English    Türkçe    فارسی   

4
1316-1365

 • زانک حال این زمین با ثبات ** باز گوید با تو انواع نبات
 • Çünkü bu durup duran yeryüzünün halini sana çeşit çeşit otlar anlatır.
 • در زمین گر نیشکر ور خود نیست ** ترجمان هر زمین نبت ویست
 • Yerde şeker kamışı mı bitmiş, yoksa alelâde kamış mı? Her biten ot, bittiği yerin halini, kabiliyetini bildirir!
 • پس زمین دل که نبتش فکر بود ** فکرها اسرار دل را وا نمود
 • Gönülden de fikirler biter, gönlün nebatatı da fikirlerdir. Bu fikirler de gönüldeki sırları gösterir.
 • گر سخن‌کش یابم اندر انجمن ** صد هزاران گل برویم چون چمن
 • Mecliste bana söz söyletecek adam bulsam çimenlik gibi yüz binlerce gül bitiririm.
 • ور سخن‌کش یابم آن دم زن به مزد ** می‌گریزد نکته‌ها از دل چو دزد 1320
 • Fakat söz söylerken de nefes öldüren bir pezevenk olsa gönüldeki nükteler hırsız gibi kaçar.
 • جنبش هر کس به سوی جاذبست ** جذب صدق نه چو جذب کاذبست
 • Herkesin hareketi kendisini çeken ne yandaysa o taraftadır... Doğru adamın çekişi, yalancının çekişine benzemez.
 • می‌روی گه گمره و گه در رشد ** رشته پیدا نه و آنکت می‌کشد
 • Gâh sapık bir halde, gâh doğru yolu bulmuş olarak gider durursun... Ne seni sürükleyen ip meydandadır, ne çeken adam!
 • اشتر کوری مهار تو رهین ** تو کشش می‌بین مهارت را مبین
 • Kör bir deveye benzersin... Boynundaki yular seni yeder durur; fakat sen çekeni gör, yuları değil!
 • گر شدی محسوس جذاب و مهار ** پس نماندی این جهان دارالغرار
 • Çekeni ve yuları görsen senin için bu âlem aldanma yurdu olmazdı.
 • گبر دیدی کو پی سگ می‌رود ** سخره‌ی دیو ستنبه می‌شود 1325
 • Kâfir, köpeğin ardına düşüp gittiğini görseydi güçlü kuvvetli Şeytan’a maskara olur muydu hiç?
 • در پی او کی شدی مانند حیز ** پی خود را واکشیدی گبر نیز
 • Onun ardına bir namussuz gibi düşer miydi hiç? Hemencecik ayağını çeker, kurtulurdu!
 • گاو گر واقف ز قصابان بدی ** کی پی ایشان بدان دکان شدی
 • Sığır kasapların ne yapacağını bilseydi hiç onların peşine düşer, dükkâna gider miydi?
 • یا بخوردی از کف ایشان سبوس ** یا بدادی شیرشان از چاپلوس
 • Yahut ellerinden kepek yer miydi? Yahut da onların yüze gülücüğüne aldanır onlara süt verir miydi?
 • ور بخوردی کی علف هضمش شدی ** گر ز مقصود علف واقف بدی
 • Hatta ot yese bile, neden beslendiğini bilseydi hiç o otu hazmedebilir miydi?
 • پس ستون این جهان خود غفلتست ** چیست دولت کین دوادو با لتست 1330
 • Şu halde âlemin direği gafletten ibarettir... Devlet nedir? Dev yani koş kelimesiyle let yani dayak kelimesinden meydana gelme bir kelime!
 • اولش دو دو به آخر لت بخور ** جز درین ویرانه نبود مرگ خر
 • Önce koş... Koş da sonunda dayak ye! Bu yıkık yerde devlet sahibine eşekçesine ölümden başka hiçbir şey yok!
 • تو به جد کاری که بگرفتی به دست ** عیبش این دم بر تو پوشیده شدست
 • Sen, bir işe el atar, o işe iyice sarılırsın... O işteki ayıp ve noksan o anda sana örtülüdür.
