English    Türkçe    فارسی   

4
1335-1384

 • بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین ** زو رمیدی جانت بعد المشرقین 1335
 • Sana o fikirdeki ayıp ve kusur belli olsaydı ondan kaçardın... Canın, bu fikirle aramda keşke mağriple maşrik arası kadar uzaklık olsaydı der!
 • حال که آخر زو پشیمان می‌شوی ** گر بود این حال اول کی دوی
 • Nihayet ondan usanır, pişman olursun ya... Bu hal, evvel olsaydı hiç ona koşar mıydın?
 • پس بپوشید اول آن بر جان ما ** تا کنیم آن کار بر وفق قضا
 • Şu halde ona girişelim, kaza ve kadere uygun olarak o işi görelim diye önce ondaki ayıbı, kusuru, bizden gizlemiştir.
 • چون قضا آورد حکم خود پدید ** چشم وا شد تا پشیمانی رسید
 • Kaza ve kader, hükmünü izhar edince göz açılır, pişmanlık gelir, çatar!
 • این پشیمانی قضای دیگرست ** این پشیمانی بهل حق را پرست
 • Bu pişmanlıkta ayrı bir kaza ve kaderdir... Bu pişmanlığı bırak da Allah’a tap!
 • ور کنی عادت پشیمان خور شوی ** زین پشیمانی پشیمان‌تر شوی 1340
 • Pişman olmayı kendine âdet edinirsen boyuna pişman olur durur, nihayet bu pişmanlığı da daha ziyade pişman olursun!
 • نیم عمرت در پریشانی رود ** نیم دیگر در پشیمانی رود
 • Ömrünün yarısı perişanlıkta geçer, öbür yarısı da pişmanlıkta heder olur gider!
 • ترک این فکر و پریشانی بگو ** حال و یار و کار نیکوتر بجو
 • Bu fikri, bu pişmanlığı terk et de daha iyi bir hal, daha iyi bir dost ve daha iyi bir iş ara!
 • ور نداری کار نیکوتر به دست ** پس پشیمانیت بر فوت چه است
 • Elinde daha iyi bir iş yoksa pişmanlığın neye? Neyi fevt ettin de pişman oluyorsun ki?
 • گر همی دانی ره نیکو پرست ** ور ندانی چون بدانی کین به دست
 • Eğer biliyorsan bilirsin ki doğru yol, Allah’a tapmaktan ibarettir... Yok bilmiyorsan herhangi bir şeyin kötü olduğunu nasıl bilirsin ki?
 • بد ندانی تا ندانی نیک را ** ضد را از ضد توان دید ای فتی 1345
 • İyiyi bilmedikçe kötüyü bilemezsin... Ey yiğit zıt, zıddıyla görülebilir.
 • چون ز ترک فکر این عاجز شدی ** از گناه آنگاه هم عاجز بدی
 • Mademki bu fikri terk etmekten âcizsin... O vakit günah işlememekten de âcizdin!
 • چون بدی عاجز پشیمانی ز چیست ** عاجزی را باز جو کز جذب کیست
 • Âciz olduktan sonra pişmanlık neden? O acizlik, kimin takdiriyle, onu ara!
 • عاجزی بی‌قادری اندر جهان ** کس ندیدست و نباشد این بدان
 • Âlemde bir kâdir olmadıkça hiç kimse, ne bir âcizi görmüştür, ne de böyle bir şey olur... Bunu böyle bil!
 • همچنین هر آرزو که می‌بری ** تو ز عیب آن حجابی اندری
 • Böylece, olmasına çalıştığın her isteğin ayıbından bihabersin... Onun ayıbı ve noktası, sana örtülüdür!
 • ور نمودی علت آن آرزو ** خود رمیدی جان تو زان جست و جو 1350
 • O istediğin ayıp ve noksanı sana görünseydi canın o araştırmadan kaçıverirdi!
 • گر نمودی عیب آن کار او ترا ** کس نبردی کش کشان آن سو ترا
 • O işin ayıp ve noksanı sence belli olsaydı seni hiç kimse o işe, hatta çeke çeke bile götüremezdi!
