English    Türkçe    فارسی   

4
2133-2182

 • نیم‌دانش دست او را بسته کرد ** جان ببرد الا که خود را خسته کرد
 • Yarı aklı onun elini bağladı; canını kurtardı... Yoksa oda kendisini perişan ederdi.
 • روز گشت و آن مریدان کاسته ** نوحه‌ها از خانه‌شان برخاسته
 • Sabah oldu o dervişler eksilmişti... Evlerinden bir feryat-ı figan yüceldi.
 • پیش او آمد هزاران مرد و زن ** کای دو عالم درج در یک پیرهن 2135
 • Bayezid huzuruna binlerce kadın, erkek üşüştü. Dediler ki: “Ey iki âlemi de gömleğe sığdıran er!
 • این تن تو گر تن مردم بدی ** چون تن مردم ز خنجر گم شدی
 • Senin şu bedenin insan bedeni olsaydı insanların bedenleri gibi hançer yaraları ile mahvolur giderdi.
 • با خودی با بی‌خودی دوچار زد ** با خود اندر دیده‌ی خود خار زد
 • Kendisinden olan kendinden geçmişe gelip çattı... Kendisinde olan, kendi gözüne diken batırdı.
 • ای زده بر بی‌خودان تو ذوالفقار ** بر تن خود می‌زنی آن هوش دار
 • Ey kendinde olmayanlara Zülfikar vuran, aklını başına al, o Zülfikarı sen, kendi kendine vurmaktasın.
 • زانک بی‌خود فانی است و آمنست ** تا ابد در آمنی او ساکنست
 • Çünkü kendinden gecen fânidir, kurtulmuştur... Ebedi olarak emniyet bucağında oturur.
 • نقش او فانی و او شد آینه ** غیر نقش روی غیر آن جای نه 2140
 • Sureti fânidir; o bir ayna kesilmiştir... O aynada başkalarının yüzünden gayrı bir şey görünmez.
 • گر کنی تف سوی روی خود کنی ** ور زنی بر آینه بر خود زنی
 • Tuh der tükürürsen kendi yüzüne tükürmüş olursun... Aynaya vurursan yine kendine vurursun.
 • ور ببینی روی زشت آن هم توی ** ور ببینی عیسی و مریم توی
 • Orada çirkin bir surat görürsen gördüğünde sensin... İsa ve Meryem’i görürsen yine gördüklerin senden ibarettir.
 • او نه اینست و نه آن او ساده است ** نقش تو در پیش تو بنهاده است
 • O ne budur, ne o... her şeyden arı durudur... Yalnız senin önüne senin suretini kor.
 • چون رسید اینجا سخن لب در ببست ** چون رسید اینجا قلم درهم شکست
 • Söz buraya gelince dudak yumuldu... Kalem buraya gelince kırıldı, durdu!
 • لب ببند ار چه فصاحت دست داد ** دم مزن والله اعلم بالرشاد 2145
 • Fasahat el verdi ama dudağını yum, sus; Allah, doğruyu daha iyi bilir!
 • برکنار بامی ای مست مدام ** پست بنشین یا فرود آ والسلام
 • Ey daimi sarhoş, sen dam kenarındasın... Ya otur, ya aşağıya in vesselam!
 • هر زمانی که شدی تو کامران ** آن دم خوش را کنار بام دان
 • Ne vakit muradına erersen o hoş zaman dam kıyısına gelişindir, böyle bil bunu.
 • بر زمان خوش هراسان باش تو ** هم‌چو گنجش خفیه کن نه فاش تو
 • İyi zamanda kork... O zamanı define gibi sakla, açığa vurma.
 • تا نیاید بر ولا ناگه بلا ** ترس ترسان رو در آن مکمن هلا
 • Açığa vurma da sevgiye ansızın bir bela gelip çatmasın... Kendine gel de o gizlilik yerinde korka korka yürü.
