English    Türkçe    فارسی   

3
3807-3856

 • مسکن یارست و شهر شاه من ** پیش عاشق این بود حب الوطن
 • Orası sevgilimin konağı, padişahımın şehri; benim vatanım orası… Âşıklara vatan sevgisi budur!
 • پرسیدن معشوقی از عاشق غریب خود کی از شهرها کدام شهر را خوشتر یافتی و انبوه‌تر و محتشم‌تر و پر نعمت‌تر و دلگشاتر
 • Bir mâşukun, garip âşığına “Şehirlerden hangi şehri daha güzel buldun, Hangi şehir daha kalabalık, daha büyük? Hangi şehrin nimetleri daha bol, hangi şehir daha ziyade iç açıcı” diye sorması
 • گفت معشوقی به عاشق کای فتی ** تو به غربت دیده‌ای بس شهرها
 • Bir güzel, âşığına dedi ki: Yiğidim, gurbette birçok şehirler gördün.
 • پس کدامین شهر ز آنها خوشترست ** گفت آن شهری که در وی دلبرست
 • Hangi şehir daha ziyade hoşuna gitti. Âşık, “Sevgilinin oturduğu şehir”
 • هرکجا باشد شه ما را بساط ** هست صحرا گر بود سم الخیاط 3810
 • Padişahımız, nereye yaygısını yayar, oturursa orası, iğne deliği kadar dar bile olsa bize sahra gelir.
 • هر کجا که یوسفی باشد چو ماه ** جنتست ارچه که باشد قعر چاه
 • Ay gibi Yusuf neredeyse orası, kuyunun dibi bile olsa cennettir.” dedi.
 • منع کردن دوستان او را از رجوع کردن به بخارا وتهدید کردن و لاابالی گفتن او
 • Dostlarının, Buhara’ya gitme diye âşığı menetmeleri ve hiçbir şeye aldırış etmeksizin ulu orta sözler söyleme diyerek tehdit eylemeleri
 • گفت او را ناصحی ای بی‌خبر ** عاقبت اندیش اگر داری هنر
 • O âşığa da öğütçünün biri dedi ki: “Ey bihaber, aklın varsa işin sonunu düşün.
 • درنگر پس را به عقل و پیش را ** همچو پروانه مسوزان خویش را
 • Aklını başına devşir de işin önüne, sonuna dikkat et. Pervane gibi kendini yakıp yandırma!
 • چون بخارا می‌روی دیوانه‌ای ** لایق زنجیر و زندان‌خانه‌ای
 • Delicesine Buhara’ya gidersen zincire vurulmaya, hapishaneye atılmaya lâyıksın.
 • او ز تو آهن همی‌خاید ز خشم ** او همی‌جوید ترا با بیست چشم 3815
 • Sadr-ı Cihan, sana kızgın… Âdeta demir çiğnemede, dişlerini gıcırdatıp durmada. Seni yirmi gözle bekliyor.
 • می‌کند او تیز از بهر تو کارد ** او سگ قحطست و تو انبان آرد
 • Senin için bıçak bileyip duruyor. O âdeta kırlıkta kalmış bir köpek, sense unla dolu dağarcıksın!
 • چون رهیدی و خدایت راه داد ** سوی زندان می‌روی چونت فتاد
 • Allah, bir fırsat verdi, kurtuldun… Sonra da zindana gidiyorsun ha… Ne oldu sana?
 • بر تو گر ده‌گون موکل آمدی ** عقل بایستی کز ایشان کم زدی
 • Sana on çeşit memur dikseler bile onlardan kaçıp gizlenmen lazım; akıl, bunu emreder.
 • چون موکل نیست بر تو هیچ‌کس ** از چه بسته گشت بر تو پیش و پس
 • Hâlbuki senin başında tek bir memur bile yok. Neden böyle önden, arttan yolun bağlandı?”
 • عشق پنهان کرده بود او را اسیر ** آن موکل را نمی‌دید آن نذیر 3820
 • Gizli aşk, onu esir etmişti. O öğütçü, o korkutucu o gizli memuru görmüyordu ki!
 • هر موکل را موکل مختفیست ** ورنه او در بند سگ طبعی ز چیست
 • Her memurun başında gizli bir memur var. Böyle değil de o memur, neden köpeğe benzeyen tabiatına esir. Neden onun bağlarıyla bağlı?