 • وان دگر کار کز آن هستی نفور ** زان بود که عیبش آمد در ظهور
 • Nefret ettiğin öbür iş yok mu? Ondan neden nefret ettin? Çünkü ayıbı, noksanı meydana çıktı da ondan!
 • ای خدای رازدان خوش‌سخن ** عیب کار بد ز ما پنهان مکن
 • Ey sırları bilen güzel sözlü Allah, kötü işlerin ayıbını, noksanını bizden gizleme!
 • عیب کار نیک را منما به ما ** تا نگردیم از روش سرد و هبا
 • İyi işleri de bize ayıplı gösterme de o işe gidelim, sarılalım... Çalışmamız heba olmasın, gayretimiz soğumasın!
 • هم بر آن عادت سلیمان سنی ** رفت در مسجد میان روشنی 1355
 • Yüce Süleyman, âdeti veçhile alaca karanlıkta mescide giderdi.
 • قاعده‌ی هر روز را می‌جست شاه ** که ببیند مسجد اندر نو گیاه
 • Her gün, âdeti veçhile mescitten yeniden yeniye hangi ot, hangi kök bitmiş... O padişah, bunu arar araştırırdı.
 • دل ببیند سر بدان چشم صفی ** آن حشایش که شد از عامه خفی
 • Gönül haktan gizli kalan o otları gizlice can gözüyle görür, tanır.
 • قصه‌ی صوفی کی در میان گلستان سر به زانو مراقب بود یارانش گفتند سر برآور تفرج کن بر گلستان و ریاحین و مرغان و آثار رحمةالله تعالی
 • Sofinin, gül bahçesinde başını dizine dayayıp murakabeye dalması, dostlarının başını kaldır, bahçeyi seyret... Allah rahmetinin eserleri olan çiçeklere, kuşlara bak demeleri
 • صوفیی در باغ از بهر گشاد ** صوفیانه روی بر زانو نهاد
 • Sofinin biri, bir bağda neşelenip açılmak için soficesine yüzünü dizine dayamış,
 • پس فرو رفت او به خود اندر نغول ** شد ملول از صورت خوابش فضول
 • Varlığının ta derinlerine dalmış gitmişti. Her zevekilin biri onun bu uykusundan usandı.
 • که چه خسپی آخر اندر رز نگر ** این درختان بین و آثار و خضر 1360
 • Dedi ki: Ne uyuyorsun ya hu? Bir başını kaldır da üzüm çubuğuna, şu ağaçlara, “Allah’ın rahmet eserlerine, yeşilliğe bak!
 • امر حق بشنو که گفتست انظروا ** سوی این آثار رحمت آر رو
 • Allah emrini dinle... Allah “Allah’ın rahmet eserlerine bakın” dedi... Yüzünü şu rahmet eserlerine çevir, seyret!
 • گفت آثارش دلست ای بوالهوس ** آن برون آثار آثارست و بس
 • Sofi dedi ki: A heveskâr kişi, Allah eserleri gönüldür... Dışarıdakilerse ancak ve ancak Allah eserlerinin eserleridir.
 • باغها و سبزه‌ها در عین جان ** بر برون عکسش چو در آب روان
 • Bağlar, bahçeler, yeşillikler, gönüldedir... Dışarıdakiyse akarsuya vuran akislere benzer.
 • آن خیال باغ باشد اندر آب ** که کند از لطف آب آن اضطراب
 • O görünen bağ, suya akseden hayalî bir bağdır... Suyun letafeti yüzünden oynar durur!
 • باغها و میوه‌ها اندر دلست ** عکس لطف آن برین آب و گلست 1365
 • Bağlar, bahçeler, meyveler, gönüldedir. Onların letafetinin aksi, şu suya toprağa vurmuştur!
 • گر نبودی عکس آن سرو سرور ** پس نخواندی ایزدش دار الغرور
 • O neşe selvisinin aksi olmasaydı Allah bu âleme aldanış yeri demezdi.
 • این غرور آنست یعنی این خیال ** هست از عکس دل و جان رجال
 • Bu aldanış şudur; yani bu hayal, erlerin, gönülleriyle canlarının aksinden hâsıl olmuştur.