 • ترس جان در وقت شادی از زوال ** زان کنار بام غیبست ارتحال 2150
 • Neşeli zamanda neşenin geçip gitmesinden korkarsın... İşte bu, gayp damından canın göçüp gitmesidir.
 • گر نمی‌بینی کنار بام راز ** روح می‌بیند که هستش اهتزاز
 • Sır damının kenarını, sen görmüyorsun ruh görüyor da tir tir titriyor.
 • هر نکالی ناگهان کان آمدست ** بر کنار کنگره‌ی شادی بدست
 • Ansızın gelip çatan her belâ, neşe damının korkuluğu kıyısında gelip çatmıştır.
 • جز کنار بام خود نبود سقوط ** اعتبار از قوم نوح و قوم لوط
 • İnsan, damın kenarında olmadıkça düşmez Nuh ve Lût kavimlerine bak da ibret al.
 • بیان سبب فصاحت و بسیارگویی آن فضول به خدمت رسول علیه‌السلام
 • O boşboğazın Rasul aleyhisselâm huzurunda fasih söz söylemesinin ve çok konuşmasının sebebi
 • پرتو مستی بی‌حد نبی ** چون بزد هم مست و خوش گشت آن غبی
 • Peygamber’in hadsiz sarhoşluğundan o aptala bir ışık vurmuş, onu neşelendirmiş, sarhoş etmişti.
 • لاجرم بسیارگو شد از نشاط ** مست ادب بگذاشت آمد در خباط 2155
 • Neşesinden çok konuşmaya başladı. Sarhoş, ebedi bırakır, baş aşağı düşer!
 • نه همه جا بی‌خودی شر می‌کند ** بی‌ادب را می چنان‌تر می‌کند
 • Fakat her yerde kendinden geçen, kötülük etmez... Şarap zaten edepsiz olanı edepsiz eder.
 • گر بود عاقل نکو فر می‌شود ** ور بود بدخوی بتر می‌شود
 • Şarap içen akıllıysa daha ziyade akıllı olur... Kötü huylu ise büsbütün berbat bir hale gelir.
 • لیک اغلب چون بدند و ناپسند ** بر همه می را محرم کرده‌اند
 • Fakat insanların çoğu kötü ve ahlâksız olduğundan şarabı herkese haram ettiler.
 • بیان رسول علیه السلام سبب تفضیل و اختیار کردن او آن هذیلی را به امیری و سرلشکری بر پیران و کاردیدگان
 • Rasul aleyhisselâm’ın Huzeyl kabilesine mensup olan genci ihtiyarlara, tecrübelilere üstün tutup seçmesinde ve başbuğ yapmasındaki sebep
 • حکم اغلب راست چون غالب بدند ** تیغ را از دست ره‌زن بستدند
 • Hüküm üstünündür halkın çoğu da kötüdür; bu yüzden kılıcı yol kesicilerin elinden aldılar.
 • گفت پیغامبر کای ظاهرنگر ** تو مبین او را جوان و بی‌هنر 2160
 • Peygamber dedi ki: Ey işin dış yüzünü gören, sen onu genç ve hünersiz görme.
 • ای بسا ریش سیاه و مردت پیر ** ای بسا ریش سپید و دل چو قیر
 • Nice kara sakallı ihtiyarlar vardır... Nice de gönülleri, zift gibi kapkara aksakallılar.
 • عقل او را آزمودم بارها ** کرد پیری آن جوان در کارها
 • Onun aklını defalarca denedim... O genç işlerde ihtiyarlık etti.
 • پیر پیر عقل باشد ای پسر ** نه سپیدی موی اندر ریش و سر
 • İhtiyar, akıl ihtiyarıdır oğlum... Saçın, sakalın ağarmasıyla adam, adam olmaz.
 • از بلیس او پیرتر خود کی بود ** چونک عقلش نیست او لاشی بود
 • İblis’ten daha ihtiyar kim var? Fakat değil mi ki aklı yok, hiçbir şeye yaramaz.
