artar, akıllı adam bile vehimle delirir gider.
 • آن سوم و آن چارم و پنجم چنین ** در پی ما غم نمایند و حنین
 • Üçüncü, dördüncü, beşinci olarak gelenler de bizden sonra bu çeşit sözler söyler, açıklanırlar.
 • تا چو سی کودک تواتر این خبر ** متفق گویند یابد مستقر
 • Otuz çocuk da hep bu sözü söylerse adamı iyice vehim kaplar, iş olur biter” dedi.
 • هر یکی گفتش که شاباش ای ذکی ** باد بختت بر عنایت متکی
 • Çocukların hepsi de “Aferin zeki çocuk, bahtın daima yaver olsun, Allah sana yardım etsin” dediler.
 • متفق گشتند در عهد وثیق ** که نگرداند سخن را یک رفیق
 • Birleşip hiç birisinin bu kavilden, bu karardan dönmeyeceklerine ait kuvvetlice ahdettiler.
 • بعد از آن سوگند داد او جمله را ** تا که غمازی نگوید ماجرا 1535
 • Sonra o zeki çocuk, içlerinden kimsenin bunu söylememesi için hepsine yemin ettirdi.
 • رای آن کودک بچربید از همه ** عقل او در پیش می‌رفت از رمه
 • O çocuğun bu tedbiri, hepsinin tedbirinden üstün olmuştu, onun aklı, bütün çocukların aklından ileriydi.
 • آن تفاوت هست در عقل بشر ** که میان شاهدان اندر صور
 • Güzellerin bazıları, nasıl bazılarından üstün, bir kısmı da öbürlerinden aşağıysa insanların akılları da fazla yahut eksiktir.
 • زین قبل فرمود احمد در مقال ** در زبان پنهان بود حسن رجال
 • Ahmed, “Erlerin güzelliği, dillerinin altında gizlidir” mealinde bir söz söyledi.
 • عقول خلق متفاوتست در اصل فطرت و نزد معتزله متساویست تفاوت عقول از تحصیل علم است
 • İnsanların akılları, yaratılışta farklıdır, fakat Mutezile’ye göre müsavidir, artıklık, eksiklik, bilgi tahsilinden ileri gelir
 • اختلاف عقلها در اصل بود ** بر وفاق سنیان باید شنود
 • Akıllardaki aykırılık, yaratılıştadır. Bu hususta Sünnilerin sözünü dilemek, onların hükmünü kabul etmek gerek.
 • بر خلاف قول اهل اعتزال ** که عقول از اصل دارند اعتدال 1540
 • Bu hüküm itizal ehlinin sözlerine aykırıdır. Onlar, “Akıllar yaratılışta aynı derecededir,
 • تجربه و تعلیم بیش و کم کند ** تا یکی را از یکی اعلم کند
 • Tecrübe ve öğreniş, aklı çoğaltır, azaltır, bu suretle bir adam, öbüründen daha bilgili olur” derler.
 • باطلست این زانک رای کودکی ** که ندارد تجربه در مسلکی
 • Bu söz bâtıldır. O zeki çocuk, herhangi ir meslekte tecrübe sahibi değildi ya.
 • بر دمید اندیشه‌ای زان طفل خرد ** پیر با صد تجربه بویی نبرد
 • Fakat o küçük çocuk, öyle bir tedbirde bulundu ki yüzlerce tecrübe sahibi ihtiyar, o tedbirinin kokusunu bile alamadı.
 • خود فزون آن به که آن از فطرتست ** تا ز افزونی که جهد و فکرتست
 • Zaten yaradılışta olan üstünlük, çalışıp çabalama, düşünüp taşınma ile elde edilen üstünlükten elbette iyidir.
 • تو بگو داده‌ی خدا بهتر بود ** یاکه لنگی راهوارانه رود 1545
 • Sen söyle, Allah vergisi mi daha iyi, yoksa topal eşeğin rahvan atı taklidi mi?
 • در وهم افکندن کودکان اوستاد را
 • Çocukların hocayı vehme düşürmeleri
 • روز گشت و آمدند آن کودکان ** بر همین فکرت ز خانه تا دکان
 • Ertesi gün oldu. Çocuklar, bu düşünceyle mektebe geldiler.
 • جمله استادند بیرون منتظر ** تا درآید اول آن یار مصر
 • Hepsi de dışarıda bu fikri ortaya atan zeki çocuğu bekliyorlardı.
 • زانک منبع او بدست این رای را ** سر امام آید همیشه پای را
 • Çünkü bu tedbirin kaynağı oydu. Baş, daima ayağın reisidir… Ayağı çekip götüren baştır.
 • ای مقلد تو مجو بیشی بر آن ** کو بود منبع ز نور آسمان
 • A mukallit, gök nurunun bir kaynağı olan kişiden üstün olmayı isteme.
 • او در آمد گفت استا را سلام ** خیر باشد رنگ رویت زردفام 1550
 • Çocuk geldi, hocaya, selam verip “Hocam, hayır ola, benzin sararmış” dedi.
 • گفت استا نیست رنجی مر مرا ** تو برو بنشین مگو یاوه هلا
 • Hoca “Hasta filan değilim, saçmalama… Geç yerine otur” dedi.
 • نفی کرد اما غبار وهم بد ** اندکی اندر دلش ناگاه زد
 • Dedi ama hatırına da bir vehim tozudur kondu, az bile olsa gönlüne bir endişedir düştü.
 • اندر آمد دیگری گفت این چنین ** اندکی آن وهم افزون شد بدین
 • Derken öbür çocuk içeri girdi. O da öyle söyleyince o vehim arttı.
 • همچنین تا وهم او قوت گرفت ** ماند اندر حال خود بس در شگفت
 • Böyle böyle vehmi arttıkça arttı. Haline şaştı kaldı, hasta olduğuna hükmetti.
 • بیمار شدن فرعون هم به وهم از تعظیم خلقان
 • Firavunun da bu çeşit halkın ululamasından hasta düşmesi
 • سجده‌ی خلق از زن و از طفل و مرد ** زد دل فرعون را رنجور کرد 1555
 • Kadın, erkek, çoluk, çocuk… Halkın secde etmesi de Firavunun gönlüne tesir etti, hastalandı.
 • گفتن هریک خداوند و ملک ** آنچنان کردش ز وهمی منهتک
 • Herkes ona Allah’sın, padişahsın dedikçe vehimlendi, bu vehimle öyle bir dereceye geldi ki,
 • که به دعوی الهی شد دلیر ** اژدها گشت و نمی‌شد هیچ سیر
 • Allahlık, dâvasında yiğitleşti, ejderha kesildi, doymak nedir bilmez oldu!
 • عقل جزوی آفتش وهمست و ظن ** زانک در ظلمات شد او را وطن
 • Aklı cüz’inin afeti vehimdir, zandır. Çünkü onun vatanı karanlıklar diyarındadır.