 • خشم شاه عشق بر جانش نشست ** بر عوانی و سیه‌روییش بست
 • Padişahın kızgınlığı ruhuna tesir etmiş, onu memurluğa, kara yüzlülüğe bağlamış.
 • می‌زند او را که هین او رابزن ** زان عوانان نهان افغان من
 • Hadi vur şu adamı diye onu dövüp duruyor! Benim feryadım, işte o gizli memurlardan!
 • هرکه بینی در زیانی می‌رود ** گرچه تنها با عوانی می‌رود
 • Kimi ziyanda görürsen bil ki görünüşte yapayalnız bile olsa hakikatte o ziyana bir memurla sürüklenir, gider.
 • گر ازو واقف بدی افغان زدی ** پیش آن سلطان سلطانان شدی 3825
 • Bu hali bilseydin feryat eder, o padişahlar padişahına sığınırdın.
 • ریختی بر سر به پیش شاه خاک ** تا امان دیدی ز دیو سهمناک
 • Padişahın huzurunda başına topraklar saçar da o korkunç Şeytan’dan kurtulurdun.
 • میر دیدی خویش را ای کم ز مور ** زان ندیدی آن موکل را تو کور
 • A karıncadan daha aşağı, daha kuvvetsiz ve ehemmiyetsiz adam, kendini bey görüyorsun ha… sen körsün de ondan başına dikilmiş olan o memuru görmüyorsun.
 • غره گشتی زین دروغین پر و بال ** پر و بالی کو کشد سوی وبال
 • Bu yalancı kanatlarla gururlandın ha... Adamı suça, ziyankârlığa çeken kol kanat, ama da kol kanattır ya!
 • پر سبک دارد ره بالا کند ** چون گل‌آلو شد گرانیها کند
 • Kanat dediğin adamı yücelere çeker… Topraklara bulandı mı da ağırlaşır, adam uçamaz gayrı!
 • لاابالی گفتن عاشق ناصح و عاذل را از سر عشق
 • Âşığın, aşk sırrını anlamayan öğütçüye ulu orta cevabı
 • گفت ای ناصح خمش کن چند چند ** پند کم ده زانک بس سختست بند 3830
 • Âşık dedi ki: “Ey öğütçü, sus… Niceye bir öğüt vereceksin, niceye bir? Vazgeç bu öğütten; bağ, pek kuvvetli.
 • سخت‌تر شد بند من از پند تو ** عشق را نشناخت دانشمند تو
 • Senin öğüdünden daha da kuvvetlendi. Senin âlimin aşk nedir, tanımadı ki!
 • آن طرف که عشق می‌افزود درد ** بوحنیفه و شافعی درسی نکرد
 • Bir yerde aşk fazlalaştı, derdi arttırdı mı orada ne Ebû Hanîfe bir ders verebilir, ne Şâfiî!”
 • تو مکن تهدید از کشتن که من ** تشنه‌ی زارم به خون خویشتن
 • Beni ölümle tehdit etme... Kendi kanıma susamış birisiyim ben zaten!
 • عاشقان را هر زمانی مردنیست ** مردن عشاق خود یک نوع نیست
 • Âşıklara her an bir ölüm var… Âşıkların ölümü bir çeşit değil!
 • او دو صد جان دارد از جان هدی ** وآن دوصد را می‌کند هر دم فدی 3835
 • Âşık, doğru yolun ruhunu bulmuş, o ruhla iki yüz cana sahip olmuştur da her an iki yüzünü de feda edip durmadadır.
 • هر یکی جان را ستاند ده بها ** از نبی خوان عشرة امثالها
 • Feda ettiği her cana karşılık da on tana ecir alır. Kur’an’dan “ Kim bir iyilik yaparsa on mislini bulur” ayetini okusan a!
 • گر بریزد خون من آن دوست‌رو ** پای‌کوبان جان برافشانم برو
 • O güzel yüzlü sevgili, kanımı dökerse neşeyle dönerek, zevkimden ayaklarımı yerlere vurarak canımı saçarım!
 • آزمودم مرگ من در زندگیست ** چون رهم زین زندگی پایندگیست
 • Ben sınadım, benim hayatım ölümümde. Bu hayattan kurtuldum mu ebediyete erişeceğim.