 • جمله مغروران برین عکس آمده ** بر گمانی کین بود جنت‌کده
 • Bütün aldananlar, cennet budur sanarak bu akse gelmişlerdir.
 • می‌گریزند از اصول باغها ** بر خیالی می‌کنند آن لاغها
 • Asıl bağlardan, bahçelerden kaçarlar da bir hayalle eğlenir kalırlar!
 • چونک خواب غفلت آیدشان به سر ** راست بینند و چه سودست آن نظر 1370
 • Fakat bu gaflet uykusu başa geldi de uyandılar mı doğruyu görürler ama o görüşte ne fayda var?
 • بس به گورستان غریو افتاد و آه ** تا قیامت زین غلط وا حسرتاه
 • Sonra mezarlığa bir feryad u figandır, bir ahu vahdır düşer... Kıyamete kadar bu yanılmalarına hasret çekip dururlar!
 • ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد ** یعنی او از اصل این رز بوی برد
 • Ne mutlu o kişiye ki ölümden önce öldü... Yani bu üzümün aslından bir koku elde etti!
 • قصه‌ی رستن خروب در گوشه‌ی مسجد اقصی و غمگین شدن سلیمان علیه‌السلام از آن چون به سخن آمد با او و خاصیت و نام خود بگفت
 • Mescid-i Aksâ’nın bir bucağında keçiboynuzu bitmesi ve Süleyman aleyhisselâm’ın o otla konuşması, Süleyman’a hasiyetini ve adını söyleyince Süleyman’ın gamlanması
 • پس سلیمان دید اندر گوشه‌ای ** نوگیاهی رسته هم‌چون خوشه‌ای
 • Derken Süleyman bir bucakta başağa benzer bir yeni otun bitmiş olduğunu gördü.
 • دید بس نادر گیاهی سبز و تر ** می‌ربود آن سبزیش نور از بصر
 • Yeşil, taze, görülmedik bir ottu bu... Âdeta yeşilliği göz alıyordu.
 • پس سلامش کرد در حال آن حشیش ** او جوابش گفت و بشکفت از خوشیش 1375
 • Süleyman, o ota derhal selam verdi; o da selamını aldı; Süleyman, otun güzelliğine şaştı kaldı.
 • گفت نامت چیست برگو بی‌دهان ** گفت خروبست ای شاه جهان
 • Dedi ki: adın ne... Dilsiz dudaksız söyle bakalım! Ot ey âlem padişahı bana keçiboynuzu derler, dedi.
 • گفت اندر تو چه خاصیت بود ** گفت من رستم مکان ویران شود
 • Süleyman, sen de ne haysiyet var? Dedi. Ot dedi ki: Bittiğim yer yıkılır viran olur.
 • من که خروبم خراب منزلم ** هادم بنیاد این آب و گلم
 • Ben keçiboynuzuyum... Bittiğim yer perişan olur; şu suyun, toprağın yıkıcısıyım ben!
 • پس سلیمان آن زمان دانست زود ** که اجل آمد سفر خواهد نمود
 • Süleyman, derhal ecelinin geldiğini, göçme vaktinin göründüğünü anladı.
 • گفت تا من هستم این مسجد یقین ** در خلل ناید ز آفات زمین 1380
 • Dedi ki: ben hayatta oldukça şüphe yok ki bu mescit, yeryüzündeki afetlerden bozulup yıkılmaz.
 • تا که من باشم وجود من بود ** مسجداقصی مخلخل کی شود
 • Ben yaşadıkça nasıl olurda Mescid-i Aksâ perişan olur, yıkılır gider?
 • پس که هدم مسجد ما بی‌گمان ** نبود الا بعد مرگ ما بدان
 • Şu halde şüphe yok, mescidimiz, ölümümüzden sonra yıkılacak!
 • مسجدست آن دل که جسمش ساجدست ** یار بد خروب هر جا مسجدست
 • Bedenin secdegâhı olan mescit, gönüldür... Kötü dost da her yerde mescitte biten keçiboynuzudur!
 • یار بد چون رست در تو مهر او ** هین ازو بگریز و کم کن گفت وگو
 • Sende kötü dostun sevgisi peydahlandı mı kendine gel... Ondan kaç, onunla az konuş, görüş!