 • طفل گیرش چون بود عیسی نفس ** پاک باشد از غرور و از هوس 2165
 • Birisi çocuktur ama İsa nefesli, gururdan, hevesten arınmış olursa ona nasıl çocuk diyebilirsin?
 • آن سپیدی مو دلیل پختگیست ** پیش چشم بسته کش کوته‌تگیست
 • Saç ağarması, ancak gözü bağlı ve kısa görüşlü kişiye göre pişkinlik alâmetidir.
 • آن مقلد چون نداند جز دلیل ** در علامت جوید او دایم سبیل
 • O mukallit, alâmet olarak delilden başka bir şey bilmediği için daima buna yol arar.
 • بهر او گفتیم که تدبیر را ** چونک خواهی کرد بگزین پیر را
 • Onun için bir işe girişeceksen o pire danış dedi.
 • آنک او از پرده‌ی تقلید جست ** او به نور حق ببیند آنچ هست
 • Çünkü o, taklit perdesinden çıkmış kurtulmuştur da ne varsa her şeyi Allah nuru ile görür.
 • نور پاکش بی‌دلیل و بی‌بیان ** پوست بشکافد در آید در میان 2170
 • Onun pak nuru delilsiz, beyansız deriyi yırtar, içi meydana çıkarır.
 • پیش ظاهربین چه قلب و چه سره ** او چه داند چیست اندر قوصره
 • Yalnız dışı görene göre kalp nedir, geçer altın ne? Hurma sepetinde ne var? O bilir.
 • ای بسا زر سیه کرده بدود ** تا رهد از دست هر دزدی حسود
 • Nice altınları, hasetçi hırsızların elinden kurtulsun diye dumanla karartmışlardır.
 • ای بسا مس زر اندوده به زر ** تا فروشد آن به عقل مختصر
 • Nice bakırlar vardır ki aklı kıt olanlara satsınlar diye onları altın suyuna batırmışlar, altın yaldızla yaldızlamışlardır.
 • ما که باطن‌بین جمله‌ی کشوریم ** دل ببینیم و به ظاهر ننگریم
 • Biz bütün ülkelerin iç yüzünü görenleriz... Gönlü görürüz, dış yüzüne bakmayız biz!
 • قاضیانی که به ظاهر می‌تنند ** حکم بر اشکال ظاهر می‌کنند 2175
 • Zahirin etrafında dönüp dolaşan kadılar, zahiri görünüşe göre hükmederler.
 • چون شهادت گفت و ایمانی نمود ** حکم او مومن کنند این قوم زود
 • Birisi şahadet getirdi, imanını gösteren bir şey yaptı mı bunlar, derhal o adamın mümin olduğuna hükmederler.
 • بس منافق کاندرین ظاهر گریخت ** خون صد مومن به پنهانی بریخت
 • Bu suretle de nice münafıklar, zahire sığınmışlar... Böylece de yüzlerce iman sahibinin kanını gizlice dökmüşlerdir.
 • جهد کن تا پیر عقل و دین شوی ** تا چو عقل کل تو باطن‌بین شوی
 • Çalış çabala da akıl ve din piri ol... Bu suretle aklı kül gibi iç âlemini gör.
 • از عدم چون عقل زیبا رو گشاد ** خلعتش داد و هزارش نام داد
 • O güzelim akıl, yokluktan yüz gösterince Allah ona bir elbisedir giydirdi, binlerce de ad taktı.
 • کمترین زان نامهای خوش‌نفس ** این که نبود هیچ او محتاج کس 2180
 • Bu güzel adların en aşağısı işte şu: O, hiç kimseye muhtaç değildir.
 • گر به صورت وا نماید عقل رو ** تیره باشد روز پیش نور او
 • Akıl bir kere yüz gösterse, suretini şu âleme izhar etse gündüz bile, onun nuruna karşı kapkaranlık kalırdı.
 • ور مثال احمقی پیدا شود ** ظلمت شب پیش او روشن بود
 • Ahmaklık da meselâ, meydana çıkıverse gecenin karanlığı, onun yanında apaydın kalır.