 • زان همی تانی بدادن تن به کار ** که بپوشید از تو عیبش کردگار
 • Allah, senden o işin ayıbını örttüğünden canla başla o işe girişebilirsin.
 • همچنین هر فکر که گرمی در آن ** عیب آن فکرت شدست از تو نهان
 • Hararetle sahip olduğun fikrin de ayıbı senden gizlidir.
 • بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین ** زو رمیدی جانت بعد المشرقین 1335
 • Sana o fikirdeki ayıp ve kusur belli olsaydı ondan kaçardın... Canın, bu fikirle aramda keşke mağriple maşrik arası kadar uzaklık olsaydı der!
 • حال که آخر زو پشیمان می‌شوی ** گر بود این حال اول کی دوی
 • Nihayet ondan usanır, pişman olursun ya... Bu hal, evvel olsaydı hiç ona koşar mıydın?
 • پس بپوشید اول آن بر جان ما ** تا کنیم آن کار بر وفق قضا
 • Şu halde ona girişelim, kaza ve kadere uygun olarak o işi görelim diye önce ondaki ayıbı, kusuru, bizden gizlemiştir.
 • چون قضا آورد حکم خود پدید ** چشم وا شد تا پشیمانی رسید
 • Kaza ve kader, hükmünü izhar edince göz açılır, pişmanlık gelir, çatar!
 • این پشیمانی قضای دیگرست ** این پشیمانی بهل حق را پرست
 • Bu pişmanlıkta ayrı bir kaza ve kaderdir... Bu pişmanlığı bırak da Allah’a tap!
 • ور کنی عادت پشیمان خور شوی ** زین پشیمانی پشیمان‌تر شوی 1340
 • Pişman olmayı kendine âdet edinirsen boyuna pişman olur durur, nihayet bu pişmanlığı da daha ziyade pişman olursun!
 • نیم عمرت در پریشانی رود ** نیم دیگر در پشیمانی رود
 • Ömrünün yarısı perişanlıkta geçer, öbür yarısı da pişmanlıkta heder olur gider!
 • ترک این فکر و پریشانی بگو ** حال و یار و کار نیکوتر بجو
 • Bu fikri, bu pişmanlığı terk et de daha iyi bir hal, daha iyi bir dost ve daha iyi bir iş ara!
 • ور نداری کار نیکوتر به دست ** پس پشیمانیت بر فوت چه است
 • Elinde daha iyi bir iş yoksa pişmanlığın neye? Neyi fevt ettin de pişman oluyorsun ki?
 • گر همی دانی ره نیکو پرست ** ور ندانی چون بدانی کین به دست
 • Eğer biliyorsan bilirsin ki doğru yol, Allah’a tapmaktan ibarettir... Yok bilmiyorsan herhangi bir şeyin kötü olduğunu nasıl bilirsin ki?
 • بد ندانی تا ندانی نیک را ** ضد را از ضد توان دید ای فتی 1345
 • İyiyi bilmedikçe kötüyü bilemezsin... Ey yiğit zıt, zıddıyla görülebilir.
 • چون ز ترک فکر این عاجز شدی ** از گناه آنگاه هم عاجز بدی
 • Mademki bu fikri terk etmekten âcizsin... O vakit günah işlememekten de âcizdin!
 • چون بدی عاجز پشیمانی ز چیست ** عاجزی را باز جو کز جذب کیست
 • Âciz olduktan sonra pişmanlık neden? O acizlik, kimin takdiriyle, onu ara!
 • عاجزی بی‌قادری اندر جهان ** کس ندیدست و نباشد این بدان
 • Âlemde bir kâdir olmadıkça hiç kimse, ne bir âcizi görmüştür, ne de böyle bir şey olur... Bunu böyle bil!
 • همچنین هر آرزو که می‌بری ** تو ز عیب آن حجابی اندری
 • Böylece, olmasına çalıştığın her isteğin ayıbından bihabersin... Onun ayıbı ve noktası, sana örtülüdür!
 • ور نمودی علت آن آرزو ** خود رمیدی جان تو زان جست و جو 1350
 • O istediğin ayıp ve noksanı sana görünseydi canın o araştırmadan kaçıverirdi!