 • اقتلونی اقتلونی یا ثقات ** ان فی قتلی حیاتا فی حیات
 • Ey inanılacak, güvenilecek kişiler, beni öldürün, öldürülmemde hayat içinde hayat var.
 • یا منیر الخد یا روح البقا ** اجتذب روحی وجد لی باللقا 3840
 • Ey aydın yüzlü, ey daimî varlığın ruhu, ruhumu kendine çek, bana vuslatınla cömertlik et!
 • لی حبیب حبه یشوی الحشا ** لو یشا یمشی علی عینی مشی
 • Öyle bir sevgilim var ki sevgisi kalbimi yakıp kavurmada. Dilerse gözlerimin üstünde yürür!
 • پارسی گو گرچه تازی خوشترست ** عشق را خود صد زبان دیگرست
 • Arapça daha hoş ama Farsça söyle. Zaten aşkın bunlardan başka daha yüzlerce dili var ama
 • بوی آن دلبر چو پران می‌شود ** آن زبانها جمله حیران می‌شود
 • Sevgilisinin kokusu uçup geldi mi o dillerin hepsi de şaşırır, lâl olur kalır.
 • بس کنم دلبر در آمد در خطاب ** گوش شو والله اعلم بالصواب
 • Artık ben susayım, kâfi… Sevgili söylemeye başladı. Dinle, kulak kesil… Allah, doğruyu daha iyi bilir.
 • چونک عاشق توبه کرد اکنون بترس ** کو چو عیاران کند بر دار درس 3845
 • Âşık tövbe etti mi… işte o zaman kork. Çünkü âşık, ayyarlar gibi daracığında ders verir!
 • گرچه این عاشق بخارا می‌رود ** نه به درس و نه به استا می‌رود
 • Bu âşık, Buhara’ya gidiyor ama ders okumaya, üstada hizmet etmeye değil.
 • عاشقان را شد مدرس حسن دوست ** دفتر و درس و سبقشان روی اوست
 • Âşıklara dostun güzelliği müderristir… Defterleri, dersleri, meşkleri de onun yüzü!
 • خامشند و نعره‌ی تکرارشان ** می‌رود تا عرش و تخت یارشان
 • Susarlar ama tekrar tekrar attıkları nâralar sevgilinin arşına, tahtına kadar ulaşır.
 • درسشان آشوب و چرخ و زلزله ** نه زیاداتست و باب سلسله
 • Dersleri fitne, oyun, dönüş ve titreyiştir. Onlar ne Ziyadat okurlar, ne Silsile.
 • سلسله‌ی این قوم جعد مشکبار ** مسله‌ی دورست لیکن دور یار 3850
 • Bu kavmin silsilesi, sevgilinin simsiyah ve kıvırcık saçlarıdır. Onlarda devir meselesinden bahsederler ama sevgilinin devrinden.
 • مسله‌ی کیس ار بپرسد کس ترا ** گو نگنجد گنج حق در کیسه‌ها
 • Eğer birisi sana kese meselesini sorarsa ona de ki: Allah hazinesi keselere sığmaz ki!
 • گر دم خلع و مبارا می‌رود ** بد مبین ذکر بخارا می‌رود
 • Âşıklara aralarında Hul ve Mübara’dan dem vururlarsa hoş gör. Hakikatte Buhara’yı anıyorlar demektir.
 • ذکر هر چیزی دهد خاصیتی ** زانک دارد هرصفت ماهیتی
 • Her şeyi anış, başka bir hassa verir… her sıfatın başka bir mahiyeti var.
 • در بخارا در هنرها بالغى ** چون به خوارى رو نهى ز آن فارغى
 • Buhara’da her hünere ermiş, olgun bir hale gelmişsin ama horluğa yüz kodun mu hepsinden vazgeçer, her şeyi unutursun.
 • آن بخاری غصه‌ی دانش نداشت ** چشم بر خورشید بینش می‌گماشت 3855
 • O Buhara’lı âşık da bilgi derdinde değildi… Gözünü görüş güneşine dikmişti o.
 • هرکه درخلوت ببینش یافت راه ** او ز دانشها نجوید دستگاه
 • Kim, halvette görüşe yol bulur, hakikati görürse artık bilgilerle yücelmeyi dilemez.