English    Türkçe    فارسی   

3
179-228

 • گر نداری تو دم خوش در دعا ** رو دعا می‌خواه ز اخوان صفا
 • Her duada güzel bir nefese sahip değilsen yürü, özü sözü doğru kardeşlerden dua iste.
 • امر حق به موسی علیه السلام که مرا به دهانی خوان کی بدان دهان گناه نکرده‌ای
 • Musa aleyhisselâm’a, Beni günah etmediğin ağızla çağır diye vahiy gelmesi
 • گفت ای موسی ز من می‌جو پناه ** با دهانی که نکردی تو گناه 180
 • Allah, “Ey Musa, bana suç etmediğin, kötü söylemediğin bir ağızla sığın, dua et” dedi.
 • گفت موسی من ندارم آن دهان ** گفت ما را از دهان غیر خوان
 • Musa, “Bende o ağız yok deyince Allah, “Başkasının ağzıyla dua et”
 • از دهان غیر کی کردی گناه ** از دهان غیر بر خوان کای اله
 • Başkasının ağzıyla nasıl günah edebilirsin? Yarabbi diye başkasının ağzıyla çağır” buyurdu.
 • آنچنان کن که دهانها مر ترا ** در شب و در روزها آرد دعا
 • Sen de öyle muamelede bulun ki ağızlar, gece gündüz sana dua edip dursunlar.
 • از دهانی که نکردستی گناه ** و آن دهان غیر باشد عذر خواه
 • Günah etmediğim ağız, başkasının özürler dileyen ağzıdır.
 • یا دهان خویشتن را پاک کن ** روح خود را چابک و چالاک کن 185
 • Yahut da kendi ağzını temizle, ruhunu çevik bir hale getir.
 • ذکر حق پاکست چون پاکی رسید ** رخت بر بندد برون آید پلید
 • Çünkü Allah adı temizdir, temizlik geldi mi pislik, pılısını pırtısını toparlayıp gider.
 • می‌گریزد ضدها از ضدها ** شب گریزد چون بر افروزد ضیا
 • Zıtlar, zıtlardan kaçar. Ziya parladı mı gece kalmaz.
 • چون در آید نام پاک اندر دهان ** نه پلیدی ماند و نه اندهان
 • Ağza temiz bir ad gelince de ne pislik kalır, ne gamlar, kederler.
 • بیان آنک الله گفتن نیازمند عین لبیک گفتن حق است
 • Yalvarırım Allah demesi, Hakk’ın Lebbeyk demesinin ta kendisidir
 • آن یکی الله می‌گفتی شبی ** تا که شیرین می‌شد از ذکرش لبی
 • Birisi her gece Allah der durur, bu zikrinden ağzı tatlılaşır, zevk alırdı.
 • گفت شیطان آخر ای بسیارگو ** این همه الله را لبیک کو 190
 • Şeytan “Ey çok söz söyleyen, bunca Allah demene karşılık onun Lebbeyk demesi nerde?
 • می‌نیاید یک جواب از پیش تخت ** چند الله می‌زنی با روی سخت
 • Allah tahtından bir cevap gelmiyor. Böyle utanmadan, sıkılmadan ne vakte dek Allah deyip duracaksın” dedi.
 • او شکسته‌دل شد و بنهاد سر ** دید در خواب او خضر را در خضر
 • Adamın gönlü kırıldı, başını yere koydu, yattı. Rüyada yeşiller giyinmiş Hızır’ı gördü.
 • گفت هین از ذکر چون وا مانده‌ای ** چون پشیمانی از آن کش خوانده‌ای
 • Hızır “Kendine gel, niçin zikri bıraktın, çağırdığın addan nasıl usandın, zikrinden nasıl pişman oldun?” dedi.