 • گر نمودی عیب آن کار او ترا ** کس نبردی کش کشان آن سو ترا
 • O işin ayıp ve noksanı sence belli olsaydı seni hiç kimse o işe, hatta çeke çeke bile götüremezdi!
 • وان دگر کار کز آن هستی نفور ** زان بود که عیبش آمد در ظهور
 • Nefret ettiğin öbür iş yok mu? Ondan neden nefret ettin? Çünkü ayıbı, noksanı meydana çıktı da ondan!
 • ای خدای رازدان خوش‌سخن ** عیب کار بد ز ما پنهان مکن
 • Ey sırları bilen güzel sözlü Allah, kötü işlerin ayıbını, noksanını bizden gizleme!
 • عیب کار نیک را منما به ما ** تا نگردیم از روش سرد و هبا
 • İyi işleri de bize ayıplı gösterme de o işe gidelim, sarılalım... Çalışmamız heba olmasın, gayretimiz soğumasın!
 • هم بر آن عادت سلیمان سنی ** رفت در مسجد میان روشنی 1355
 • Yüce Süleyman, âdeti veçhile alaca karanlıkta mescide giderdi.
 • قاعده‌ی هر روز را می‌جست شاه ** که ببیند مسجد اندر نو گیاه
 • Her gün, âdeti veçhile mescitten yeniden yeniye hangi ot, hangi kök bitmiş... O padişah, bunu arar araştırırdı.
 • دل ببیند سر بدان چشم صفی ** آن حشایش که شد از عامه خفی
 • Gönül haktan gizli kalan o otları gizlice can gözüyle görür, tanır.
 • قصه‌ی صوفی کی در میان گلستان سر به زانو مراقب بود یارانش گفتند سر برآور تفرج کن بر گلستان و ریاحین و مرغان و آثار رحمةالله تعالی
 • Sofinin, gül bahçesinde başını dizine dayayıp murakabeye dalması, dostlarının başını kaldır, bahçeyi seyret... Allah rahmetinin eserleri olan çiçeklere, kuşlara bak demeleri
 • صوفیی در باغ از بهر گشاد ** صوفیانه روی بر زانو نهاد
 • Sofinin biri, bir bağda neşelenip açılmak için soficesine yüzünü dizine dayamış,
 • پس فرو رفت او به خود اندر نغول ** شد ملول از صورت خوابش فضول
 • Varlığının ta derinlerine dalmış gitmişti. Her zevekilin biri onun bu uykusundan usandı.
 • که چه خسپی آخر اندر رز نگر ** این درختان بین و آثار و خضر 1360
 • Dedi ki: Ne uyuyorsun ya hu? Bir başını kaldır da üzüm çubuğuna, şu ağaçlara, “Allah’ın rahmet eserlerine, yeşilliğe bak!
 • امر حق بشنو که گفتست انظروا ** سوی این آثار رحمت آر رو
 • Allah emrini dinle... Allah “Allah’ın rahmet eserlerine bakın” dedi... Yüzünü şu rahmet eserlerine çevir, seyret!
 • گفت آثارش دلست ای بوالهوس ** آن برون آثار آثارست و بس
 • Sofi dedi ki: A heveskâr kişi, Allah eserleri gönüldür... Dışarıdakilerse ancak ve ancak Allah eserlerinin eserleridir.
 • باغها و سبزه‌ها در عین جان ** بر برون عکسش چو در آب روان
 • Bağlar, bahçeler, yeşillikler, gönüldedir... Dışarıdakiyse akarsuya vuran akislere benzer.
 • آن خیال باغ باشد اندر آب ** که کند از لطف آب آن اضطراب
 • O görünen bağ, suya akseden hayalî bir bağdır... Suyun letafeti yüzünden oynar durur!
 • باغها و میوه‌ها اندر دلست ** عکس لطف آن برین آب و گلست 1365
 • Bağlar, bahçeler, meyveler, gönüldedir. Onların letafetinin aksi, şu suya toprağa vurmuştur!