 • گفت لبیکم نمی‌آید جواب ** زان همی‌ترسم که باشم رد باب
 • Adam, cevap olarak “Lebbeyk sesi gelmiyor, kapıdan sürüleceğimden korkuyorum” deyince
 • گفت آن الله تو لبیک ماست ** و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست 195
 • Hızır ”Senin o Allah demen, bizim Lebbeyk dememizdir. Senin o niyazın derde düşmen, yanıp yakılman, bizim haberci çavuşumuzdur.
 • حیله‌ها و چاره‌جوییهای تو ** جذب ما بود و گشاد این پای تو
 • Senin hilelere düşmen, çareler araman, seni kendimize çekmemizden, ayağını çözmemizdendir.
 • ترس و عشق تو کمند لطف ماست ** زیر هر یا رب تو لبیکهاست
 • Korkun da bizim lütfumuzun kemendidir, aşkın da. Her Yarabbi demende bizim, efendim, buyur dememiz gizli” dedi.
 • جان جاهل زین دعا جز دور نیست ** زانک یا رب گفتنش دستور نیست
 • Bilgisiz adamın canı, bu duadan uzaktır. Çünkü Yarabbi demesine izin yok ki!
 • بر دهان و بر دلش قفلست و بند ** تا ننالد با خدا وقت گزند
 • Zarara, ziyana uğrayınca Allah’a sızlanmasın diye ağzında da kilit var, gönlünde de. Ağzı da bağlı, gönlü de.
 • داد مر فرعون را صد ملک و مال ** تا بکرد او دعوی عز و جلال 200
 • Firavuna yüzlerce mal, mülk verdi, o da nihayet ululuk, büyüklük dâvasına girişti.
 • در همه عمرش ندید او درد سر ** تا ننالد سوی حق آن بدگهر
 • O kötü yaradılışlı, Hakk’a sızlanmasın diye ömründe baş ağrısı bile görmedi.
 • داد او را جمله ملک این جهان ** حق ندادش درد و رنج و اندهان
 • Allah, ona bütün dünya mülkünü verdi de dert, elem, keder vermedi.
 • درد آمد بهتر از ملک جهان ** تا بخوانی مر خدا را در نهان
 • Dert, Allah’ı gizlice çağırmana sebep olduğundan bütün dünya malından yeğdir.
 • خواندن بی درد از افسردگیست ** خواندن با درد از دل‌بردگیست
 • Dertsiz dua soğuktur, bir şeye yaramaz. Dertli dua ve niyaz, gönülden, aşktan gelir.
 • آن کشیدن زیر لب آواز را ** یاد کردن مبدا و آغاز را 205
 • O gizlice niyazın, o önü sonu anman yok mu?
 • آن شده آواز صافی و حزین ** ای خدا وی مستغاث و ای معین
 • İşte saf, halis ve hüzünlü dua odur. “Ey Allah’ım ey feryadıma erişen, ey yardımcım” demendir.
 • ناله‌ی سگ در رهش بی جذبه نیست ** زانک هر راغب اسیر ره‌زنیست
 • Allah yolunda köpeğin sesi bile Allah cezbesiyledir. Çünkü Allah’a her yönelen, bir yol kesicinin esiridir.
 • چون سگ کهفی که از مردار رست ** بر سر خوان شهنشاهان نشست
 • Eshabı Kehf’in köpeği gibi… Pis şeyden kurtulunca padişahlar sofrasının başına oturdu.
 • تا قیامت می‌خورد او پیش غار ** آب رحمت عارفانه بی تغار
 • Mağaranın önünde kıyamete kadar dağarcıksız, heybesiz ârifcesine rahmet lokmasını, rahmet suyunu yiyip içmekte.
 • ای بسا سگ‌پوست کو را نام نیست ** لیک اندر پرده بی آن جام نیست 210
 • Nice köpek postuna bürünmüş adsız sansız kişiler var ki perde ardında şarapsız kalmazlar.
 • جان بده از بهر این جام ای پسر ** بی جهاد و صبر کی باشد ظفر
 • Oğul, bu şarap, için can ver. Savaşsız, sabırsız yenme olur mu hiç?
 • صبر کردن بهر این نبود حرج ** صبر کن کالصبر مفتاح الفرج
 • Bunun için sabır güç bir şey değildir. Sabret, sabır, güçlüklerin, sıkıntıların anahtarıdır.
 • زین کمین بی صبر و حزمی کس نرست ** حزم را خود صبر آمد پا و دست
 • Bu pusudan sabır ve ihtiyat etmeksizin kimse kurtulmadı. Sabır da ihtiyatın eli ayağıdır.
 • حزم کن از خورد کین زهرین گیاست ** حزم کردن زور و نور انبیاست
 • İhtiyatta bulun, bu zehirli otu yeme. İhtiyata riayet, peygamberlerin kuvvetinden, nurundandır.
 • کاه باشد کو به هر بادی جهد ** کوه کی مر باد را وزنی نهد 215
 • Her yelden oynayıp duran samandır. Dağ, hiç yele ehemmiyet verir mi?
 • هر طرف غولی همی‌خواند ترا ** کای برادر راه خواهی هین بیا
 • Her yanda bir gulyabani, seni çağırır, “Kardeş, gel, yol istiyorsan işte buracıkta.
 • ره نمایم همرهت باشم رفیق ** من قلاووزم درین راه دقیق
 • Yoldaş, sana yol göstereyim, yoldaşın olayım. Bu ince yolda ben sana kılavuzum” der.
 • نه قلاوزست و نه ره داند او ** یوسفا کم رو سوی آن گرگ‌خو
 • Fakat ne kılavuzdur o, ne de yol bilir. Yusuf, o kurt huylunun yanına az var!
 • حزم این باشد که نفریبد ترا ** چرب و نوش و دامهای این سرا
 • İhtiyat ona derler ki seni bu dünyanın yağlı, ballı şeyleri, bu âlemin tuzakları, hileleri aldatmasın.
 • که نه چربش دارد و نه نوش او ** سحر خواند می‌دمد در گوش او 220
 • Çünkü bu âlemin ne tadı vardı, ne tuzu. Sihir okur da kulağına üfler durur.
 • که بیا مهمان ما ای روشنی ** خانه آن تست و تو آن منی
 • “Ey nur gibi apaydın adam, ev senin sen de benimsin” der.
 • حزم آن باشد که گویی تخمه‌ام ** یا سقیمم خسته‌ی این دخمه‌ام
 • İhtiyat ona derler ki “Midem dolgun tokum”, yahut “Hastayım, bu mezardan hastalandım”,
 • یا سرم دردست درد سر ببر ** یا مرا خواندست آن خالو پسر
 • Yâhut “ Başım ağrıyor, sen bunu geçirmeye bak” yahut da “ Benim dayımın oğlu çağırdı, davetliyim” deyip başından savasın.
 • زانک یک نوشت دهد با نیشها ** که بکارد در تو نوشش ریشها
 • Çünkü bir şerbeti bile zehirlerle sunar, tatlısı vücudunda yaralar, bereler meydana getirir.
 • زر اگر پنجاه اگر شصتت دهد ** ماهیا او گوشت در شستت دهد 225
 • Sana elli, altmış bile verse ey balık, o verdiği şey, oltada ettir.
 • گر دهد خود کی دهد آن پر حیل ** جوز پوسیدست گفتار دغل
 • Verdi, farz edelim, fakat o hilebaz nereden verecek? Hilebazın sözü çürümüş cevizdir.
 • ژغژغ آن عقل و مغزت را برد ** صد هزاران عقل را یک نشمرد
 • Onun gürültüsü aklını alır, beynini altüst eder. Yüz binlerce aklı bile bir pula saymaz.
 • یار تو خرجین تست و کیسه‌ات ** گر تو رامینی مجو جز ویسه‌ات
 • Dostun, kesendir, hurcundur, Ramin’sen Vise’den başkasını arama.